Clicky

Ephata Catholic Media

Ephata Catholic Media Kênh Truyền Thông Công Giáo
- Ephata Catholic Media (ECM): Tiếng Nói Của Anh Chị Em Mong Ước Rao Truyền Tin Mừng. ECM do một nhóm anh chị em giáo dân tại Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ, chủ trương thành lập.

Operating as usual

Lời Chúa trong Đời sống:"Đương lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác”- Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm C- ...
03/12/2022
Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm C - Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa trong Đời sống:
"Đương lúc Đức Giê-su cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác”
- Chúa Nhật II Mùa Chay - Năm C
- Tin mừng: Lc 9,28b-36
- Biên tập: Thầy Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Nhật
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Con vẫn tin rằng
- Tác giả: Nguyễn Ngọc Tiến
- Trình bày : Thu Hoài
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat2muachayc
https://www.youtube.com/watch?v=jsJCdtL9S78

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat2muachaycEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatac...

Lời Chúa trong Đời sống"Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ"- Chúa Nhật I Mùa Chay  - Năm C- Tin...
03/05/2022
Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống
"Đức Giê-su được Thánh Thần dẫn vào hoang địa và chịu cám dỗ"
- Chúa Nhật I Mùa Chay - Năm C
- Tin mừng: Lc 4,1-13
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Giuse Phạm Quang Minh
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Cám dỗ trong đời
- Tác giả: Lm. Thái Nguyên
- Trình bày : Diệu Hiền
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chanhat1muachay
https://www.youtube.com/watch?v=0mREUcjVJDQ

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chanhat1muachayEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatacat...

Hiểu - Sống Đức Tin: - Chủ đề: Chuyện tình yêu nhà đạo- Trách nhiệm: Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, OP- Biên tập: Lm. Phanx...
03/01/2022
Chuyện tình yêu nhà đạo - Hiểu - Sống Đức Tin - Ephata Catholic Media

Hiểu - Sống Đức Tin:
- Chủ đề: Chuyện tình yêu nhà đạo
- Trách nhiệm: Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, OP
- Biên tập: Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Nhật, OP
- Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP., Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam
- Điều hợp chương trình: Duy Thủy
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Quay phim: Mai Khôi, Đinh Thắng
- Đạo diễn: Đinh Thắng
- Phòng thâu: Dominic Studio
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #hieusongductin #phamquocvan #chuyentinhyeunhadao
https://www.youtube.com/watch?v=qOpmNvNx7Fw

#ephatacatholicmedia #hieusongductin #phamquocvan #chuyentinhyeunhadaoEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmai...

Lời Chúa trong Đời sống"Lòng có đầy, miệng mới nói ra"- Chúa Nhật VIII Thường Niên  - Năm C- Tin mừng: Lc 6,39-45- Biên ...
02/25/2022
Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống
"Lòng có đầy, miệng mới nói ra"
- Chúa Nhật VIII Thường Niên - Năm C
- Tin mừng: Lc 6,39-45
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Giuse Phạm Quang Minh
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Xin biến đổi con
- Tác giả: Lm. Thái Nguyên
- Trình bày : Xuân Trường - Bích Hiền
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chanhat8muathuongnien
https://www.youtube.com/watch?v=zxaCDMncLP8

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chanhat8muathuongnienEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: eph...

Lời Chúa trong Đời sống:- Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ...
02/19/2022
Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Chúa Nhật VII Thường Niên - Năm C: "Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ"
- Tin mừng: Lc 6,27-38
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Nâng cao trái tim
- Tác giả: Hồng Bính
- Trình bày : Lương Ngọc Quý
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat7thuongnienc
https://youtu.be/WH1n73jOyyo

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat7thuongniencEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: epha...

Lời Chúa trong Đời sống:"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có”- Chúa Nhật VI Th...
02/13/2022
Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C - Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa trong Đời sống:
"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó. Khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có”
- Chúa Nhật VI Thường Niên - Năm C
- Tin mừng: Lc 6,17.20-26
- Biên tập: Thầy Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Nhật
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Chúa chịu phép rửa
- Tác giả: Lm. Mi Trần
- Trình bày : Diệu Hiền
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat6thuognienc
https://www.youtube.com/watch?v=RxVQNsFtUYo

ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat6thuogniencEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephata...

