فـــریـــاد هــایــم

فـــریـــاد هــایــم باکــــــــره گی چه فرقـــــــی دارد
وقتی دلهـــــــــا فاحـــــشه اند.. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ :
ﺍﺯ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...!

04/15/2016

بهترین هدیه ای که آدم میتونه به خودش بده اینه که یاد بگیره جز خودش رو هیچکس حساب باز نکنه ..

ﺳﻼﻡ #حاجیﺷﻨﻴﺪﻡ ﺩﺭ #ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﺗﻠﺦ #منا ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺩﺭ #ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮔﺸﺘﻲ ،ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﮐﺮﺩﻱ؟؟ﻣﺘ...
09/25/2015

ﺳﻼﻡ #حاجی
ﺷﻨﻴﺪﻡ ﺩﺭ #ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﺗﻠﺦ #منا ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .
ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺩﺭ #ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮔﺸﺘﻲ ،ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﮐﺮﺩﻱ؟؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﺎﺟﻲ ﮐﻪ #ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﺩﮎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺪﻳﺪﻱ ﮎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴﺖ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻴﺮﻱ ﮎ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺪﻳﺪﻱ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺪﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﻱ ﺯﺩ ﻭﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .
ﻭ ﻧﺪﻳﺪﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺻﺎﻝ ﺩﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ . ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ . ﺑﺮﺳﻨﺪ .
ﺁﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻳﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﺣﺎﺟﻲ؟؟
ﺍﻳﻨﺒﺎﺭ ﭼﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻧﮕﻮ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺍﻫﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ .
ﻧﮕﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺣﺎﺝ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ... .
ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ #ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ؟
حاجی رفتی بهشت سلام منم به خدای جلادت برسون...

فــــــــــرض کنید که هیچ مَذهبی وجود نداشتهیچ آخوند و کشیشی با حرف زدن امرار معاش نمیکردهیچ مکان مقدسی وجود نداشت و تما...
09/21/2015

فــــــــــرض کنید که هیچ مَذهبی وجود نداشت

هیچ آخوند و کشیشی با حرف زدن امرار معاش نمیکرد

هیچ مکان مقدسی وجود نداشت و تمام این زمینها (امامزاده،مسجد،کلیسا، .......) را میشد برای بی خانمان ها خانه ساخت ،که دیگر هیچ پدری شرمنده خانواده اش نباشد
هیچ آخوندی به مجلس ایران دسترسی پیدا نمیکرد،و انسانهایی با مدرک تحصیلی مشخص و مرتبط وارد مجلس میشدند،که مطمئناً وضعیت مملکت در حال حاضر خیلی بهتر میشد
هیچکس برای نماز روزی یک ساعت کار خود راتعطیل نمیکرد و به مردم خدمت میکرد،چهره بهتری داشت خدمت به خلق

هیچکس به دلیل ارتداد و سرپیچی از قوانین مذهبی اعدام و یا زندانی نمیشد،

در دوران مدرسه حداقل ۳ کتاب دینی و مذهبی داشتیم،اگر بجای آنها علوم های دیگری تدریس میشد،شک نکنید حالا ما چیزی از ژاپن کمتر نبودیم

اگر مذهب نبود اسم شهدای ۸ سال جنگ ایران و عراق را شهدای اسلام نمیگذاشتند
عراق برای خوزستان و خرمشهر به ایران حمله کرد،نه برای دین
در ضمن عراقیها مسلمان بودند
آنها فقط میخواهند تو ندانی
#همین

میگفت ما دخترها گاهی احمق میشویم،ساده ایم، دلمان طاقت نمی آورد، دل کوچیک هستیم، هرچه بیشتر پسمان میزند آن که دوستش داریم...
09/15/2015

میگفت ما دخترها گاهی احمق میشویم،ساده ایم، دلمان طاقت نمی آورد، دل کوچیک هستیم، هرچه بیشتر پسمان میزند آن که دوستش داریم بیشتر طرفش میرویم، اما پسرها دل گنده اند، قوانین بازی را بهتر بلدند، خوب میدانند سکوت کردن را تا کجا ادامه بدهند که لجت بگیرد، هروقت دلشان خواست میروند، هروقت دلشان خواست می آیند، زل زده بودم به چشمانش که زیبا بودند اتفاقا، نگاه میکردم و گفتم تا به حال کسی به تو گفته بود که مازوخیسم داری؟ یا تا به حال کسی به او گفته بود سادیسم دارد؟! خب همین است دیگر دخترجان، تو از آزاردادن خودت لذت میبری و او از آزار دادن تو و این گونه هردو توهم خوشبختی برتان داشته، هیچ ربطی هم به هیچ چیز دیگر ندارد.
سکوت کردم ، چون حرف دیگری برای گفتن باقی نمانده بود....

#نظر #شما

06/13/2015

آدمی که نمیبخشه ، محکومه به تنهایی...

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ، ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻭﺩﻟﻮﺍﭘﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !" ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ...
05/04/2015

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ، ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻭ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
" ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ "
ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ٬ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺁﻟﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺯﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﻥ
ﻋﻮﺭﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ٬ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺳﺘﺮ ( ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ) ﺁﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺍﺋﻞ ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ، ﻭﻟﯽ ﺯﺍﯾﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ
ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻓﺘﺎﻭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ
ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...

