خبر تازه

خبر تازه بهترین ویدیو های روز اینجاست!

Operating as usual

احمد مسعود : به رسمیت نشناختن طا.لبان از سوی جامعه جهانی نتیجه ایستاده‌ گی و اعتراضات افغان هاست .
10/12/2021

احمد مسعود : به رسمیت نشناختن طا.لبان از سوی جامعه جهانی نتیجه ایستاده‌ گی و اعتراضات افغان هاست .

احمد مسعود : به رسمیت نشناختن طا.لبان از سوی جامعه جهانی نتیجه ایستاده‌ گی و اعتراضات افغان هاست .

رهبر حزب‌الله لبنان: امریکا داعش را از سوریه و عراق به افغانستان انتقال داده استحسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در گ...
10/12/2021

رهبر حزب‌الله لبنان: امریکا داعش را از سوریه و عراق به افغانستان انتقال داده است

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در گفت‌وگو با آژانس اهل‌البیت می‌گوید که امریکا عضوهای داعش را از سوریه و عراق به افغانستان انتقال داده است.

آقای نصرالله افزوده که امریکا پیش از خروج از افغانستان آماده‌ی جنگ داخلی در افغانستان بود و ماموریت داعش سوق دادن افغانستان به طرف این جنگ است.

او حمله به مسجد شیعیان در ولایت کندز را محکوم کرده و گفته که طالبان مسوول حفاظت از جان مردم افغانستان اند.

مسوولیت حمله‌ی انتحاری در کندز را گروه داعش بر عهده گرفت.

رهبر حزب‌الله لبنان: امریکا داعش را از سوریه و عراق به افغانستان انتقال داده است

حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، در گفت‌وگو با آژانس اهل‌البیت می‌گوید که امریکا عضوهای داعش را از سوریه و عراق به افغانستان انتقال داده است.

آقای نصرالله افزوده که امریکا پیش از خروج از افغانستان آماده‌ی جنگ داخلی در افغانستان بود و ماموریت داعش سوق دادن افغانستان به طرف این جنگ است.

او حمله به مسجد شیعیان در ولایت کندز را محکوم کرده و گفته که طالبان مسوول حفاظت از جان مردم افغانستان اند.

مسوولیت حمله‌ی انتحاری در کندز را گروه داعش بر عهده گرفت.

#تازهاحمد مسعود: تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع مردم؛ از مبارزه دست برنخواهیم داشتاحمد مسعود، رهبر جبهه‌ی مقاومت ملی در پ...
10/12/2021

#تازه
احمد مسعود: تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع مردم؛ از مبارزه دست برنخواهیم داشت

احمد مسعود، رهبر جبهه‌ی مقاومت ملی در پیام تازه‌ی بر مبارزه علیه طالبان تاکید کرده، گفت: «تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم، آزادی‌های فکری و تا ساختن یک‌دولت همه‌شمول؛ از مبارزه و مقاومت دست برنخواهیم داشت.»

او تاکید کرد که طالبان مرتکب جرایم جنگی، بشری، کشتار مردم ملکی و منسوبین نظام پیشین شده‌اند.

او افزود که «صدای عدالت‌خواهی زنان و دختران در برابر ظلم، تبعیض و استبداد؛ جغرافیایی مقاومت را به سرتاسری جهان رساند و در نتیجه‌ی اعتراضات، جهان از بر رسمیت‌ شناختن طالبان امتناع نمود.»

#تازه
احمد مسعود: تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع مردم؛ از مبارزه دست برنخواهیم داشت

احمد مسعود، رهبر جبهه‌ی مقاومت ملی در پیام تازه‌ی بر مبارزه علیه طالبان تاکید کرده، گفت: «تا هنگام رسیدن به اهداف مشروع و برحق مردم، آزادی‌های فکری و تا ساختن یک‌دولت همه‌شمول؛ از مبارزه و مقاومت دست برنخواهیم داشت.»

او تاکید کرد که طالبان مرتکب جرایم جنگی، بشری، کشتار مردم ملکی و منسوبین نظام پیشین شده‌اند.