Lời Chúa trong Đời sống:- Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C: "Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su"- Tin mừng:  Lc 5,1...
02/05/2022
Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Chúa Nhật V Thường Niên - Năm C: "Các ông bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giê-su"
- Tin mừng: Lc 5,1-11
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Chúa biết con mà
- Tác giả: Soeur Quỳnh Thoại
- Trình bày : Thanh Hoài
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat5thuongnienc
https://www.youtube.com/watch?v=1A8IPlGziXo

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat5thuongniencEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: epha...

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương- Ca khúc: Dâng Mẹ mùa Xuân- Sáng tác: Giang Ân- Trình bày: Bích Châu- Biên tập: Phạm Mi...
02/05/2022
Dâng Mẹ mùa Xuân - Thánh ca - Suối nguồn yêu thương

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương
- Ca khúc: Dâng Mẹ mùa Xuân
- Sáng tác: Giang Ân
- Trình bày: Bích Châu
- Biên tập: Phạm Minh Quân
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #giangan #bichchau
https://www.youtube.com/watch?v=EHP8C4K6VAM

#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #giangan #bichchauEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: e...

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương- Ca khúc: Lời dâng trong phút giao thừa- Sáng tác: Lm. Roco Nguyễn Duy- Trình bày: Xuân...
01/31/2022
Lời dâng trong phút giao thừa - Thánh ca - Suối nguồn yêu thương

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương
- Ca khúc: Lời dâng trong phút giao thừa
- Sáng tác: Lm. Roco Nguyễn Duy
- Trình bày: Xuân Trường
- Biên tập: Phạm Minh Quân
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #loidangtrongphutgiaothua
https://www.youtube.com/watch?v=wf5ElWSL7ps

#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #loidangtrongphutgiaothuaEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngE...

Hiểu - Sống Đức Tin: - Chủ đề: Thánh Lễ- Trách nhiệm: Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, OP- Biên tập: Lm. Phanxico Xavie Nguyễ...
01/28/2022
Thánh Lễ - Hiểu - Sống Đức Tin - Ephata Catholic Media

Hiểu - Sống Đức Tin:
- Chủ đề: Thánh Lễ
- Trách nhiệm: Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, OP
- Biên tập: Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Nhật, OP
- Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP., Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam
- Điều hợp chương trình: Duy Thủy
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Quay phim: Mai Khôi, Đinh Thắng
- Đạo diễn: Đinh Thắng
- Phòng thâu: Dominic Studio
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #hieusongductin #thanhle
https://www.youtube.com/watch?v=7mHtwhdF2C0

#ephatacatholicmedia #hieusongductin #thanhleEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: [email protected]...

Lời Chúa trong Đời sống:- Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C"Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ ...
01/28/2022
Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Chúa Nhật IV Thường Niên - Năm C
"Như các ngôn sứ Ê-li-a và Ê-li-sa, Đức Giê-su không phải chỉ được sai đến với dân Do Thái mà thôi"
- Tin mừng: Lc 4,21-30
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Dấu chân Ngài
- Tác giả: Phanxico
- Trình bày : Trần Ngọc
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat4thuongnienc
https://www.youtube.com/watch?v=HdTczcP7wP4

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat4thuongniencEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: epha...

Lời Chúa trong Đời sống"Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"- Chúa Nhật III Thường Niên  - Năm C- Tin mừng...
01/22/2022
Chúa Nhật III Thường Niên - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống
"Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe"
- Chúa Nhật III Thường Niên - Năm C
- Tin mừng: Lc 1,1-4;4,14-21
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Giuse Phạm Quang Minh
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Chúa sai tôi đi
- Tác giả: Ngọc Linh
- Trình bày : Tấn Đạt - Yến Nhi
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chanhat3muathuongnien
https://youtu.be/wj5B8qMEFnM

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chanhat3muathuongnienEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: eph...

