Maailmataju Metropol

Maailmataju Metropol Maailmataju Metropol on veebisait aadressiga https://tehnoloogiasait.info/elementor-2229/, mis sisal Tegemist on tegelikult ainult üheainsa tervikteosega.

Maailmataju alternatiivne nimi on „Univisioon“, mis tuleb sõnadest „uni“ ehk universum ( maailm ) ja „visioon“ ehk nägemus ( taju ). Teatmeteose all võib mõista ka kui inimese loodud ( kunsti ) loomingut. Tegemist on sellise „kunstivormiga“, mille väljundiks ei ole kaunid maalid, muusika ega arhitektuur, vaid just informatsioon. Seda võib nimetada ka kui „informatsioonikunstiks“ ehk lühidalt „info

kunstiks“. Rangemalt väljendudes on Maailmataju mingisuguste erinevate teaduslike uurimustööde ühtne ( terviklik ) kogum. Kõik inimeste tegevusalad ( informatsiooni vormid ) kogu maailmas koonduvad ainult neile kolmele vormile – teadus, religioon ja kunst. Maailmataju aga koosneb paljudest erinevatest osadest ( teaduslikest uurimustöödest ), kuid kõik need osad moodustavad kokku ühe terviku.

Miks lastemenüüdes leidub rasvaseid friikartuleid ja viinereid?Peaaegu kõikides restoranides ja avalikes söögikohtades k...
05/08/2022

Miks lastemenüüdes leidub rasvaseid friikartuleid ja viinereid?

Peaaegu kõikides restoranides ja avalikes söögikohtades koosneb lastemenüü friikartulitest, hamburgerist ja rasvasest kastmest või salatist. Kuidas on see võimalik?

Me elame maailmas, kus 1/3 inimestest on ülekaalulised. Iga viies laps on ülekaaluline. Rasvumisega kaasnevad paljud tervisehädad, nagu näiteks diabeet ja südamehäired. Kuid samal ajal on lugematutes söögikohtades lastemenüüd, mis sisaldavad viinereid, friikartuleid ja hamburgeri. Kuidas on see võimalik?

Rahvusvahelised uuringud on näidanud, et täiskasvanute ülekaalulisus saab alguse sageli just lapseeas. Niisamuti ka toitumisharjumused.

Restoranide ja avalike söögikohtade lastemenüüd ei tohiks kindlasti sisaldada rasvarikkaid elemente. See aitaks kaasa ülekaaluliste inimeste arvukuse vähendamisele.

Allikas:

Miks lastemenüüdes leidub rasvaseid friikartuleid ja viinereid? Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Peaaegu kõikides restoranides ja avalikes söögikohtades koosneb lastemenüü friikartulitest, hamburgerist ja rasvasest kastmest või salatist. Kuidas on see võimalik? Me elame maailmas, kus 1/3 inime...

MILLEKS ON MEILE VAJA FÜÜSIKAT?"Maailma sellisena, nagu me seda tunneme, ei oleks ilma füüsikata. Füüsika loob meie tule...
13/07/2022

MILLEKS ON MEILE VAJA FÜÜSIKAT?

"Maailma sellisena, nagu me seda tunneme, ei oleks ilma füüsikata. Füüsika loob meie tulevased insenerid, teadlased ja arendajad ning neile on füüsika teejuhiks, loomaks uusi rohe- ja digipöörde tehnoloogiaid. Füüsikast saab alguse innovatsioon ja areng."

Kuna kõik kehad Universumis liiguvad ajas tuleviku suunas ja kõik nähtused Universumis toimuvad ajas ja ruumis, siis seega on ajas rändamise füüsikateooria kogu Universumi eksisteerimise fundamentaalseks aluseks.

Tsitaadi allikas: https://laeend.ee/

Tead suurepärast füüsikat õpetavat inimest? Tunnusta teda ja lae ta lisapalga ning teadmistega!

MILLEKS MEILE SEDA "AJAS RÄNDAMISE JURA" VAJA ON?Kuna kõik kehad Universumis liiguvad ajas tuleviku suunas ja kõik nähtu...
06/07/2022

MILLEKS MEILE SEDA "AJAS RÄNDAMISE JURA" VAJA ON?

Kuna kõik kehad Universumis liiguvad ajas tuleviku suunas ja kõik nähtused Universumis toimuvad ajas ja ruumis, siis seega on ajas rändamise füüsikateooria kogu Universumi eksisteerimise fundamentaalseks aluseks.

Ajas rändamise füüsikateooria peab ära seletama praktiliselt kõik füüsikalised nähtused Universumis: alates Universumi Suurest Paugust kuni selle „surmani“, alates mustadest aukudest kuni aatomifüüsikani, alates erinevatest interaktsioonidest kuni aegruumi lisamõõtmeteni jne.

Ajas rändamise füüsikateooria näol on tegemist „kõiksuse teooriaga“ ehk sellise Universumi interpretatsiooniga, mis seletab ära kogu maailma toimimise.

"Ajas rändamise" teoses saab esitatav ajas rändamise füüsikateooria sellega suhteliselt hästi hakkama, kuid sellegi poolest peab märkima seda, et Universumi tumeaine ja erinevad ajaparadoksid on ainsad kaks suurt valdkonda, mille seletavate teooriate tõepärasuses ei saa olla täiesti kindel. Kindluse annab ainult eksperiment või vaatlus. Ülejäänud Universumi aspektide seletamisega saab ajas rändamise füüsikateooria suhteliselt hästi ja usutavalt hakkama.