او افزود که «صدای عدالت‌خواهی زنان و دختران در برابر ظلم، تبعیض و استبداد؛ جغرافیایی مقاومت را به سرتاسری جهان رساند و در نتیجه‌ی اعتراضات، جهان از بر رسمیت‌ شناختن طالبان امتناع نمود.»

اعلامیه‌ی رسمی محترم احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به زبان‌های فارسی و انگلیسی
10/12/2021

اعلامیه‌ی رسمی محترم احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی به زبان‌های فارسی و انگلیسی

منابع در ولایت نیمروز میگویند که ط/البان از مسافرین که به کشور ایران مهاجرت میکنند فی نفری مبلغ دو میلیون تومان پول اخذ ...
10/12/2021

منابع در ولایت نیمروز میگویند که ط/البان از مسافرین که به کشور ایران مهاجرت میکنند فی نفری مبلغ دو میلیون تومان پول اخذ میکنند

منابع در ولایت نیمروز میگویند که ط/البان از مسافرین که به کشور ایران مهاجرت میکنند فی نفری مبلغ دو میلیون تومان پول اخذ میکنند

‫عمران خان‬: وقتی ‫ط‌  کنترل ‫افغانستان‬ را به دست گرفتند، نفس راحت کشیدیم.
10/12/2021

‫عمران خان‬:

وقتی ‫ط‌ کنترل ‫افغانستان‬ را به دست گرفتند، نفس راحت کشیدیم.

‫عمران خان‬:

وقتی ‫ط‌ کنترل ‫افغانستان‬ را به دست گرفتند، نفس راحت کشیدیم.

#تازه:شنبه هفته آینده روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز می‌گردد.
10/11/2021

#تازه:
شنبه هفته آینده روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز می‌گردد.

#تازه:
شنبه هفته آینده روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز می‌گردد.

تازهانفجار در چهارراهی قمبر شهر کابل جزییات بعدا......
10/11/2021

تازه
انفجار در چهارراهی قمبر شهر کابل
جزییات بعدا......

تازه
انفجار در چهارراهی قمبر شهر کابل
جزییات بعدا......

هشدار؛ از اطراف ریاست پاسپورت در کابل دور شوید!احتمال حمله بزرگ قریب الوقوع وجود دارد؛
10/11/2021

هشدار؛
از اطراف ریاست پاسپورت در کابل دور شوید!
احتمال حمله بزرگ قریب الوقوع وجود دارد؛

هشدار؛
از اطراف ریاست پاسپورت در کابل دور شوید!
احتمال حمله بزرگ قریب الوقوع وجود دارد؛

هشدار امریکا به شهروندانش هوتل سرینا ترک کنید هموطنان عزیز باز کدام پلان شوم دارند لطفا از رفت امد در اطراف هوتل سرینا خ...
10/11/2021

هشدار امریکا به شهروندانش هوتل سرینا ترک کنید
هموطنان عزیز باز کدام پلان شوم دارند لطفا از رفت امد در اطراف هوتل سرینا خود داری کنید
شیر کنید جان هموطنان نجات دهید

هشدار امریکا به شهروندانش هوتل سرینا ترک کنید
هموطنان عزیز باز کدام پلان شوم دارند لطفا از رفت امد در اطراف هوتل سرینا خود داری کنید
شیر کنید جان هموطنان نجات دهید

10/10/2021

فقط تا چند........ دیگر!
منتظر باشید.

#منبع:صبح وقت روز سقوط کابل ملا عبدالقیوم ذاکر معاون فعلی وزارت دفاع طالبان با یک موتر شیشه سیاه زرهی همرای دو محافظ اش ...
10/10/2021

#منبع:
صبح وقت روز سقوط کابل ملا عبدالقیوم ذاکر معاون فعلی وزارت دفاع طالبان با یک موتر شیشه سیاه زرهی همرای دو محافظ اش در نزدیکی های ارگ ریاست جمهوری جابجا شده بود.

#منبع:
صبح وقت روز سقوط کابل ملا عبدالقیوم ذاکر معاون فعلی وزارت دفاع طالبان با یک موتر شیشه سیاه زرهی همرای دو محافظ اش در نزدیکی های ارگ ریاست جمهوری جابجا شده بود.

