Clicky

Sophej Tv

Sophej Tv Aboonez-vous sur notre chaîne YouTube
https://youtube.com/channel/UCg-pr_FTKe0oZyEo9VBxFhg

Funcionando como de costumbre

06/12/2022

Napoleon frape byen, li rete a nou menm ayisyen poun konnen eske nap ret gade moun sa yo nan je

SEL FASON POU JWET OU A VALIDE, SE J'AIME PAJ LA, EPI KOMANTE REZILTA MATCH ANBA PIBLIKASYON KI SOU PAJ LA
05/12/2022

SEL FASON POU JWET OU A VALIDE, SE J'AIME PAJ LA, EPI KOMANTE REZILTA MATCH ANBA PIBLIKASYON KI SOU PAJ LA

Si nou konnen non nèg sa yo, ba yo merit  yo pou mwen nan kòmantè yo
05/12/2022

Si nou konnen non nèg sa yo, ba yo merit yo pou mwen nan kòmantè yo

Jwe gratis epi vin pran prim ou...  Konbyen match la ap fini ki ekip kap kalifye ?
05/12/2022

Jwe gratis epi vin pran prim ou...
Konbyen match la ap fini ki ekip kap kalifye ?

Mondyal la kòmanse Jodia pa gen wout pa bwa se swa ou la oubyen ou pala... Jwèt la lage: vin di konbyen Match la ap fini...
03/12/2022

Mondyal la kòmanse Jodia pa gen wout pa bwa se swa ou la oubyen ou pala...

Jwèt la lage: vin di konbyen Match la ap fini, premye kòmante ki genyen bon rezilta ap jwenn prim nan...
Kondisyon yo senp: J'aime paj la, epi kòmante anba pòs la..

Ant Brazil ak Argentine, yonn ap oblije bay vag pou lót paske li pap posib pou tou 2 al nan final
02/12/2022

Ant Brazil ak Argentine, yonn ap oblije bay vag pou lót paske li pap posib pou tou 2 al nan final

Kò Gwoup pa bay ReziltaAriel paka bay ReziltaPalmantè pa bay ReziltaMedia paka bay Rezilta Atis yo pa bay Rezilta Boujwa...
01/12/2022
BLAZE ONE - REZILTA ( LYRICS)

Kò Gwoup pa bay Rezilta
Ariel paka bay Rezilta
Palmantè pa bay Rezilta
Media paka bay Rezilta
Atis yo pa bay Rezilta
Boujwa pa bay Rezilta
Aprann tèks mizik sa se Blaze one ki lage sa klike sou link sa

Nou tande zen
01/12/2022

Nou tande zen

Daprè CDN37 yo antere yon domiken ak 2mil pèso ki egal a 36 dola ameriken enfomasyon fè konnen vòlè domiken kase kav la pou yo pran 2mil pèso an aprè ki te kadav ak sèkèy la jan nap gadel laa

🙃🙃🙃🙃🙃

EY.... OU TE KONNEN LARENT GAGÖT KOURI  RETIRE ESPAS KÒMANTÈ A ANBA PAJ LI YO? GADE POUW WE...  🤣🤣🤣🤣 NAP MANDE LANMÒ PRA...
24/11/2022

EY.... OU TE KONNEN LARENT GAGÖT KOURI RETIRE ESPAS KÒMANTÈ A ANBA PAJ LI YO?
GADE POUW WE... 🤣🤣🤣🤣 NAP MANDE LANMÒ PRAN NOU LANMÒ AP KANPE DAN... BANN SADIK

23/11/2022

Edem ri

Yon ansyen agrikilte ki ekri pitit gason l ki nan prizon:"Pitit gasonm, ane sa a mwen pap ka plante patat non paske mwen...
22/11/2022

Yon ansyen agrikilte ki ekri pitit gason l ki nan prizon:
"Pitit gasonm, ane sa a mwen pap ka plante patat non paske mwen pa ka sekle, e fouye jaden an pou kont mwen, mwen konnen si ou te la, ou tap ede mwen."
Pitit la ekri li di:
"Papa, pa menm panse al fouye jaden an paske se la mwen antere tout kòb mwen vòlè."
polis yo li lèt la epi nan demen tout jaden an te anvayi ak polis pel nan men, wou an men ap rache zeb, fouye tou nan chache lajan an men yo pa jwen anyen. menm pap met demen nan tet
Nan denmen, Pitit la ekri papa ankò li di
'Koulye a, ou met plante pòmdetè yo papa, se pi bon mwayen mwen te ka edew sekle jade an, padanm nan prizon an.

