LED shop

LED shop welcome to my page 1:00Am Pleas like share

08/10/2023

រឿង កំពូលក្បាច់គុណសៅលីញ Ep ភាគបញ្ចប់

08/10/2023

រឿង កំពូលក្បាច់គុណសៅលីញ Ep 4

08/10/2023

រឿង កំពូលក្បាច់គុណសៅលីញ Ep 3

08/10/2023

រឿង កំពូលក្បាច់គុណសៅលីញ Ep 2

08/10/2023

រឿង កំពូលក្បាច់គុណសៅលីញ Ep 1

07/10/2023

រឿង ក្បាច់គុណស្រវឹង វ៉ាង ហ្វីហុង Ep ភាគបញ្ចប់

07/10/2023

រឿង ក្បាច់គុណស្រវឹង វ៉ាង ហ្វីហុង Ep 4

07/10/2023

រឿង ក្បាច់គុណស្រវឹង វ៉ាង ហ្វីហុង Ep3

06/10/2023

រឿង ក្បាច់គុណស្រវឹង វ៉ាង ហ្វីហុង Ep2

06/10/2023

រឿង ក្បាច់គុណស្រវឹង វ៉ាង ហ្វីហុង Ep1

06/10/2023

រឿង ស្ដេចលំពែង លី លានជា Ep ភាគបញ្ចប់

06/10/2023

រឿង ស្ដេចលំពែង លី លានជា Ep4

05/10/2023

រឿង ស្ដេចលំពែង លី លានជា Ep3

05/10/2023

រឿង ស្ដេចលំពែង លី លានជា Ep2

05/10/2023

រឿង ស្ដេចលំពែង លី លានជា Ep1

05/10/2023

រឿង ប៉េសកកម្មA Ep ភាគបញ្ចប់

05/10/2023

រឿង ប៉េសកកម្មA Ep4

27/09/2023

Master level trying

ប្រមូលសិនថ្ងៃចុងក្រោយហើយម៉ូយៗ ពិសេសតែ 6$ 6$ ទេចា
18/09/2022

ប្រមូលសិនថ្ងៃចុងក្រោយហើយម៉ូយៗ ពិសេសតែ 6$ 6$ ទេចា

ផុសខ្លះទៅខ្លាចភ្ញៀងថា ខ្លាចផេកអូនបោកនឹងហាស 🫢 សំរាប់ម៉ូយៗតាមខេត្ត ចាំទទួលផង បងបង 😚 អរគុណណាស់ សំរាប់កាទុកចិត្តមកលើហាងអូន រ...
17/09/2022

ផុសខ្លះទៅខ្លាចភ្ញៀងថា ខ្លាចផេកអូនបោកនឹងហាស 🫢 សំរាប់ម៉ូយៗតាមខេត្ត ចាំទទួលផង បងបង 😚 អរគុណណាស់ សំរាប់កាទុកចិត្តមកលើហាងអូន រហូតមក … ទាំងម៉ូយចាស់ម៉ូយថ្មី

🏆ម៉ៃក្រូហ្វូមស្រូបសម្លេង ប្រេន Boya original ប្រភេទ Hight quality សម្លេង ច្បាស់ល្អ លឺខ្លាំង មិនបែកសម្លេង ជាប្រភេទម៉ៃល្អជ...
17/09/2022

🏆ម៉ៃក្រូហ្វូមស្រូបសម្លេង ប្រេន Boya original ប្រភេទ Hight quality សម្លេង ច្បាស់ល្អ លឺខ្លាំង មិនបែកសម្លេង ជាប្រភេទម៉ៃល្អជាងគេ ទាំងប្រភេទមានខ្សែរនឹង អត់ខ្សែរ …!

