Nammerica

Nammerica Nammerica with Anand Rao! A one-of-its kind digital channel for the people of the world having roots in the South-Indian state of Karnataka.
(5)

ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಅಮೇರಿಕ... ನಮ್ಮೇರಿಕ !!! Namma Nimma Amerika ! Nammerica.. Like this page for updates

05/31/2020
Parameshi Premaprasanga Nataka

ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಿಣಿಯ 4ನೆಯ ನಾಟಕ ಹಾಸ್ಯಮಯವಾದ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಟಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು ವಿರಚಿತ ಪರಮೇಶಿ ಪ್ರೇಮಪ್ರಸಂಗ.
ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪ್ರಭು ಹಾಗು Dr ಎಂಎಸ್ ವಿದ್ಯಾ ಅವರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಟಕ ವಾಚನದೊಂದಿಗೆ ಲೇಖಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.
ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ!
SUBSCRIBE YouTube.com/Nammerica

The 4th play in Nammerica Kannada Drama Reading Series is the hilarious and popular play Parameshi Premaprasanga by Srinivasa Prabhu. This time we are joined by the playwright Srinivasa Prabhu and senior actress Dr. MS Vidya. We have Playreading and an interactive session with our special guests. Don't miss. Coming Soon.
SUBSCRIBE YouTube.com/Nammerica

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ video YouTubeನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೂಡಿ. ಈ...
05/19/2020

ನಾವು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ video YouTubeನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಮಗಳ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೂಡಿ.
ಈಗ playlist ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಓದುಗರನ್ನ descriptionನಲ್ಲಿರುವ time label ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು.

Watch now: https://youtu.be/a2sUM0l7SI8
Subscribe: Youtube.com/nammerica

25 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ !ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಬರಹಗಾ...
05/16/2020

25 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ !
ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು, ಬರಹಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕ TN ಸೀತಾರಾಮ್, ಕಿರು ತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟಿ ಪದ್ಮಜಾ ರಾವ್, ರಂಗ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಕಿರು ತೆರೆ ನಟಿ Dr MS ವಿದ್ಯಾ , ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಪಿಡಿ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ನವ್ಯ ಕವಿ ನಿಸಾರರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಶಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೇರಿಕ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. Watch the full video now! CLICK HERE: https://youtu.be/a2sUM0l7SI8
Nammerica SUBSCRIBE ಮಾಡಿ. FACEBOOK ನಲ್ಲಿ LIKE ಮಾಡಿ.

05/16/2020
ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ನಿಸಾರ್ ಕವಿತೆಗಳ ರಸದೌತಣ!

25 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ !
ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಭೂಮಿ, ಕಿರು ತೆರೆ, ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟರು, ಬರಹಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ನವ್ಯ ಕವಿ ನಿಸಾರರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಶಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೇರಿಕ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ.
ನಮ್ಮೇರಿಕೆ SUBSCRIBE ಮಾಡಿ. FACEBOOK ನಲ್ಲಿ LIKE ಮಾಡಿ.
WATCH IT HERE NOW: https://youtu.be/a2sUM0l7SI8

ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರು ಅವರಿಂದ ಪರಿಚಯದಿಂದ ಶುರು ಆಗಿ, TN ಸೀತಾರಾಮ್, ಪದ್ಮಜಾ ರಾವ್, Dr MS ವಿದ್ಯಾ , ಹಾಸ್ಯ ನಟ ಪಿಡಿ ಸತೀಶ್ಚಂದ್ರ ಮುಂತಾದ ....

05/16/2020
WATCH NOW! ನಿಸಾರ್ ಕವಿತೆಗಳ ರಸದೌತಣ!

25 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ !
ಹಿರಿಯ ರಂಗ ಭೂಮಿ ಕಿರು ತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟರು, ಬರಹಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ನವ್ಯ ಕವಿ ನಿಸಾರರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಶಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೇರಿಕ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೇರಿಕೆ SUBSCRIBE ಮಾಡಿ. FACEBOOK ನಲ್ಲಿ LIKE ಮಾಡಿ.
WATCH IT HERE NOW: https://youtu.be/a2sUM0l7SI8

Kannadigas from all over the world pay their homage to Kannada's great poet Prof. K.S. Nissar Ahmed who recently passed away. Including theatre, TV and Film actors, writers, directors, and producers, Kannadigas from as far as New Zealand, Canada, Hong Kong, Netherlands, UK, and all over America have contributed to this unique video.
WATCH IT HERE NOW: https://youtu.be/a2sUM0l7SI8