Allikas: https://www.tehnoloogiasait.info

04/07/2022

AEGRUUMI TUNNELITE LOOMISE AVASTUS!

Käesoleva ajani baseerusid eranditult kõik ajas rändamise teooriad just Albert Einsteini üldrelatiivsusteoorial. See teooria ennustab ussiurgete ehk aegruumi tunnelite olemasolu.

Näiteks kahte punkti ruumis ( või ka ajas ) ühendab omavahel „aegruumi tunnel“, mille läbimise korral on võimalik ületada tohutuid vahemaid ruumis väga väikese ajaga. Nende järgi on võimalik liikuda ruumis ( näiteks kosmoses ) ja ka ajas. Selline füüsikaline arusaam ajas rändamisest eksisteerib veel tänapäevalgi.

Uutes avaldatud töödes ei lükata sellist üldlevinud arusaama küll ümber, kuid sellist teooriat vaadeldakse nüüd „uue nurga alt“. See tähendab seda, et toimub vana teooria edasiarendus, mille lõpptulemuseks saame selle, et läbides aegruumi tunneli läbib keha kahte punkti ruumis ( või ajas ) ainult ühe hetkega. Sellist võimalikkust tuntakse ainult „teleportatsiooni“ nime all, mille eksisteerimine on võimalik ainult väljaspool aegruumi.

Hiljem on näha seda, et selline asjaolu põhjustabki näiteks osakeste tõenäosuslikku käitumist ehk määramatuse seoste tekkimist kvantmehaanikas.

Allikas: https://www.tehnoloogiasait.info

STRINGITEOORIA ON VASTUOLULINE FÜÜSIKAÕPETUS!Stringiteoorias on üheks keskseks ideeks see, et aegruumi mõõtmeid on palju...
03/07/2022

STRINGITEOORIA ON VASTUOLULINE FÜÜSIKAÕPETUS!

Stringiteoorias on üheks keskseks ideeks see, et aegruumi mõõtmeid on palju rohkem kui ainult neli. Näiteks ennustatakse kümmet ruumi mõõdet ja ühte aja mõõdet. Kokku teeb see 11-mõõtmelise aegruumi, mida stringiteooria meile praeguste teadmiste põhjal prognoosib.

Kuid ajas rändamise füüsikateoorias tuletatavad teooriad ( hüpoteesid ) tõestavad aga hoopis vastupidist – aegruumi mõõtmeid ei tule juurde, vaid need hoopis tegelikult vähenevad ehk lakkavad eksisteerimast.

Näiteks selline tõsiasi avaldub selles, et aeg aegleneb ja keha pikkused lühenevad suurte masside vahetus läheduses ja ka massi üha enam kiireneval liikumisel.

Aja ja ruumi dimensioonide lakkamine avaldub väga selgesti ka kvantmehaanikas kirjeldavates nähtustes. Seni teadaolevad katsed näitavad seda, et osakesed võivad eksisteerida „väljaspool aegruumi“. Füüsikaliselt väljendades ei eksisteeri väljaspool aegruumi enam aega ega ruumi, mis võib tunduda esialgu filosoofilise utoopiana. Kuid osakeste lainelised omadused tulenevadki just nende pidevatest teleportreerumistest aegruumis.

Osake on samas ka laine, kuna selle laine kirjeldavad füüsikalised parameetrid langevad väga täpselt kokku keha pideva teleportatsiooni parameetritega ajas ja ruumis. Osakeste lainelised omadused on tõestust leidnud difraktsiooni ja inteferentsi katsetes.

Relativistlikud efektid relatiivsusteoorias tulenevad aja ja ruumi muutumistest, milles avalduvad aja ja ruumi mõõtmete lakkamised. Üldrelatiivsusteoorias kirjeldatakse aja aeglenemist ja kahe ruumipunkti vahelise vahemaa lühenemist geomeetriaga, mida põhjustab suurte masside olemasolu aegruumis.

Aegruumi kõverus on kogu üldrelatiivsusteooria põhiline füüsikalis-matemaatiline eksistens. Kvantmehaanikas kirjeldatavad näiliselt ebaratsionaalsed efektid avalduvad just seepärast, et osakeste jaoks ei ole olemas enam aega ega ruumi ja seetõttu esinevad osakeste teleportreerumised meie tajutavas aegruumis. Kõik kvantfüüsikas tuntud efektid tulevad just osakeste teleportreerumistest ja seepärast tulebki tundma õppida teleportatsiooni füüsikalisi alusomadusi, mida ajas rändamise füüsikateooria koolkonnas ka väga täpselt kirjeldatakse. Kõik see on täiesti kooskõlas ajas rändamise üldise interpretatsiooniga.

Allikas: https://www.tehnoloogiasait.info

"MATRIXI" FILM INSPIREERIS FÜÜSIKA TEADUSE ARENGUT!Miks me näeme aja aeglenemist just kehade liikumiste ( s.t. nende kii...
02/07/2022

"MATRIXI" FILM INSPIREERIS FÜÜSIKA TEADUSE ARENGUT!

Miks me näeme aja aeglenemist just kehade liikumiste ( s.t. nende kiiruste ) aeglenemises? Ja kui aeg on üldse peatunud, siis kehade liikumist üldse enam ei eksisteerigi. Miks on olemas just selline seos aegruumi ja keha liikumise vahel?

