Nimol Univers

Nimol Univers Nimol Univers Sharing all of you tips for Law of Attraction Using, tips for raise up your vibration,
(1)

15/12/2023

សន្សំអ្វីបានកើនហ្នឹង!

15/12/2023

អរគុណមនុស្សពូកែៗ
នៅលើលោកនេះ
ដែលជា
សេណារីយូរបស់ចក្រវាឡ មកបង្វឹកខ្ញុំ🙏

គ្មានអ្នកណាម្នាក់ពូកែ ដោយមិនឆ្លងកាត់ឪពុកម្តាយពូកែ គ្រូពូកែ ទីប្រឹក្សាពូកែដែរ!ស្វែងរកមនុស្សពូកែៗដាក់ជិតខ្លួន!
14/12/2023

គ្មានអ្នកណាម្នាក់ពូកែ ដោយមិនឆ្លងកាត់ឪពុកម្តាយពូកែ គ្រូពូកែ ទីប្រឹក្សាពូកែដែរ!
ស្វែងរកមនុស្សពូកែៗដាក់ជិតខ្លួន!

អរគុណថ្ងៃថ្មី ខ្ញុំទទួលបានប្រសិទ្ធិពរជ័យ🙏12-12💸💸💝💯💲💲🙏
11/12/2023

អរគុណថ្ងៃថ្មី ខ្ញុំទទួលបានប្រសិទ្ធិពរជ័យ🙏
12-12💸💸💝💯💲💲🙏

11/12/2023

ការបង្កើតលុយ
គឺងាយបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំ
12-12
🙏🙏🙏

11/12/2023

ខ្ញុំស័ក្តសមនឹងទទួល
បានជីវិតដែលខ្ញុំប្រាថ្នា!
12-12
🙏🙏🙏

អរគុណសិរីភាពផ្នែកពេលវេលាដ៍អស្ចារ្យ🙏
06/12/2023

អរគុណសិរីភាពផ្នែកពេលវេលាដ៍អស្ចារ្យ🙏

ព្យាយាមសមាធិសម្អាតចិត្ត ចម្រើនបញ្ញាសាងនិស្ស័យល្អ!
05/12/2023

ព្យាយាមសមាធិសម្អាតចិត្ត ចម្រើនបញ្ញា
សាងនិស្ស័យល្អ!

សូត្រមន្តា្រលុយរៀបគេងទាំងអស់គ្នា🙏👉https://youtu.be/g3Wmdbad-mI
03/12/2023

សូត្រមន្តា្រលុយរៀបគេងទាំងអស់គ្នា🙏
👉https://youtu.be/g3Wmdbad-mI

03/12/2023

ចក្រវាឡ
ល្បងប្រាជ្ញា
យើងជានិច្ច😅

02/12/2023

មនុស្សចិត្តវិញ្ញាណ
គឺមានលក្ខណ:ប្លែកពីគេ! លក្ខណ:នោះហើយជាអ្វីដែលបានពីញ្ញាណដឹងរបស់គាត់!

02/12/2023

មើលទេសភាពធូរអារម្មណ៍💝

02/12/2023

ទៅជិះទូកលេងម្តងកូនៗ🙏

02/12/2023

I Am Ready
to be a
Billionaire
Now!

01/12/2023

បើអ្នកចង់បានបទពិសោធន៍សួរអ្នកធ្លាប់ធ្វើ!
បើអ្នកចង់បានអ្វីដែលថ្មីប្លែកពីគេ
សួរខ្លួនឯង!

01/12/2023

អ្នកកាន់តែគោរព
អ្នកកាន់តែខ្ពង់ខ្ពស់!
🙏🙏🙏

ខ្ញុំទទួលយក! អរគុណ អរគុណ អរគុណ🙏
01/12/2023

ខ្ញុំទទួលយក! អរគុណ អរគុណ អរគុណ🙏

01/12/2023

«សម្តីសជាតិ
មាយាទសពូជ»
សុភាសិតបុរាណ🙏

30/11/2023

ខ្ញុំទទួលរួចរាល់ អរគុណចក្រវាឡ🙏🙏🙏

🙏🙏🙏
30/11/2023

🙏🙏🙏

29/11/2023

ច្បាប់ស្រូបទាញ=
ច្បាប់កម្មផល
👉អ្នកគិតអ្វីស្រូបនឹងមក!
👉អ្នកធ្វើកម្មអីហុចផលនឹងមក!

ប្រូក្រាមលុយ មុនធ្វើសកម្មភាព!
29/11/2023

ប្រូក្រាមលុយ មុនធ្វើសកម្មភាព!

28/11/2023

ចក្រវាឡ អោយកូនណាដែលគួរអោយស្រឡាញ់🙏💝😊

28/11/2023
28/11/2023

ទទួលស្គាល់ និងអបអរអ្វីដែលគេទទួលបាន!
ប្រឹងអោយបានដូចគេ!
🙏🙏🙏

https://youtu.be/X5jGTkbURlo
27/11/2023

https://youtu.be/X5jGTkbURlo

#១៥កើតពេញបូរណ៌មី #ថាមពល #ព្រះច័ន្ទ #ព្រះរាជពិធីអ៊ំទូក

27/11/2023

កុំកាត់ក្តីជីវិតខ្លួនឯង
និងអ្នកដ៍ទៃ!
អ្នកមិនមែនជាតុលាការទេ!

