Công tác sinh viên - Đại học Tây Nguyên

Công tác sinh viên - Đại học Tây Nguyên BẠN HỎI - CHÚNG TÔI TRẢ LỜI
Giải đáp các thắc mắc của các bạn sinh về đào tạo, chế độ chính sách cho sinh viên..

Operating as usual

TUYỂN DỤNG
25/10/2021

TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁOVề việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022Lưu ý: Những sinh viên khóa 2020 trở về trước đã ...
21/10/2021
Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ đề nghị cấp Trợ cấp xã hội năm học 2021-2022
Lưu ý: Những sinh viên khóa 2020 trở về trước đã được hưởng chế độ Trợ cấp xã hội không phải làm hồ sơ.
- Cách thức nộp hồ sơ:
+ Bước 1: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ và nộp bản phô tô công chứng các giấy tờ liên quan. Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài túi (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ Trợ cấp xã hội).
+ Bước 2: Scan màu toàn bộ hồ sơ thành file PDF và gửi file scan về địa chỉ Email: [email protected]
+ Bước 3: Sau khi nhận được mail xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ , sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ bản cứng theo đường bưu điện về địa chỉ : “Phạm Thị Ngọc Anh – Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”.
- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 15/11/2021.

https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/3029-thong-bao-v-vi-c-n-p-h-so-d-ngh-c-p-tr-c-p-xa-h-i-nam-h-c-2021-2022

Trường Đại học Tây Nguyên là trường công lập đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kin...

THÔNG BÁOV/v nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập học, hỗ trợ học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022- Cách thức nộp hồ sơ:+ B...
21/10/2021
Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập học, hỗ trợ học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022 đối với sinh viên dân tộc thiểu số

THÔNG BÁO
V/v nộp hồ sơ hỗ trợ chi phí học tập học, hỗ trợ học tập học kỳ I, năm học 2021 – 2022
- Cách thức nộp hồ sơ:
+ Bước 1: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ và nộp bản phô tô công chứng các giấy tờ liên quan. Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài túi (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập).
+ Bước 2: Scan màu toàn bộ hồ sơ thành file PDF và gửi file scan về địa chỉ Email: [email protected]
+ Bước 3: Sau khi nhận được mail xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ , sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ bản cứng theo đường bưu điện về địa chỉ : “Phạm Thị Ngọc Anh – Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”.
- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 15/11/2021.
Hết hạn nộp hồ sơ, Nhà trường sẽ họp, xét duyệt và ra quyết định. Những hồ sơ nộp sau thời gian trên sẽ không được xét.
* Lưu ý: Sinh viên nộp hồ sơ Hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ học tập phải cấp số Tài khoản Ngân hàng Agribank, tài khoản phải đúng tên sinh viên.
https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/3030-1221102105

Trường Đại học Tây Nguyên là trường công lập đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kin...

THÔNG BÁOVề việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phíHọc kỳ I, năm học 2021- 2022 cho sinh viên hệ chính quyThông tin cụ thể...
21/10/2021
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí Học kỳ I, năm học 2021- 2022 cho sinh viên hệ chính quy

THÔNG BÁO
Về việc nộp hồ sơ xét miễn, giảm học phí
Học kỳ I, năm học 2021- 2022 cho sinh viên hệ chính quy
Thông tin cụ thể có trong link bên dưới
Lưu ý: Năm học 2021 - 2022 Nhà trường thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo Nghị định 81/2021. Vì vậy tất cả sinh viên thuộc đối tượng thụ hưởng phải làm lại hồ sơ mới được hưởng chế độ.
- Cách thức nộp hồ sơ:
+ Bước 1: Sinh viên làm 01 bộ hồ sơ đầy đủ và nộp bản phô tô công chứng các giấy tờ liên quan. Bản phô tô công chứng phải rõ ràng; Hồ sơ đựng trong túi và ghi đầy đủ thông tin bên ngoài túi (Họ tên, tên lớp, số điện thoại, Ghi rõ: Hồ sơ miễn giảm).
+ Bước 2: Scan màu toàn bộ hồ sơ thành file PDF và gửi file scan về địa chỉ Email: [email protected]
+ Bước 3: Sau khi nhận được mail xác nhận đã nộp đầy đủ hồ sơ , sinh viên gửi toàn bộ hồ sơ bản cứng theo đường bưu điện về địa chỉ : “Phạm Thị Ngọc Anh – Phòng Công tác sinh viên – Trường Đại học Tây Nguyên, 567 Lê Duẩn, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk”.
- Thời gian nhận hồ sơ: hạn cuối đến hết ngày 15/11/2021.


https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/3028-thong-bao-v-vi-c-n-p-h-so-xet-mi-n-gi-m-h-c-phi-h-c-ky-i-nam-h-c-2021-2022-cho-sinh-vien-h-chinh-quy

Trường Đại học Tây Nguyên là trường công lập đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kin...

📢 📢 📢 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT, THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THUỘC DIỆN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ NHU CẦU VỀ MÁY ...
19/10/2021

📢 📢 📢 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT, THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THUỘC DIỆN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ NHU CẦU VỀ MÁY TÍNH, THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN📢
✅ Thực hiện Công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến, Trường Đại học Tây Nguyên triển khai đến sinh viên một số nội dung như sau:
1️⃣ Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến.
❗️Thực hiện đăng ký theo link sau: https://forms.gle/HMSiXmLgkUQY82rn6
2️⃣ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có máy tính, thiết bị học trực tuyến và chưa sẵn sàng với việc vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cần hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
❗Thực hiện đăng ký theo link sau: https://forms.gle/VuhYV2qqb59PQLg36
3️⃣ Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 28/10/2021.