Aeg ja ruum ei saa olla teineteisest lahus – nii on ka liikumisega. Aeg, ruum ja liikumine – need kolm „komponenti“ ei saa olla teineteisest lahus.

See oli ajas rändamise füüsikateooria ajaloo üks esimesi avastusi, mis tehti juba 2005. aastal. Kusjuures selline mõttekäik ilmnes ulmefilmi „Matrix“ vaatamisel, mille korral tekkisid küsimused aegruumi ja liikumise vahekorra kohta. Seetõttu võib öelda, et „Matrixi“ film mõjutas ajas rändamise füüsikateaduse arengut.

Aja ja ruumi omavahelistest seaduspärasustest ilmneb, et aeg ja ruum on tegelikult illusioonid, mille tekitab liikumine. Kehade enda liikumised Universumis jätavad sellise „mulje“, et need toimuvad ruumis ja kestavad teatud ajaperioodi.

Aega ja ruumi ei ole reaalselt tegelikult olemas, mis on ainult fundamentaalse tähendusega. See tähendab, et see ei ilmne otseselt meie nähtavast maailmast, sest selline aja ja ruumi füüsika, mis esineb relatiivsusteoorias ja kvantmehaanikas, baseerub tegelikult aja ja ruumi eksisteerimise illusioonil. Aeg oleks nagu liikuv.

Allikas: www.tehnoloogiasait.info

UUS VÄLJAANNE "AJAS RÄNDAMINE"!Juunis 2022. aastal ilmus uus äärmiselt mahukas kirjanduslik väljaanne „Ajas rändamine“. ...
20/06/2022

UUS VÄLJAANNE "AJAS RÄNDAMINE"!

Juunis 2022. aastal ilmus uus äärmiselt mahukas kirjanduslik väljaanne „Ajas rändamine“. Teos sisaldab kõrgemat füüsikat ja kõrgemat matemaatikat ning nõuab selle lugejal vähemalt gümnaasiumi füüsika ja matemaatika eelteadmisi.

Teoses esinevateks peamisteks harudeks on relatiivsusteooria, kvantmehaanika, kosmoloogia, elektromagnetism, mateeria füüsika, inseneeria ja masina-elektrotehnika. Teoses on füüsikateaduslikult kirjeldatud inimese ajas rändamise reaalne võimalus ja on ära näidatud aegruumi tunnelite füüsikaline olemus ja nende tehnilise teostuse võimalus.

Teos on suunatud kõikidele neile, kes on antud teemadest keskmiselt rohkem huvitatud ja sooviksid kõike seda lähemalt uurida ja omandada. Teos on suunatud eelkõige ülikoolide baasil füüsika ja matemaatika õppijatele ja õpetajatele.

Materjaliga saab tutvuda siit:

https://tehnoloogiasait.info/time-travel/

Kuidas töötavad tänapäeva elektriautod?Elektriauto elektrimootoriks on tavaliselt kolmefaasiline püsivmagnetitega sünkro...
19/06/2022

Kuidas töötavad tänapäeva elektriautod?

Elektriauto elektrimootoriks on tavaliselt kolmefaasiline püsivmagnetitega sünkroonmootor või asünkroonmootor, mille liikuv osa on ainult rootor. Rootori võll toetub kahele kuullaagrile ja kasutegur on umbes 80 – 90 %.

Kui aga elektriauto pidurdub, siis mootor muutub generaatoriks ja auto kineetiline energia muundub elektrienergiaks, mis sobib akude laadimiseks. See tähendab seda, et auto liikumisenergia ei muutu pidurdumise korral pidurites soojuseks, mis seejärel õhku haihtuks. Kõik läheb hoopis akude elektrienergiaks.

Elektrigeneraatori korral muundab elektrimasin kui energiamuundur mehaanilist energiat elektrienergiaks. Elektrimootori korral muudetakse elektrienergiat mehaaniliseks energiaks ja elektrimasinmuunduri korral muudetakse elektrienergiat mehaanilise energia kaudu tagasi elektrienergiaks, millel on teistsugused parameetrid. Kõik elektrimasinad töötavad sellistel põhimõtetel, mida me tunneme elektromagnetilise induktsiooni nähtusena ja Lorentzi jõuna.

Kuna vaheldi, mis töötab transistoritel, saab muuta alaldiks, siis seega saab alaldada sünkroongeneraatori vahelduvvoolu alalisvooluks, mis sobiks akude laadimiseks. Akude laadimisel või töötamisel eralduvat soojust saab omakorda kasutada näiteks salongi kütteks. Kuid auto, mis kasutab kütuseelementi, salvestab pidurdusenergiat eraldi elektrienergiasalvestisse, milleks võib olla näiteks superkondensaator.

Loe rohkem siit:

https://maailmataju.info/elementor-1013/

Piltuudis: Hando Tõnumaa otsustas hakata „transnaiseks“!Hando Tõnumaa on Eesti vandenõuteoreetik, kes on sündinud 12. se...
17/06/2022

Piltuudis: Hando Tõnumaa otsustas hakata „transnaiseks“!

Hando Tõnumaa on Eesti vandenõuteoreetik, kes on sündinud 12. septembril 1981. aastal Tallinnas. Ta lõpetas Tallinna Ühisgümnaasiumi ja õppis meediat ning imagoloogiat Tallinna Ülikoolis, ehkki imagoloogia eriala jättis ta pooleli.

