فـــریـــاد هــایــم

فـــریـــاد هــایــم باکــــــــره گی چه فرقـــــــی دارد وقتی دلهـــــــــا فاحـــــشه اند..

ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ : ﺍﺯ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﮔﻔﺘﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻓﺎﺣﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...!

04/15/2016

بهترین هدیه ای که آدم میتونه به خودش بده اینه که یاد بگیره جز خودش رو هیچکس حساب باز نکنه ..

ﺳﻼﻡ #حاجیﺷﻨﻴﺪﻡ ﺩﺭ #ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﺗﻠﺦ #منا ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺩﺭ #ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮔﺸﺘﻲ ،ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﮐﺮﺩﻱ؟؟ﻣﺘ...
09/25/2015

ﺳﻼﻡ #حاجی
ﺷﻨﻴﺪﻡ ﺩﺭ #ﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻱ ﺗﻠﺦ #منا ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﺎﺭ ﺑﺎﻗﻲ ﺷﺘﺎﻓﺘﻨﺪ .
ﺣﺎﺟﻲ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺧﺪﺍﻳﺖ ﺩﺭ #ﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥ ﮔﺸﺘﻲ ،ﭘﻴﺪﺍﻳﺶ ﮐﺮﺩﻱ؟؟
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﺣﺎﺟﻲ ﮐﻪ #ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻗﻠﺐ ﮐﻮﺩﮎ ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻧﺪﻳﺪﻱ ﮎ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﺭﺧﺖ ﺍﺯ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﺴﺖ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻋﺎﺷﻖ ﻣﺎﺩﺭ ﻓﻘﻴﺮﻱ ﮎ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﻱ ﺁﺧﺮﺵ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﻨﻮﺯ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺨﺖ ﻧﻔﺮﺳﺘﺎﺩﻩ ﻧﺪﻳﺪﻱ .
ﻣﺘﺎﺳﻔﻢ ﮐﻪ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﭘﻴﻨﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺪﺭﻱ ﺭﺍ ﻧﺪﻳﺪﻱ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﺭﻱ ﺯﺩ ﻭﻟﻲ ﺁﺧﺮ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﺪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻲ ﭘﻮﻟﻲ ﻓﺮﺯﻧﺪ ﺩﻟﺒﻨﺪﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺭﺱ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .
ﻭ ﻧﺪﻳﺪﻱ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻭﺻﺎﻝ ﺩﻭ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ . ﺳﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻧﻤﻴﺘﻮﺍﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ . ﺑﺮﺳﻨﺪ .
ﺁﻥ ﺩﻓﻌﻪ ﮐﻪ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻏﺎﺕ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻳﺎﺩﺕ ﻫﺴﺖ ﺣﺎﺟﻲ؟؟
ﺍﻳﻨﺒﺎﺭ ﭼﻪ ﺳﻮﻏﺎﺗﻲ ﺩﺍﺭﻱ؟
ﻧﮕﻮ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ ﺷﺪﻩ ﺯﻳﺮ ﺍﻫﻦ ﻫﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﮕﻮ ﮐﻪ ﺟﻨﺎﺯﻩ ﺍﺕ ﺯﻳﺮ ﭘﺎ ﻟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﻟﻢ ﻣﻴﮕﻴﺮﺩ .
ﻧﮕﻮ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺑﺮﺍﻱ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺖ ﮎ ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯﻳﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺮ ﻗﺒﺮ ﺣﺎﺝ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﺑﺲ ﺍﺳﺖ ﺩﻳﮕﺮ ... .
ﺩﻳﮕﺮ ﺧﺪﺍ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺯﺑﺎﻧﻲ ﺑﮕﻮﻳﺪ ﺁﺩﻣﻬﺎ ﺑﻪ #ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺎﯾﯿﺪ ﻣﻦ ﺁﻧﺠﺎ ﻧﯿﺴﺘﻢ ؟
حاجی رفتی بهشت سلام منم به خدای جلادت برسون...