🏆ធានាគុណភាព ស្តង់ដា គ្រុបហ៊ុន 100%
🏆 មានកាធានាគុណភាព 1ឆ្នាំ

16/9/22 សុំទោសបងបង មិនសូវបានផុសបុងទេ បងៗអាចចូលមើលបាន ផុសច្រើនពេក ខ្លាចផេកមានបញ្ហា 😗
17/09/2022

16/9/22 សុំទោសបងបង មិនសូវបានផុសបុងទេ បងៗអាចចូលមើលបាន ផុសច្រើនពេក ខ្លាចផេកមានបញ្ហា 😗

15/09/2022

🏆សួស្តីចា មកតេស្តម៉ៃឥតខ្សែរ អោយបងបងមើលផ្ទាល់ម៉ង នៅនឹងផ្លូវ
តែម្តងចា អាចកាន់សម្លេងរំខានបាន 99% សម្លេងស្ងាត់ល្អ មិន
-ក្បាលនិយាយ2នាក់ 25$
-ដុយ 2 ប្រើបាន ទាំង IOS នឹង android 30$

មានការំខានទៀត តម្លៃ សមរម្យ ដែរបងបង អាច យកទៅ ឡាយ ថត វិឌីអូ ឬធ្វើ vlog និយាយពណ៏មាន បាន …!

🏆 ឥវ៉ានស្តង់ដា 100% មិនខ្លាចនឹងថតបង្ហាញផ្ទាល់ជូន អតិថិជន
🏆ចង់បានឥវ៉ានល្អ លេខមួយ ស្តង់ដាពិតៗ អាច រកជាវ នៅ ហាង LED shop បាន ចា មានទាំង ធានា ត្រឹមត្រូវ នឹងច្បាស់លាស់ លើឥវ៉ាននីមួយៗ បើភ្ងៀងយកទៅ មានបញ្ហា មានដំណោះស្រាយជូន អតិថិជន …!

ទីតាំង ផ្សារចេនឡា ជាប់ផ្សាដើមគ 086400088/0888400088/099400088☎️

🏆សួស្តីបងបង LED Live មាន ប្រមូលសិនក្នុងអាកាស បុណ្យភ្ជុំខាងមុខនេះ សំរាប់អ្នកស៊ែ1ដង បានទិញ LED 9$ ភ្លាមៗតែម្តងចា ✅ ចូលមកមើ...
15/09/2022

🏆សួស្តីបងបង LED Live មាន ប្រមូលសិនក្នុងអាកាស បុណ្យភ្ជុំខាងមុខនេះ សំរាប់អ្នកស៊ែ1ដង បានទិញ LED 9$ ភ្លាមៗតែម្តងចា

✅ ចូលមកមើលអោយអស់ចាសុទ្ធតែ តម្លៃពិសេសៗ
✅ សំរាប់អំពូលឡាយសេរីថ្មីពន្លឺជះខ្លាំងទ្វេដង សាច់អំពូលលេខមួយ ជាប្រភេទជ័រស្វិតធុនមាំមិនងាយបែក ជើងដែកអុីអុង
✅ សំរាប់ឡាយលក់ផលិតផល
✅ សំអាងការ ផាត់មុខកូនក្រមុំ
✅ ថតរូប ច្បាស់ល្អ ថតវិឌីអូ TikTok
✅ ឡាយខោអាវ សាឡង សាប៊ូ កាបូក គ្រឿង អង្លាល់កា គ្រឿងចម្លាក់ ទុកទូ របស់ញ្ញាំ បានគ្រប់ដំរូវការបស់លោកនាក់ ❤️✔️💯
✅មានកាធានាជូន១ឆ្នាំពីគ្រុបហ៊ុនផ្ទាល់
✅ទិញដោយទំនុមចិត្តនិងភាពជៀជាក់សូមរកជាវនៅហាង LED shop
❇️មានបោះដុំនិងរាយ
❇️នេះលេខទំនាក់ទំនង 086400088/0888400088☎️