Hando Tõnumaa on veebisaidi Telegram.ee üks asutajaid ja juhte. Tegemist on pseudoteaduse ja libauudiste saidiga, mis aitab kaasa valeinformatsiooni levikule Eesti ühiskonnas. Tema kuulsamad arulagedad teooriad on lapikumaa teooria, 9/11 terrorirünnakute korraldamine Ameerika enda poolt ja vaktsiinide seos autismi või mõne muu raske haigusega. Tegemist on äärmiselt väärastunud ja teaduse kaugete teooriatega, millel ei ole reaalsusega mitte mingisugust seost.

All oleva foto peal näib Hando Tõnumaa ümber kehastunud „transnaiseks“, kuna foto peal näib olevat tal naisele omased rinnad ( ehkki need on väga väikesed ) ja tal on ka pikad mustad lainelised juuksed. Tema kõrval seisab mees nimega Peeter Proos, kes on samuti pseudoteaduste ja libauudiste veebisaidi vanglaplaneet.ee asjutaja ja juht. Tegelikult on tegemist foto naturaalse illusiooniga, mis ei ole monteeritud. Hando Tõnumaa ei ole transnaine. Vaata lähemalt artiklist:

Allikas: https://maailmataju.info/elementor-990/

Ilma nägemismeeleta ei oleks astronoomia teadus võimalik toimida. Astronoomia kasutab nägemismeele kaudu tulevat informa...
05/05/2022

Ilma nägemismeeleta ei oleks astronoomia teadus võimalik toimida. Astronoomia kasutab nägemismeele kaudu tulevat informatsiooni rohkem kui teised teadused kokku. Valgus, mis tuleb kaugetelt tähtedelt, on astronoomidele sama oluline kui fossiilileiud paleontoloogidele või kivimiproovid geoloogidele.

Kauged taevakehad on meile paraku füüsiliselt kättesaamatud. Nende kohta hangitakse teadmisi just tähtedelt tuleva valguse kaudu. Kauge taevakeha heleduse, kuju, asukoha ja värvi kaudu saab teada tema kohta teavet.

Pilvitul öösel on taevas värvitu ja paistab taevalaotuses tuhanded valged tähed. Kuid kõik tähed ei ole tegelikult võrdselt valged. Näiteks mõnel tähel on pastelne sinakas, kollakas või oranžikas värvitoon. Kuna suvetähe Antarese oranžikas värvitoon jäljendab planeedi Marsi punakat kuma, siis pandi tähele nimeks Antares, mille nimi tähendab Marsi rivaali. Mars tähendab kreeka keeles Arest.

Universum ise on tegelikult palju värvilisem, kui seda taevast otseselt näha saab. Meie enda silmad ei ole lihtsalt seda võimelised nägema.

Nõrk tähevalgus ei suuda ergutada meie silma võrkkesta punase, rohelise ja sinise värvi retseptoreid, sest tal on selleks liiga vähe energiat. Selle tähe valgus võib olla sadu tuhandeid valgusaastaid läbi kosmose liikunud.

Meie silmades on kolvikesed. Need on rakud, mis saadavad värviinfo edasi peaaju nägemiskeskusesse ja seal luuakse sellest värviline pilt. Kepikestekujulised rakud on aga tundlikumad. Need suudavad ka öösel vastu võtta footoneid ja loob meile mustvalge pildi.

Astronoomia ei saa ilma nägemismeeleta Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Ilma nägemismeeleta ei oleks astronoomia teadus võimalik toimida. Astronoomia kasutab nägemismeele kaudu tulevat informatsiooni rohkem kui teised teadused kokku. Valgus, mis tuleb kaugetelt tähtedelt, on astronoomidele sama ol...

Paljud Venemaa noored tegelevad ühe eluohtliku lõbuga – nn taevas kõndimisega. Noored kõnnivad ja seisavad väga kõrgete ...
01/05/2022

Paljud Venemaa noored tegelevad ühe eluohtliku lõbuga – nn taevas kõndimisega. Noored kõnnivad ja seisavad väga kõrgete hoonete või muude rajatiste tipus kõrge kukkumise serval. Hooneid enamasti ka pildistatakse. Turvavarustust sellisel tegevusel ei kasutata.

Näiteks Marat Dupri tegeles sellise hobiga juba aastaid. Ta on oma sõpradega turninud paljude hoonete ja ehitiste tippu. Näiteks käis üks neist 215 meetri kõrgusel Peetri I monumendi otsas. Kuid selline tegevus on enamasti siiski keelatud. Seepärast harrastatakse seda hobi salaja.

Kuid Marat õigustab riski saadava naudinguga: „Kui olen katusel, tekib tunne, et kogu maailm on mu jalge ees. Kõik probleemid ja hädad jäävad kuhugi alla maha. Kõrgus erutab mind. See annab energiat ja entusiasmi uusi häid pilte teha.“ Ta ei karda kukkuda ja viga saada. Kuid samas saab aru, et säärane tegevus on siiski tervisele kahjulik. Pärast meeletut adrenaliinidoosi võib järgneda peavalusid, mis võivad kesta mitu päeva.