فــــــــــرض کنید که هیچ مَذهبی وجود نداشتهیچ آخوند و کشیشی با حرف زدن امرار معاش نمیکردهیچ مکان مقدسی وجود نداشت و تما...
09/21/2015

فــــــــــرض کنید که هیچ مَذهبی وجود نداشت

هیچ آخوند و کشیشی با حرف زدن امرار معاش نمیکرد

هیچ مکان مقدسی وجود نداشت و تمام این زمینها (امامزاده،مسجد،کلیسا، .......) را میشد برای بی خانمان ها خانه ساخت ،که دیگر هیچ پدری شرمنده خانواده اش نباشد
هیچ آخوندی به مجلس ایران دسترسی پیدا نمیکرد،و انسانهایی با مدرک تحصیلی مشخص و مرتبط وارد مجلس میشدند،که مطمئناً وضعیت مملکت در حال حاضر خیلی بهتر میشد
هیچکس برای نماز روزی یک ساعت کار خود راتعطیل نمیکرد و به مردم خدمت میکرد،چهره بهتری داشت خدمت به خلق

هیچکس به دلیل ارتداد و سرپیچی از قوانین مذهبی اعدام و یا زندانی نمیشد،

در دوران مدرسه حداقل ۳ کتاب دینی و مذهبی داشتیم،اگر بجای آنها علوم های دیگری تدریس میشد،شک نکنید حالا ما چیزی از ژاپن کمتر نبودیم

اگر مذهب نبود اسم شهدای ۸ سال جنگ ایران و عراق را شهدای اسلام نمیگذاشتند
عراق برای خوزستان و خرمشهر به ایران حمله کرد،نه برای دین
در ضمن عراقیها مسلمان بودند
آنها فقط میخواهند تو ندانی
#همین

میگفت ما دخترها گاهی احمق میشویم،ساده ایم، دلمان طاقت نمی آورد، دل کوچیک هستیم، هرچه بیشتر پسمان میزند آن که دوستش داریم...
09/15/2015

میگفت ما دخترها گاهی احمق میشویم،ساده ایم، دلمان طاقت نمی آورد، دل کوچیک هستیم، هرچه بیشتر پسمان میزند آن که دوستش داریم بیشتر طرفش میرویم، اما پسرها دل گنده اند، قوانین بازی را بهتر بلدند، خوب میدانند سکوت کردن را تا کجا ادامه بدهند که لجت بگیرد، هروقت دلشان خواست میروند، هروقت دلشان خواست می آیند، زل زده بودم به چشمانش که زیبا بودند اتفاقا، نگاه میکردم و گفتم تا به حال کسی به تو گفته بود که مازوخیسم داری؟ یا تا به حال کسی به او گفته بود سادیسم دارد؟! خب همین است دیگر دخترجان، تو از آزاردادن خودت لذت میبری و او از آزار دادن تو و این گونه هردو توهم خوشبختی برتان داشته، هیچ ربطی هم به هیچ چیز دیگر ندارد.
سکوت کردم ، چون حرف دیگری برای گفتن باقی نمانده بود....

#نظر #شما

06/13/2015

آدمی که نمیبخشه ، محکومه به تنهایی...

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ، ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻭﺩﻟﻮﺍﭘﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !" ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ...
05/04/2015

ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ، ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ، ﺭﻭﯼ ﻣﯿﺰ ﮐﺎﺭ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻭ
ﺩﻟﻮﺍﭘﺴﺎﻥ ﺍﺳﺖ !
" ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ "
ﻓﺘﻮﺍﯼ ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ٬ ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺣﮑﻢ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺁﻟﺖ
ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺮ ﺯﻥ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ.
ﺧﺎﻣﻨﻪﺍﯼ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺯﻧﺎﻥ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻤﺲ ﯾﺎ ﺩﯾﺪﻥ
ﻋﻮﺭﺗﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ٬ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻋﻠﯽ ﺳﯿﺴﺘﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺁﻟﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ
ﻭ ﺳﺘﺮ ( ﭘﻮﺷﯿﺪﻥ ) ﺁﻥ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺎﺻﺮ ﻣﮑﺎﺭﻡ ﺷﯿﺮﺍﺯﯼ ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺘﻮﺍ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺭﺕ ﺩﯾﮕﺮﯼ، ﺧﻮﺍﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﺯﺍﺋﻞ ﮐﺮﺩﻥ
ﻣﻮ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﺰ ﻧﯿﺴﺖ، ﻭﻟﯽ ﺯﺍﯾﻞ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﻮﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﺑﻐﻞ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ
ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﻣﺎﻧﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ.
ﻣﺘﻦ ﺍﯾﻦ ﻓﺘﺎﻭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﺷﺪﻥ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﭘﯿﻼﺳﯿﻮﻥ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﻣﻨﺘﺸﺮ
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺍﺯ ﺟﺮﯾﺎﻥﻫﺎﯼ ﺣﺰﺏﺍﻟﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﺧﻮﺍﺳﺘﺎﺭ
ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻭﺿﻌﯿﺘﯽ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺩﺳﺘﺎﻧﯽ ﻗﺰﻭﯾﻦ ﺍﻋﻼﻡ ﮐﺮﺩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﺍﯾﺪﺯ ﻭ
ﻫﭙﺎﺗﯿﺖ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺭﺍﯾﺸﮕﺎﻩﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...