05/02/2015

هدفون همیشه واسه شنیدن نیست... خیلی وقتا واسه نشنیدنه ...
پ.ن :#پیشنهادآهنگ بدید

ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻦﺭﻭﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻩﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎ...
05/02/2015

ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻦ
ﺭﻭﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻩ
ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ !
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮﺩﻡ ! ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﺧﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺍﯾﻨﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻦ.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﻭﻗﺘﺶ ﮔﺰﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺐ ﺑﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰﻡ
ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ ..ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ
ﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﯾﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﻧﺠﻮﺩﻩ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ
ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻢ ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮ
ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ .. ﮔﺰﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ .
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻢ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ ، ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ
ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻢ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﻼﻟﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ
ﺩﻧﯿﺎ .. ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺫﻫﻨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ.
ﭘــﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﮕﻲ
ﻫﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﻲ . ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ....

#پدر

05/01/2015

اینجا #ایران است،
اینروزها دیگر زنان کشور من اختیار پشمشان را هم ندارند.... !!
#اپیلاسیون
#قزوین
#mustseeiran

به ما دروغ گفتند که خواستن توانستن استگاهی خواستن داغ بزرگیست که تا ابد بر دلت میماند...!!! #mustseeiran
04/27/2015

به ما دروغ گفتند که خواستن توانستن است
گاهی خواستن داغ بزرگیست که تا ابد بر دلت میماند...!!!
#mustseeiran

ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳَﺮﺍﺏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻓﻘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻢ ﺩﺍﺩﻩﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
04/26/2015

ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳَﺮﺍﺏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ
ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻓﻘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ
ﮔﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ! ﻧﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻪ
ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ !
ﭘﺲ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻏﻨﯽ ﻣﺎ ﻭ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
( ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺪﺍ ﺣﺞ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ) ﺷﺮﻡ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺒﺮ ﭘﺮﺳﺖ ...

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود و application روی کاغذ نوشته میشد.دورانی که keyboard نوعی پ...
04/26/2015

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود و application روی کاغذ نوشته میشد.

دورانی که keyboard نوعی پیانو بود و mouse فقط یک حیوان..

سالها پیش به هنگامی که file وسیله مهمی در ادارات بود و hard drive یک سفر غیر راحت جاده ای.

وقتی که cut با چاقو انجام میشد و paste توسط چسب...

زمانه ای که web خانه عنکبوت بود virus فقط سرماخوردگی..

موقعی که apple و blackberry فقط میوه به حساب میومدن..!!پ.ن: یادش بخیـــر ,

اون زمانها ؛ ما وقت بسیار زیادی ... برای بودن با خانواده داشتیم!

نه دستانش ظریف است نه روحیه اش ضعیفمردانه حرف می زند ، مردانه کار می کند .اما فقط خدا می داند که او فقط یک زن است ...
04/25/2015

نه دستانش ظریف است نه روحیه اش ضعیف

مردانه حرف می زند ، مردانه کار می کند .

اما فقط خدا می داند که او فقط یک زن است ...

در شب_آرزوها براتون بهترین آرزوها رو میکنمشادیآرامشعشقپ.ن : دوستاتون با تگ توی این آرزو شریک کنید
04/23/2015

در شب_آرزوها براتون بهترین آرزوها رو میکنم
شادی
آرامش
عشق
پ.ن : دوستاتون با تگ توی این آرزو شریک کنید

ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ,,,,,,ﺯﻥ 48 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭ...
04/23/2015

ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ
ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ,,,,,,
ﺯﻥ 48 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ,,
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳ ﺍﺭﺩﯾﺒﺸﻬﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺝ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﯼ
ﺑﺮﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺯﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ
ﻣﯿﻼﺩ ﮔﻔﺖ : ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺣﺪﻭﺩﺍً ۴۸ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ۴ ﻻﺑﯽ (ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ) ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻮﺕ،
ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۹ :۴۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۳ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ۹۴ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳت

بقال محله مون می گه: این کارتن «باب اسفنجی» رو «#بابی ها» و « #بهایی» ها درست کردن!می گم: خب که چی بشه؟می گه: برای اینکه...
04/23/2015

بقال محله مون می گه: این کارتن «باب اسفنجی» رو «#بابی ها» و « #بهایی» ها درست کردن!
می گم: خب که چی بشه؟
می گه: برای اینکه از این طریق اسم «باب» تو ذهن بچه های ما جا بیفته.
بچه ها چون باب اسفنجی رو دوست دارن در ناخودآگاه شون، دیگه حساسیت شون رو نسبت به کلمه باب و بابی ها و بهایی هم از دست می دن.
می گم این فرمایشات گهربار رو کی گفته؟
می گه: تو انجمن اولیا و مربیان مدرسه پسرم، یه حاج آقایی می گفتند.