10/10/2021

بزودی...

شماری از #زنان_در_کابل‬ باردیگر به دلیل بسته بودن مکاتب دخترانه و اجازه نیافتن ‫زنان‬ به محل کار، اعتراض کردند.
10/10/2021

شماری از #زنان_در_کابل‬ باردیگر به دلیل بسته بودن مکاتب دخترانه و اجازه نیافتن ‫زنان‬ به محل کار، اعتراض کردند.

شماری از #زنان_در_کابل‬ باردیگر به دلیل بسته بودن مکاتب دخترانه و اجازه نیافتن ‫زنان‬ به محل کار، اعتراض کردند.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواهان باز شدن فوری مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان شده است....
10/10/2021

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواهان باز شدن فوری مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان شده است.

آقای خلیلزاد با نشر تویتی از گزارش‌هایی مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه در ولایت بلخ استقبال کرده است.

۲۲ روز می‌شود که مکاتب دخترانه در افغانستان مسدود است.

زلمی خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان خواهان باز شدن فوری مکاتب دخترانه در سراسر افغانستان شده است.

آقای خلیلزاد با نشر تویتی از گزارش‌هایی مبنی بر گشایش مکاتب دخترانه در ولایت بلخ استقبال کرده است.

۲۲ روز می‌شود که مکاتب دخترانه در افغانستان مسدود است.

ظلم است ظلم است به الله ج قسم که ظلم است.پاکستان کشوری استفاده جو و خون خور.
10/10/2021

ظلم است ظلم است به الله ج قسم که ظلم است.
پاکستان کشوری استفاده جو و خون خور.

ظلم است ظلم است به الله ج قسم که ظلم است.
پاکستان کشوری استفاده جو و خون خور.

تصمیم کابینه ط:روند توزیع تذکره های الکترونیکی ادامه یابد.
10/10/2021

تصمیم کابینه ط:
روند توزیع تذکره های الکترونیکی ادامه یابد.

تصمیم کابینه ط:
روند توزیع تذکره های الکترونیکی ادامه یابد.

آگاهی‌نامه مسوول روابط خارجی مقاومت ملی افغانستانبه نام خداوند بخشاینده و مهربانهمانگونه که هموطنان گرامی آگاهی دارند، د...
10/10/2021

آگاهی‌نامه مسوول روابط خارجی مقاومت ملی افغانستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

همانگونه که هموطنان گرامی آگاهی دارند، در چند هفته پسین شماری از وطنداران ما به نام یاری رساندن به جبهه مقاومت ملی از مردم پول جمع می کنند و میگویند که این پولها را به دسترس جبهه مقاومت ملی قرار می دهند. از این سبب لازم دانستیم که موقف رسمی جبهه مقاومت ملی را در این زمینه روشن سازیم.

نخست - جبهه مقاومت ملی از آدرس خاص خود جبهه تا کنون هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری پول نداشته است. جمع‌آوری پول در کشور‌های غربی تابع یک سلسله قوانین می‌باشد. جبهه مقاومت ملی ناگزیر است که مراحل رسمی و قانونی ثبت و راجستر کردن جبهه را در یکی یا چند کشور خارجی به انجام رساند تا بتواند در پرتو قانون و همراه با شفافیت به جمع‌آوری کمک‌های مالی اقدام نماید. این کار در جریان است و شاید تا چند هفته آینده جبهه مقاومت ملی بتواند نشانی رسمی و حساب بانکی مستقیم خویش را به دسترس همه هواداران و دوستان قرار دهد. آنگاه کارزار دریافت کمک مالی آغاز می شود و همه چیز شفاف و روشن در برابر چشمان هموطنان و همراهان به پیش خواهد رفت.

دوم ـ یک کارزار جمع‌آوری پول (GoFundMe) از سوی بنیاد شهید مسعود بخش امریکا از چند هفته به این سو به راه افتاده است که پول‌های بدست آمده در جای خود میباشد و هنوز در هیچ جایی به مصرف نرسیده است. این پولها تحت نظر یک هیات مسوول از سوی بنیاد شهید مسعود در امور بشردوستانه به مصرف خواهد رسید.