05/02/2015

هدفون همیشه واسه شنیدن نیست... خیلی وقتا واسه نشنیدنه ...
پ.ن :#پیشنهادآهنگ بدید

ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻦﺭﻭﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻩﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎ...
05/02/2015

ﭘﺪﺭﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﻨﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﻫﻢ ﻣﯿﺘﻮﻧﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺎﺷﻦ
ﺭﻭﺯ ﭘﺪﺭ ﻣﺒﺎﺭﮎ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻫﻢ ﻭﻗﺖ ﮐﺮﺩﯾﻦ ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﻩ
ﺭﻓﯿﻖ ﺑﺎﺑﺎﻡ ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯿﮑﺮﺩ !
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺩﺍﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﺑﻮﺩﻡ ! ﯾﻪ ﺭﻭﺯ ﯾﻪ ﭘﺴﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﯼ ﯾﻪ ﻗﺒﺾ ﺍﻭﺭﺩ ﺍﺧﺮﺍﯼ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ
ﺍﯾﻨﻮ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻦ.
ﺑﻬﺶ ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ ﻭﻗﺘﺶ ﮔﺰﺷﺘﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎﺭﻭ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺐ ﺑﯿﺎﺭ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﺰﻡ
ﮔﻔﺖ ﻣﯿﺪﻭﻧﯽ ﻣﻦ ﭘﺴﺮ ﮐﯿﻢ ﺑﺎﺑﺎﻣﻮ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻮ ﻣﯿﮕﯽ؟ ..ﮔﻔﺘﻢ ﭘﺴﺮ ﻫﺮ ﮐﯽ ﺑﺎﺷﯽ ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎﺭﯼ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻤﻮﻡ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺳﺎﯾﺘﻮ ﺑﺴﺘﯿﻢ ﭘﺴﺮ ﺟﺎﻥ
ﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﯾﻘﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﻭﻣﺪ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎﯼ ﮐﻬﻨﻪ ﻭ ﭼﻬﺮﻩ ﺭﻧﺠﻮﺩﻩ
ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﺑﺎﺑﺎﺷﻪ
ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺗﺤﻮﯾﻠﺸﻢ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﻗﺒﺾ ﻭ ﭘﻮﻟﺸﻮ ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺸﻢ ﺗﻪ ﻗﺒﻀﻮ ﻣﻬﺮ
ﮐﺮﺩﻡ ﺩﺍﺩﻡ ﺑﻬﺶ .. ﮔﺰﺍﺷﺘﻢ ﺗﻪ ﮐﺸﻮ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺐ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻨﻢ .
ﭘﺴﺮﻩ ﮔﻔﺖ ﺩﯾﺪﯼ ﺑﺎﺑﺎﻣﻢ ﺑﯿﺎﺭﻡ ﻧﻤﯿﺘﻮﻧﯽ ﻧﻪ ﺑﮕﯽ ﺑﻬﺶ ، ﺑﻌﺪﺵ ﺧﻨﺪﯾﺪ.
ﺑﺎﺑﺎﺵ ﺑﻪ ﭘﺴﺮﺵ ﮔﻔﺖ ﺑﺮﻭ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﻣﻦ ﻣﯿﺎﻡ ﺍﻭﻣﺪ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﻨﻮﻥ ﺍﺯﺕ ﺑﺨﺎﻃﺮﻡ
ﺟﻠﻮﯼ ﺑﭽﻢ ﺑﺰﺭﮔﻢ ﮐﺮﺩﯼ
ﮔﻔﺘﻢ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﻮ ﻧﺒﻮﺩ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﭽﺖ ﺑﻮﺩ.
ﺍﺯ ﺩﯾﺪﮔﺎﻩ ﺑﭽﻪ ﭘﺪﺭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﺣﻼﻟﻪ ﻣﺸﮑﻼﺗﻪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮ
ﺩﻧﯿﺎ .. ﺧﻮﺏ ﻧﺒﻮﺩ ﺫﻫﻨﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯿﮑﺮﺩ.
ﭘــﺪﺭ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﻲ ﺟﺎﻳﻲ ﻧﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﻫﻴﭻ ﭼﻴﺰ ﺯﻳﺮ ﭘﺎﻳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. ﺑﻲ ﻣﻨﺖ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻏﺮﻳﺒﮕﻲ
ﻫﺎﻳﺖ ﻣﻲ ﮔﺬﺭﻱ ﺗﺎ ﭘﺪﺭ ﺑﺎﺷﻲ . ﭘﺸﺖ ﺧﻨﺪﻩ ﻫﺎﻳﺖ ﻓﻘﻂ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻲ ﮐﻨﻲ ....

