Clicky

JIMMA TIMES

JIMMA TIMES The innocent sounds!

Operating as usual

07/31/2022

Jawar Mohammed Toronto, Canada keessatti haasawa ajaa'ibaa taasise

07/31/2022

Simannaa Jawar Mohammed Toronto, Canada

07/18/2022

Jawar Mohammed in Washington DC

07/18/2022

Jawar deebisaa ummata Washington DC tiif

07/15/2022

Jawar Mohammed Las Vegasitti

07/15/2022

DEEBISAA #Jawar Mohammed Las Vegas

07/11/2022
07/11/2022
Kabaja Ayyaana Iidul Adahaa Oromoota Toronto jiraataniin
07/11/2022

Kabaja Ayyaana Iidul Adahaa Oromoota Toronto jiraataniin

07/09/2022

Salaata Iidaa magaala Jimmaatti

07/09/2022

Shinzo Abeen kan kaleessa dhukaasaan miidhaman hardha lubbuun isaanii darbite

07/09/2022

EID MUBARAK 🙏🙏🙏

07/08/2022

Mummeen ministeera Jaappaan duraanii Shinzo Abe rasaasaan dhahamani. Haa tahu malee yeroo ammaa kana nageenya akka qabanii fi miidhaan irra qaqqabe waan lubbuuf sodaachisu akka hin taane ibsame. Kan dhahamanis osoo ummataaf dubbii godhaa turanii akka tahes gabaafameera.

07/08/2022

Osoo mootii RAASHIYAA buusuuf qabsaa'anuu ofii bu'uun dhufte kunoo. Muummeen ministeeraa biyya UK aangoo irraa kaafaman. MM kan biroos torban dhufu irraa kahee filatamas jedhaniiru.

07/08/2022

Abbaa feete taanaan Dachiin Ati miskiintittii kana erratti galaafatte tuni ofirratti sin baatin.
Waan biraa waanan jedhu hin qabu.

07/06/2022

#Jawar_Mohammed Jawar_Mohammed dhiifama

07/05/2022

Abiy Ahmed Ali qofaaf ergaa darbe

07/05/2022

Hangaasaa Ahmed Ibraahim

07/01/2022

Hooooo; akkami dubbiin kun🤔

06/30/2022
Photos from Ministry of Education  Ethiopia's post
06/30/2022

Photos from Ministry of Education Ethiopia's post

Kamiinuu jala eegee hin raasinaa jedhe #Jawar_Mohammed Haga yoomitti asiif achi gortanii diina jala fiigaa ooltu?
06/28/2022

Kamiinuu jala eegee hin raasinaa jedhe #Jawar_Mohammed Haga yoomitti asiif achi gortanii diina jala fiigaa ooltu?

Photos from Dr.Mohammed Salih's post
06/27/2022

Photos from Dr.Mohammed Salih's post

06/27/2022

JAWAR MOHAMMED ATLANTA GA

06/27/2022
06/26/2022

Gaaffio fi deebii #Jawar_Mohammed Dallas TX

06/26/2022

#Jawar_Mohammed @Dallas, TX

06/26/2022

Qophii Agarsiisa aadaa Jimmaa

Photos from Raayyaa Abbaamacca's post
06/26/2022

Photos from Raayyaa Abbaamacca's post

06/25/2022
06/25/2022

አምሃራ ተብዬ ዘመዶቻችን አስተሳሰባቸውን ስሙልኝማ

06/24/2022

ዘረቢስ ሁላ

#የማንነት_ድሃው_ቴዲ_አፍሮወደል አህያ ቢጮህ ቢታትር፤ እዚያ ማዶ አንድ አህያ አለ ከማስባል በተረፈ ምንም ሚጠቅም ነገር የለዉም። ያው ሰሞኑን መርጦ አልቃሹ #ቴዲ_አፍሮ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቆሌው...
06/24/2022