„Taevas kõndimine“ on eluohtlik lõbu Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Paljud Venemaa noored tegelevad ühe eluohtliku lõbuga – nn taevas kõndimisega. Noored kõnnivad ja seisavad väga kõrgete hoonete või muude rajatiste tipus kõrge kukkumise serval. Hooneid enamasti ka pildistatakse. Turv...

Märtsis 1974. aastal avaldas Prantsusmaa kaitseminister Robert Galley oma seisukoha UFO-de küsimuses järgmiselt:„Ma olen...
28/04/2022

Märtsis 1974. aastal avaldas Prantsusmaa kaitseminister Robert Galley oma seisukoha UFO-de küsimuses järgmiselt:

„Ma olen sügavalt veendunud, et me peame sellesse nähtusesse suhtuma täielikult avatud meeltega. Inimkonna ajaloos on tehtud arvukalt läbimurdeid, kuna keegi on üritanud seletada seletamatut. Nüüd, UFOdena tuntud õhunähtuste ajal, on eitamatu, et need on seletamatud või halvasti seletatud faktid.

1954. aastal lõi kaitseministeerium eriosakonna, mis kogus ja uuris tunnistusi nendest tundmatutest lendobjektidest. Mu ees on hulk selliseid teateid, mis on aastate jooksul arenenud kuni 1970. aastani, neid on umbes viiskümmend.

Ühena varasematest on teade leitnant d´Emery Jeani isiklikust vaatlusest 20. novembril 1953 Villacoublay´ 107. lennuväebaasis. Veel on teateid sandarmeerialt ja mõned vaatlused pilootidelt ning Õhukeskuse komandöridelt. On palju elemente, mille koosesinemine 1954. aastal pakub huvi.

Seetõttu peab probleemi suhtuma täielikult avatud meelega, suhtumisega, mis ei eita vaatlusi a priori. Meie eellased pidid eitama minevikus paljusid asju, mis meile näivad tänapäeval täiesti igapäevastena nagu pieso- või staatiline elekter, rääkimata bioloogilistest nähtustest.

Tegelikult koosneb kogu teaduse areng faktist, et me mõistame millalgi, et me oleme milleski kunagi eksinud.“

Allikad: „UFO-päevikud“, Igor Volke.

„Ufoloogias on toimunud ja toimumas arvestatavad muudatused. USA sõjavägi ja luure on viimastel aastatel avaldanud materjale anomaalsetest nähtustest, mis ei...

J.R.R.Tolkieni väljamõeldud maailmas eksisteerivad kujud, mida nimetatakse „Argonathiks“. Argonath on hiigelsuured kujud...
27/04/2022

J.R.R.Tolkieni väljamõeldud maailmas eksisteerivad kujud, mida nimetatakse „Argonathiks“. Argonath on hiigelsuured kujud, milles on kujutatud Isildurit ja Anarioni. Need „asuvad“ Nen Hithoeli sissepääsu juures ja need on ehitatud Romedacil II käsul. Need ehitati 1340. aastal Kolmandal Ajastul.

Nende kujude juures on tähelepanuväärne see, et need sarnanevad Hitleri-tervitusega. Fakt on see, et J.R.R.Tolkien kirjutas „Sõrmuste Isanda“ romaani just II maailma sõja ajal ehk Adolf Hitleri vallutussõdade ajal. Ehkki kujud sarnanevad tõesti hiigelsuurte natsitervitustega, ei saa Tolkieni elulugu uurides järeldada, et Tolkien oleks olnud suur Hitleri austaja, mis siis kajastuks ka tema maailma kuulsal romaanil. Tõenäoliselt sai Tolkien inspiratsiooni natsitervitusest väljamõelda need imelised suured kujud, ehkki ise ta ei olnud kindlasti nats.

J.R.R.Tolkien sai „Sõrmuste Isanda“ jaoks inspiratsiooni Adolf Hitlerist? Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Natsionaalsotsialistlikul Saksamaal oli kasutusel selline tervitusviis, mida nimetatakse „Hitleri-tervituseks“ ehk „Saksa tervituseks“. See koosnes parema käe ettesirutamisest ja hü...

Delfi ja Eesti Päevaleht otsustasid avaldada oma veebisaitides noorte poolt loodud dokumentaalfilmid. Arvestades seda, e...
25/04/2022

Delfi ja Eesti Päevaleht otsustasid avaldada oma veebisaitides noorte poolt loodud dokumentaalfilmid. Arvestades seda, et alles hiljuti toimus Tallinna Polütehnikumi Filmifestival, kus esitus 67 lühifilmi ja mille meedia kajastus oli üsna nigela võitu, siis võib öelda seda, et see on kuidagi silmakirjalik või diskrimineeriv käitumine peavoolu meedia poolt. TPT Filmifestivalil esitus palju häid lühifilme, mis meedias pikemat kajastust ei leidnudki. Näha sai üsna andekaid noori filmitegijaid, kellest võib sirguda tulevased suurepärased filmilavastajad. Üldsus aga ei tea nendest mitte midagi.

Tänasest näeb Delfis Marje Tõemäe dokumentaalfilmi "Sellest saab meie suvi", mis on järjefilm 12 aastat tagasi publikumenu nautinud dokumentaalile "Aeg on siin". Filmi peategelasteks on neli noort, kes on astumas esimesi samme iseseisva elu suunas.