#پدر

05/01/2015

اینجا #ایران است،
اینروزها دیگر زنان کشور من اختیار پشمشان را هم ندارند.... !!
#اپیلاسیون
#قزوین
#mustseeiran

به ما دروغ گفتند که خواستن توانستن استگاهی خواستن داغ بزرگیست که تا ابد بر دلت میماند...!!! #mustseeiran
04/27/2015

به ما دروغ گفتند که خواستن توانستن است
گاهی خواستن داغ بزرگیست که تا ابد بر دلت میماند...!!!
#mustseeiran

ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳَﺮﺍﺏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻓﻘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻢ ﺩﺍﺩﻩﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ...
04/26/2015

ﺭﻭﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺳَﺮﺍﺏ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺍﯾﻼﻡ
ﭘﺪﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻓﻘﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﻓﻘﺮ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺳﻢ ﺧﻮﺭﺩﻩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯾﺶ ﺳﻢ ﺩﺍﺩﻩ
ﺩﺭ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﺩﺭ
ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺍﻧﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﻧﻪ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻧﻔﺖ ﺧﺎﻡ ﻭ
ﮔﺎﺯ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ۲۵۰۰ ﺳﺎﻝ ﺗﻤﺪﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ! ﻧﻪ ﺧﺎﮎ ﭘﻬﻨﺎﻭﺭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻧﻪ
ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﺩﺭﯾﺎﯼ ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ !
ﭘﺲ ﺩﻟﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻏﻨﯽ ﻣﺎ ﻭ ﻓﻼﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
( ﺣﺎﺟﯽ ﺑﺨﺪﺍ ﺣﺞ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ) ﺷﺮﻡ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻗﺒﺮ ﭘﺮﺳﺖ ...

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود و application روی کاغذ نوشته میشد.دورانی که keyboard نوعی پ...
04/26/2015

روزی روزگاری بود که window فقط به معنی یه دریچه تو دیوار بود و application روی کاغذ نوشته میشد.

دورانی که keyboard نوعی پیانو بود و mouse فقط یک حیوان..

سالها پیش به هنگامی که file وسیله مهمی در ادارات بود و hard drive یک سفر غیر راحت جاده ای.

وقتی که cut با چاقو انجام میشد و paste توسط چسب...

زمانه ای که web خانه عنکبوت بود virus فقط سرماخوردگی..

موقعی که apple و blackberry فقط میوه به حساب میومدن..!!پ.ن: یادش بخیـــر ,

اون زمانها ؛ ما وقت بسیار زیادی ... برای بودن با خانواده داشتیم!

نه دستانش ظریف است نه روحیه اش ضعیفمردانه حرف می زند ، مردانه کار می کند .اما فقط خدا می داند که او فقط یک زن است ...
04/25/2015

نه دستانش ظریف است نه روحیه اش ضعیف

مردانه حرف می زند ، مردانه کار می کند .

اما فقط خدا می داند که او فقط یک زن است ...