#የማንነት_ድሃው_ቴዲ_አፍሮ

ወደል አህያ ቢጮህ ቢታትር፤ እዚያ ማዶ አንድ አህያ አለ ከማስባል በተረፈ ምንም ሚጠቅም ነገር የለዉም።
ያው ሰሞኑን መርጦ አልቃሹ #ቴዲ_አፍሮ ሃጫሉ ሁንዴሳ ቆሌውን ከገፈፈው ብውሁዋላ የሱን መሞት ሁለተኛ አመቱን ጠብቆ ነፍስ ዘርቶ ብቅ ማለቱ ይታወቃል። ይህን አስመልክቶ አንድ አንድ ሶሻል ሚዲያ ዘርፎች በማቀጣተል ላይ ናቸው። ለመሆኑ ቴዲ አፍሮ ለኢቲያጵያዊአን ምናቸው ነውን?
ለራሱ ብሄር ያልጠቀመ፤ ብሄሩን የከዳ፤ የማንነት ድሃ፤ አዲስ አበባ ዉስጥ ኑሮ ከ4ኛ ክፍል አልፎ መማር ያልቻሌ ደደብ፤ የፈለገ ያህል ቢጮህ ቢፈራገጥ፤ ከምንስ ይገባል ብሎ ይሁን?

05/17/2022
05/17/2022

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

gaafa baldhoo keessa jiran Rabbiin walquba qabaannaan gaafa rakkoo Rabbiin sifura!
yaaddoo garagaraatiin dhibamuu,diinaan sakaalamuu, xinnaafi guddaa biratti gatii dhabuu irraa Rabbi nagaa sibaasa!!!

Eeeee
Rabbiin nama ajaja isaatii buleefi diinii isaatii gatii kennee,nitumsa,nutu obsa dhaba malee Rabbiin haqa wajji jira,dubbii Rabbii jala sararree beekuu qabna!!!

ila
majlisni jiraateef humna addaa hin tahu,jiraatuu dhabeef immoo diigama diinal islaam tahuu hin dandahu!kuni ifa galaadha!Dhungoon boqoo hinguddistu,firummaa gabbisti malee jedha Oromoon!
Majlisni hawaasa muslimaa cimsa malee diinal islaamiin homaa hingodhuuf!!!
majlisni dhaabbata rakkoofi baldhoo muslima biyyattii calaqqisee furmaata barbaadu malee waajjira Shahaadaa nama qabsiisu yookiin namarraa fudhatu mitii beekaa!!!

Obbolaa
Yeroo kee hunda dhimma majlisaa irratti xiyyeeffattee osoo hojjii sibira jiru hindalagin uf harkaa hinfixin, isa majlisaatiif nama ramadi,garee sii tumsuuf tumsa godhi, gahee sirraa eeggamu bahi! Laalaan diiniin kee tuffatamuu yoo sitti dhagahame, dhukkubni sheekkonni kee tuffatamuu yoo dhugaan si laalesse obboleessa keetiin waltuffiifi walmiidhuu dhiisii Afwii waliif taasisii islaama ijaaruu irratti yeroo kee qisaasii aarii kee hojii irratti bahi!!!
ila
hanga majlisni gadi dhaabbatee yookaa sirrahee yookaa jallatee sitti gadi bahuu waan majlisni si ittisuu dandahu jalaa xumuradhu,mdrasaa ijaaruu masjida Yunivarsitii dhaabbilee gargaarsaa Miidiyaalee garagaraa hayyama qur’aanaa hujii Aqiidaa irratti bobba’uufi muqaaranatul Adiyaan,NGO boru karaa kiyyaa fi hayyama kiyya malee dhaabbachuun hindandahamu siin jedhanii fi kanfaltii malee hin raawwatamu siin jechuudhaaf deemaa jiran har’a jalaa xumuradhu!!!!hawaasa kee tokkoomsi,Ahbaashaafi firqaa garagaraatiif hayyama kennanii akka si hin burjaajessine wal ijaarii wal gurmeessi ,Gumii hawaasaa ,Gumii dargaggootaa,kan shamarranii, haawwotaa,ulamootaafi sheekkotaa, du’aatotaafi hayyootaa mana manaafi naannoon hundaa gurmeeffadhuu waraqaa hayyamaa seera qabeessa baafadhu,
Jaaloo
Lafa nagaa qabdu,yeroo nagaa tattaafachuu dhiistee gaafa,kan si ittisu dhufe,gaara dhiibuuf abalu jiraa jettee hin gaafatin!kanuma!
Dhuma dubbii
Waltajjiin har’as ittuma fufa,sagalee kennuun hinjiru, garee kamtu irra humnaafi beekkumsa qabaa laalaa jiru, murtiin namoota 25 qofaan raawwatama,danbiin kan ragga’u sagalee wayyabaatiini! Eenyutu akka hojirra oolu godha yoo jette qaama biyya bulchu! san walumaan eegna!lafarra harkisuunis waan baratame, maraafuu gurra tokko as kennaa, kan lammaffaa hojii lafa qabate dalaguufi hawaasa ufii dammaqsutti achi garagalchaa! Santu seera!
Hindallanin,cichitee itti haftee bilisummaa Amantii teetii gonfatta!!!!!obsi ulee hayyuun ittiin sirukutuu hubadhu!utubaan manaa hanga dhiibaniifi hanga dhiisan qaba jedha Oromoon!dhiirti re’ee hin elmituu hanga baatu hin wallaaltu! Elmuu baannus hanga hinwallaallu!!!!