05/13/2020
Nissar Ahmed Tribute from all over the world

25 ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡಿಗರಿಂದ ಕವಿ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ !
ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಿರು ತೆರೆ ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರ ನಟರು, ಬರಹಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಒಂದು ಗೂಡಿ ನವ್ಯ ಕವಿ ನಿಸಾರರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಓದಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ಈ ವಿಶಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮೇರಿಕ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ. ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್, ನ್ಯೂ ಜಿಲಂಡ್, ಕೆನಡಾ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ , ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟವಾದ ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಪ್ಪದೆ ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆನಂದಿಸಿ, ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಡನೆ ಹಂಚಿ.
WATCH NOW: YouTube.com/Nammerica
A feast of Prof. Nissar Ahmed's poems from Kannadigas of the world. Kannadigas living all over the world including New Zealand, Canada, Hong Kong, Netherlands, UK, US, and Karnataka, have presented to you a poem each of the legendary Nissar, who recently left us.
You can watch it on YouTube NOW! Please like, subscribe, and share.
WATCH NOW: YouTube.com/Nammerica

Zoom life.
04/30/2020

Zoom life.

ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ನಾಟಕ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿಗಳು ಹಾಗು ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ. ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರಾವ್, ಮಂಜು...
04/30/2020

ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ನಾಟಕ ಹಾಸ್ಯ ಕವಿಗಳು ಹಾಗು ನಾಟಕಕಾರರಾದ ಡುಂಡಿರಾಜ್ ಅವರ ಹುಡುಕಾಟ.
ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರಾವ್, ಮಂಜು ಚಿದಾನಂದ, ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಣಾವರ, ದಾಶರಥಿ ಗತ್ತು, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್.
CLICK TO WATCH: https://youtu.be/yex9YFvJ-4I

Nammerica Play Reading Series, Part -3 we read 'HUDUKATA' the absurdly comical play by H. Dundiraj.
Featuring: Anand Rao Manju Chidanand Sridhar Banavara, Dash Ghattu Soma Shekar Shreevidya Prashanth, Music by: Mahesh and Karthik.
CLICK TO WATCH: https://youtu.be/yex9YFvJ-4I
SUBSCRIBE: YouTube.com/Nammerica

04/28/2020
NRI Investing in India

Hello NRI friends! Do you have investments in India? Are you looking to make an investment in India? Do you know what has changed in 2020, the COVID-era? Or what is about to change Post-COVID? Learn everything you need to know about protecting and growing your investments in India. Exclusively for Nammerica, Anand Rao interviews innovative economist and financial advisor, the author of India's Splendid Journey, and the founder of Financial Moksha, Mohan Krishna Rao.
WATCH THE FULL INTERVIEW HERE: https://youtu.be/Q3hWQ8w07vA
Subscribe and Share: YouTube.com/Nammerica

ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ವಾದ ಗುಂಡು ರಾಯರ ಮರೆವಿನ ಮಹಾಪುರುಷರು. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ನಾಟಕವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!ಪಾತ್ರ...
04/16/2020

ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ, ಹಾಸ್ಯ ಭರಿತ ವಾದ ಗುಂಡು ರಾಯರ ಮರೆವಿನ ಮಹಾಪುರುಷರು. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ನಾಟಕವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!
ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ಸ್ವಾತಿ ಆನಂದ್, ಅಹೀಶ್ ಭರದ್ವಾಜ, ಮಂಜು ಚಿದಾನಂದ್, ದಾಶರಥಿ ಘಟ್ಟು, ಸರಿತಾ ನಾವಲಿ, ಸೋಮಶೇಖರ್, ಹಾಗು ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಣಾವರ. ನಮ್ಮೇರಿಕ ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮೇರಿಕ ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
CLICK TO WATCH: https://youtu.be/XUrC1QY8gRU
SUBSCRIBE: YouTube.com/Nammerica

The second play in Nammerica Play Reading Series is the hilarious comedy Marevina Mahapurusharu by S. Gundu Rao. Don't miss this laugh fest.
Featuring: Srinivas Rao, Ana Swat, Aheesh Bharadwaj, Manju Chidanand, Dash Ghattu, Saritha Navali, Soma Shekar, and Sridhar Banavara
CLICK TO WATCH: https://youtu.be/XUrC1QY8gRU
SUBSCRIBE: YouTube.com/Nammerica

04/14/2020
Nammerica Nataka - Reading of TP Kailasam's Anukoolakkobba Anna

ಮಿತ್ರರೆ, ನಮ್ಮೆರೀಕ ನಾಟಕ ಸರಿಣಿಯ ಮೊದಲ ನಾಟಕ ಟಿ.ಪಿ.ಕೈಲಾಸಂರವರ ಅನುಕೂಲೊಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ, ಈಗ YouTubeನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದು.
YouTube.com/Nammerica subscribe ಮಾಡಿ.
ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕತಿಸುತ್ತೀವಿ. ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.
https://youtu.be/G8DtNG-0i1U

In the days of quarantine, Nammerica and Anand Rao present a unique experience of Nammerica Nataka Reading Series. We begin with a reading of T.P. Kailasam's...

