RAP PLUS

RAP PLUS Website:
www.RapPlus.net

Music Submission:
Link: www.RapPlus.net/Send-Music/
Email: [email protected] RapPlus Admins:
•••• Nima ••••
Instagram: http://instagram.com/nimaro11
Facebook: https://www.facebook.com/NiMAro11
Twitter: https://twitter.com/Nima_Rapplus
Email: [email protected]

•••• Amir ••••
Instagram: http://instagram.com/amir_naeini
Facebook: https://www.facebook.com/amir.na.52
Twitter: https://twitter.com/amirrapplus
Email: [email protected]

Operating as usual

اینجا شهر مریضیه چون ما توش ولیمشما مریضین اگه به ما گوش بدینما علکی میزنیمو بیخودی هار میشیمتفریحی میخونیمو تصادفی کار ...
05/10/2015

اینجا شهر مریضیه چون ما توش ولیم
شما مریضین اگه به ما گوش بدین
ما علکی میزنیمو بیخودی هار میشیم
تفریحی میخونیمو تصادفی کار میدیم...

amirali a2
.
.
.
#titanium

كل عمرم دنيارو دور زدمدوتا چشم جلومه دوتاهم پشت سرميه مشت لاشخور دنبال فرصتنباس بكشم اگه نكشم كشتنم...عرفان-دوباره...#Ti...
03/15/2015

كل عمرم دنيارو دور زدم
دوتا چشم جلومه دوتاهم پشت سرم
يه مشت لاشخور دنبال فرصتن
باس بكشم اگه نكشم كشتنم...

عرفان-دوباره
.
.
.
#Titanium

بورو جلو هنوز راه بازه مردبا همه غمايي كه داري باز تو بخندزخما روي تنم خالكوبيننميخوام زندگيت بشه داستان من...يادش بخير ...
02/26/2015

بورو جلو هنوز راه بازه مرد
با همه غمايي كه داري باز تو بخند
زخما روي تنم خالكوبين
نميخوام زندگيت بشه داستان من...

يادش بخير يكي از بهترين ترك هاي بود كه از #تي_دي #حصين و #صادق پخش شده بود
حيف كه هيچوقت ديگه همچين اهنگي تكرار نخواهد شد...
.
.
.
#Titanium

#عرفان #خشي #افراپايدار...#Titanium
02/26/2015

#عرفان #خشي #افرا

پايدار
.
.
.
#Titanium

خداسيگارشبا بيدار هواعجيبصدامياد...صادق...#Titanium
02/25/2015

خدا
سيگار
شبا
بيدار
هوا
عجيب
صدا
مياد...

صادق
.
.
.
#Titanium

دوروبرمون عكاس داره لنزو ميذارهسامانم از پاركينگ داره بنزو ميارهعمو سهرابم طبق معمول هيزو ميچاغهادامه بذار عرفان دوباره ...
02/25/2015

دوروبرمون عكاس داره لنزو ميذاره
سامانم از پاركينگ داره بنزو مياره
عمو سهرابم طبق معمول هيزو ميچاغه
ادامه بذار عرفان دوباره بيسو بذاره
هااا منم تو استيل خاص خودمم
پا بيرون در حال زدن واكسشو تنم
اينم يه كادوس واسه دافا باز امسال
صدا سوزناك من رو بيت داش عرفان...

مهراد هيدن
شمارش معكوس براي البومي كه طرفدارا سالهاست منتظرش هستن...
.
.
.
#Titanium

