វត្តក្ងោកមាសក្រោម - Wat Kngok Meas Krom

វត្តក្ងោកមាសក្រោម - Wat Kngok Meas Krom Buddhism: 010 691 644 / ABA: 003 050 837

សូមអនុមោទនាថ្ងៃសីល…💐 #វត្តក្ងោកមាសក្រោមថ្ងៃពុធ ៨ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២...
15/05/2024

សូមអនុមោទនាថ្ងៃសីល…💐
#វត្តក្ងោកមាសក្រោម
ថ្ងៃពុធ ៨ កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤
ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃសីល

17/04/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម
#កម្រងវីដេអូថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ៩ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម #កម្រងរូបភាពថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៤ថ្ងៃពុធ ៩ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក...
17/04/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម
#កម្រងរូបភាពថ្ងៃបញ្ចប់នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៤

ថ្ងៃពុធ ៩ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

15/04/2024

#ល្បែងប្រជាប្រិយថ្ងៃទី២នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ

ថ្ងៃចន្ទ ៧ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #ទិដ្ឋភាពនៃការលេងល្បែងប្រជាប្រិយថ្ងៃទី២នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ #វត្តក្ងោកមាសក្រោមថ្ងៃចន្ទ ៧ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធ...
15/04/2024

#ទិដ្ឋភាពនៃការលេងល្បែងប្រជាប្រិយថ្ងៃទី២នៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ
#វត្តក្ងោកមាសក្រោម

ថ្ងៃចន្ទ ៧ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

14/04/2024

ចាស់ៗជារលកមុន បានដឹកនាំក្មេងៗឲ្យស្គាល់ និងឲ្យចូលរួមលេងដើម្បីជាការថែរក្សាល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរ។

ថ្ងៃអាទិត្យ ៦ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #ទិដ្ឋភាពចាស់ៗដឹកនាំក្មេងៗលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរថ្ងៃចូលឆ្នាំ #វត្តក្ងោកមាសក្រោមថ្ងៃអាទិត្យ ៦ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក...
14/04/2024

#ទិដ្ឋភាពចាស់ៗដឹកនាំក្មេងៗលេងល្បែងប្រជាប្រិយខ្មែរថ្ងៃចូលឆ្នាំ
#វត្តក្ងោកមាសក្រោម

ថ្ងៃអាទិត្យ ៦ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម #សួស្តីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៤ #រាត្រីថ្ងៃទីមួយថ្ងៃសៅរ៍ ៥ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ...
13/04/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម
#សួស្តីសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរ២០២៤
#រាត្រីថ្ងៃទីមួយ
ថ្ងៃសៅរ៍ ៥ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំរោង ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម #សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ២០២៤ថ្ងៃសុក្រ ៤ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែ...
12/04/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម
#សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ២០២៤

ថ្ងៃសុក្រ ៤ កើត ខែចេត្រ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម ស្រុកជលគិរី កំពង់ឆ្នាំង #សកម្មភាពរាយទង់ខ្សែ ១០០០ ម៉ែត្រ។ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ច...
04/04/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម ស្រុកជលគិរី កំពង់ឆ្នាំង
#សកម្មភាពរាយទង់ខ្សែ ១០០០ ម៉ែត្រ។

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ១១ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោមសកម្មភាពរៀបចំតុបតែងលម្អដើម្បីត្រៀមទទួលទេព្តា សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ២០២៤ថ្ងៃអង្គារ ៩ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថ...
02/04/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម
សកម្មភាពរៀបចំតុបតែងលម្អដើម្បីត្រៀមទទួលទេព្តា សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មី ២០២៤

ថ្ងៃអង្គារ ៩ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម/ស្រុកជលគិរី/កំពង់ឆ្នាំងបរិស្ថានសំខាន់សម្រាប់ជីវិត…The Environment is Important for Life…ថ្ងៃសៅរ៍ ៦ រ...
30/03/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម/ស្រុកជលគិរី/កំពង់ឆ្នាំង
បរិស្ថានសំខាន់សម្រាប់ជីវិត…
The Environment is Important for Life…

ថ្ងៃសៅរ៍ ៦ រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម-ស្រុកជលគិរី-កំពង់ឆ្នាំង #បរិស្ថានស្អាតផ្តើមចេញយើងម្នាក់ៗ… #រៀនរស់ជាមួយភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិ…ថ្ងៃស...
08/03/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម-ស្រុកជលគិរី-កំពង់ឆ្នាំង
#បរិស្ថានស្អាតផ្តើមចេញយើងម្នាក់ៗ…
#រៀនរស់ជាមួយភាពស្រស់បំព្រងនៃធម្មជាតិ…

ថ្ងៃសុក្រ ១៣ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤
ថ្ងៃនេះ ជាថ្ងៃកោរ

#ទិវា​នារី​អន្តរជាតិ (International Women's Day)

 #វត្តក្ងោកមាសក្រោម ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងកិច្ចបញ្ចប់ការបង្សុកូលគម្រប់៧រាត្រី សូមថ្វាយព្រះរាជកុសល សម្ត...
04/03/2024

#វត្តក្ងោកមាសក្រោម ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
កិច្ចបញ្ចប់ការបង្សុកូលគម្រប់៧រាត្រី សូមថ្វាយព្រះរាជកុសល សម្តេច ជាអម្ចាស់ ព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតី កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត ទេព វង្ស។

ថ្ងៃចន្ទ ៩ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤

ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក្ងោកមាសក្រោម ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទាំងចំនួន ៣៥អង្គ នាល្ងាចនេះ បានប្រារព្វធ្វើពិធីក...
28/02/2024

ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តក្ងោកមាសក្រោម ឃុំព្រៃគ្រី ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ទាំងចំនួន ៣៥អង្គ នាល្ងាចនេះ បានប្រារព្វធ្វើពិធីកិច្ចវន្ទា នមស្សការ ចម្រើនព្រះបរិត្ត និងបង្សុកូលថ្វាយព្រះរាជកុសល សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជាធិបតី «កិត្តិឧទ្ទេសបណ្ឌិត» ទេព វង្ស សម្តេចព្រះមហាសង្ឃរាជគណ:មហានិកាយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

ថ្ងៃពុធ ៤ រោច ខែមាឃ ឆ្នាំថោះ បញ្ចស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦៧
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤

24/12/2023

Address

Prey Kry Cheung Village, Prey Kry Commune, Choul Kiri District, Kampong Chhnang Province
Kampong Chnang
040305

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when វត្តក្ងោកមាសក្រោម - Wat Kngok Meas Krom posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to វត្តក្ងោកមាសក្រោម - Wat Kngok Meas Krom:

Videos

ShareYou may also like