មានលក់ LED គ្រប់ទំហំ
15/09/2022

មានលក់ LED គ្រប់ទំហំ

13/09/2022

បោកយ៉ាងមិចបើខ្ញុំឡាយចេញមុខយ៉ាងពេញហើយនឹង 😂

✅សួស្តីអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ ថ្ងៃនេះមក ប្រមូលសិនលាងស្តុក សំរាប់ LEDលើកសាច់សខ្ចី ដែរពេញនិយមជាងគេ សំរាប់អ្នកស៊ែ ថែមច្រើនមុខ🎁 ...
13/09/2022

✅សួស្តីអតិថិជនជាទីស្រលាញ់ ថ្ងៃនេះមក ប្រមូលសិនលាងស្តុក សំរាប់ LEDលើកសាច់សខ្ចី ដែរពេញនិយមជាងគេ សំរាប់អ្នកស៊ែ ថែមច្រើនមុខ🎁
✅ សំរាប់ឡាយលក់ផលិតផល សំអារកា ផាត់មុខកូនក្រមុំ ថតរូប ថតវិឌីអូ ឡាយខោអាវ លេង TikTok ឡាយគ្រឿងសង្ហារឹម ល។ល
✅ ចង់ឡាយច្បាស់សស្អាតប្រើ LEDជំនួយបន្ថែម សូមរកជាវនៅហាង LED shop ធានាទាំងគុណភាពនិងតម្លៃ
✅មានកាធានាជូន១ឆ្នាំពេញ សំរាប់អ្នកមិនចេះប្រើប្រាប់ពីរបៀបប្រើប្រាស់ត្រឹមត្រូវ 🥰✅
✅ទិញដោយមានទំនប់ចិត្ត 086400088/0888400088 ☎️

12/09/2022

🔊💥តុ តុ ប្រមូលសិនផ្ទះុហើយ សំរាប់អ្នកស៊ែ 110$ចះុសល់42$ សំរាប់បងៗចង់បានខ្នាតធំ ពន្លឺច្បាស់ល្អបសបែប ធម្មជាតិ ស្មម HD បងអាចយកម៉ូតនេះបានចា ប្រើកាន់ឆ្នាំ 🔊
🏆ធានាជូន1ឆ្នាំ

👉សំរាប់គុណភាពលេខមួយ ផលិតផលស្តង់ដា100% ឥវ៉ាន់ថតផ្ទាល់ ទិញដោយទំនុបចិត្ត
👉មានកាធានាជូន ភ្ញៀងសំរាប់ឥវ៉ានដែរយកទៅខូចដូថ្មី
👉ចងដឹងពណ៏មានបន្ថែមអាចឆាតចូលផេក ឫមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់
នៅលើ ផ្លូវមុន្នីរេន ផ្សារចេនឡា
👉លេខទំនាក់ទំនង 086400088/08884000088/099400088☎️
🔈មានបោះដុំនិងរាយ 🔈