Raha, mida oleks pidanud kulutama hariduse ja meditsiini peale, kasutatakse aga hoopis riikide sõja pidamiseks. Maailmas...
24/04/2022

Raha, mida oleks pidanud kulutama hariduse ja meditsiini peale, kasutatakse aga hoopis riikide sõja pidamiseks. Maailmas on 121 miljonit last hariduseta ja maailmas elab umbes 1,1 miljardit last, kes elavad väga suures vaesuses.

Maailma kaubanduses toimub ebavõrdne vahetus. See tähendab seda, et rikkad maailma maad müüvad oma enda odavaid tooteid kallimalt maha ja samas ostavad kalleid tooteid odavamalt. Arengumaad ei suuda tootmises võistelda USA ja teiste lääneriikidega.

Inimkonna tootmine ja tarbimine üha enam kasvab. Euroopas kulutati raha 1998 aastal alkoholi tootmiseks umbes 10 korda rohkem raha kui arengumaade infrastruktuuri loomiseks üldse vaja läks.

Väga paljud maailma ühiskonnad lausa elavad keset korruptsiooni. Aetakse suurt äri relvade, nafta, vääriskivide ja narkootikumidega. Paljusid ühiskondi valitsevad korrumpeerunud valitsejad, kelle prioriteetideks on äriajamine. Näiteks altkäemaksudena saadud raha on igal aastal nii suur, et seda oleks võimalik vaesuse likvideerimiseks.

Maailmas elab väga suures vaesuses umbes 1,1 miljardit last Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Tänapäeva inimühiskonna üldise õiguslikku elukorralduse kohta on tehtud palju teaduslikku uurimustöid. Loogiline on eeldada, et selline inimühiskond, mis esineb tänapäeval, on arenenud pika evolutsioo...

Teadusmaailmas on juba pikka aega üldtunnustatud seisukoht, et ajas on võimalik rännata aegruumi tunnelite ehk ussiurget...
21/04/2022

Teadusmaailmas on juba pikka aega üldtunnustatud seisukoht, et ajas on võimalik rännata aegruumi tunnelite ehk ussiurgete abil. Niisamuti on ussiurked abiks ka kosmoserändude teostamisel, sest liikudes läbi aegruumi tunneli muutuvad ülisuured kaugused kosmoses meile palju lähemale. Aegruumi tunnel ehk rahvapärase nimetusega ussiurge on kahte aegruumi punkti ühendav aja ja ruumi kõverus, mis võimaldab liikuda ühest ajahetkest teise või liikuda hetkega ehk kõigest 0 sekundiga ühest ruumipunktist teise.

Ussiurgete reaalse olemasolu üle on teoreetilises füüsikas palju vaieldud, mis on põhjustatud eelkõige aja ja ruumi füüsikateooriate erinevate tõlgendusvõimaluste olemasolu tõttu. Näiteks must auk võib olla samas ka aegruumi tunneli sisse- ja väljakäik.

Gravitatsioon on teatavasti aegruumi kõverus ja mustade aukude tsentris oleva Schwarzschildi pinnal on aegruum kõverdunud lõpmatuseni. Musta augu Schwarzschildi pind ehk aegruumi lõkspind on seega piltlikult öeldes aegruumi piir, kus reaalselt lõpeb aja ja ruumi eksisteerimine. Nüüdseks on välja töötatud uus füüsikateooria, mis tõestab, et see pind, millel on aeg ja ruum kõverdunud lõpmatuseni, võib füüsikaliselt tõlgendada ka aegruumi tunneli sisse- ja väljakäiguna. Selle järgi võibki öelda seda, et mustade aukude eksisteerimise tõttu eksisteerivad Universumis ka aegruumi tunnelid.

Ussiurkeid saab luua ka ilma suure energiata Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Teadusmaailmas on juba pikka aega üldtunnustatud seisukoht, et ajas on võimalik rännata aegruumi tunnelite ehk ussiurgete abil. Niisamuti on ussiurked abiks ka kosmoserändude teostamisel, sest liikudes läbi aegruumi tunn...

Erich Anton Paul von Däniken on uuriv isik, kes pooldab teooriat tulnukatest, kes käisid tuhandeid aastaid tagasi Maal k...
19/04/2022

Erich Anton Paul von Däniken on uuriv isik, kes pooldab teooriat tulnukatest, kes käisid tuhandeid aastaid tagasi Maal külas ja tundusid inimestele kui Jumalad. Need tulnukad andsid tolle aja inimestele teadmisi ja oskusi.

Oma teooriate kinnituseks on ta leidnud tõestusi muistsetest legendidest, Piiblist ja arheoloogilistest väljakaevamistest. Kui Däniken Piiblit tõlkis, siis ta avastas sealt ratastega, suitsu ja tuld purskavat sõidukit. Ta märkas, et Jumal teeb vigu. Kuid selliseid sarnaseid kurioosseid lugusid leidub ka teistel rahvastel, mitte ainult israeliitidel.

Däniken jõudis järeldusele, et Piiblis ei kirjeldata Jumalat, vaid maaväliseid tsivilisatsioone. Indiast pärit iidseid raamatuid on kaasajal India professorid ja indoloogia spetsialistid uuesti tõlkinud. Näiteks kirjutatakse seal hiigelsuurtest linnadest, mis tiirlesid maakera orbiidil tuhandeid aastaid tagasi. Väikesed sõidukid, mis Maale saabusid, olidki pärit nendest linnadest. Nende sõidukite kirjeldused on üsna täpsed.

