ស្តេច Sad

ស្តេច Sad ជួយ​ ឡាយផេក​ នឹង​ ​ហ្វូឡូផេក​ ម្នាក់មួយផង🙏❤️️ ចង់ផុសរូបអីឆាតមកខ្ញុំផុសអោយ​ok🌹 https://t.me/Nha_Vlog

សង្សារក្រដូចបង💔🥀😭
17/03/2024

សង្សារក្រដូចបង💔🥀😭

សេរីចាស់🙍🏼🔫
17/03/2024

សេរីចាស់🙍🏼🔫

ភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំតែងតែ ទទួលមកវិញដោយទឹកភ្នែកនឹងការឈឺចាប់!💔😿
14/03/2024

ភាពស្មោះត្រង់របស់ខ្ញុំតែងតែ ទទួលមកវិញដោយទឹកភ្នែកនឹងការឈឺចាប់!💔😿

សូមជ្រេីសរេីសចំលេីយ.....?
12/03/2024

សូមជ្រេីសរេីសចំលេីយ.....?

រឿងខ្លះយើងត្រូវទទួលយក. 🇰🇷💔
12/03/2024

រឿងខ្លះយើងត្រូវទទួលយក. 🇰🇷💔

តស៊ូគង់បានសម្រេច💪💵ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀនបន្ថែមទៀត📔🇰🇷❤️️😘
08/03/2024

តស៊ូគង់បានសម្រេច💪💵
ខ្ញុំនឹងព្យាយាមរៀនបន្ថែមទៀត📔🇰🇷❤️️😘

05/03/2024 Happy birthday to you Bro ម៉ោង 🎂 ជូនពរឱ្យមានស្រីស្រឡាញ់ច្រើនៗ
05/03/2024

05/03/2024 Happy birthday to you Bro ម៉ោង 🎂 ជូនពរឱ្យមានស្រីស្រឡាញ់ច្រើនៗ

យូរៗទៅមុខអាក្រកទៅៗ ☺️សង្ឃឹមថាអ្នកមិនទៅចោលខ្ញុំ 🥲  Da Solo 👰🏻‍♀️🫀
03/03/2024

យូរៗទៅមុខអាក្រកទៅៗ ☺️
សង្ឃឹមថាអ្នកមិនទៅចោលខ្ញុំ 🥲
Da Solo 👰🏻‍♀️🫀

ប្រឡងបានតែប៉ុណ្ណឹងអោយរំពឹងអី​ ដាក់ផ្នែក​សិត​តែ​ ឧស្សាហកម្ម​ ១១០ ពិន្ទុ🇰🇷សិស្សខ្សោយដូចខ្ញុំ​បាន​ពន្ទុ ១០៥​🙇😢💦Bong Nha
29/02/2024

ប្រឡងបានតែប៉ុណ្ណឹងអោយរំពឹងអី​ ដាក់ផ្នែក​សិត​តែ​ ឧស្សាហកម្ម​ ១១០ ពិន្ទុ🇰🇷
សិស្សខ្សោយដូចខ្ញុំ​បាន​ពន្ទុ ១០៥​🙇😢💦Bong Nha

29/02/2024
29/02/2024
ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រជែងជាមួយអ្នកណាទេព្រោះជីវភាពខ្ញុំមិនសូវធូរធារ😊❤️តែខ្ញុំក៏អរគុណដែរធ្វើឲខ្ញុំមានភាពតស៊ូ…💪🤍🙏
29/02/2024

ខ្ញុំមិនហ៊ានប្រជែងជាមួយអ្នកណាទេព្រោះជីវភាពខ្ញុំមិនសូវធូរធារ😊❤️
តែខ្ញុំក៏អរគុណដែរធ្វើឲខ្ញុំមានភាពតស៊ូ…💪
🤍🙏

ខ្ញុំចង់ទៅតាមលោក​ មិនបាច់តាមទេខ្ជិលចិញ្ចឹម💔💵😢
28/02/2024

ខ្ញុំចង់ទៅតាមលោក​ មិនបាច់តាមទេខ្ជិលចិញ្ចឹម💔💵😢

រឿងដែលកេីតទុក្ខបំផុតនៅក្នុងជីវិត គឺការឈឺចាប់ផ្នែកបេះដូង វាឈឺចាប់បំផុតខ្ញុំឆ្លងកាត់រួចហេីយ💔🙇🏻‍♀️
28/02/2024

រឿងដែលកេីតទុក្ខបំផុតនៅក្នុងជីវិត គឺការឈឺចាប់ផ្នែកបេះដូង វាឈឺចាប់បំផុតខ្ញុំឆ្លងកាត់រួចហេីយ💔🙇🏻‍♀️

អូននៅ Single ស្រឡាញ់ខំមិនមក ❤️️💐😍
28/02/2024

អូននៅ Single ស្រឡាញ់ខំមិនមក ❤️️💐😍

មនុស្សម្នាក់នេះនៅតែនឹកបង👫❤️️......?
28/02/2024

មនុស្សម្នាក់នេះនៅតែនឹកបង👫❤️️......?

ជីវិតកម្មកររោងចក្រ​…..
26/02/2024

ជីវិតកម្មកររោងចក្រ​…..

_ជីវិតកម្មកររោងចក្រ​……?
26/02/2024

_ជីវិតកម្មកររោងចក្រ​……?

ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ   វគ្គ21ជូនពរអោយប្រលងជាប់ទាំងអស់គ្នា..💪🇰🇷❤️😘🥀
26/02/2024

ជួបគ្នាឆាប់ៗនេះ វគ្គ21ជូនពរអោយប្រលងជាប់ទាំងអស់គ្នា..💪🇰🇷❤️😘🥀

ខាងនេះវេនទី1_______ចុះខាងនុងវិញវេនទីប៉ុន្មាន?💪🇰🇷❤️
23/02/2024

ខាងនេះវេនទី1_______ចុះខាងនុងវិញវេនទីប៉ុន្មាន?
💪🇰🇷❤️

2024/02/23 happy birthday to you Sml 🎂 ជូនពរឱ្យមានសុខភាពល្អសម្រស់កាន់តែស្អាត🙍និងលុយចាយច្រើនៗ💵
23/02/2024

2024/02/23 happy birthday to you Sml 🎂
ជូនពរឱ្យមានសុខភាពល្អ
សម្រស់កាន់តែស្អាត🙍
និងលុយចាយច្រើនៗ💵

ត្រៀមៗជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយ💪🇰🇷❤️️한국에
22/02/2024

ត្រៀមៗជិតដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយ💪🇰🇷❤️️한국에

Address

Kampong Chnang

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ស្តេច Sad posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Share