04/08/2020
ANNOUNCING! ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಣಿ

ನಮ್ಮೇರಿಕ ನಾಟಕ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯ ಟಿ. ಪಿ. ಕೈಲಾಸಂ ರವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಣ್ಣ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ, ನಾಟಕವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ!
ಪಾತ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ರಾವ್, ಅಹೀಶ್ ಭರದ್ವಾಜ, ಅರುಣ್ ಪ್ರಭಾಕರ ಹಾಗು ಸೋಮಶೇಖರ್. ನಮ್ಮೇರಿಕ ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.

Nammerica Play Reading Series presents Anukoolokobba Anna by T.P. Kailasam. Don't miss this amazing reading.
Featuring: Anand Rao, Aheesh Bharadwaj, Arun Prabhakar and Somashekar.

Interview with Table Tennis Legend Chetan Baboor. Click the link below to watch the whole interview.https://youtu.be/UlK...
03/21/2020

Interview with Table Tennis Legend Chetan Baboor. Click the link below to watch the whole interview.
https://youtu.be/UlKvJ5e7UDQ

India's Table Tennis legend, Chetan Baboor talks to Anand Rao about his life and experiences. A 3-time Olympian who made...
03/21/2020

India's Table Tennis legend, Chetan Baboor talks to Anand Rao about his life and experiences. A 3-time Olympian who made his Olympics debut at 17, a Commonwealth, and Asian Games medalist, and recipient of Arjuna Award; lives and works in New York. Don't miss this inspiring interview with this supremely talented gentleman.
WATCH THE INTERVIEW: https://youtu.be/UlKvJ5e7UDQ

ಭಾರತದ ಟೇಬಲ್ ಟೆನಿಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹುಡುಗ ಚೇತನ್ ಬಬೂರ್ ಅವರ ಸಂದರ್ಶನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ. 17ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಸಿಲೋನಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ನಂತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಾ ಹಾಗು ಸಿಡ್ನಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ, ಏಶಿಯನ್ ಹಾಗು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದು, ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡಿಗ. ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ.
CLICK LINK TO WATCH: https://youtu.be/UlKvJ5e7UDQ

03/13/2020

COMING SOON! Arjuna Award winner, 3-time Olympian, Asian and Commonwealth Games Table Tennis Champion, Bengaluru's own Chethan Baboor talks to Anand Rao. Don't miss!
SUBSCRIBE: YouTube.com/Nammerica

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೆ ಬರಲಿದೆ! ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ, ಒಲಿಂಪಿಕ್, ಏಷ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಟು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೇತನ್ ಬಬೂರ್, ಸಂದರ್ಶನ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೊಡಿ.
ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ: YouTube.com/Nammerica

India's first woman Ventriloquist, finalist of India's Got Talent, and one of the world's best ventriloquists, Indushrie...
02/10/2020

India's first woman Ventriloquist, finalist of India's Got Talent, and one of the world's best ventriloquists, Indushriee Raveendra talks to Anand Rao of Nammerica about her life, craft, and passions. Don't miss this vibrant interview with Dinku, Thata, and Ajji. SUBSCRIBE: YouTube.com/Nammerica
CLICK TO WATCH: https://youtu.be/1e9ahcRc7Bw

ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಯಕ್ಷಿಣಿಗಾರ್ತಿ - Ventriloquist , ಇಂಡಿಯಾ ಗಾಟ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ finalist , ಅದ್ಭುತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕನ್ನಡತಿ ಇಂದುಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ಕಲೆ, ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿಂಕು, ತಾತ, ಅಜ್ಜಿ ಜೊತೆ ಸಂದರ್ಶನ ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ.
.ಯೌಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇರಿಕ subscribe ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ.
CLICK TO WATCH: https://youtu.be/1e9ahcRc7Bw