02/14/2015

بهرام:دستات به روی من باز بشه بیشتر
سورنا:دست بیار به سمتم از کله دنیا دست میکشم
بهرام:پس من شبارو تا صب بیدارم
سورنا:دلیل بیداریه توی شباهای منن روزای تو
بهرام:اینجا ایینه هاتو رو به تو نشون نمیدن
سورنا:یا آیینه رو بشکن یا فکرارو ازش بکن
بهرام:ادمای دوروورت نمیفهمن که چیه حرفت
سورنا:شاید یه روزی فهمیدیش شاید یه روزی فهمیدمش
بهرام:ازاد باش مث من مث خیلیا
سورنا:به حرمت دشمنامون آزاد بودنو حس کنیم
بهرام:یاغی اونی که هرکسی عاصیه ازش
سورنا:از این جامعه که میگن عاصی بشیم
بهرام:دوس ندارم باشم ولی یه حس میگه بمون
سورنا:یا بمون یا برو هیپ هاپ راه نمیده خودت موندی ولی پات داره میره
بهرام:اینده ایی نداری چون ایران بیماره نسلش
سورنا:نمیترسم از آیندت
بهرام:حالا گرگا در میرن و بره ها شاخ میشن
سورنا:الان گرگ و میشه هوا , گرگا میش ــَن
بهرام:دردم اینه که پرده کنار رفت از حنجره م
سورنا:وقته گفتن حق دوختن درد منو هزارتا من
بهرام:اینا رو به بچه هم میگم اگه بمونه یادم
سورنا:درد ما دیگران نبوددرد ما همدیگه بودبه بچت بگو
بهرام:حرفامو دیگه نمیگم با کفترا
سورنا: منم دلم میخواست دونه کسی رو نگیره کبوترم بیاد
بهرام: راه من با راه تو خیلی فرق داره از زمین تا آسمون
سورنا:آسمون و دیدم وقتی از زمین زدم من
بهرام:اینجا راه منه ثبت شده اسمم این راه و ساختم واسه گفتنه قصم
سورنا:با دستام میساختم راه لعنتی روبا حسرت میساختم مسیرو میرفتم
بهرام:توی مخ پوکت هس هدف چه چیزی اینجاراه منه سخته بایدعرق بریزی
سورنا:راه من قشنگ نیست تو رد پام نباش ازم یه قهرمان نساز
بهرام:چه اصراری داری میخوای موادب شم
سورنا:درسته یاد نگرفتم ادب رو داشته باشم اما
بهرام:دوست داری تبدیل بشی به یه عوضی لات
سورنا:اینجا خوشحالم از اینکه لات بار اومدم
بهرام:ننه بابا وقتی مارو میبینن فحش میدن
سورنا:این حرومیا همشون شاکین از حرفام
بهرام:مهم نیس که به چی اعتقاد داری مهم نیس که به کی اعتماد داری
سورنا:مهم نیست بـُردن مهم نیست بهترین شدن بدون جرأت مهم نیست
بهرام:چشمای من باز ولی چش تو بستس
سورنا:من عاشق چشماتم من عاشق چشماتم ماتم ماتم ماتم ماتم
بهرام:چشمای منه باز میشه از غم خیس
سورنا:چشماش تر میشن هی باز قلبن میخنده
بهرام: که تو دور من بچرخی و منم دور خودم
سورنا:مرد دور زن بچرخ زن مرد دور زدن
بهرام:لیلی حامله
سورنا:لیلای تو هرزست مجنون مجنون نشو
بهرام:دل خوش به قدم زدن زیر نم نم بارون
سورنا:دل خونم خونم خونم نم نم بارونم
بهرام:یه هدف تو گوش قلم جیب عقب
سورنا:یه هدفونم توگوشش
بهرام:تا بخوای بجنبی پشتای زیرت میکنن
سورنا:قشنگتر اینه نترسم نزارم زیریا لگد شن
بهرام:به ما میگن یاغی یعنی سرکشم
سورنا:اگه سرکشم نشم که گیرم
بهرام:خسته از ادمای و زندگی خشک و بی روح
سورنا:از این آدمای ی بی مصرف ولی تو که بهتر از همه میدونی
بهرام:بگو چیه که تو دوس داری منو دک کنی
سورنا:نمیتونم ازت رد شم
بهرام: پس امشب با ما باش تا بخونم داغ شه از سر تا پا هات
سورنا:میگه باهام بمون پس منم بهش میگم چشم
بهرام:سهم منو تو از خورشید لحضه غروبه
سورنا:سهمه تو عبور تو عابری از کجا اومدی میخوای کجا بری؟
بهرام:لباسامون چون مربوط به سبک خاصمونه بده
سورنا: زیرزمین مثه لباسای تو تمیز نیست بالاخره مجبوری خاکی بشی
بهرام:من زنده م هنوز
سورنا:ولی زنده ام من دیلاق انگار
بهرام:منو ببخش بخاطر دروغایی که نگفتم
سورنا:حق زدن حرف و دارم حق حرف حق حقه
بهرام:طمع خوب تنهایی رو از من بپرس
سورنا:خودش به تنهایی ملات ساخته تنهایی همه چپو خراب ساخته
بهرام:کوش خورشید خانومه هرزه با کدوم یکی از ستاره های آسمون من خوابیده که نیست رفته
سورنا:تاریکی از نور بهتره وقتی خورشید قاتل محضه ستارس
بهرام:پس بیخیالش
سورنا:بیخیال قبلا و بیخیال بعدا
بهرام:مهم نیس که چی میشه بعدش این مهمه که هنو زندم
سورنا:مهم اینه هنوزم میخونم و هستم
ارسالی : #حامد_سلامت