05/14/2022

Alhamdulillaah!

04/13/2022

በወቅታዊ ጉዳይ ላይ የተሰጠ ማብራሪያ፡-

ሰሞኑን በአዲስ አበባ ከተማ በሚገኙ አንዳንድ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የሃይማኖታዊ እንቅስቃሴዎችን በተመለከተ ጉዳዩን በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በማገናኘት ሲሰራጭ ቆይቷል።

እንደዚህ ያሉ ቅሬታዎች የሀገሪቱን የፌደራል ስርዓት አሰራር በውል ካለመረዳት የመጣ ሊሆን እንደሚችል በመገመት በፌደራል የትምህርት ሚኒስቴርና በክልሎች በሚተዳደሩ የአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች አሰራር የግንኙነት ማዕቀፍ መረዳት ለሚፈልጉ ወገኖቻችን በአጭሩ ገለፃ ማድረግ አስፈላጊ ሆኖ አግንተንዋል፡፡

የአስፈፃሚ አካላት ስልጣንና ተግባራት ለመወሰን በወጣው አዋጅ ቁጥር 1263/2014 አንቀፅ 34 ለትምህርት ሚኒስቴር የተሰጡ ስልጣንና ተግባራትን ያከናውናል እንጂ የስልጣን ተዋረዱን ጠብቆ ላልመጣና ከክልሉ ትምህርት ቢሮ አቅም በላይ ባልሆነ ጉዳይ ትምህርት ሚኒስቴር ጣልቃ የሚገባበት ምንም አይነት አሰራር የለም፡፡::

ስለሆነም ከሰሞኑ ከሀይማኖታዊ ጉዳይ ጋር በተያያዘ በአዲስ አበባ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የተነሱ ቅሬታዎች በህገ መንግስቱ መሰረት የሚስተናገዱ ሆነው ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው ግን የአዲስ አበባ ት/ቢሮን እንጂ የትምህርት ሚኒስቴር አለመሆኑን እየገለፅን የትምህርት ሚኒስቴር ስልጣንና ተግባራት እንደሚከተለው ተቀምጠዋል፡-