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương- Ca khúc: Trọn đời con- Sáng tác - Hoà âm: Vũ Đại Dương- Trình bày: Xuân Trường- Biên t...
01/16/2022
Trọn đời con - Thánh ca - Suối nguồn yêu thương

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương
- Ca khúc: Trọn đời con
- Sáng tác - Hoà âm: Vũ Đại Dương
- Trình bày: Xuân Trường
- Biên tập: Phạm Minh Quân
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #trondoicon
https://youtu.be/A-OSAK8TxSo

#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #trondoiconEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephataca...

Lời Chúa trong Đời sống:- Chúa Nhật Thường Niên - Năm C"Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê"- T...
01/15/2022
Chúa Nhật II Thường Niên - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Chúa Nhật Thường Niên - Năm C
"Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Cana miền Ga-li-lê"
- Tin mừng: Ga 2, 1-11
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Vào đời
- Tác giả: Lm. Thành Tâm
- Trình bày : Kim Cúc - Phi Nguyễn
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat2thuongnienc
https://youtu.be/O8xeAo3jPAs

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #chuanhat2thuongniencEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: epha...

Lời Chúa trong Đời sống:"Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra”- Chúa Nhật Lễ Chúa ...
01/09/2022
Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Năm C - Lời Chúa Trong Đời Sống

Lời Chúa trong Đời sống:
"Đức Giê-su chịu phép rửa xong và đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra”
- Chúa Nhật Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa - Năm C
- Tin mừng: Lc 3,15-16.21-22
- Biên tập: Thầy Phó tế Giuse Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Nhật
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Chúa chịu phép rửa
- Tác giả: Lm. Bùi Ninh
- Trình bày : Gia Hiếu - Hoa Lành
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #lechuachiupheprua
https://youtu.be/s9mJIc5zjy8

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #lechuachiuphepruaEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatac...

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương- Ca khúc: Trong gió đêm sương- Thơ: Xuân Ly Băng- Nhạc: Thông Vi Vu- Trình bày: Trần Ng...
01/01/2022
Trong gió đêm sương - Thánh ca - Suối nguồn yêu thương

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương
- Ca khúc: Trong gió đêm sương
- Thơ: Xuân Ly Băng
- Nhạc: Thông Vi Vu
- Trình bày: Trần Ngọc
- Biên tập: Phạm Minh Quân
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #tronggiodemsuong #tranngoc
https://youtu.be/jpNSwQ2RBlM

#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #tronggiodemsuong #tranngocEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin Mừn...

Lời Chúa trong Đời sống:- Lễ Chúa Hiển Linh - Năm C"Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người"- Tin mừng:  Mt 2, 1-12- ...
01/01/2022
Lễ Chúa Hiển Linh - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Lễ Chúa Hiển Linh - Năm C
"Từ phương Đông chúng tôi đến bái lạy Người"
- Tin mừng: Mt 2, 1-12
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Nhìn ngôi sao
- Tác giả: Lm. Mi Trầm
- Trình bày : Triệu Lộc
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #lechuahienlinh
https://youtu.be/Ypt-1YAPAFc

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #lechuahienlinhEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatacath...

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương- Ca khúc: Noel về- Sáng tác: Lm.Nguyễn Duy- Trình bày: Lan Anh- Biên tập: Phạm Minh Quâ...
12/25/2021
Noel Về - Thánh ca - Suối nguồn yêu thương

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương
- Ca khúc: Noel về
- Sáng tác: Lm.Nguyễn Duy
- Trình bày: Lan Anh
- Biên tập: Phạm Minh Quân
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #noelve
https://youtu.be/ZyFoor0ADg0

#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #noelveEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatacathol...

Lời Chúa trong Đời sống"Cha mẹ Đức Giê-su tìm thấy con đang ngồi giữa các bậc thầy"- Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất  - Năm ...
12/25/2021
Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống
"Cha mẹ Đức Giê-su tìm thấy con đang ngồi giữa các bậc thầy"
- Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất - Năm C
- Tin mừng: Lc 2,41-52
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Giuse Phạm Quang Minh
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
Bài hát: Lời kinh gia đình
- Tác giả: Lm. La Thập Tự
- Trình bày : Trung Đông
#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #lethanhgiathat
https://youtu.be/rwSzJgiFDT8

#ephatacatholicmedia #loichuatrongdoisong #lethanhgiathatEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatacath...