02/14/2015

امشب آلبوم #گام ساعت 10 میاد
"همونی که دموی آهنگ رضا پیشرو فیت ساتراپ رو چند وقت پیش گذاشتیم"
میتونید ساعت 10 از رپ پلاس دانلود کنید

دوتا لش روي هم,شب روي تختصبح بعد جنگ جاي چنگ روي همباهم خوب بوديمو دوتا و رول ميپيچيديموباهم ميكشيديم مثل مغزاي همگفتي ا...
02/06/2015

دوتا لش روي هم,شب روي تخت
صبح بعد جنگ جاي چنگ روي هم
باهم خوب بوديمو دوتا و رول ميپيچيديمو
باهم ميكشيديم مثل مغزاي هم
گفتي اونكه بلده تن به آب ميده
مهم ني چي دنيا واس ما خواب ديده
روزا پي جوييدن عمل ترك
با اينكه ميدونستيم يكيمون شب بفاك ميره

حصين-ببين كاراتو
.
.
.
#Titanium

فری استایل زیبا #اشک_آن با بیت باکس #نیما_نیموشواقعا عالی اجرا کردAshk Un
02/03/2015

فری استایل زیبا #اشک_آن با بیت باکس #نیما_نیموش
واقعا عالی اجرا کرد
Ashk Un

اینم سوغاتی شمال

یه سوال! قیافته یا باز میخوای ادا دراری؟

حوصله نداریم...

اشتراک گذاری فراموش نشه رفقا...

https://www.radiofaryad.com/ashk-un-nima-nimosh-live-performance.html

http://rapbazi.com/ashk-un-nima-nimosh-live-performance/

http://shikfa.us/ashk-un-nima-nimosh-live-performance/

http://www.hipfa4.ir/ashk-un-nima-nimosh-live-performance/

http://rapfar30.com/ashk_un-nima-nimosh/

گوله برفا ميرقصن حال منو نپرسينچيزي منو گرم نميكنه نه شومينه نه كرسيحال من خوب نميشه نه با الكل نه قرصيهي شل كن سفت كن ب...
02/03/2015

گوله برفا ميرقصن حال منو نپرسين
چيزي منو گرم نميكنه نه شومينه نه كرسي
حال من خوب نميشه نه با الكل نه قرصي
هي شل كن سفت كن بينمون
اينطوريشو نخواستيم...

سوگند
جزو معدود دخترايي كه تو رپ فارس مونده و داره ادامه ميده...
.
.
.
#Titanium

02/02/2015

طبق گفته های #میلاد_نیکومنش عزیز آلبوم #صادق قبل از سال 94 پخش میشه

آلبوم #ناعادلانه از کمپانی #خیابون تا چند روز آینده پخش میشه.#صادق - #شایع - #خلسه - #پیشرو و #فری - #شارلاتان و #سرباز#...
02/02/2015

آلبوم #ناعادلانه از کمپانی #خیابون تا چند روز آینده پخش میشه.
#صادق - #شایع - #خلسه - #پیشرو و #فری - #شارلاتان و #سرباز
#Sadegh - #Shayea - #Khalse - #Pishro Ft. #Feri - #Sharlatan Ft. #Sarbaz
پخش پک های سی دی برای خریداران بعد از پخش اینترنتی

01/26/2015

كسايي كه تمايل به خريد #تكست حرفه اي دارن ميتونن زير همين پست كامنت بذارن تا به اونا pm بدم و شرايطشو براشون بگم...

اينو هم بگم كه به دليل مشكل مالي يكي از دوستان قصد فروش چنتا از تكستاشو داشت
و اينكه با قيمت توافقي به فروش ميرسن...
.
.
.
#Titanium

شبا با كدومشونيد؟؟؟...#Titanium
01/24/2015

شبا با كدومشونيد؟؟؟
.
.
.
#Titanium

فدایی
01/20/2015

فدایی

قاف-ساخت ايران...#Titanium
01/18/2015

قاف-ساخت ايران
.
.
.
#Titanium

Mashti BigRez ahange khiyaboon ro tafsir mikone...
01/16/2015

Mashti BigRez ahange khiyaboon ro tafsir mikone...