#iran

اینجا ایران است....«جمهوری ۱۰۰٪ اسلاااااااااامی»مردانش بکارت ها دریده اند... بعد..در صف سینه زنی به یاد مظلومیت حسین...خ...
04/22/2015

اینجا ایران است....«جمهوری ۱۰۰٪ اسلاااااااااامی»
مردانش بکارت ها دریده اند... بعد..در صف سینه زنی به یاد مظلومیت حسین...
خون میگریند...! اره اینجا ایرانه... رو صورت دخترانمان اسید میپاشند...فردا جک های اسیدی میگویند...
صورت دختری بخاطر عقده زشت میشود... «بخند»
اره اینجا ایرانه... دختران ۱۴ ساله بعد از مدرسه کلاس تقویتی خود را رو تخت دوس پسرانشان برگزار میکنند... اما در خانه صحنه بوسیدن فیلم رد میشود... اینجاایرانه...اره... انقدر اسلامی که مردانش به بهانه شلوغی مترو خود را به دختران جوان میمالند تا ارضا شوند...! اینجا ایرانه اره... همانجاییست که پیرمرد در تاکسی پشت دستش را ارام روی پایت میکشد تا اتشش فوران کند...! اینجا ایرانه...اره اسلاااااامی...هه
بهشتی که وقتی میخوای از خط عابر پیاده عرض خیابان را طی کنی...
کلکسیونی به عشق تنت ترمز میزنند...! «حرف زیاد است...
,
وقت دارم...ا
اما شانه های تو تحمل کشش این همه درد را ندارد...!» «نمیدانم‌دنیای شما کثیف است... یا چشمان من فاحشه ؟؟

#musetseeiran

ﺭﻭﺯﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩﻱ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻱﺑﻴﺎﻳﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﻨﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﻌ...
04/21/2015

ﺭﻭﺯﻱ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﭼﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺎﻧﺖ ﻛﺮﺩﻱ ﮔﻔﺖ ﺗﻮ ﻋﺎﺩﺕ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻱ
ﺑﻴﺎﻳﻲ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﻛﻨﻲ ﻭ ﻣﻦ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻛﻨﻢ ﻭ ﺑﺨﻮﺍﺑﻲ ﻭﻟﻲ ﺍﻭ ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻣﻴﺰﺩ
ﺑﻪ ﻏﻢ ﻫﺎﻳﻢ ﮔﻮﺵ ﻣﻴﺪﺍﺩ
ﺑﻬﻢ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻴﻜﺮﺩ
ﮔﺮﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮ ﻣﻴﻜﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﻣﺮﺣﻢ ﻣﻴﺸﺪ
ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ ﺧﻮﺏ ﭼﺮﺍ ﭘﻴﺶ ﺍﻭ ﻧﻤﺎﻧﺪﻱ
ﺳﻜﻮﺕ ﻛﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﺑﺒﺨﺸﻴﺪ !
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺳﻮﺍﻝ ﺷﺪ ﺁﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﺮﺩ ﻫﺎ ﻋﺠﻴﺒﻨﺪ ﻳﺎ ﺍﺣﻤﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺎ ﻓﻬﻤﻴﺪﻡ ﻫﻴﭽﻜﺪﺍﻡ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻪ ﻋﺠﻴﺒﻨﺪ
ﻧﻪ ﺍﺣﻤﻖ ﻓﻘﻂ ﺧﺮ ﻛﺮﺩﻥ ﺯﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﺑﻠﺪﻧﺪ...

اردیبهشت ❤- سمبل: گاو نر- عنصر: خاک- سیاره: ناهید - عضو آسیب پذیر: گردن- روز اقبال: جمعه- اعداد شانس: 4 و 6- سنگ خوش یمن...
04/21/2015

اردیبهشت ❤
- سمبل: گاو نر
- عنصر: خاک
- سیاره: ناهید
- عضو آسیب پذیر: گردن
- روز اقبال: جمعه
- اعداد شانس: 4 و 6
- سنگ خوش یمن: زمرد سبز
- رنگ: آبی روشن
- گل: خشخاش
- حیوان: گاو
جذاب است و عشقش تا حدی نفسانی.ب رای او عشق اهمیت زیادی دارد و اگر عاشق شود، عاشقی فداکار خواهد بود. معمولاً صبر میکند. ابتدا طرف مقابل تعهد خود را ثابت کند و سپس خود را در این تعهد شریک میکند.

پ.ن: زادروزت خجسته ؛ اردیبهشتی ❤

پاسخ به هفت هزار پزشک معترضدر راستای پخش سریال مهران مدیری:شمایی که نه طنز می دانید و نه از رسالت طنز باخبریداصلا به چه ...
04/20/2015

پاسخ به هفت هزار پزشک معترض
در راستای پخش سریال مهران مدیری:
شمایی که نه طنز می دانید و نه از رسالت طنز باخبرید
اصلا به چه حقی اعتراض میکنید؟!
جدای یادآوری این ضرب المثل
که میگوید:
چوب را که برداری گربه ی دزد خودش فرار میکند
واقعا اعتراض تان به چه بوده است؟
به حق ویزیت های سنگین
یا حق جراحی های نجومی؟!
به جا گذاشتن وسایل جراحی در شکم بیماران؟!
به رها کردن بیماران بی نوا در بیابان های حومه شهر؟!
به گرو نگه داشتن بیمار برای حق الحساب بیمارستان سر گردنه یی که از خون پدرش گرانتر است؟
به تبانی با آزمایشگاه ها و داروخانه هایی که دستشان با دست کثیف شما در یک کاسه است؟!
به فخر و افاده ایی که بابت مدرک کوفتی تان نثار دیگر مشاغل ارزشمند دیگر میکنید
یا...
یا مهمتر از تمام اینها آن سوگندنامه ی بقراط که حتی به یک کلمه اش هم پایبند نیستید؟
.
.
براستی آیا
اگر کارگردانی پیدا شد و از مشکلات جامعه افتضاح درمانی این مملکت به کل بیمار، صحنه هایی را نشان مان داد و کمی مرهم بروی زخممان گذاشت
آیا باید روند ساخت حقیقت نامه اش را متوقف کرد؟
آیا باید شما را آزاد گذاشت
تا درمان بیماران به بهای مکیدن خونشان ..

ﺯﻥﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ...
04/18/2015

ﺯﻥﻫﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻨﺪ ﻟﺒﺎﺱﻫﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﻨﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺗﺮﻧﺪ ﮔﻮﺷﻮﺍﺭﻩ ﺁﻭﯾﺰﺍﻥ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﻭﺭ ﻣﯿﺮﻭﻧﺪ
ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻔﺶ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ، ﮐﺘﺎﺏ ﻣﯽﺧﺮﻧﺪ ، ﻗﻬﻮﻩ ﺯﯾﺎﺩ ﻣﯽﺧﻮﺭﻧﺪ
ﺩﻟﺘﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﯿﻨﮏ ﺳﯿﺎﻩ ﺑﺰﺭﮒ ﻣﯽﺯﻧﻨﺪ ، ﻭ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢِ ﺩﻧﯿﺎ ، ﺑﺎ ﻭﺍﮊﻩﻫﺎﯼ ﺗﻠﺦ ، ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯼ
ﻗﺸﻨﮓ ﻣﯽﺳﺎﺯﻧﺪ
ﺩﻟﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ... ﻓﺮﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،
ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳﯽ ﺯﯾﺒﺎ ﺩﺭ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﯼ ﺩﻋﻮﺗﺖ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ، ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ
ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ، ﮐﻨﺞِ ﯾﮏ ﮐﺎﻓﻪ، ﺑﯽ ﺧﯿﺎﻝِ ﺣﻀﻮﺭِ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭ ﺑﺎ ﻣﻮﻫﺎﯾﺸﺎﻥ ﺑﺎﺯﯼ
ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ
ﺣﺎﻻ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ ﻣﺮﺩﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻟﺒﺎﺱ ﺳﺎﺩﻩ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻋﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻪ
ﮔﺎﻩ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺗﺖ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯿﮑﻨﯽ، ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﺣﺎﻟﺖِ ﺧﻮﺩﻣﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻭ ﺩﺳﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﻭﻗﺖﻫﺎ ﺗﮑﻠﯿﻔﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﻤﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺩﯾﺪﻥ ﺯﻥِ ﻣﺤﺒﻮﺑﺖ ﺑﺮﻭﯼ ، ﺍﺯ ﮐﺠﺎ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺩﺭ ﺩﺭﻭﻥ
ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮﺩِ ﺁﺭﺍﺳﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮﻓﺎﻥ ﺟﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﺩﻟﯽ ﭘﺮ ﺟﺬﺑﻪ ﻣﯽﺩﻫﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ ﯼ ﺩﺭﺩ ﻣﯽﺍﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻭﻗﺖِ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻐﺾ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻼﺧﯽ ﭼﺸﻢﻫﺎﯼ
ﻣﻨﺘﻈﺮﺵ ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻓﻬﻤﯿﺪ ﺯﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﺮﺯ ﺟﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﺠﺰﻩ ﯼ ﺭﻭﯾﺎ ﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ،ﺍﺯ ﭘﺸﺖِ ﻋﯿﻨﮏِ
ﺳﯿﺎﻫﺶ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺍﺭ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﺩ ؟؟

مرد كه نبايد خوشگل و پولدار باشه، مرد بايد از جنس ارامش باشه ...
04/17/2015

مرد كه نبايد خوشگل و پولدار باشه، مرد بايد از جنس ارامش باشه ...

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ :" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﺑﺒﯿﻨﯽ ؟ ! ؟ " ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺑﻠﻪ ... ﺣﺘﻤﺎ ....ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﻭﯾﺪ...
03/29/2015

ﺩﺧﺘﺮ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﮔﻔﺖ :
" ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯼ ﻋﺮﻭﺳﮑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﺑﺒﯿﻨﯽ ؟ ! ؟ " ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﺑﻠﻪ ... ﺣﺘﻤﺎ ....
ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺩﻭﯾﺪ ﻭ ﻫﻤﻪ ﯼ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﻫﺎ ﺭﻭ ﺁﻭﺭﺩ ....
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﺍﻭﻧﺎ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎ ﻧﻤﮏ ﺑﻮﺩﻥ .... ﻭﻟﯽ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺍﻭﻧﺎ ﯾﮏ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺧﯿﻠﯽ ﻗﺸﻨﮓ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﻢ
ﺑﻮﺩ
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻧﻮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ... ؟ ! ؟؟ ﻭ ﭘﯿﺶ
ﺧﻮﺩﺵ ﻓﮑﺮ ﮐﺮﺩ ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻭﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﻗﺸﻨﮓ ﺗﺮﻩ ...!!!!!
ﺍﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩ ﻭﻗﺘﯽ ﺩﯾﺪ ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺳﮏ ﺗﮑﻪ ﭘﺎﺭﻩ ﺍﯼ ﮎ ﯾﮏ ﺩﺳﺖ ﻫﻢ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ :
" ﺍﯾﻨﻮ "
ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﭘﺮﺳﯿﺪ : ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺯﯾﺎﺩ ﺧﻮﺷﮑﻞ ﻧﯿﺴﺖ !!!! ﺩﺧﺘﺮﮎ ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ
" ﺁﺧﻪ ﺍﮔﻪ ﻣﻨﻢ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺩﯾﮕﻪ ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺑﺎﺯﯼ ﮐﻨﻪ .... ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ
ﺩﻟﺶ ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻪ .... !!!!!" ﻣﯿﺘﺮﺳﻢ ﺍﺯ ﺑﻌﻀﯽ ﺁﺩﻡ ﻫﺎﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍﺍ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻧﺩ
، ﻓﺮﺩﺍ ﺑﺪﻭﻥ ﻫﯿﭻ ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺭﻫﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭘﺎﯼ ﺩﺭﺩ ﺩﻟﺖ ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﻨﺪ ،
ﻓﺮﺩﺍ ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ ﻗﻀﺎﻭﺗﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨد ..

ﺯﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ،ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ،ﻛﻪ ﺑﻲ ﺭﻳﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﻫﺮ ﺍﺣﻤﻘﻲ ﻛﺮﺩﻱﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﺕ،ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ...
03/25/2015

ﺯﻥ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﻲ،
ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﺕ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻟﺒﺨﻨﺪﺕ،
ﻛﻪ ﺑﻲ ﺭﻳﺎ ﻧﺜﺎﺭ ﻫﺮ ﺍﺣﻤﻘﻲ ﻛﺮﺩﻱ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺯﻳﺒﺎﻳﻲ ﺍﺕ،
ﻛﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﻮﺩﺕ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﻧﻴﺴﺖ
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻮﻳﺖ،
ﻛﻪ ﺑﻲ ﺧﻴﺎﻝ ﺍﺯ ﻧﮕﺎﻩ ﺷﻚ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ
ﺍﺯ ﺭﻭﺳﺮﻱ ﺑﻴﺮﻭﻥ ﺭﻳﺨﺘﻪ ﺍﻧﺪ !
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺭﻭﺣﺖ، ﺟﺴﻤﺖ،
ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮ ﻭ ﺑﻮﺩﻧﺖ، ﻋﺸﻘﺖ،
ﻗﻀﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ؛
ﺗﻮ ﻧﺘﺮﺱ ﻭ ﺯﻥ ﺑﻤﺎﻥ
ﺍﺣﻤﻖ ﻫﺎ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺯﻳﺎﺩﻧﺪ.
ﻧﺘﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻬﻤﺖ ﺩﻳﻮﺍﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﻬﺮ،
ﻛﻪ ﺍﮔﺮ ﺑﺘﺮﺳﻲ
ﺭﻓﺘﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺯﻥ ﻣﺮﺩﻧﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻱ ..

سال‌مان پای اسکایپ و وایبر و تصاویری مجازی تحویل می‌شود، بوسه‌های هوایی می‌فرستیم برای هم و صدای خش‌خش می‌پیچد توی اسپیک...
03/24/2015

سال‌مان پای اسکایپ و وایبر و تصاویری مجازی تحویل می‌شود، بوسه‌های هوایی می‌فرستیم برای هم و صدای خش‌خش می‌پیچد توی اسپیکر، شده‌ایم شبیه همان پرنده‌ای که ابراهیم تکه تکه‌اش کرد و هر تکه را بر سر کوهی گذاشت، حالا هر کدام نشسته‌ایم بر سر کوهی و منتظریم، منتظر بودیم بلکه به نشانه و آیت و اِذنی دوباره وصل شویم به هم... حالا نشسته‌ام اینجا، زیر لب می‌خوانم: حول حالنا الی حال وصال......

داشت دفترمشقشو جمع می کرد...چشمش افتاد به روزنامه ای که مادر روی اون برای همسایه ها سبزی پاک کرده بود...تیترش یک "سه" بو...
03/07/2015

داشت دفترمشقشو جمع می کرد...چشمش افتاد به روزنامه ای که مادر روی اون برای همسایه ها سبزی پاک کرده بود...تیترش یک "سه" بود با بینهایت "صفر"جلوش...عدد سه ناگهان اونو از جا پروند. ..بابا، پس فردا با بچه های مدرسه می برنمون اردو... سه هزار تومن میدی؟؟!!بابا سرشو بلند نکرد...باصدایی آروم گفت:فردا یه کم بیشتر مسافر میبرم، سه هزار تومن هم به تو میدم...با وعده شیرین بابا خوابید...صبح زود، رفت کنارپنجره...پرده رو کنار زد... بارون ریزوتندی می بارید...قطره های بارون برای رسیدن به زمین مسابقه گذاشته بودند...بند دلش پاره شد:آخه توی این بارون که مسافر سوار موتور بابام نمیشه...اشک توی چشماش حلقه زد...از پشت پنجره اومد کنار...یک قطره اشک از روی صورتش چکید روی یکی از بینهایت "صفر"هایی که جلوی عدد"سه" رژه می رفتند...!!!

02/19/2015

شده بخوای بخوابی نبض قلبت نزاره؟فکر کنی «اونم خوابیده یاکه بیداره!»