در شب_آرزوها براتون بهترین آرزوها رو میکنمشادیآرامشعشقپ.ن : دوستاتون با تگ توی این آرزو شریک کنید
04/23/2015

در شب_آرزوها براتون بهترین آرزوها رو میکنم
شادی
آرامش
عشق
پ.ن : دوستاتون با تگ توی این آرزو شریک کنید

ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ,,,,,,ﺯﻥ 48 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭ...
04/23/2015

ﻫﻤﻪ ﺗﻮ ﮐﺸﻮﺭﺷﻮﻥ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﺴﺎﺯﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺗﺶ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﻦ ﻭﻟﯽ ﺗﻮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ، ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ
ﺍﺯﺵ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽﮐﻨﻦ ,,,,,,
ﺯﻥ 48 ﺳﺎﻟﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﭘﺮﺕ ﮐﺮﺩ ,,
ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۳ ﺍﺭﺩﯾﺒﺸﻬﺖ ﯾﮏ ﺯﻥ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ .
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻣﻬﺮ، ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﯾﮏ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﺍﯾﻦ ﺑﺮﺝ، ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺑﺎﻻﯼ
ﺑﺮﺝ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺍﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺟﺰﯾﯿﺎﺕ ﺣﺎﺩﺛﻪ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﺯﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﺑﺮﺝ
ﻣﯿﻼﺩ ﮔﻔﺖ : ﺻﺒﺢ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﺣﺪﻭﺩﺍً ۴۸ ﺳﺎﻟﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻧﺰﺩﯾﮑﺎﻧﺶ ﺑﺎ ﻗﺼﺪ ﻗﺒﻠﯽ
ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﮐﺸﯽ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺮﺝ ﻣﯿﻼﺩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﻭ ﺑﺎ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺧﻠﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﺒﻘﻪ ۴ ﻻﺑﯽ (ﻃﺒﻘﺎﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ) ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﭘﺮﺗﺎﺏ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﺕ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﺎﻣﻮﺭﺍﻥ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﺍﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺩﺭ ﺻﺤﻨﻪ ﻓﻮﺕ،
ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ۹ :۴۳ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺻﺒﺢ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺞ ﺷﻨﺒﻪ ۳ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ۹۴ ﺭﺥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳت

بقال محله مون می گه: این کارتن «باب اسفنجی» رو «#بابی ها» و « #بهایی» ها درست کردن!می گم: خب که چی بشه؟می گه: برای اینکه...
04/23/2015

بقال محله مون می گه: این کارتن «باب اسفنجی» رو «#بابی ها» و « #بهایی» ها درست کردن!
می گم: خب که چی بشه؟
می گه: برای اینکه از این طریق اسم «باب» تو ذهن بچه های ما جا بیفته.
بچه ها چون باب اسفنجی رو دوست دارن در ناخودآگاه شون، دیگه حساسیت شون رو نسبت به کلمه باب و بابی ها و بهایی هم از دست می دن.
می گم این فرمایشات گهربار رو کی گفته؟
می گه: تو انجمن اولیا و مربیان مدرسه پسرم، یه حاج آقایی می گفتند.

#iran

اینجا ایران است....«جمهوری ۱۰۰٪ اسلاااااااااامی»مردانش بکارت ها دریده اند... بعد..در صف سینه زنی به یاد مظلومیت حسین...خ...
04/22/2015

اینجا ایران است....«جمهوری ۱۰۰٪ اسلاااااااااامی»
مردانش بکارت ها دریده اند... بعد..در صف سینه زنی به یاد مظلومیت حسین...
خون میگریند...! اره اینجا ایرانه... رو صورت دخترانمان اسید میپاشند...فردا جک های اسیدی میگویند...
صورت دختری بخاطر عقده زشت میشود... «بخند»
اره اینجا ایرانه... دختران ۱۴ ساله بعد از مدرسه کلاس تقویتی خود را رو تخت دوس پسرانشان برگزار میکنند... اما در خانه صحنه بوسیدن فیلم رد میشود... اینجاایرانه...اره... انقدر اسلامی که مردانش به بهانه شلوغی مترو خود را به دختران جوان میمالند تا ارضا شوند...! اینجا ایرانه اره... همانجاییست که پیرمرد در تاکسی پشت دستش را ارام روی پایت میکشد تا اتشش فوران کند...! اینجا ایرانه...اره اسلاااااامی...هه
بهشتی که وقتی میخوای از خط عابر پیاده عرض خیابان را طی کنی...
کلکسیونی به عشق تنت ترمز میزنند...! «حرف زیاد است...
,
وقت دارم...ا
اما شانه های تو تحمل کشش این همه درد را ندارد...!» «نمیدانم‌دنیای شما کثیف است... یا چشمان من فاحشه ؟؟