01/20/2020

With Ventriloquist Indushree Ravindra

COMING SOON to Nammerica 3-time Olympian, Arjuna-Award Winner, Asian and Commonwealth Games Table Tennis Champion, Banga...
01/18/2020

COMING SOON to Nammerica
3-time Olympian, Arjuna-Award Winner, Asian and Commonwealth Games Table Tennis Champion, Bangalore-boy Chetan Baboor, in a chat with Anand Rao in New York. Don't Miss! Subscribe now: YouTube.com/Nammerica

ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೆರೀಕಗೆ ಬರಲಿದೆ!
ಭಾರತವನ್ನು ಮೂರು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ, ಏಶ್ಯಾ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ, ಟೇಬಲ್ ಟೆನ್ನಿಸ್ ಪಟು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೇತನ್ ಬಬೂರ್ ಜೊತೆ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನ.
ತಪ್ಪದೆ ನೊಡಿ. ಯುಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ subscribe ಮಾಡಿ. YouTube.com/Nammerica

Anand Rao will host a Sankranti Special on NammRadio, the world's first Kannada international radio station. Tune in. 7:...
01/15/2020

Anand Rao will host a Sankranti Special on NammRadio, the world's first Kannada international radio station. Tune in. 7:00PM IST. 8.30 AM US EST

3 BANGALORE BOYS, 3 Bicycles and a dream to travel the world! Throwback to our favorite story from 2019! Back by popular...
01/07/2020

3 BANGALORE BOYS, 3 Bicycles and a dream to travel the world! Throwback to our favorite story from 2019! Back by popular demand.
WATCH IT HERE: https://youtu.be/g5BVjSD_TjY
SUBSCRIBE: YOUTUBE.COM/NAMMERICA

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ಯುವಕರು, ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅಮೇರಿಕ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ. ಜೇಬಲ್ಲಿ 45 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹೊತ್ತ ಪುರು, ಗುರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 3 ವರ್ಷದ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ!
WATCH IT HERE: https://youtu.be/g5BVjSD_TjY

3 young men from Bangalore, set out on a world tour on bicycles and settled down in the US after a 3-year journey around the world. Loaded with 45 Rupees in their pockets and a steely determination, the incredible story of Puru, Guru, and Prasad, is truly an awe-inspiring adventure. Don't miss!
WATCH IT HERE: https://youtu.be/g5BVjSD_TjY

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂರು ಯುವಕರು, ಬೈಸಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಪರ್ಯಟನಕ್ಕೆ ಹೊರಟು ಅಮೇರಿಕ ಸೇರಿಕೊಂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆ. ಜೇಬಲ್ಲಿ 45 ರೂಪಾಯಿಗಳು, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಛಲ ಹೊತ್ತ ಪುರು, ಗುರು ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರ 3 ವರ್ಷದ ಪಯಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ!
WATCH IT HERE: https://youtu.be/g5BVjSD_TjY

3 young men from Bangalore, set out on a world tour on bicycles and settled down in the US after a 3-year journey around the world. Loaded with 45 Rupees in their pockets and a steely determination, the incredible story of Puru, Guru, and Prasad, is truly an awe-inspiring adventure. Don't miss!
WATCH IT HERE: https://youtu.be/g5BVjSD_TjY

12/31/2019
Happy New Year from Cape May.

Happy New Year, Friends!
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

11/19/2019
Kannada girl sings at the US Open

For the 2nd consecutive year, a Kannadiga wins the US Open Anthem Singing Contest and performs 'America the Beautiful' at the Arthur Ashe Stadium. 14-year-old Sunidhi Srinivas of Phoenixville, Pennsylvania follows the footsteps of 2018 winner Srushti Gubbi and performs in front of a packed stadium. Watch now!
SUBSCRIBE: YouTube.com/Nammerica

ಸತತವಾಗಿ 2ನೆಯ ವರ್ಷ, ಯುಎಸ್ ಓಪನ್ ಗೀತೆ ಹಾಡುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಹುಡುಗಿಗೆ ಗಲುವು. ಆರ್ಥರ್ ಆಶ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ 'ಅಮೇರಿಕಾ ದಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್' ಹಾಡಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್ವೇನಿಯಾದ 14 ವರ್ಷದ ಸುನಿಧಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರು 2018 ರ ವಿಜೇತೆ ಶ್ರುಷ್ಟಿ ಗುಬ್ಬಿಯವರ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ತುಂಬಿದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಮುಂದೆ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ತಪ್ಪದೆ ನೋಡಿ.
ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೇರಿಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಬ್ ಮಾಡಿ.

ನಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ...ಯಾರು ಹೇಳಿ. Subscribe: YouTube.com/Nammerica
11/18/2019

ನಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಜೊತೆ...ಯಾರು ಹೇಳಿ.
Subscribe: YouTube.com/Nammerica

11/09/2019
Dr. Sanjay Shantaram exclusive for Nammerica

WATCH NOW: Dr. Sanjay Shantaram exclusive for Nammerica. https://youtu.be/UCspTcZ81Qs
ಬಾಲ ನಟ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಂಜಯ್ ಇಂದ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಕಥೆ, ನಟ, ನರ್ತಕ, ನಾಟ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ನಾಟ್ಯ ಗುರು, ದಂತ ವೈದ್ಯ, ಹೀಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೈದಿರುವ Dr ಸಂಜಯ್ ಶಾಂತಾರಾಮ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಬ್ಬ ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಪ್ರೇರಿತ ನೃತ್ಯರೂಪಕಗಳನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಲಾವಿದರುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಪಯಣವನ್ನು, ನಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಯೌಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ನಮ್ಮೇರಿಕ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಶ್ವ ವಾಹಿನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ ಮಿತ್ರರೇ.
>>>>>WATCH NOW: https://youtu.be/UCspTcZ81Qs

From child actor Master Sanjay to dancer, choreographer, teacher and dentist, Dr. Sanjay Shantaram's story is extraordinary.
These days he is travelling the world with Kannada versions of Broadway-inspired classics like the Lion King, Beauty and the Beast and others, building a legion of artists and fans, wherever he goes. Chatting with Anand Rao of Nammerica, Dr. Sanjay shares his experience working with people all over the world.
Watch the full episode on YouTube. Nammerica is a channel for kanandigas of the world. Don't forget to subscribe Nammerica on YouTube.
>>>>>WATCH NOW: https://youtu.be/UCspTcZ81Qs

11/01/2019

ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

10/10/2019
Dr. Sanjay Shantaram Exclusive

COMING SOON! An exclusive on Nammerica with Dr. Sanjay Shantaram.
From Master Sanjay the child artist to a master of dance to generations of performers, Dr. Sanjay Shantaram is the quintessential renaissance man. Actor, Dancer, Director, Choreographer, Singer, Teacher, Writer and Dentist, he continues to scale new peaks in his artistic pursuits. He has taken western classics like Beauty and the Beast, Aladdin, and The LIttle Mermaid, and turned them around infusing Bharatanatyam, Kuchipudi and Carnatic music. Coming up next is The Lion King as an Indian classical spectacle Raja Simha. On October 12th, the maestro brings Raja Simha to New Jersey. Organized by the non-profit, Live For The Moment (LFTM), all proceeds go to the benefit of Children's Leukemia and Lymphoma foundation.

Interviewed the master Dr. Sanjay Shantaram for Nammerica. A dancer, choreographer, actor, director, singer, writer, tea...
10/10/2019

Interviewed the master Dr. Sanjay Shantaram for Nammerica. A dancer, choreographer, actor, director, singer, writer, teacher, and an amazing human being. Don't miss this episode coming soon! Subscribe to YouTube.com/Nammerica and like us on FaceBook.

Subscribe YouTube.com/Nammerica, LIke Nammerica  and download NammRadio.
09/27/2019

Subscribe YouTube.com/Nammerica, LIke Nammerica and download NammRadio.

09/27/2019
09/24/2019

Nammerica in NammRadio! Yayy!!

09/22/2019
A Muslim In the Midst|Anand Rao|PlayWright-Actor|Nammerica|GaS

ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಸಂದರ್ಶನ! ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ವಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಾಟಕ ಅ ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಇನ್ ದಿ ಮಿಡ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂ ಯಾರ್ಕಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ, ನಮ್ಮೆರೀಕ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ನಟನೆಯ ಪಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು.
ತಪ್ಪದೆ ನೊಡಿ. ನಮ್ಮೆರೀಕ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ!

https://youtu.be/CRUidVsDB5w

Hi all.. We know that, Indian diaspora settled in many countries across globe and their immense contribution to the country they are living in and also to th...

ಕನ್ನಡ TV ವಾರ್ತೆಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಪಾದಕ ವರ್ದಿಗಾರರಾದ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅವರ...
09/12/2019

ಕನ್ನಡ TV ವಾರ್ತೆಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಪಾದಕ ವರ್ದಿಗಾರರಾದ ಗೌರೀಶ್ ಅಕ್ಕಿ ಅವರು ನಮ್ಮೇರಿಕಾದ ಆನಂದ್ ರಾವ್ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಆಹ್ವಹಿಸಿ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬರಲಿದೆ.
A popular face on Kannada TV News, one of the top journalists and TV hosts in Karnataka Gaurish Akki recently invited Anand Rao of Nammerica to his studio in Bangalore for an interview. Coming soon!