Erich Anton Paul von Däniken pooldab teooriat iidsetest tulnukatest Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Erich Anton Paul von Däniken on uuriv isik, kes pooldab teooriat tulnukatest, kes käisid tuhandeid aastaid tagasi Maal külas ja tundusid inimestele kui Jumalad. Need tulnukad andsid tolle aja inimes...

Tumeenergia uuringu ehk DESi rahvusvaheline töörühm on leidnud, et Universumi tumeenergia on püsinud muutumatuna kogu ko...
18/04/2022

Tumeenergia uuringu ehk DESi rahvusvaheline töörühm on leidnud, et Universumi tumeenergia on püsinud muutumatuna kogu kosmilise ajaloo jooksul. See tähendab seda, et tumeenergia on kõikjal ajas ja ruumis ühesugune. Kõik see näitab selgelt seda, et tumeenergia ei saa olla „käegakatsutav ollus“, mis võib kunagi kauges tulevikus kokku kuivada. See viib aga lähemale sellisele mõttele, et tumeenergia võib olla seotud hoopis Universumi aja ja ruumi endaga, täpselt nii nagu seda ennustab uus ajas rändamise teooria.

Ajas rändamise teooria ennustab tumeenergia olemust Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Tumeenergia uuringu ehk DESi rahvusvaheline töörühm on leidnud, et Universumi tumeenergia on püsinud muutumatuna kogu kosmilise ajaloo jooksul. See tähendab seda, et tumeenergia on kõikjal ajas ja ruumis ühesug...

Piibli Vana Testamendi järgi on inimkond pattu langemise tõttu ( Adama ja Eeva lugu ) Paradiisist välja heidetud ja seet...
17/04/2022

Piibli Vana Testamendi järgi on inimkond pattu langemise tõttu ( Adama ja Eeva lugu ) Paradiisist välja heidetud ja seetõttu inimeste „otsene kontakt“ Jumalaga katkestatud. Mõnevõrra sarnaneb see tänapäeva ufo-uuringutest saadud andmetega, milles ilmneb, et maavälised tsivilisatsioonid on küll reaalselt olemas, kuid avalikult „nad“ inimestega kontakti ei võta. See pigem tähendab seda, et inimtsivilisatsioon on „ära isoleeritud“ maavälistest tsivilisatsioonidest.

Ilukirjanduslikult väljendades on inimkond katk, mis on nakatunud kurjusega. See levib põlvest põlve edasi ja seetõttu tuleb hoida inimsugu teistest kosmose tsivilisatsioonidest isolatsioonis ja mitte lasta inimestel levida kosmosesse. Ufo-uuringutest on ka veel selgunud, et maaväline elu on sarnane ( kui mitte üks-ühele ) Maailmataju ülitsivilisatsiooniteooria poolt kirjeldatud elukorraldusele ning „nende“ vaimne „dimensioon“ või olemus eksisteerib nõnda nagu on kirjeldatud Maailmataju unisoofilises psühholoogias, mis on samuti välja tulnud paljudes ufo-uuringutes.

Kõik see vihjab sellele, et planeet Maa on nagu hiigelsuur ( terve planeedi suurune ) vangla, milles inimesed on aheldatud oma füüsilistesse kehadesse patte lunastama, et pääseda taas taevasse paradiisi Jumala juurde ehk maavälisesse ülitsivilisatsiooni. Kuid maapeal peavad inimesed bioloogiliste kehadena igapäev oma ellujäämise pärast muretsema nagu näiteks toidu, vee, peavarju, riiete, tervise, elu jms.

Elu planeedil Maa sarnaneb suuresti vanglaga Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Piibli Vana Testamendi järgi on inimkond pattu langemise tõttu ( Adama ja Eeva lugu ) Paradiisist välja heidetud ja seetõttu inimeste „otsene kontakt“ Jumalaga katkestatud. Mõnevõrra sarnaneb see tänapäeva ufo-uur...

Universumi tundmatu tumeda massi võivad moodustada vanad ehk iidsed mustad augud. Nende massid võivad olla alates üks sa...
13/04/2022

Universumi tundmatu tumeda massi võivad moodustada vanad ehk iidsed mustad augud. Nende massid võivad olla alates üks sajandik Päikese massist kuni 10 000 Päikese massi ja need võisid tekkida vahetult pärast Universumi Suurt Pauku. Galaktikate ümber koondusid kettana tiirlema kõige väiksemad mustad augud. Mustade aukude gravitatsioonijõude tunnemegi tumeaine mõjutusena. Ei ole teada, et kas ürgsed mustad augud pöörlevad või mitte.

Kas Universumi tumeaine moodustavad ürgsed mustad augud? Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Universumi tumeaine olemasolu tuli esimest korda välja astronoomilistest vaatlustest 20. sajandi esimesel poolel, mille korral nähtava aine massist ei piisanud Linnutee galaktika tähtede liikumiskiiruste selet...

Paljud inimesed väidavad seda, et Maale lendanud tulnukad astuvad kontakti Maal elavate inimestega. Inimestel on võimalu...
12/04/2022

Paljud inimesed väidavad seda, et Maale lendanud tulnukad astuvad kontakti Maal elavate inimestega. Inimestel on võimalus ka UFO-dega ringi sõita. Kõikidel kordadel ei jäta tulnukad oma tegevustest mitte ühtegi tõendit. Enamus röövitud inimestest on seksuaalselt vägistatud. Usaldusväärne statistika näitab seda, et tulnukate poolt röövitud on lausa umbes kümnendik kogu Maal elavast rahvast.