چند روز بعد از بدنیا اومدن خواهر زادم مادرم اروم دم گوشم گفت : دختر به دنیا اومدن یک جور بدبختیه !و من اصلا حرفش رو قبول...
02/19/2015

چند روز بعد از بدنیا اومدن خواهر زادم مادرم اروم دم گوشم گفت :
دختر به دنیا اومدن یک جور بدبختیه !
و من اصلا حرفش رو قبول ندارم ... چون زن بودن خیلی قشنگه !
چیزیه که یک نوع شجاعت تموم نشدنی می خواد !
یک جنگ که پایانی ندارد !
خیلی باید بجنگی تا بتوانی بگویی :
وقتی حوا سیب ممنوعه رو چید ، " گناه " به وجود نیومد !
اون روز یه قدرت باشکوه متولد شد به اسمِ " نافرمانی " ...

02/19/2015

شده بی خوابی بگیری صدهزارنقشه بچینی
دنبال بهونه باشی که اونوفرداببینی ..

22 بهمن مبارک !
02/11/2015

22 بهمن مبارک !

02/11/2015

ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺯﺣﻤﺖ ﻧﻤﯽ ﺩﻫﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺭﺍﮐﺸﻒ ﮐﻨﺪ
ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺑﮑﺸﺩ
ﺗﻠﺨﯽ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﺪ
ﺁﺩﻡ ﻫﺎﯼ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺳﺘﯽ ﻫﺎﯼ ﮐﻨﺴﺮﻭﯼ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ
ﯾﮏ ﮐﻨﺴﺮﻭ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺩﺭﺵ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﻨﻨﺪ
ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺍﺯ ﺗﻮﯾﺶ ﺑﭙﺮﺩ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﻭ ﻫﯽ ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺑﺰﻧﺪ ﻭ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﺖ

اينجا فيس بوک...مردها همه شهوت پرست زنها همه شيطان نما..!البته مرد خوب هم هست ها همچنین زن نجیب...!هرکي که سکسي تره لايک...
01/29/2015

اينجا فيس بوک...
مردها همه شهوت پرست زنها همه شيطان نما..!
البته مرد خوب هم هست ها همچنین زن نجیب...!
هرکي که سکسي تره لايکش ازهمه بيشتره...!
مردها همه پاچه خوار..!
دخترها(بعضی هاشون) بي بندوبار البته مد هستش ها..!
من از گذاشتن عکس خودم وحشت ميکنم..!
اما دخترا هرروز آلبوم جديد ميدن بيرون خوش به حال پسرا که میبینن..!
اينجا همه باکلاسن(جان خودشون)
هرکس 3 تا زبون مختلف بلده حداقل..!
خونه ي همه اون بالاهاست!
اينجا اگه عکسي بزارن که عابر پياده داره از چراغ قرمز رد ميشه
همه dislike ميزنن و قانون مدار ميشن!
ولي شايد اون عکسه مال خودشون باشه
اينجا همه فلسفه بلدن و اکثر آقايون فمنيست ميشن
ولي ساعت 10 شب مامانه بگه برو از سوپر مارکت رب گوجه فرنگي بگير ميگه خودت برو!!!
اينجا دختر خوشگلاي فوتوشاپي 1000 تاپدر ، مادر، خواهر ، برادر و ... داره!
ولي اون ساده ها 3 تا اد ليست دارن که يکيش خواهرشه 2تاي ديگه هم کلاسيش!
اينجا پسرا اکثرا بدنسازن يا خواننده.....
دخترا هم كه همه مانكن يا مُدل هستن!
همه پول دار با وضعيت هاي مالي آن چناني هستند!
همه هم همديگرو دوست دارن و تا ميبينن يكي ناراحته يه عالمه واسش دل ميسوزونن!
اگه دختری نامزد کنه هیچ پسری بهش تبریک نمیگه....!
اگه کسی از دوسش جدا بشه همه بهش تبریک میگن مخصوصا که دختر باشه که طرف دار زیاد داره...
اينجا تظاهر سراست !!!........؟
پ.ن: اینجا همان مدینه فاضله است ...

01/29/2015

شش حقیقت در مورد خانوم ها:
۱- اعتقاد به پس انداز دارند ولی لباس های گرون میخرن.
۲- لباس های گرون میخرن، ولی هیچوقت لباس مناسب ندارن.
۳- هیچوقت لباس مناسب ندارن، ولی همیشه لباس های زیبا میپوشند .
۴- همیشه لباس های زیبا میپوشند، ولی هیچوقت راضی نیستن.
۵- هیچوقت راضی نیستن، ولی انتظار دارند که آقایون ازشون تعریف کنند.
۶- انتظار دارند که آقایون ازشون تعریف کنند، ولی وقتی که ازشون تعریف میشه، باور نمیکنند.
و هنوز دانشمندان در حال تلاش برای پیدا کردن راه حلی برای شناخت این موجودات پیچیده هستند.

#زن (قوت تحملي)را دارد كه #مرد را شگفت زده ميكند!سختيها را تحمل ميكند...و غم و اندوهي را تحمل ميكند كه با خود خوشبختي و ...
01/28/2015

#زن (قوت تحملي)را دارد كه #مرد را شگفت زده ميكند!
سختيها را تحمل ميكند...
و غم و اندوهي را تحمل ميكند كه با خود خوشبختي و عشق به همراه دارد...
ميخندد وقتي كه ميخواهد جيغ و فرياد بزند!
ترانه ميخواند وقتي ميخواهد گريه كند!
گريه ميكند وقتي كه خوشحال است!
و ميخندد وقتي كه ميترسد!
عشقش بدون شرط است!
ولي......يك رفتار بد دارد؛و آن اين است كه او ارزش خود را در نزد ديگران نميداند!