QUATAR- Gen sipriz jodia e ap gen lòt kap vini toujou... Sèl sa mwen konnen ARIRL pap kontan la menm....
22/11/2022

QUATAR- Gen sipriz jodia e ap gen lòt kap vini toujou... Sèl sa mwen konnen ARIRL pap kontan la menm....

22/11/2022

MALGRE NOU POKO PRÈ POU JAN DE BATAY SA, MEN JÈS SA GEN YON GWO SIYIFIKASYON E DAPRÈ MWEN SA PWOUVE KE NINPOT LÈ NOU MÈT TÈ NOU, TI PEYI SAN ISTWA SA YO PAP KA KANPE TÈT DEVAN NOU... BRAVO PÉ WANAMENT... JÈS LA KONTE

Refleksyon e mesaj fò... NOU KAPAB
16/11/2022

Refleksyon e mesaj fò... NOU KAPAB

M gen yon frèm ki tap etidye nan Inivèsite Sendomeng. Gen yon pwofesè dominiken ki te dil, epòk li jèn ti gason lap etidye Etazini, lèl di yon moun li soti Repiblik Dominikèn e ke moun nan pa wè kibòl dil soti an, li te oblije di peyi ki pataje menm zile ak Ayiti an paske non sèlman Istwa nou te ban nou on vizibilite entènasyonal men tou se nou ki te gran bòs nan kanton an malgre janw konnen sa te ye. Dayè lè dominiken te bezwen on peyi pou pwotejel kont espanyòl yo, se nou li te chwazi, paske li te konnen Ayiti se te bouchon kolonizasyon.

Dayè lèw te lekòl ou te konn etidye “L’Île d’Haïti”.

M pran on ti tan poum reflechi sou sa kap pase Ayisyen an Repiblik Dominikèn nan moman sa a avanm pale. Map di a tout nasyon ki vle imilye pèp Ayisyen an, pwofite fèl kounya, se ka petèt dènye chans ou genyen. Pa rete kwè yon pèp ki osi gran e osi entelijan ta ap soufri nan nivo sa a epi pouw panse sa ap rete konsa. Nou pa bezwen fè kè nou sote, si voryen ki la yo pa ka regle anyen, “Il naîtra des enfants digne d’être appelés fils de Dessalines et de Toussaint Louverture qui cracheront du feu sur tous ceux et toutes celles qui ont direct ou indirectement contribué dans la misère de ce peuple”.

Istwa se dlo li pa janm bliye wout li, na dim te di nou sa.

10/11/2022
08/11/2022

Nou wè konbyen moun ki pataje ti bokal ki gen sann kò Mikaben nan, Ann imajine nou se foto kò san vi a yo te jwenn, nou wè ki dega sa tap fè sou rezo yo???

Yon bel pwopozisyon, li li epi patajel
08/11/2022

Yon bel pwopozisyon, li li epi patajel

Jeneralman m pa mande pataje pòs mwen fè, m tj kitel sou kont bòn volonte nou. Men sa a avan menm ou lil fèm konfyans patajel plizyè fwa pou mwen o mwen la rive nan zòrèy moun poul rive.

Gen 3 eleman kle yon peyi bezwen poul devlope: Wout, dlo, elektrisite.

Chak ane djaspora Ayisyen Etazini sèlman voye an mwayèn 2 milya dola an Ayiti.

Ayiti se 27,560 km2, sa vle di si Ayiti te yon rektang, ou te ka genyen yon rektang de 3937km x 7km. Donk, avèk sèlman 3937 km de wout kew ta kontwi an Ayti, pi lwen pou yon sitwayen ta ye de yon wout asfalte se 3.5 km. Li ankò mwens lèw konte jaden, mòn, ki yo menm pa bezwen wout. Donk an rezime avèk sèlman 4000 km wout kew konstwi an Ayiti, ou tap prèske pa wè wout an tè ankò.

Se sèten tout tan nap antre pi fon nan devlopman peyi an pral bezwen wout a plizyè etaj sa ki pral ogmante km wout yo, men nesesèman nou bezwen sèlman 4000 poun demare.