ሀ/ የአጠቃላይና የከፍተኛ ትምህርት፣ ፖሊሲዎችን፣ ስትራቴጂዎች፣ ህጎችና እና ፕሮግራሞች ይቀርጻል፣ ለአፈጻጸሙ ከሀገራዊ የልማት አቅጣጫ ጋር የተጣጣመ ዝርዝር መርኃ ግብር ያዘጋጃል፤ በሚመለከተው አካል ሲፀድቅም ተግባራዊ ያደርጋል፤
ለ/ የአጠቃላይና የከፍተኛ ትምህርት የሥርዓተ-ትምህርት ማዕቀፍ ያዘጋጃል፣ የትምህርት እና የትምህርት ተቋማትን ስታንዳርድ ያወጣል፣ ሀገራዊ የብቃት ማዕቀፍ ያዘጋጃል፣ በሥራ ላይ መዋሉንም ያረጋግጣል፤
ሐ/ የአጠቃላይና ከፍተኛ ትምህርት ፖሊሲና ሥርዓተ-ትምህርት መሠረት ያደረጉ ሀገር አቀፍ ፈተናዎች ዝግጅት፣ ሪከርድ መያዝና የምስክር ወረቀት የመስጠት ሂደቶችን በበላይነት ያስተባብራል፤
መ/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመቀናጀት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጥናትና ምርምር የጎለበቱ እንዲሆኑ የሚያስችል ስልት ይነድፋል፣ ይተገብራል፤ የጥናትና ምርምር ውጤቶች በሥራ ላይ የሚውሉበትን መንገድ ያመቻቻል፤
ሠ/ ከኢኖቬሽን እና ቴክኖሎጂ ሚኒስቴር ጋር በመተባበር በከፍተኛ ትምህርትና የምርምር ተቋማት እና በኢንዱስትሪው ዘርፍ መካከል ለምርምርና ቴክኖሎጂ ልማት እንቅስቃሴ የሚያግዝ ምቹ የእርስበርስ ትስስርና ቅንጅታዊ አሠራር እንዲፈጠር ሁኔታዎችን ያመቻቻል፤
ረ/ የመንግሥት የከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን አፈጻጸም ይከታተላል፤
ሰ/ የመንግሥት ከፍተኛ ትምህርት ተማሪዎች ቅበላና ምደባ አፈጻጸም ፍትሃዊ መሆኑን ያረጋግጣል፤
ሸ/ የአጠቃላይ እና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሊያሟሉ የሚገባቸውን ደረጃ መውጣቱን ያረጋግጣል፤ በተቋማቱ ጥራትና አግባብነት ያለው ትምህርትመሠጠቱን ይከታተላል፤
ቀ/ ጥራቱን የጠበቀ የከፍተኛ ትምህርት እንዲስፋፋ ያደርጋል፣ በበላይነት ይመራል፤
በ/ ትምህርትን በተመለከተ አገራዊ የአህዝቦት ተግባራትን ያከናውናል ፡፡

ከህገ መንግስቱ አንፃር፡-

የብሄራዊ ፖሊሲ መርሆችና አላማዎች አንቀፅ 90 ንዑስ አንቀፅ 2 መሰረት ትምህርት በማንኛውም ረገድ ከሃይማኖት፣ ከፖለቲካ አመለካከትና ከባህላዊ ተፅዕኖዎች ነፃ በሆነ መንገድ መካሄድ አለበት የሚል የህገ-መንግስቱ አስገዳጅ ድንጋጌዎች ውስጥ ተካትቶ እንደሚገኝ መረዳት ያስፈልጋል፡፡