«គ្រប់ជំហ៊ានដែលខ្ញុំទៅ គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ»«គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឈ្នះ គ្មានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ឡើយ គ្រប់គ្នាទទួលបានទ្រព្យសម្បត្...
27/11/2023

«គ្រប់ជំហ៊ានដែលខ្ញុំទៅ គឺជាទ្រព្យសម្បត្តិ»
«គ្រប់ពេលដែលខ្ញុំឈ្នះ គ្មានអ្នកណាម្នាក់បាត់បង់ឡើយ គ្រប់គ្នាទទួលបានទ្រព្យសម្បត្តិដូចជាខ្ញុំដែរ💝💸💸🙏»

26/11/2023

ធ្វើអ្វីត្រូវដកពាក្យ«ពេក»
ចេញ! ព្រោះអ្នកប្រតិបត្តិពាក្យនេះនឹងទៅខ្វះខាត!

ប្រកាសក្តីប្រាថ្នា ក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទ 1000% ដំណើរការ តែតមស្រា😊👇https://youtu.be/FTE2fG30gAA
26/11/2023

ប្រកាសក្តីប្រាថ្នា ក្រោមពន្លឺព្រះច័ន្ទ 1000% ដំណើរការ តែតមស្រា😊👇
https://youtu.be/FTE2fG30gAA

ស្វាគមន៍ 23-11-23 ទេវតាប្រសិទ្ធពរជ័យ!ខ្ញុំជាថាមពល!ខ្ញុំជាទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំ!
23/11/2023

ស្វាគមន៍ 23-11-23 ទេវតាប្រសិទ្ធពរជ័យ!
ខ្ញុំជាថាមពល!
ខ្ញុំជាទ្រព្យសម្បត្តិ
ខ្ញុំគឺជាសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំ!

22/11/2023

បើអ្នកបានរកឃើញភាពរីករាយពិតដែលចេញពីខ្លួនអ្នក! អ្នកនឹងឃើញភាពរីករាយពិតដែលនៅជុំវិញខ្លួនអ្នកហើយវានឹងបន្តឃើញគ្រប់ទីកន្លែង!

ថ្ងៃ22-11-2023 តារានិករ ធ្នូ (Sagittarius) ចូលមកដល់!អ្នកនឹងទទួលបានថាមពលទាំងផ្លូវកាយ និងចិត្ត! អ្នកពោរពេញទៅដោយសេរីភាព ឆន្...
21/11/2023

ថ្ងៃ22-11-2023 តារានិករ ធ្នូ (Sagittarius) ចូលមកដល់!
អ្នកនឹងទទួលបានថាមពលទាំងផ្លូវកាយ និងចិត្ត! អ្នកពោរពេញទៅដោយសេរីភាព ឆន្ទៈមុះមុត ផ្សងព្រេងប្រកបដោយក្តីរីករាយ!
ចូរសម្រេចចិត្តថ្មីចំពោះសេចក្ដីប្រាថ្នារបស់អ្នក ហើយធ្វើសកម្មភាពទម្លុះគោលដៅប្រកបដោយថាមពល!💖

អរគុណសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជីវិតថ្មី ក្នុងក្តីប្រាថ្នា🙏🙏
17/11/2023

អរគុណសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពជីវិតថ្មី ក្នុងក្តីប្រាថ្នា🙏🙏

អ្នកប្រាប់ចក្រវាឡថា «ចាំខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំនឹងដឹងគុណអ្នកមានគុណ រឺអោយអ្នកដទៃ»! តែចក្រវាឡនិយាយថា «ខ្ញុំចាំមើលអ្នកដឹងគុណ ...
17/11/2023

អ្នកប្រាប់ចក្រវាឡថា «ចាំខ្ញុំមានលុយច្រើនខ្ញុំនឹងដឹងគុណអ្នកមានគុណ រឺអោយអ្នកដទៃ»! តែចក្រវាឡនិយាយថា «ខ្ញុំចាំមើលអ្នកដឹងគុណ រឺអោយគេមុន ទើបខ្ញុំអោយអ្នកដែរ»!

អ្នកកើតទុក្ខ គំនុំ ខឹង ស្អប់ ចងពៀរ ទាមទារ... អនុវត្តការសមាធិជាទម្លាប់ដើម្បីលាងទឹកខ្មៅទាំងនោះ អ្នកនឹងដឹងថារឿងទាំងនោះគឺវាគ...
16/11/2023

អ្នកកើតទុក្ខ គំនុំ ខឹង ស្អប់ ចងពៀរ ទាមទារ... អនុវត្តការសមាធិជាទម្លាប់ដើម្បីលាងទឹកខ្មៅទាំងនោះ អ្នកនឹងដឹងថារឿងទាំងនោះគឺវាគួរអោយអស់សំណើចសម្រាប់ខ្លួនឯង! 💖

ចក្រវាឡមិនដែលអោយយើងធ្វើការហ្វ្រីនោះទេ! អរគុណសម្រាប់ការដឹងគុណរបស់សិស្ស🙏
16/11/2023

ចក្រវាឡមិនដែលអោយយើងធ្វើការហ្វ្រីនោះទេ! អរគុណសម្រាប់ការដឹងគុណរបស់សិស្ស🙏

ពេលវេលាមានតម្លៃណាស់ ប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង អ្នកជាទីស្រឡាញ់ មនុស្សជាតិ និងភពផែនដី💖🇰🇭🌍
16/11/2023

ពេលវេលាមានតម្លៃណាស់ ប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់ខ្លួនឯង អ្នកជាទីស្រឡាញ់ មនុស្សជាតិ និងភពផែនដី💖🇰🇭🌍

Address

Kampong Chnang
12000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nimol Univers posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nimol Univers:

Videos

Share

Category


Other Video Creators in Kampong Chnang

Show All