08/12/2019
ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ

ಪ್ರವಾಹ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಧನ ನೀಡುವ ವಿಧಾನಗಳು

Chief Minister Relief Fund Natural Calamity
Account No.: 37887098605
IFSC code: SBIN0040277
Bank: State Bank of India, Vidhana Soudha Branch
MICR Code: 560006043

Mysuru City Corporation collection centre, Town Hall for handing over flood relief materials. For more information, contact 0821-2440890.

Account name: Lets Do It Mysore
Account number: 4250000100084473
Bank: Punjab National Bank, Saraswatipuram
IFSC code: PUNB0425000
Donations are exempt under Section 80G of the IT Act.

Karnataka Red Cross:
Bengaluru collection point:
No 26, Red Cross Bhavan, 1st Floor, Race Course Road.
Contact information: Phone: 080-22264205, 223552127
Email: [email protected]
Mr. Dilip, Media In-Charge: 9538330511
Bank details:
Account Name: Indian Red Cross Society Relief Account
Bank Name: Vijaya Bank, Gandhinagar Branch
A/c no.: 181500301000273
IFSC code: VIJB0001815
Donations are exempt under Section 80G of the IT Act.

Address

New York, NY

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Nammerica posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Nammerica:

Videos

Our Story

NAMASKARA FRIENDS! ಜಗತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿ ನಮ್ಮೇರಿಕ. ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗಾಗಿ ಯೌಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್. ಯೌಟ್ಯೂಬಿನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೇರಿಕ ಬೆಳಸಿ. Nammerica channel created for Kannadigas of the world. Original stories from America. SUBSCRIBE YOUTUBE.COM/NAMMERICA. Don’t forget to like this page.

Nearby media companies


Other Broadcasting & media production in New York

Show All

Comments

ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೆ, ನಮ್ಮೇರಿಕ ವಿಶೇಷ ವಾಹಿನಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ಕನ್ನಡಿಗರ ವಾಹಿನಿ. ಹೊಸ ವಿಶಯಗಳ, ವಸ್ತುಗಳ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಸಾಮಾಜಿಕ, ಜಾಗತೀಕ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ, ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲದೆ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ನಡೆಯಲಾರದು. ನಮ್ಮೇರಿಕ ಯುಟ್ಯೂಬ್ channelಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ. ಕೆಳಗಿರುವ linkಗೆ ಹೋಗಿ subscribe button click ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ videoಗಳನ್ನ like ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ comment ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ.
..good funny ..comedy ..sometime time pass ..
I'AM A ENTHUSIASTIC CULTURAL CONCEPTS MAKER
Happy Birthday Wishes to ನಮ್ಮ Nammerica🎉🎂🎊🎈😘🎶🎶
ಮಾನ್ಯರೆ , ದಕ್ಷಿಣದ ಕಾಶ್ಮೀರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು ಅತಿವೃಷ್ಠಿ , ಭೂ ಕುಸಿತದಿಂದ ತನ್ನ ಬೆಡಗನ್ನು ಕಳೆದು ಬಡಕಲಾಗಿದೆ , ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಯೋಧರನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಪಟುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಕೊಡಗು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಜಿಲ್ಲೆ . ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಬೇರೆ . ಮನೆ ಕಳೆದು ಕೊಂಡವರು ಅದೆಷ್ಟೋ ಇದ್ದಾರೆ , ಎಲ್ಲರು ಗಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ . #HELP #COORG ಬನ್ನಿ ನಾವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ . ನಮ್ಮ ಕೊಡಗನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋಣ . ..ವಂದನೆಗಳು...
ಗಾನಕಲಾಭೂಷಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಯುತ.ಆರ್.ಕೆ.ಪದ್ಮನಾಭರವರೊಡನೆ ಕಳೆದ ಅಮೃತ ಘಳಿಗೆ ....
https://youtu.be/veu8sP7_DPQ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಕುರಿತಾದ ಈ ಹಾಡು ನಮ್ಮ‌ ತಂಡದಿಂದ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ...subscribe to our channel
Long waiting for the Indians. Good wishes from our family
ಧನ್ಯವಾದ. ಶುಭಾಶಯಗಳು