نامه ای برای پسر اینده ام (........)ﭘﺴـــﺮﻡ !ﭘﺴﺮ ِﺧﻮﺑﻢﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﯽ. ﻣﯿﺎﯼ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﺘﯽﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭ ...
01/28/2015

نامه ای برای پسر اینده ام (........)

ﭘﺴـــﺮﻡ !
ﭘﺴﺮ ِﺧﻮﺑﻢ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻢ ﯾﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﯿﺸﯽ. ﻣﯿﺎﯼ ﻭﺍﯾﻤﯿﺴﺘﯽ
ﺟﻠﻮﯼ ﻣﻦ ﻭ ﺑﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮﮐﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺶ ﺩﺍﺭﯼ !
... ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﺻﻼ ﻋﺠﯿﺐ ﻧﯿﺴﺖ ﻭ ﺗﻮ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ !.... ﮐﻪ
ﺗﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻋﺸﻘﯽ
ﭘﺴــ ـﺮﻡ ...
ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮ ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﻩ
ﺣﺮﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﺭﺩ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﻋﺎﺷﻘﯿﺖ ﻣﯿﺨﻮﺭﻩ ...
ﻋﺰﯾﺰﺩﻟﻢ !
ﯾﮏ ﻭﻗﺘﻬﺎﯾﯽ ﺯﻥ ِ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻭ ﺍﺧﻤﻮﺳﺖ. ﺭﻭﺯﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺮﺳﻪ ﮐﻪ ﺑﻬﻮﻧﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﻩ. ﺑﺪﻗﻠﻘﯽ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺣﺘﯽ ﺍﺳﻤﺘﻮ ﺻﺪﺍ
ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻭ ﺗﻮ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺟﺎﻧﻢ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯿﮕﯽ : "ﺑﻠﻪ "! ﻭ ﺍﻭﻥ ﻣﯿﺰﻧﻪ
ﺯﯾﺮ ﮔﺮﯾﻪ ....
ﺯﻥ ﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﭘﺴﺮﻡ ...
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺒﺘﺖ ﺁﺭﻭﻣﺸﻮﻥ ﮐﻨﯽ ﻭ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯽ
ﺗﻮﺟﻬﯿﺖ ﺍﺯ ﭘﺎ ﺩﺭﺵ ﺑﯿﺎﺭﯼ ...ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﯾﻨﺠﻮﺭ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﺑﺎﺷﯽ .ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﯽ. ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﮐﻪ ﻧﺎﺯﺵ ﺭﺍ ﺑﮑﺸﯽ ...
ﻋﺰﯾﺰﻡ. ﭘﺴﺮ ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﯽ ﻣﻦ !!!ﻧﺎﺯ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺷﺎﯾﺪ ﮐﺎﺭ
ﻣﺴﺨﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻪ ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯼ ....
ﺯﻥ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﺮﺯ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ ﻧﺎﺯﺷﻮﻥ
ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺩﺍﺭﻩ ...
ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ؟
ﺍﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﺯﻧﻪ، ﮔﺎﻫﯽ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﻣﺠﺒﻮﺭﺵ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ !...
ﺧﯿﻠﯽ ﭘﺎﭘﯽ ﺩﻟﯿﻞ ﮔﺮﯾﻪ ﺵ ﻧﺸﻮ ...ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ
ﺩﻟﯿﻞ ﻭ ﭼﺮﺍ ﺑﺎﺷﯽ ﺗﺎ ﺑﺨﻮﺍﯼ ﺭﺍﻩ ﺣﻞ ﻧﺸﻮﻧﺶ ﺑﺪﯼ ....
ﮔﺎﻫﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻨﻮﯾﺶ . ﺑﺬﺍﺭﯼ ﺗﻮﯼ ﺑﻐﻠﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﻪ ﻭ ﺑﻌﺪ
ﻓﻘﻂ ﺩﺳﺘﺶ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﺒﺮﯾﺶ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﻪ ﻫﺪﯾﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﻮﻟﻮ
ﺑﺮﺍﺵ ﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺑﮕﯽ ﮐﻪ ﭼﻘﺪﺭﺧﻮﺷﮕﻠﻪ .! ﺍﺯﺵ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯽ ﻭ
ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ...ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺮﺩﻭﻧﮕﯿﺖ ﻏﺼﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺁﺏ
ﮐﻦ ﻧﻪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻏﺼﻪ ﺁﺑﺶ ﮐﻨﯽ ......
ﺍﮔﺮ ﻫﻢ ﮐﻪ ﭘﺎﯼ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺩﺭﻣﯿﻮﻧﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﻫﺴﺖ ﻧﺎﺯﺵ ﮐﻨﯽ .. ﺑﻬﺶ
ﺯﻧﮓ ﺑﺰﻧﯽ ﺑﺎﻫﺎﺵ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﯽ ... ﺍﮔﺮ ﺑﺎﺯﻡ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺁﺭﻭﻡ ﻧﺸﺪ
ﺩﻟﺴﺮﺩ ﻧﺸﻮ .ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻦ !!! ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺻﺪﺍﺵ ﮐﻦ، ﺣﺘﯽ ﺍﮔﻪ
ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﯼ !!!!
ﺑﻬﺖ ﻗﻮﻝ ﻣﯿﺪﻡ ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻭﻥ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﯼ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺍﯾﻦ
ﺻﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺎ ... ﻓﺎﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺭﻩ ﻭ ﻧﻤﯿﺨﻮﺍﺩ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻪ ﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﺩ
ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﻪ. ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻃﺮﻓﺖ ﻭ ﺗﻮﯼ ﺁﻏﻮﺷﺖ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﺭﻫﺎ ﻣﯿﮑﻨﻪ
ﻭ ...
ﺯﻥ ﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﻭﻗﺖ ﺍﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﭘﺎﺵ ﻭﺍﯾﺴﺎﺩﯼ ﺭﻭ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ
ﻧﻤﯿﮑﻨﻦ ﻭ ﻫﻤﻪ ﺍﻧﺮﮊﯼ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﺵ ﮔﺬﺍﺷﺘﯽ ﺭﻭ ﺑﻬﺖ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻭﻧﻦ ...
ﭘﺴﺮﻡ !!!! ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻫﻨﻮﺯ ﺩﺧﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻢ ﭘﺮ ﺍﺯ
ﺁﺭﺯﻭ ،ﺩﺧﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﺯﻥ ﻣﯿﺸﻮﺩ. ﻣﺎﺩﺭ ﻣﯿﺸﻮﺩ.
ﻣﺎﺩﺭ ﺗﻮ