Nou fin etale aspè teknik yo, ann ale nan aspè ekonomik lan. M pa yon enjenyè sivil kidonk m pap ka ba ou chif egzak de pri km wout lan koute. Paske pri an varye an fonksyon de lajè de epesè asfalt kew vle mete an. Men ann sipoze yon wout ki gen 2 vwa monte ak 2 vwa desann ta kout 1 miyon dola pou chak km, se jis yon sipozisyon. 1milyon * 4000= 4000 milyon oubyen 4 milya. Alòske nou voye 2 milya dola chak ane bay fanmi nou an Ayiti.

Kounya men pwopozisyon an, e si nan pwochen elkesyon ki pral vin la yo, nou chita a kandida yo nou wè ki ka ranpòte eleksyon yo nou “lobby” yo pou ke nou ta jwenn yon akò ak leta Ayisyen poun kreye yon antrepriz kap responsab pou fè tout wout an Ayiti neyanmwen ke nap genyen sistèm de pèman sou wout yo menm jan sa fèt Sendomeng, Etazini etc, pou ke nou tire kòb nou an. E nou tap tou responsab antretyen wout yo e kontra sa a te ka siyen pa egzanp pou 50 an ak leta aprèsa nou tap remèt leta administrasyon wout yo.

Kòman pwojè sa a tap finanse? Se chak moun ki nan djaspora a, ki tap achte aksyon nan antrepriz sa a. Se pa tap yon kado se tap yon envestisman.

Olye nap goumen mande pou yo entegre nou nan vi politik peyi an, jwèt pou nou. Paske ou pa oblije nan poliitk poun itil peyi nou. E janm konprann li nou ka fè plis bon bagay pou Ayiti si nou rete an deyò de politik aktif lan.

Mezanmi pataje pòs sa a, se jis yon pwopozisyon. Nenpòt moun ki gen enfliyans ka pranl e enplemantel, m pa bezwen kredi an, m jis vle wè rezilta.

Antouka ann pran nòt
04/11/2022

Antouka ann pran nòt

🔴🔴🔴LE CANADA IMPOSE DE NOUVELLES SANCTIONS AU PRÉSIDENT DU SÉNAT JOSEPH LAMBERT ET L'ANCIEN PRÉSIDENT DU SÉNAT YOURI LATORTUE SONT VISÉS PAR LE GOUVERNEMENT TRUDEAU

Le gouvernement canadien impose de nouvelles sanctions à deux politiciens haïtiens, en collaboration avec les États-Unis.

𝙇𝙚 𝙥𝙧é𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙎é𝙣𝙖𝙩 𝙝𝙖ï𝙩𝙞𝙚𝙣 𝙅𝙤𝙨𝙚𝙥𝙝 𝙇𝙖𝙢𝙗𝙚𝙧𝙩 𝙚𝙩 𝙡’𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙣 𝙥𝙧é𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣𝙩 𝙙𝙪 𝙎é𝙣𝙖𝙩 𝙔𝙤𝙪𝙧𝙞 𝙇𝙖𝙩𝙤𝙧𝙩𝙪𝙚 𝙨𝙤𝙣𝙩 𝙫𝙞𝙨é𝙨 𝙥𝙖𝙧 𝙘𝙚𝙨 𝙨𝙖𝙣𝙘𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨, 𝙚𝙣 𝙧é𝙥𝙤𝙣𝙨𝙚 à 𝙡𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙙𝙪𝙞𝙩𝙚 𝙞𝙣𝙖𝙘𝙘𝙚𝙥𝙩𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙙𝙚 𝙘𝙚𝙨 𝙥𝙤𝙡𝙞𝙩𝙞𝙘𝙞𝙚𝙣𝙨, 𝙦𝙪𝙞 𝙖𝙥𝙥𝙤𝙧𝙩𝙚𝙣𝙩 𝙪𝙣 𝙨𝙤𝙪𝙩𝙞𝙚𝙣 𝙛𝙞𝙣𝙖𝙣𝙘𝙞𝙚𝙧 𝙚𝙩 𝙤𝙥é𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙣𝙚𝙡 𝙞𝙡𝙡𝙞𝙘𝙞𝙩𝙚 à 𝙙𝙚𝙨 𝙜𝙖𝙣𝙜𝙨 𝙖𝙧𝙢é𝙨, 𝙨𝙚𝙡𝙤𝙣 𝙡𝙚𝙨 𝙖𝙜𝙚𝙣𝙘𝙚𝙨 𝙙𝙚 𝙧𝙚𝙣𝙨𝙚𝙞𝙜𝙣𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙨 𝙙𝙪 𝘾𝙖𝙣𝙖𝙙𝙖 𝙚𝙩 𝙙𝙚𝙨 É𝙩𝙖𝙩𝙨-𝙐𝙣𝙞𝙨.