ትምህርት ሚኒስቴር

MohaAbaoli on TikTok
04/09/2022
MohaAbaoli on TikTok

MohaAbaoli on TikTok

MohaAbaoli's short video with ♬ original sound

09/25/2021

Muudamtoota kaabinee naannoo Oromiyaa
...
1. Obbo Awwal Abdii ... Itti Aanaa Pirezidaantii MNO
2. Obbo Fiqaaduu Tasammaa... Bakka Bu'aa Mootummaa Caffee
3. Dr. Girmaa Amantee... Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti Qindeessaa Horataalee Mootummaa
4. Aadde Maskaram Dabbabaa... sadarkaa I/A Pirezidantiitti Hoogantuu Galiiwwan Oromiyaa
5. Obbo Addisuu Araggaa... Sadarkaa I/A Pirezidaantiitti kilaastera Qindeessaa Magaalaa
6. Obbo Abduraakiim Abdallaa... Sadarkaa I/A Pir/tti Kilaastera Qindeessaa Baadiyaa
7. Obbo Abdulhaakim Muluu--- Sadarkaa I/A pirezidaantiitti Qindeessaa Kilaastera Hawaasummaa
8. Obbo Abarraa Warkuu -- Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa
9. Aadde Addunyee Ahimad ---Hooggantuu Abbaa Alangaa Oromiyaa
10. Obbo Shaafii Useen... Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa
11. Inji. Mili'oon Baqqalaa.. Hoggantuu Biiroo Bishaaniifi Inerjii Oromiyaa
12. Obbo Tolasaa Gaddafaa.. Hoogganaa Biiroo Maallaqa Oromiyaa
13. Obbo Abarraa Buunoo... Hogganaa Waajjira Miliishaa Oromiyaa
14. Aadde Saaniyaa Abdallaa ... Hooggantuu Biiroo Dhimma Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa
15. Obbo Guyyoo Galgaloo ... Hoogganaa Biiroo Misoomaafi Manneenii Oromiyaa
16. Obbo Ahimad Idiriis... Hooganaa Biiroo Carraa hojii uumuufi Ogummaa Oromiyaa
17. Aaddee Hawwaa Ahimad ... Hooggantuu Biiroo Daldala Oromiyaa
18. Dr. Mangistuu Baqqalaa ... Hooganaa Biiroo Fayyaa Oromiyaa
19. Aadde Sa'adaa Usumaan ... Hooggantuu Biiroo Aadaafi Turizimii Oromiyaa
20. Obbo Guutaa Laachoree ... Hoogganaa Biiroo Lafaa Oromiyaa
21. Aadde Masarat Asaffaa ... Hooggantuu Biiroo Ejensii Bababal'ina Waldaa Hojii Gamtaa
22. Dr. Tashoomee Addunyaa...Hooganaa Biiroo Investimentiifi Industirii Oromiyaa
23. Inj. Helen Taammiruu... Hooggantuu Biiroo Daandiiwaniifi Loojistikii Oroiyaa
24. Dr. Tolaa Bariisoo... Hoogganaa Biiroo Barnota Oromiyaa
25. Dr. Inj. Masaay Daani'eel Tulluu ... Hoogganaa Biiroo Jal'isiifi Horsiisee Bulaa Oromiyaa
26. Aadde Jamiilaa Simbirroo ... Hooggantuu Biiroo dhimmoota Dubartootaafi Daa'immanii
27. Obbo Haraarsoo Biqilaa ... Hoogganaa Biiroo Hojjetaafi Hawaasummaa Oromiyaa- Miseensa Hoggansa ABO keessaa.
28. Obbo Haayiluu Addunyaa... Hoogganaa Biiroo Komunikeeshinii Mootummaa Oromiyaa
29. Obbo Huseen Fayisaa...Hoogganaa Biiroo Paabilisk sarvisiifi Qabeenya humna namaa Oromiyaa
30. Obbo Abdulaaziiz Daawud... Komishinera Komishinii Kararooraa Oromiyaa
31. Obbo Geetuu Wayyeessaa... I/G Wajjira Pirezidaantiifi Mana Maree Oromiyaa
32. Adde Kookabee Didhaa... Hoogantuu Dhaabbilee Misoomaa Oromiyaa ta'anii miseensa kaabinee Oromiyaa ta'anii biirolee Oromiyaa adda addaa akka hooggananiif pirezidaantii MNO obbo Shimallis Abdiisaan dhiyaatee sagalee caalmaan mirkanaa'eera.

JTV በወቅታዊ ጉዳዩች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪ
08/10/2021
JTV በወቅታዊ ጉዳዩች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪ

JTV በወቅታዊ ጉዳዩች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪ

በወቅታዊ ጉዳዩች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪ በወቅታዊ ጉዳዩች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪበወቅታዊ ጉዳዩች ላይ የተላለፈ መልእክትና ሀገራዊ ጥሪበወቅታዊ ጉዳዩች ...

Address

Washington D.C., DC
20011

Telephone

+1 678-779-4075

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when JIMMA TIMES posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to JIMMA TIMES:

Videos

Nearby media companies


Other Social Media Agencies in Washington D.C.

Show All