មាំល្អណាស់បងអូន
12/09/2022

មាំល្អណាស់បងអូន

ភ្ញៀងអូនថតអោយចឹងម៉ងចា អរគុណណាស់ សំរាប់កាពេញចិត្តនឹងទុកចិត្តរហូតមក 😍
12/09/2022

ភ្ញៀងអូនថតអោយចឹងម៉ងចា អរគុណណាស់ សំរាប់កាពេញចិត្តនឹងទុកចិត្តរហូតមក 😍

ប្រមូលសិនពិសេស
12/09/2022

ប្រមូលសិនពិសេស

ម៉ៃស្រូបសម្លេងឥតខ្សែរបញ្ចះុតម្លៃ 30% វឺតៗបងអូន តម្លៃល្អណាស់
11/09/2022

ម៉ៃស្រូបសម្លេងឥតខ្សែរបញ្ចះុតម្លៃ 30% វឺតៗបងអូន តម្លៃល្អណាស់

លាងឈ្លាំងដើមខែ 6$ 6$ វឺតៗបងអូន សល់មិនច្រើនទេ
11/09/2022

លាងឈ្លាំងដើមខែ 6$ 6$ វឺតៗបងអូន សល់មិនច្រើនទេ

10/09/2022

🏆ប្រមូលសិនជើង Tripod ជើង camera 🎥 ជើងឡាយ សំរាប់អ្នកស៊ែនិងទិញបានតម្លៃ 6$ 8$ 12$ 13$ ថែមកាបូក
👉តម្លៃល្អគុណភាពលេខមួយ 100% ផលិតផលស្តង់ដា
👉ជើងមាំដែកអីអុងងាយស្រួល ដាក់តាមខ្លួនបាន
👉ចូលមើលអោយចប់ចា តម្លៃល្អៗណាស
👉ចង់បានជើងមាំល្អរកទិញនៅហាង Pisal odom shop
ឬអាចមកដល់ទីតាំងផ្ទាល់បាន ផ្សារដើមគ លើផ្លូវម៉ៅសេទុង 🚦
👉ឬខលមកលេខ 086400088/0888400088/099400088☎️📞

📩 ហាងយើងខ្ញុំមកណែនាំទំនិញលក់ដាច់បំផុត ក្តៅៗ សំរាប់ Live video ថតរូប ឫ make-up ថតរូបកូនក្រមុំ ផាត់មុខសំអាងកា ថតរូបសន្លឹក ...
07/09/2022

📩 ហាងយើងខ្ញុំមកណែនាំទំនិញលក់ដាច់បំផុត ក្តៅៗ សំរាប់ Live video ថតរូប ឫ make-up ថតរូបកូនក្រមុំ ផាត់មុខសំអាងកា ថតរូបសន្លឹក ល៕ល
សំរាប់អ្នកសែ៊មានថែមច្រើនមុន.......!
- ទាន់នៅមាន ប្រមូលសិនចា វឺតៗណប់ បញ្ចះុតម្លៃហើយស្រាប់ចា
- ឈុតជើង + LED ពន្លឺច្បាស់ល្អ
-តាមម៉ូត តាមទំហំ មានទាំងប៊ូតុងចុច នឹងតេឡេបញ្ជា
- និយាយពីសម្រក់របស់លោកអ្នក កាន់តែសស្អាតតាមនឹងដែរ
តើចាប់អារម្មណ៏មែនទេ …?
🇰🇭 Pisal oudom shop មានគ្រប់ជម្រើសសំរាប់អ្នក
☎️ លេខទំនាក់ទំនង 086400088/0888400088/09900088 📞

07/09/2022

🏆សម្រាប់បងប្អូន ដែលចូលចិត្តការថតវីដេអូតាមទូរស័ព្ទដៃ ហើយពិបាកទប់លំនឹង និងពិបាកកាន់ក្នុងការថត ពេលនេះលែងជាបញ្ហាទៀតហើយ នេះជា mobile gimbal stabilizer L08

✅សម្រាប់ថតទប់លំនឹង បានយ៉ាងស្អាតល្អ មិនពិបាកកាន់ក្នុងការថត ជាលក្ខណៈ Free Style ឬផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយគ្មានដែនកំណត់ វាអាចបត់បែងបានយ៉ាងងាយស្រួល ទម្ងន់ស្រាល តែមានភាពរឹងមាំ ថ្មកាន់បានយូរ ពិសេសបំផុតសម្រាប់មនុស្សសម័យថ្មី។

07/09/2022

📩 ទំនិញលក់ដាច់បំផុត ក្តៅៗ សំរាប់ Live video ថតរូប ឫ make-up ថតរូបកូនក្រមុំ ផាត់មុខសំអាងកា ថតរូបសន្លឹក ល៕ល
សំរាប់អ្នកសែ៊មានថែមច្រើនមុន.......!
- ទាន់នៅមាន ប្រមូលសិនចា វឺតៗណប់ បញ្ចះុតម្លៃហើយស្រាប់ចា
- ឈុតជើង + LED ពន្លឺច្បាស់ល្អ
-តាមម៉ូត តាមទំហំ មានទាំងប៊ូតុងចុច នឹងតេឡេបញ្ជា
- និយាយពីសម្រក់របស់លោកអ្នក កាន់តែសស្អាតតាមនឹងដែរ
តើចាប់អារម្មណ៏មែនទេ …?
🇰🇭 Pisal oudom shop មានគ្រប់ជម្រើសសំរាប់អ្នក
☎️ លេខទំនាក់ទំនង 086400088/0888400088/09900088 📞