سوم ـ هرکسی که به نام جبهه مقاومت و از آدرس این جبهه از مردم تقاضای پول می کند، از نظر ما مشروعیت ندارد و مورد تایید ما نمی باشد. ما به زودی نشانی های اطمینانی جبهه مقاومت ملی را اعلام می کنیم تا از هرج و مرج جلوگیری شود و زمینه استفاده جویی ها فراهم نگردد.

با سپاس

علی میثم نظری

آگاهی‌نامه مسوول روابط خارجی مقاومت ملی افغانستان

به نام خداوند بخشاینده و مهربان

همانگونه که هموطنان گرامی آگاهی دارند، در چند هفته پسین شماری از وطنداران ما به نام یاری رساندن به جبهه مقاومت ملی از مردم پول جمع می کنند و میگویند که این پولها را به دسترس جبهه مقاومت ملی قرار می دهند. از این سبب لازم دانستیم که موقف رسمی جبهه مقاومت ملی را در این زمینه روشن سازیم.

نخست - جبهه مقاومت ملی از آدرس خاص خود جبهه تا کنون هیچ برنامه‌ای برای جمع‌آوری پول نداشته است. جمع‌آوری پول در کشور‌های غربی تابع یک سلسله قوانین می‌باشد. جبهه مقاومت ملی ناگزیر است که مراحل رسمی و قانونی ثبت و راجستر کردن جبهه را در یکی یا چند کشور خارجی به انجام رساند تا بتواند در پرتو قانون و همراه با شفافیت به جمع‌آوری کمک‌های مالی اقدام نماید. این کار در جریان است و شاید تا چند هفته آینده جبهه مقاومت ملی بتواند نشانی رسمی و حساب بانکی مستقیم خویش را به دسترس همه هواداران و دوستان قرار دهد. آنگاه کارزار دریافت کمک مالی آغاز می شود و همه چیز شفاف و روشن در برابر چشمان هموطنان و همراهان به پیش خواهد رفت.

دوم ـ یک کارزار جمع‌آوری پول (GoFundMe) از سوی بنیاد شهید مسعود بخش امریکا از چند هفته به این سو به راه افتاده است که پول‌های بدست آمده در جای خود میباشد و هنوز در هیچ جایی به مصرف نرسیده است. این پولها تحت نظر یک هیات مسوول از سوی بنیاد شهید مسعود در امور بشردوستانه به مصرف خواهد رسید.

سوم ـ هرکسی که به نام جبهه مقاومت و از آدرس این جبهه از مردم تقاضای پول می کند، از نظر ما مشروعیت ندارد و مورد تایید ما نمی باشد. ما به زودی نشانی های اطمینانی جبهه مقاومت ملی را اعلام می کنیم تا از هرج و مرج جلوگیری شود و زمینه استفاده جویی ها فراهم نگردد.

با سپاس

علی میثم نظری

10/10/2021
یکی از ناپسندیده‌ترین دست‌آورد بیست سال گذشته ترویج فحشا به نوع عصری‌اش بود، که خدا را شکر با آمدن نظام جدید حد اقل از ش...
10/10/2021

یکی از ناپسندیده‌ترین دست‌آورد بیست سال گذشته ترویج فحشا به نوع عصری‌اش بود، که خدا را شکر با آمدن نظام جدید حد اقل از شر همین‌ گروه‌های ترویج‌گر فحشا آزاد شدیم.

یکی از ناپسندیده‌ترین دست‌آورد بیست سال گذشته ترویج فحشا به نوع عصری‌اش بود، که خدا را شکر با آمدن نظام جدید حد اقل از شر همین‌ گروه‌های ترویج‌گر فحشا آزاد شدیم.

کوچ اجباری شهروندان هزاره در مزارشریف جهت جابجایی قومی از سوی طالبان.
10/10/2021

کوچ اجباری شهروندان هزاره در مزارشریف جهت جابجایی قومی از سوی طالبان.

کوچ اجباری شهروندان هزاره در مزارشریف جهت جابجایی قومی از سوی طالبان.

