Clicky

Dieucy enfo

Dieucy enfo Bay bonjan enfòmasyon anndan e deyò peyi a

Funcionando como de costumbre

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka p...
27/10/2022

Diri a chè farin nan chè pa bliye se AK Dola nou achte pwodwi sa yo.an nou priyorize pwodwi nasyonal yo .LaM nan ou ka pranl pou déjné ou ka pranl pou dine ou ka pranl tou pou soupe .olye de diri 3 Fra pa jou Ann pran diri a Yon Fra épi LaM nan 2 Fra. Mwen Di LaM nan m'en gen anpil ti bagay nou ka ranplase diri a. pa exanp yanm nan .ou paka dim ou se nèg andeyò ou pral kite diri ki chè fèw pa manje.
Viv ayiti viv la jenès viv Nèg andeyò ke bondye beni LaM veritab AK yanm AK manyòk AK patat se Jodi a Mwen konprann lè yo di Yon nèg 'nèg andeyò nèg mòn se rich yo vle diw .savle Di ou se Yon Moun ki ere ki pa manke anyen ki respekte Moun ki konn viv AK Moun ki ka viv AK Moun ki PAP trayi Moun pou mouje.yon nèg ki gen tout sal bezyen poul viv kotel rete a .pa exanp tout manjel natirèl bèl rivyè poul beyen anpil bèl montay épi anpil ti zwazo ap chante pou li.se kòk ki level le maten .men definisyon mo (nèg andeyò ) viv nèg andeyò pou lavi

23/09/2022

Le peuple haïtien doit se battre pour reconstruire notre pays L'international se moque de notre pays, ils n'ont aucune volonté de nous sortir de crise Le gouvernement américain a promis une série d'équipements à la police qu'il n'a jamais livré Depuis quand le gouvernement haïtien commande-t-il une série d'équipements au Canada qui les empêcher d'arriver ? Les haïtiens nous prennent la main, ce sont nos mains pour se laver les yeux Nos politiciens sont sans caractère, nous le peuple devons prendre nos responsabilités Le temps de se battre pour des intérêts personnels est révolu, il est temps de se donner la main pour sauver le pays qui est en danger.

Vivre Haïti, vivre la liberté, vivre dessaline ,vivre la jeunesse, vivre une révolution mentale

Dieucy Regulus
Jenès angaje

23/09/2022

Le peuple haïtien doit se battre pour reconstruire notre pays L'international se moque de notre pays, ils n'ont aucune volonté de nous sortir de crise Le gouvernement américain a promis une série d'équipements à la police qu'il n'a jamais livré Depuis quand le gouvernement haïtien commande-t-il une série d'équipements au Canada qui les empêcher d'arriver ? Les haïtiens nous prennent la main, ce sont nos mains pour se laver les yeux Nos politiciens sont sans caractère, nous le peuple devons prendre nos responsabilités Le temps de se battre pour des intérêts personnels est révolu, il est temps de se donner la main pour sauver le pays qui est en danger.

Vivre Haïti, vivre la liberté, vivre dessaline ,vivre la jeunesse, vivre une révolution mentale

Dieucy Regulus
Jenès angaje

Le peuple haïtien doit se battre pour reconstruire notre pays L'international se moque de notre pays, ils n'ont aucune v...
23/09/2022

Le peuple haïtien doit se battre pour reconstruire notre pays L'international se moque de notre pays, ils n'ont aucune volonté de nous sortir de crise Le gouvernement américain a promis une série d'équipements à la police qu'il n'a jamais livré Depuis quand le gouvernement haïtien commande-t-il une série d'équipements au Canada qui les empêcher d'arriver ? Les haïtiens nous prennent la main, ce sont nos mains pour se laver les yeux Nos politiciens sont sans caractère, nous le peuple devons prendre nos responsabilités Le temps de se battre pour des intérêts personnels est révolu, il est temps de se donner la main pour sauver le pays qui est en danger.

Vivre Haïti, vivre la liberté, vivre dessaline ,vivre la jeunesse, vivre une révolution mentale

Dieucy Regulus
Jenès angaje

Photos from Dieucy enfo's post
16/09/2022

Photos from Dieucy enfo's post

Photos from Dieucy enfo's post
16/09/2022

Photos from Dieucy enfo's post

Photos from Dieucy enfo's post
16/09/2022

Photos from Dieucy enfo's post

Photos from Dieucy enfo's post
16/09/2022

Photos from Dieucy enfo's post

12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022

Dirección

Higüey

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Dieucy enfo publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato La Empresa

Enviar un mensaje a Dieucy enfo:

Videos

Compañías De Medios cercanos


Otros Sitio web de noticias y medios de comunicación en Higüey

Mostrar Todas

Comentarios

Ayibobo mwen salye nou nan nom granmèt la ginen ak lèsen lakou a bay tout kalite kondisyon e nou travay a distans tou boul bòlèt loto 4chif lotto 3chif sakrifis pousan kontra lajan eskont regleman pou biznis réglé pou lage moun nan prizon beny chans tretman maladi tout kalite priyè kontaktem+50948149402
Backup Jocker
Tel: 49354140
Mande quantité ou vle.
Agrandissement d'ecran
tel: 49354140
Mini télé, just fouye tlf lan anndanl épi gade film ou tankouw te gn yon tele devanw.
Backup mycom
tel: 49354140

22000mAH li gen capacité poul chaje tlf ou 5 fois environ.
Je sui un dondonè et je vivre a cap haïtien tu coir
Manti ou fè sepavre
slt c'est juste un bonsoir que dieu nous beni
x

Otros Sitio web de noticias y medios de comunicación en Higüey (mostrar todas)

El conversao de la negrita pajonua Gobierno de la Mañana Z-101 FM Noticias A Tiempo RD El despertador RD Dominican Shared Famosos Urbanos RD El Mamey Radio TV D' frente con el pueblo VILLA Sonador BONAO Noticias RD.NET lil_djessy_tube Red de noticia Luciano Noticias Página: Brailyn Rodriguez Noticias Tingolahd OKRD012.NET