📩 ទំនិញលក់ដាច់បំផុត ក្តៅៗ សំរាប់ Live video ថតរូប ឫ make-up ថតរូបកូនក្រមុំ ផាត់មុខសំអាងកា ថតរូបសន្លឹក ល៕ល- ទាន់នៅមាន ប្រ...
06/09/2022

📩 ទំនិញលក់ដាច់បំផុត ក្តៅៗ សំរាប់ Live video ថតរូប ឫ make-up ថតរូបកូនក្រមុំ ផាត់មុខសំអាងកា ថតរូបសន្លឹក ល៕ល

- ទាន់នៅមាន ប្រមូលសិនចា វឺតៗណប់ បញ្ចះុតម្លៃហើយស្រាប់ចា
- មានតម្លៃចាប់ពី 10$ 13$ 15$ 20$
- ឈុតជើង + LED ពន្លឺច្បាស់ល្អ
-តាមម៉ូត តាមទំហំ មានទាំងប៊ូតុងចុច នឹងតេឡេបញ្ជា
- និយាយពីសម្រក់របស់លោកអ្នក កាន់តែសស្អាតតាមនឹងដែរ
តើចាប់អារម្មណ៏មែនទេ …?
🇰🇭 sal collection មានគ្រប់ជម្រើសសំរាប់អ្នក
☎️ លេខទំនាក់ទំនង 086400088/0888400088/09900088 📞📩

ខ្ញុំអត់យល់អ្នកលក់ខ្លះ ហេតុតែចង់លក់ដាច់សុខចិត្តយករូបឥវ៉ានសាច់លេខមួយហុងកុង មកផុស លក់ ដាក់តម្លៃថោក តែដាក់សាច់អន់អោយ ភ្ញៀង ...
01/09/2022

ខ្ញុំអត់យល់អ្នកលក់ខ្លះ ហេតុតែចង់លក់ដាច់សុខចិត្តយករូបឥវ៉ានសាច់លេខមួយហុងកុង មកផុស លក់ ដាក់តម្លៃថោក តែដាក់សាច់អន់អោយ ភ្ញៀង រកសុីបែបនឹង បានយូដែរអី ..? សូមរកសុីដោយភាពស្មោះត្រង់ផង🥰

🏆សំរាប់ខ្ញុំលក់បែបធម្មតាៗ ផុសឥវ៉ានបែបណា ដាក់បែបនឹងអោយភ្ញៀង ចំនេញតិចក៏យក បានភ្ញៀងតិចក៏យក សំខាន់ភ្ញៀងអូនទិញហើយទិញទៀត ពួកគាត់ទិញហើយសប្បាយចិត្តនឹងពាក់ ចិត្តខ្ញុំក៏សប្បាយនឹង លក់ដូចគ្នា ….♥️

ពណ៌នេះពេញចិត្តអត់បងបង 🥰ចង់បានកម្មង់លូវទៅបងបង អស់ទៀតលូវហើយ
25/08/2022

ពណ៌នេះពេញចិត្តអត់បងបង 🥰ចង់បានកម្មង់លូវទៅបងបង អស់ទៀតលូវហើយ

Address

Kampong Chnang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when LED shop posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share

Welcom To My Page 1:00am

ជួយ Like Share​ ផេកអូនម្នាក់ម៉ាដៃម៉ាជើងផងអលណប់😍🥰


Other Gaming Video Creators in Kampong Chnang

Show All