#musetseeiran

Address

New York, NY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when فـــریـــاد هــایــم posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Nearby media companies


Comments

گپی انشای یك پسر 10 ساله كُـرد كه اخيرا برنده جایزه بهترین انشا درسطح كشوری و استان آذربایجان غربی شد: معلّمی از دانش آموزانش خواست "فواید گاو " را بنویسند.. نوشته‌ای که در زیر می‌خوانید تمام و کمال انشای آن دانش آموز است: با سلام خدمت معلم عزیزم و عرض تشکّر از زحمات بی دریغ اولیا و مربیان مدرسه که در تربیت ما بسیار زحمت می‌کشند و اگر آنها نبودند، معلوم نبود ما اکنون کجا بودیم، اکنون قلم به دست می‌گیرم و انشای خود را آغاز می‌کنم... البته واضح و مبرهن است که اگر به اطراف خود بنگریم در می‌یابیم که گاو بودن فواید زیادی دارد.. من مقداری در این مورد فکر کردم و به این نتیجه رسیدم که مهمترین فایده‌ی گاو بودن این است که دیگر آدم نیست.. بلکه گاو است... هرچند که نتیجه گیری باید در آخر انشا باشد.. بیایید یک لحظه فکر کنیم که ما گاویم، ببینیم چقدر گاو بودن فایده دارد، مثلا در مورد همین ازدواج، وقتی گاوی که پـدر خانواده است می‌خواهد دخترش را شوهر دهد، نگران جهیزیه‌اش نیست.. نگران نیست که بین فامیل و همسایه آبرو دارند.. مجبور نیست، به خاطر این که پول جهاز دخترش را تهیه نماید، برای صاحبش زمین اضافه شخم بزند، یا بدتر از آن پاچه خواری کند... هیچ گاوی نگران کرایه خانه‌اش نیست.. گاوها آنقدر عاقلند که می‌دانند بهترین سال‌های عمرشان را نباید پشت کنکور بگذرانند... گاوها حیوانات مفیدی هستند و انگل جامعه نیستند... شما تاکنون یک گاو معتاد دیده‌اید؟ گاوی دیده‌اید که سر کوچه بایستد و مزاحم ناموس مردم شود؟ آخر گاوها خودشان خواهر و مادر دارند تا کنون شما گاو بیکار دیده‌اید؟ آیا دیده‌اید گاوی زیر آب گاو دیگری را پیش صاحبش بزند؟ تاکنون دیده‌اید گاوی غیبت گاو دیگری را بکند؟ آیا تا کنون دیده اید گاوی زنش را کتک بزند؟ یا گاو ماده‌ای شوهر خواهرش را به رخ شوهرش بکشد؟ و مثلا بگوید از آقای فلانی یاد بگیر.. آخر تو هم گاوی؟! هیچ گاوی غمباد نمی‌گیرد.. هیچ گاوی رشوه نمی‌گیرد.. هیچ گاوی اختلاس نمی‌کند.. هیچ گاوی آبروی دیگری را نمی‌ریزد... هیچ گاوی خیانت نمی‌کند.. هیچ گاوی دل #گاو دیگر را نمی‌شکند.. هیچ گاوی دروغ نمی‌گوید... هیچ گاوی آنقدر علف نمی‌خورد که از فرط پُرخوری تا صبح خوابش نبرد، در حالی که گاو طویله کناریشان از گرسنگی شیر نداشته باشد تا به گوساله‌اش شیر بدهد... هیچ گاوی گاو دیگر را نمی‌کُشد، هیچ گاوی... گاو خیلی فایده‌ها دارد.. پوشاک‌ما از گاو است.. خوراک‌مان از گاو، شیر و پنیر و کره و خامه ... ولی با همه‌ی منافع ياد شده هیچ گاوی نگفت : من ... بلکه گفت: مـــــــــاااااااااااااا اگر بخواهم هنوز هم و در مورد فواید گاو بودن بگویم، دیگر زنگ انشا می‌خورد و نوبت بقیه نمی‌شود که انشایشان را بخوانند ،،، امّـا به نظر من مهمترین فایده گاو بودن این است که دیگر آدم نیست..