Hiểu - Sống Đức Tin: - Chủ đề: Đức Giê-su và ơn cứu độ- Trách nhiệm: Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, OP- Biên tập: Lm. Phanx...
12/24/2021
Đức Giê-su và ơn cứu độ - Hiểu - Sống Đức Tin - Ephata Catholic Media

Hiểu - Sống Đức Tin:
- Chủ đề: Đức Giê-su và ơn cứu độ
- Trách nhiệm: Lm. Giuse Đinh Trọng Chính, OP
- Biên tập: Lm. Phanxico Xavie Nguyễn Minh Nhật, OP
- Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP., Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam
- Điều hợp chương trình: Duy Thủy
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Quay phim: Mai Khôi, Đinh Thắng
- Đạo diễn: Đinh Thắng
- Phòng thâu: Dominic Studio
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #hieusongductin #phamquocvan #ducgiesuvaoncuudo
https://youtu.be/mS5Hz772SE8

#ephatacatholicmedia #hieusongductin #phamquocvan #ducgiesuvaoncuudoEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail:...

Lời Chúa trong Đời sống:- Lễ Giáng Sinh - Năm C"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta"- Tin mừng:  Ga 1...
12/24/2021
Lễ Giáng Sinh - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Lễ Giáng Sinh - Năm C
"Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta"
- Tin mừng: Ga 1, 1-18
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Kinh cầu Giáng Sinh
- Tác giả: Viết Chung
- Trình bày : Ca Đoàn Bê Linh
#ephatacatholicmedia #legiangsinh #loichuatrongdoisong
https://youtu.be/V9FHV-_UN6g

#ephatacatholicmedia #legiangsinh #loichuatrongdoisongEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephatacatholi...

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương- Ca khúc: Khúc ca Noel- Sáng tác: Thông Vi Vu- Trình bày: Trần Ngọc- Biên tập: Phạm Min...
12/24/2021
Khúc ca Noel - Thánh ca - Suối nguồn yêu thương

Thánh ca - Suối nguồn Yêu Thương
- Ca khúc: Khúc ca Noel
- Sáng tác: Thông Vi Vu
- Trình bày: Trần Ngọc
- Biên tập: Phạm Minh Quân
- Xướng ngôn viên: Kim Thuý
- Dựng phim: ECM
#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #khuccanoel
https://youtu.be/fTBXUMU50TQ

#ephatacatholicmedia #thanhcasuoinguonyeuthuong #khuccanoelEphata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephataca...

Lời Chúa trong Đời sống:- Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"- Tin mừ...
12/18/2021
Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C - Lời Chúa trong Đời sống - Ephata Catholic Media

Lời Chúa trong Đời sống:
- Chúa Nhật IV Mùa Vọng - Năm C
"Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?"
- Tin mừng: Lc 1, 39-45
- Biên tập: Thầy Phó tế Phạm Duy Thiện
- Điều hợp chương trình: Hoàng Hoa
- Giảng thuyết: Lm. Đaminh Nguyễn Xuân Trường
- Đọc Phúc âm: Kim Dung
- Xướng ngôn viên: Mai Hân
- Dựng phim: ECM
- Bài hát: Xin đến thăm con
- Tác giả: Phương Ân
- Trình bày : Joseph Vũ
#ephatacatholicmedia #chuanhat4muavongc #loichuatrongdoisong
https://youtu.be/hx_Z1UaVUz8

#ephatacatholicmedia #chuanhat4muavongc #loichuatrongdoisong Ephata Catholic Media - Tiếng nói của những anh chị em mong ước rao truyền Tin MừngEmail: ephata...

Address

Los Angeles, CA
90801

Telephone

+84902358135

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ephata Catholic Media posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Ephata Catholic Media:

Videos

Category


Other TV Networks in Los Angeles

Show All