مستي راستي كوليا بردنمنم كوليم واسه همين جفت آوردميارو خيلي مرد بود قد دو نفر خوردمن چي بگم كه قد دنيا خوروم...سورنا-مست...
01/13/2015

مستي راستي كوليا بردن
منم كوليم واسه همين جفت آوردم
يارو خيلي مرد بود قد دو نفر خورد
من چي بگم كه قد دنيا خوروم...

سورنا-مستي
طبق شايعاتي كه شنيده ميشه امسال هم بايد منتظر يك آلبوم قوي از سورنا باشيم...
.
.
.
#Titanium

بازم صاعقهدل آسمونو كندبوي خاكو نم...يه والپيپر زيبا از صادق براي هوادارا...#Titanium
01/06/2015

بازم صاعقه
دل آسمونو كند
بوي خاكو نم...

يه والپيپر زيبا از صادق براي هوادارا
.
.
.
#Titanium

برای حمایت از کمپانی اعتبار تا زمان پخش آلبوم کاور رو روی پروفایل یا پیجاتون بگذارید
01/04/2015

برای حمایت از کمپانی اعتبار تا زمان پخش آلبوم کاور رو روی پروفایل یا پیجاتون بگذارید

01/01/2015

قطعا سال 94 رپ فارس میترکه ...
هیچکس ،عرفان، خلوت ،پیشرو ، فدایی، زد بازی، صادق،کابوس، خلصه،داریوش پلاک ،... دارن رو البوماشون کار میکنن .

منتظر البوم کدومشونی؟

1.هیچکس
2.عرفان
3.امیر خلوت
4.پیشرو
5.فدایی
6.زد بازی (ام جی ، مهراد ، ویلسون)
7.صادق
8.خلصه

Ghasemi

10 رپر سرمایه دار به ترتیب در سال 2014#Pileh
01/01/2015

10 رپر سرمایه دار به ترتیب در سال 2014
#Pileh

ﺧﻮﺏ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ#ﺑﻪ_ﻣﻦ_ﭼﻪ ﺍﺯ #ﻋﻠﻲ _ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ #ﻧﻴﻤﺎ_ﻧﻴﻤﻮﺵ ﻭ #ﺁﺭﺵ_ﻻﻭﺭ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ #ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺨﺶ...
12/30/2014

ﺧﻮﺏ ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻼﺧﺮﻩ ﻛﺎﺭ ﺟﺪﻳﺪ
#ﺑﻪ_ﻣﻦ_ﭼﻪ ﺍﺯ #ﻋﻠﻲ _ﺳﺮﺑﺎﺯ ﻭ #ﻧﻴﻤﺎ_ﻧﻴﻤﻮﺵ ﻭ #ﺁﺭﺵ_ﻻﻭﺭ ﺍﺯ ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ #ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﭘﺨﺶ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ
ﻣﻴﺮﻩ ﺭﻭﻱ سایت ﺑﺮﺍﻱ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ...
ﻛﺎﺭ ﺧﻴﻠﻲ ﻗﺸﻨﮕﻲ ﺷﺪﻩ ﮔﻮﺷﺎﺗﻮﻧﻮ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻨﻴﺪﻥ ﻳﻪ
ﺁﻫﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮﻱ ﻛﻨﻴﺪ.
ﺍﻳﻨﻮ ﻫﻢ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻭﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﺗﻮﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﻛﺎﻭﺭ
ﺍﺻﻠﻲ ﺁﻫﻨﮕﻪ ﻭ ﻣﻦ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮﻱ ﻫﺴﺘﻢ ﻛﻪ ﻛﺎﻭﺭﻭ share
ﻣﻴﻜﻨﻢ ...
.
.
.
#Titanium

12/29/2014

#همزاد: اندر احوالات مجموعه بعدی ۲

12/28/2014

منتظر آهنگ یا آلبوم کی هستید ؟
خودم به شخصه مجاز
و منتظر سورنا و بهرام :/ ....

12/25/2014

ساعت ۷ صبح ...
تف کاره ماها دیگه از ۵ گذشت ...

هنوز زندم به عشق هرچي همسفر باهامهخطرو ميخرم به جون كلم شق تر از لاپامهاو تو اين بازيه لعنتي كمك داور نيستم رفيقولي بدجو...
12/19/2014

هنوز زندم به عشق هرچي همسفر باهامه
خطرو ميخرم به جون كلم شق تر از لاپامه
او تو اين بازيه لعنتي كمك داور نيستم رفيق
ولي بدجوري پرچمم بالاهه...