10/10/2021

مده از میوه‌ی باغ‌ات اگرچه گشنه ام اما
مرا بگذار در مکتب سیب و ناک بنویسم

تنها سکوت می‌تواند، شرحِ حال این دو تصویر باشد...!دیدگاه تان را بنویسید !
10/10/2021

تنها سکوت می‌تواند، شرحِ حال این دو تصویر باشد...!

دیدگاه تان را بنویسید !

شخصی‌کہ می‌خواهد دزدی میلیون ها دالری #غنی_فراری را با سند افشا بسازد از سوی ط برای دستگیری اش جایزه نقدی تعئین می‌شود ت...
10/10/2021

شخصی‌کہ می‌خواهد دزدی میلیون ها دالری #غنی_فراری را با سند افشا بسازد از سوی ط برای دستگیری اش جایزه نقدی تعئین می‌شود تا صدایش را در نطفہ خفہ بسازند .|

شخصی‌کہ می‌خواهد دزدی میلیون ها دالری #غنی_فراری را با سند افشا بسازد از سوی ط برای دستگیری اش جایزه نقدی تعئین می‌شود تا صدایش را در نطفہ خفہ بسازند .|

10/09/2021

بشار اسد رییس جمهور سوریه:
امريكا بين كشورهاي همسايه افغانستان تفرقه ايجاد مي‌کند.

10/09/2021

مکاتب دختران از صنف اول الی 12 در سرپل مثل سابق آغاز شده است.

10/09/2021

‏گلبدین حکمتیار:

رهبران جبهه مقاومت جنگجویان کرای اند، در بدل پول گاهی برای اهداف روسیه و ایران و گاهی هم برای اهداف امریکا می جنگند.

10/09/2021

فقط تا چند روز دیگر....!

10/09/2021

کار و تحصیل؛

دو گزینه‌ی که کشور به آن شدیداً نیاز دارد!

10/09/2021

یک کیلو گاز در بدخشان ۱۰۰ افغانی مردم:
توان خرید نداریم

10/09/2021

از ریپورت پوست ها چیزی به دست نمی آورید
اگر از مادر خود شیر خوردین خو زیر امی پوست مشکل خوده بگین تا حل بسازم بر تان
کار های طفلانه خوده بس کنید

منبع:حمله انتحاری در مسجد هزاره ها در کندز  از سوی شبکه حقانی طراحی و عملی شده است. این گروه می خواهد با این ترفند، جهان...
10/09/2021

منبع:

حمله انتحاری در مسجد هزاره ها در کندز از سوی شبکه حقانی طراحی و عملی شده است. این گروه می خواهد با این ترفند، جهان را مجبور به رسمیت شناختن شان کنند.

منبع:

حمله انتحاری در مسجد هزاره ها در کندز از سوی شبکه حقانی طراحی و عملی شده است. این گروه می خواهد با این ترفند، جهان را مجبور به رسمیت شناختن شان کنند.

#تازه داعش مسوولیت حمله انتحاری مسجد شیعیان را در کندز به عهده گرفت. داعش گفته که در این حمله ۳۰۰ تن کشته و زخمی شده‌اند...
10/08/2021

#تازه
داعش مسوولیت حمله انتحاری مسجد شیعیان را در کندز به عهده گرفت. داعش گفته که در این حمله ۳۰۰ تن کشته و زخمی شده‌اند و این حمله از سوی محمد الایغوری صورت گرفته است.

#تازه
داعش مسوولیت حمله انتحاری مسجد شیعیان را در کندز به عهده گرفت. داعش گفته که در این حمله ۳۰۰ تن کشته و زخمی شده‌اند و این حمله از سوی محمد الایغوری صورت گرفته است.

Address

United States
New York, NY
10001

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when خبر تازه posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Category

Nearby media companies


Comments

باما بپیوندید
همیشه موفق سر بلند باشی قسیم لالایم
https://youtu.be/jCKLVwXtLd4 موردم از خنده 😂😂😂😂
سلام خوب استی فردین چوتو به قتل رسده
سلام خبرتازه
77 mtata