arastirmax

arastirmax Arastirmax Scientific Publication Index

arastirmax
09/15/2017

arastirmax

 , Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'ni indekslemeye başlamıştır. http://arastirmax.com/dergi/pamukka...
12/26/2014
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi'ni indekslemeye başlamıştır. http://arastirmax.com/dergi/pamukkale-universitesi-muhendislik-bilimleri-dergisi

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi’nin internet sayfasına hoşgeldiniz. Mayıs 2012’den itibaren dergimize tüm makale gönderme ve değerlendirme işlemleri çevrimiçi olarak Journal Agent Sistemi kullanılarak yapılmaktadır. Journal Agent Sistemi üzerinden gönderilen ve kabul edilen her…

04/10/2014

, "İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

04/09/2014

, "International Journal of Educational Researchers" dergisini indekslemeye başlamıştır.

04/08/2014

, "Ankara Araştırmaları Dergisi'ni" indekslemeye başlamıştır.

03/13/2014

arastirmax, Alphanumeric Journal'ı indekslemeye başlamıştır.

03/13/2014

arastirmax, Maltepe Tıp Dergisi'ni (Maltep Üniversitesi) indekslemeye başlamıştır.

11/21/2013

arastirmax, "Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi (Giresun Üniversitesi)"ni indekslemeye başlamıştır.

10/01/2013

arastirmax, "Spor Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

09/27/2013

, "Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

09/17/2013

arastirmax, "Maden Tetkik ve Arama Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

09/15/2013

Arastirmax, "Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

09/12/2013

Arastirmax, "K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

09/11/2013

Arastirmax, "
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi"ni indekslemeye baslamistir.

09/06/2013

Arastirmax, "Türk Nefroloji, Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi'ni-Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal " indekslemeye başlamıştır.

09/05/2013

Arastirmax, "Humanitas Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi'ni (Namık Kemal Universitesı)" indekslemeye başlamıştır.

06/02/2013

Arastirmax, "Erciyes İletişim Dergisi "akademia""yı indekslemeye başlamıştır.
Arastirmax will index "Erciyes İletişim Dergisi "akademia"".

05/23/2013

Arastirmax, "Contemporary Educational Technology" dergisini indekslemeye başlamıştır.

04/29/2013

Arastirmax, "Journal of Airline and Airport Management" dergisini indekslemeye başlamıştır.
Arastirmax will index "Journal of Airline and Airport Management".

04/23/2013

Arastirmax, "Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisini" indekslemeye başlamıştır.

04/22/2013

Arastirmax, "International Journal of Innovation and Applied Studies" dergisini indekslemeye başlamıştır.

04/18/2013

Arastirmax,"Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

04/17/2013

Arastirmax, "Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

04/15/2013
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Arastirmax, "Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.
http://www.arastirmax.com/dergi/u%C5%9Fak-%C3%BCniversitesi-sosyal-bilimler-dergisi

Dergimize gönderilecek makalelerin web sayfamızda bulunan makale yazım kurallarına uygun olması gerekmektedir. Aday makaleler öncelikle yayın kurulu tarafından incelenmektedir. Daha sonra amaç, kapsam, içerik ve benzeri değişkenler açısından uygun görülen makaleler konu alanında uzman üç hakeme gönd...

03/28/2013

Arastirmax, " Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisini" indekslemeye başlamıştır.

03/25/2013

Arastirmax, "Marmara Sosyal Araştırmalar Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

03/25/2013

Arastirmax, "Ondokuz Mayıs Eğitim Fakültesi Dergisi"ni indekslemeye başlamıştır.

Address

College Park, MD
20741

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when arastirmax posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to arastirmax:

Share

Category

Nearby media companies


#}