Teadlased ja erialane kirjandus nimetab tulnukate toimepandud inimröövi abduktsiooniks. Röövitud inimesed enamasti ei mäleta oma üleelatuid kogemusi ja seepärast on nende peal kasutatud palju uusi meetodeid, mis püüavad taastada inimese mälu. Kasutatud on ka hüpnoosi. Need meetodid näitavad seda, et tulnukate eesmärgid on seotud just geneetikaga. Väga paljud andmed näitavad, et tulnukad aretavad välja uut etnost.

Religiooni tegelik olemus ja eksisteerimise põhjus inimkonna kultuuriloos ei ole tegelikult selline nagu seda annab meile tänapäeva teoloogia õpetus. Salajased uurimused paranormaalsete nähtuste ja UFO-de vallas avaldavad meile hoopis teistsuguse pildi religioonist, kui seda inimene uskuda soovib. Tegemist on üsna radikaalse „reaalsusega“, millega tuleb inimkonnal tulevikus aset leida. Nimelt inimesed on maaväliste olenditega geneetilises suguluses. Maavälised tsivilisatsioonid püüavad luua uusi liike, ilmselt geneetilise materjali rikastamiseks ja mitmekülgsemaks tegemiseks.

Nende lõppeesmärk on luua ja toota uusi isendeid ülitsivilisatsiooni tarbeks, mis on kirjeldatud Maailmataju ülitsivilisatsiooniteoorias. Religiooniga on nemad seotud, sest inimkonna kunagine usk Jumalasse on viinud tähelepanu teaduse arengust eemale. Seda sellepärast, et inimesed ei areneks ennast hävitavale tasandile. Usk on suures osas nende loodud kuvand, et alal hoida inimkonna arengut õiges suunas. Inimeste kontakt maavälise tsivilisatsiooniga leiab aset pärast indiviidi surma. Inimese elu jätkub pärast surma maavälises ülitsivilisatsioonis.

Vaata religiooniteooriat lähemalt siit: www.maailmataju.info.

Neli aastat pärast teabenõude esitamist avalikustas USA kaitseministeerium Pentagon viimaks 1574 lehekülje jagu salastatud UFO-programmi teemalisi dokumente.

Inimene on loonud tehnoloogia, mis asendab paljusid tema füüsilisi ja vaimseid võimalusi. Näiteks inimene ei pea enam is...
11/04/2022

Inimene on loonud tehnoloogia, mis asendab paljusid tema füüsilisi ja vaimseid võimalusi. Näiteks inimene ei pea enam iseenda higi kaudu oma kehatemperatuuri stabiliseerima, kui ta kasutaks selle asemel eluruumidesse paigaldatud õhukonditsioneere.

Inimene ei pea enam postimajas lugema ümbrikutelt postiindekseid ja sorteerima erinevaid kirju, sest selle töö teevad ära nüüd skännerid ja arvutid. Erinevaid võõrkeelseid tekste tõlgivad arvutitesse programmeeritud tarkvarad iseseisvalt ja isesõitvad autod navigeerivad ilma juhita. See kõik tähendab seda, et tehnoloogia võtab üha rohkem tööd inimestelt ära.

Robotid võtavad inimestelt üha rohkem tööd ära Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Inimene on loonud tehnoloogia, mis asendab paljusid tema füüsilisi ja vaimseid võimalusi. Näiteks inimene ei pea enam iseenda higi kaudu oma kehatemperatuuri stabiliseerima, kui ta kasutaks selle asemel eluruumides...

Seni ekraniseerunud reality-showd eesti teleekraanidel keskenduvad noortele, kes otsivad endale elu armastust. Tegemist ...
10/04/2022

Seni ekraniseerunud reality-showd eesti teleekraanidel keskenduvad noortele, kes otsivad endale elu armastust. Tegemist on suhete sarjaga, milles on draamat, omajagu traagikat ja loomulikult ohtralt läbu-komöödiat. Kuid kõige selle ilu või valu juures on üks suur puudus. Tegemist on selliste noorte tutvumise saadetega, milles on esindatud ainult heteroseksuaalsed suhted.

Kui kaasaegsetes reality-showdes on esindatud ainult heteroseksuaalseid suhteid, siis on tegemist diskrimineerimisega. Heteroseksuaalse kultuuri/ühiskonna domineerimine peaks jääma ajalukku. Reality-showdes peaks peale meeste ja naiste suhteid olema esindatud ka gei või lesbi suhted. Miks ei ole eesti teleekraanidel esindatud ka LGBT-kogukonda kuuluvaid inimesi?🤨😕

Miks eesti reality-showdes pole geisuhteid? Toimetaja: Marek-Lars Kruusen Viimastel aastatel on Eesti telekanalid hakanud näitama uuesti selliseid saate formaate, mida nimetatakse „reality-showdeks“. Näiteks 2019. aasta sügisel ilmus esimene „Rannamaja“ hooaeg, mille teine hooaeg ilmus 20...

Address

Lasnamäe
Tallinn

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Maailmataju Metropol posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Maailmataju Metropol:

Videos

Share


Other News & Media Websites in Tallinn

Show All

You may also like