Address

New York, NY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فـــریـــاد هــایــم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Nearby media companies


Other News & Media Websites in New York

Show All

Comments

گپی انشای یك پسر 10 ساله كُـرد كه اخيرا برنده جایزه بهترین انشا درسطح كشوری و استان آذربایجان غربی شد: معلّمی از دانش آموزانش خواست "فواید گاو " را بنویسند.. نوشته‌ای که در زیر می‌خوانید تمام و کمال انشای آن دانش آموز است: با سلام خدمت معلم عزیزم و عرض تشکّر از زحمات بی دریغ اولیا و مربیان مدرسه که در تربیت ما بسیار زحمت می‌کشند و اگر آنها نبودند، معلوم نبود ما اکنون کجا بودیم، اکنون قلم به دست می‌گیرم و انشای خود را آغاز می‌کنم... البته واضح و مبرهن است که اگر به اطراف خود بنگریم در می‌یابیم که گاو بودن فواید زیادی دارد.. من مقداری در این مورد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که مهمترین فایده‌ی گاو بودن این است که دیگر آدم نیست.. بلکه گاو است... هرچند که نتیجه گیری باید در آخر انشا باشد.. بیایید یک لحظه فکر کنیم که ما گاویم، ببینیم چقدر گاو بودن فایده دارد، مثلا در مورد همین ازدواج، وقتی گاوی که پـدر خانواده است می‌خواهد دخترش را شوهر دهد، نگران جهیزیه‌اش نیست.. نگران نیست که بین فامیل و همسایه آبرو دارند.. مجبور نیست، به خاطر این که پول جهاز دخترش را تهیه نماید، برای صاحبش زمین اضافه شخم بزند، یا بدتر از آن پاچه خواری کند... هیچ گاوی نگران کرایه خانه‌اش نیست.. گاوها آنقدر عاقلند که می‌دانند بهترین سال‌های عمرشان را نباید پشت کنکور بگذرانند... گاوها حیوانات مفیدی هستند و انگل جامعه نیستند... شما تاکنون یک گاو معتاد دیده‌اید؟ گاوی دیده‌اید که سر کوچه بایستد و مزاحم ناموس مردم شود؟ آخر گاوها خودشان خواهر و مادر دارند تا کنون شما گاو بیکار دیده‌اید؟ آیا دیده‌اید گاوی زیر آب گاو دیگری را پیش صاحبش بزند؟ تاکنون دیده‌اید گاوی غیبت گاو دیگری را بکند؟ آیا تا کنون دیده اید گاوی زنش را کتک بزند؟ یا گاو ماده‌ای شوهر خواهرش را به رخ شوهرش بکشد؟ و مثلا بگوید از آقای فلانی یاد بگیر.. آخر تو هم گاوی؟! هیچ گاوی غمباد نمی‌گیرد.. هیچ گاوی رشوه نمی‌گیرد.. هیچ گاوی اختلاس نمی‌کند.. هیچ گاوی آبروی دیگری را نمی‌ریزد... هیچ گاوی خیانت نمی‌کند.. هیچ گاوی دل #گاو دیگر را نمی‌شکند.. هیچ گاوی دروغ نمی‌گوید... هیچ گاوی آنقدر علف نمی‌خورد که از فرط پُرخوری تا صبح خوابش نبرد، در حالی که گاو طویله کناریشان از گرسنگی شیر نداشته باشد تا به گوساله‌اش شیر بدهد... هیچ گاوی گاو دیگر را نمی‌کُشد، هیچ گاوی... گاو خیلی فایده‌ها دارد.. پوشاک‌ما از گاو است.. خوراک‌مان از گاو، شیر و پنیر و کره و خامه ... ولی با همه‌ی منافع ياد شده هیچ گاوی نگفت : من ... بلکه گفت: مـــــــــاااااااااااااا اگر بخواهم هنوز هم و در مورد فواید گاو بودن بگویم، دیگر زنگ انشا می‌خورد و نوبت بقیه نمی‌شود که انشایشان را بخوانند ،،، امّـا به نظر من مهمترین فایده گاو بودن این است که دیگر آدم نیست..