Les transactions avec ces deux politiciens seront interdites, ce qui aura pour effet de geler tout avoir qu’ils peuvent détenir au Canada comme aux États-Unis, selon le bureau de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Ottawa et Washington tentent de déstabiliser ce qu’ils appellent l’élite politique haïtienne qui, selon eux, soutient et finance les gangs de rue, rapporte ici.radio-canada.ca.

29/10/2022
29/10/2022

Reyalite SENDOMENG ak AYITI 100% Verite
Swiv imaj sa nap gade a byen e m'ap ede nou konprann koman mwen ka fe konpare sa ak 2 peyi vwazen sa yo. Pou sendomeng monte fok ayiti te desann, e si ayiti monte sendomeng ap oblije desann... banm explike nou
-Sou kesyon mache binasyonal la, Ayiti se pi gwo kliyan Sendomeng ki fe anpil lajan antre nan ekonomi peyi sa, si Ayiti di lap pran chimen devlopman e reankadre prodiksyon nasyonal li menm jan jan Dominiken yo fel la, Sendomeng ap pedi yo gwo kliyan e ekonomi li an ap desann.
-Sou kesyon travaye yo sa yo rele main d'oeuvre la, si ayiti antre nan infrastructure kote tout jen ayisyen ka travay ak diyite e nan respe, tout neg kap travay konstriksyon sendomeng yo ap vin fel ayiti pito, paske yap touche byen e yap jwenn respe yo pap nan kouri pou imigration, Sendomeng pral pran yon gwo frap, paske boujwa pral depanse plis poul jwenn menm kantite travay li konn jwenn ak ayisyen yo, nan yon ti kras tan e pou yon ti kras kob. Menm pwen sa valab pou moun kap travay late nan sendomeng, si yo retounen nan peyi yo ki se Ayiti, pral gen karans nan pwodiksyon, paske dominiken pa renmen jan de travay sa yo.
Sou kesyon Touris, si ayiti mete sekirite, e gen infrastrikti, pou moun investi kom se dwa, envestise yo pral prefere ayiti ke sendomeng pou plizye rezon: 1- teren ayiti a vyej, konpetisyon ap mwens 2- Ayisyen plis travaye ki Dominiken 3- nou plis respekte moun, e apresye etranje.
pou kesyon touristik nou gen pi gwo istwa dominiken pa genyen anyen, nou gen plis zile pase yo, nou gen plis sit istorik pase yo, si Ayiti antre nan lojik atire touris ak envestise, Sendomeng ap pran yon bel frap, ekonomi yo a ap desann, paske touris la se 2e moyen yo antre lajan.
Gen anpil toujou oui, mwen kite sa la ou menm refechi, e panse si nou te Sendomeng eske nou tap renmen Ayiti pase monte.... refleksyon pam se: Sendomeng ap toujou renmen nou jan nou ye la, e tout lot peyi ki renmen Sendomeng pase nou yo,yap toujou vle nou rete jan nou ye la pou byenet Sendomeng... chanjman ap fe mal ak anpil lot moun se sak fe chanjman nou lwen konsa, si nou konsyan de potansyalite nou, nap rive mete peyi sa sou ray, e n'ap sezi we koman lot nasyon ap vin niche pye nou y compris Sendomeng... male

Nan lakou Chilie, se bel Homaj ak Lejand MIKABEN... BRAVO
21/10/2022

Nan lakou Chilie, se bel Homaj ak Lejand MIKABEN... BRAVO

YON 17 OKTOB KONSA, NEG YO KONPLOTE YO ASAINE REV NASYON AN, DEPI LE SA NOU DEVYE SOU WOUT PAPA NASYON AN TE VLE POU NOU...
17/10/2022