فرزان-خبره
.
.
.
#Titanium

اینجا تند میریم، فش میدیم، تشنه خونه همیماگــه غریـــبه پــارس کنه مـــــا آره پشت همیمپلیس به هر قشری کار داره و هر کار...
12/18/2014

اینجا تند میریم، فش میدیم، تشنه خونه همیم
اگــه غریـــبه پــارس کنه مـــــا آره پشت همیم
پلیس به هر قشری کار داره و هر کاری میکنه ما کاری بهش نداریم و هر جا لازم باشه حداثر با یه تِرَک انتقداد میکنیم...
اما یادش باشه با رپ در بیافته این جماعته هیپ هاپی ساکت نمیمونن و از هیــــــــچ اقدامی نمیترسن...
جماعت پرشین رپ قبلا هم ثابت کردن اگه غریبه پارس کنه همه با هم تو دهنش میزنن و اون لحظه همه با هم متحدن...

(انقدر شیر کنید که انقلاب بشه تو فضای مجازی)

MJ 13

Ashk Un فوق العادهمتنفرماز اعتقادات دیرینه ، غباری که رو دلت می شینه...روزایی که دلت می گیره ،عاشق یه دنیای بی کینهاشکان...
12/16/2014

Ashk Un فوق العاده
متنفرم
از اعتقادات دیرینه ، غباری که رو دلت می شینه
...روزایی که دلت می گیره ،عاشق یه دنیای بی کینه
اشکان یه نفره،به فکر فرداته
بچه ها اگه میخواید اهنگ های مشتی بشنوید دنبال استعدادید کارای اشک آن گوش بدید
واقعا خیلی خوب میخونه مخصوصا البوم #بی_راهه با همکاری نیما نیموش
.
.
.
#Pileh

نظر افراد و کمپانی ها راجع به حصین....
12/16/2014

نظر افراد و کمپانی ها راجع به حصین....

منو بشناس بدونه استخاره...MJ 13
12/14/2014

منو بشناس بدونه استخاره...

MJ 13

منو واسه یه چیزی نخواه که ماله تو نیستبه همه میگی رفیقش منم،باشه توییاگه رفیقه هیچکسی که خبره بد دارم...MJ 13
12/13/2014

منو واسه یه چیزی نخواه که ماله تو نیست
به همه میگی رفیقش منم،باشه تویی
اگه رفیقه هیچکسی که خبره بد دارم...

MJ 13

صحبت های تتلو با سامان و حمایت سامان ویلی ازش...MJ 13
12/12/2014

صحبت های تتلو با سامان و حمایت سامان ویلی ازش...

MJ 13

اينجا همه مشكل دارن,مشكل جنسيبايد رو كني هرچي كه از سكس داريهمه از جنس همن ميكنن ترويج همجنس بازيpedi wantons1-اينجا همه...
12/11/2014

اينجا همه مشكل دارن,مشكل جنسي
بايد رو كني هرچي كه از سكس داري
همه از جنس همن ميكنن ترويج همجنس بازي

pedi wantons

1-اينجا همه مشكل دارن,مشكل جنسي
بايد رو كني هرچي كه از سكس داري

اشاره داره به اينكه همه داراي نقطه ضعف هايي هستن سرتر اونيه كه ثابت كنه از بقيه بهتره...

2-همه از جنس همن ميكنن ترويج همجس بازي

منظور اينه كه هر كسي يه شخصيتي داره و دوست داره بقيه هم مثل خودش باشن و تلاش داره كه بتونه توي ديگران تغيير ايجاد كنه...

گروه wantons از خوباي نسل سوم رپ فارس هستن
.
.
.
#Titanium

Address

New York, NY
10007

Opening Hours

Monday 9am - 5pm
Tuesday 9am - 5pm
Wednesday 9am - 5pm
Thursday 9am - 5pm
Friday 9am - 5pm
Saturday 9am - 5pm
Sunday 9am - 5pm

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when RAP PLUS posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to RAP PLUS:

Videos

Category

Nearby media companies


Comments

On this Let’s Be Blunt Short, Montel Williams chats with Redman (Reginald Noble) – the rapper who rose to fame in the early 1990s as an artist on the Def Jam label and named “Rapper of the Year” by Source Magazine in 1992. He’s well known for being one half of the famous hip-hop duo, Method Man & Redman. In their hilarious exchange, Redman asks Montel about his friend, Kamala Harris, and her recent rise to Vice Presidency. Montel gives praise to Kamala’s campaign and shares his opinion about how she will likely succeed in office.