YON 17 OKTOB KONSA, NEG YO KONPLOTE YO ASAINE REV NASYON AN, DEPI LE SA NOU DEVYE SOU WOUT PAPA NASYON AN TE VLE POU NOU SWIV LA... JISKA PREZAN NOU KA REPRAN CHIEMEN.... ONORE ZANSET YO TOUT TAN NOU KAPAB... YON ERO PA JANM MOURI.... ONE AK RESPE POU OU PAPA NASYON AN J.J.DESSALINES

Antouka... Art. Mikaben, nou tout oblije dakò ou pèdi lavi'w jou kite 15 Oct 2022 a, nan lakou lafrans pandan ou tap fè ...
16/10/2022

Antouka...
Art. Mikaben, nou tout oblije dakò ou pèdi lavi'w jou kite 15 Oct 2022 a, nan lakou lafrans pandan ou tap fè sa'w konn fè e sa' w bay vi'w pou li ki se Muzik e ou toujou fyè pou fè konnen peyi a sou yon fasèt pozitif... Lejand pa konn mouri... Antouka mèsi pou sa' w te reprezante e sa wap toujou reprezante pou peyi a poum pa di pou mond lan, paske'w se yon LEJAND entènasyonal... RIP sòlda.

12/10/2022

19 Nouvo trèt ke peyi a konnen Ofisyèlman
Moun ki ka leve moun sa yo nan la priyè pou fè sèvo yo tounen boukan dife pou anflame tout kò yo.
Moun ki ka boule lwil ak klou gagit, moso boutèy, pwav, jiròf, piman bouk, poun fè moun sa yo pedi tèt yo jiskaske yal fouye tèt yo kote nou tout konnen an.. Ann frape rèd rèd
San nou pap bliye boss yo, blan po nwa...

1-Ariel Henry
2- Patrick Michel Boisvert
3- Jean Victor Geneus
4- Berto Dorce
5- Emmelie Prophete
6- Liszt Quitel
7- Ricarden St. Jean
8- Sofia Loreus
9- Nesmy Manigat
10- James Cadet
11- Charlot Bredy
12- Enold Joseph
13- Raymonde Rival
14- Ricard Pierre
15- Alix Larsen
16- Luz Kurta Cassandra François
17- Odney Pierre Ricot
18- Judith Nazaraeth Auguste
19- Rosemond Pradel

KITE YON LOVE POU MESYE YO POU MWEN, YO MERITE SA.... DEMI FINAL TET DWAT, NOU LA POUN RETOUNEN AK KOUP SA .NOU POKO KA ...
06/10/2022

KITE YON LOVE POU MESYE YO POU MWEN, YO MERITE SA.... DEMI FINAL TET DWAT, NOU LA POUN RETOUNEN AK KOUP SA .
NOU POKO KA FEL AK 2 PYE, NAP FEL AK YON PYE TOUJOU

06/10/2022

Sa mande pataje

Ann fe yon ti EKZESIS pandan n'ap esepere KADO, jis klike sou link sa https://www.facebook.com/profile.php?id=1000767371...
03/10/2022

Ann fe yon ti EKZESIS pandan n'ap esepere KADO, jis klike sou link sa https://www.facebook.com/profile.php?id=100076737106377, j'aime page la, epi KOMANTE REZILTA MATCH la, moun ki fe komante avan avek bon rezilta se li kap genyen, e lap jwenn yon PRIM, ann ALE... JWE GRATIS EPI RANMASE K-DO

03/10/2022

EH SANBLE KA GEN ZEN AYITI WI BANM SWIV TOUJOU... TCHEKE SOU ARIEL JOUNALIS YO

Dirección

Calle Celestino Celda Arroyo Hondo Arriba En La Farmacia Las Caobas
Santiago
51000

Teléfono

+18299347743

Página web

Notificaciones

Sé el primero en enterarse y déjanos enviarle un correo electrónico cuando Sophej Tv publique noticias y promociones. Su dirección de correo electrónico no se utilizará para ningún otro fin, y puede darse de baja en cualquier momento.

Contato La Empresa

Enviar un mensaje a Sophej Tv:

Compañías De Medios cercanos


Otros Canal de televisión en Santiago

Mostrar Todas
x

Otros Canal de televisión en Santiago (mostrar todas)

Ann swiv avèm Negocios Inside HDTV Dominicana Gerald Tv Show Enlace De Noticas Hilando Fino TV Fuego TV RTVG-Radio Tele Vision Global Nítida Tv HD VibeCréole TV Noticias Al Punto RD