📢 📢 📢 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN KHẢO SÁT, THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG SINH VIÊN THUỘC DIỆN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN CÓ NHU CẦU VỀ MÁY TÍNH, THIẾT BỊ HỌC TRỰC TUYẾN📢
✅ Thực hiện Công văn số 4690/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 15/10/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số lượng sinh viên thuộc diện hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về máy tính, thiết bị học trực tuyến, Trường Đại học Tây Nguyên triển khai đến sinh viên một số nội dung như sau:
1️⃣ Sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn có nhu cầu được hỗ trợ vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mua máy tính, thiết bị học trực tuyến.
❗️Thực hiện đăng ký theo link sau: https://forms.gle/HMSiXmLgkUQY82rn6
2️⃣ Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, chưa có máy tính, thiết bị học trực tuyến và chưa sẵn sàng với việc vay vốn tín dụng từ Ngân hàng Chính sách xã hội, cần hỗ trợ máy tính, thiết bị học trực tuyến từ Chương trình “Sóng và máy tính cho em”.
❗Thực hiện đăng ký theo link sau: https://forms.gle/VuhYV2qqb59PQLg36
3️⃣ Thời gian thực hiện khảo sát: Từ ngày 19/10/2021 đến hết ngày 28/10/2021.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS TEAMShttps://www.ttn.edu.vn/hd.pdf
09/10/2021

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS TEAMS
https://www.ttn.edu.vn/hd.pdf

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MS TEAMS
https://www.ttn.edu.vn/hd.pdf

06/10/2021

Các bạn sinh viên khoa Y lưu ý

💥💥💥LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN-TÂN SINH VIÊN K21💥💥💥👉 8 chuyên đề, 3️ buổi học👉 Hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để...
01/10/2021
Kế hoạch học tập dành cho Tân sinh viên khóa 2021

💥💥💥LỊCH HỌC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN-TÂN SINH VIÊN K21💥💥💥
👉 8 chuyên đề, 3️ buổi học
👉 Hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để Tân sinh viên làm quen môi trường học Đại học và dễ dàng vượt qua những khó khăn phía trước.
⏰ Thời gian: 5-9/10/2021
🌍 Xem thông tin chi tiết tại: https://tuyensinh.ttn.edu.vn/2021/09/30/khhtk2021/

Chào mừng Tân sinh viên khóa 2021 đến với Trường Đại học Tây Nguyên!!! Trường Đại học Tây Nguyên gửi đến các Tân sinh viên kế hoạch học tập và các thông tin quan trọng như sau: 1. Tra cứu mã số sinh viên Sinh viên tra cứu mã số sinh vi...

🔥🔥🔥THÔNG BÁO🔥🔥🔥👉V/v dừng tổ chức đón tân sinh viên hệ chính quy khóa 2021 nhập học tập trung ngày 02, 03 tháng 10 năm 20...
30/09/2021

🔥🔥🔥THÔNG BÁO🔥🔥🔥
👉V/v dừng tổ chức đón tân sinh viên hệ chính quy khóa 2021 nhập học tập trung ngày 02, 03 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường 400
👉Việc tổ chức nhập học cho tân sinh viên hệ chính quy khóa 2021 vào ngày 02, 03 tháng 10 năm 2021 được thực hiện:
👉👉a. Nhập học trực tuyến: Tân sinh viên nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/GG9NB96A7nEjAz3Y6
👉👉b. Nhập học qua đường bưu điện: Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 0262.3859.262.
👉👉Thủ tục và hồ sơ nhập học: Tân sinh viên tham khảo tại địa chỉ: https://tuyensinh.ttn.edu.vn/2021/09/16/nhaphoc2021/

🔥🔥🔥THÔNG BÁO🔥🔥🔥
👉V/v dừng tổ chức đón tân sinh viên hệ chính quy khóa 2021 nhập học tập trung ngày 02, 03 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường 400
👉Việc tổ chức nhập học cho tân sinh viên hệ chính quy khóa 2021 vào ngày 02, 03 tháng 10 năm 2021 được thực hiện:
👉👉a. Nhập học trực tuyến: Tân sinh viên nhập học trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/GG9NB96A7nEjAz3Y6
👉👉b. Nhập học qua đường bưu điện: Địa chỉ tiếp nhận: Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Điện thoại: 0262.3859.262.
👉👉Thủ tục và hồ sơ nhập học: Tân sinh viên tham khảo tại địa chỉ: https://tuyensinh.ttn.edu.vn/2021/09/16/nhaphoc2021/

Cơ hội học bổng dành cho các bạn sinh viên năm 3 và 4 các ngành về môi trường.Trị giá học bổng: 6 triệu đồng/1 sinh viên...
29/09/2021

Cơ hội học bổng dành cho các bạn sinh viên năm 3 và 4 các ngành về môi trường.
Trị giá học bổng: 6 triệu đồng/1 sinh viên.
Hồ sơ dự tuyển đơn giản.
Các bạn sinh viên đủ điều kiện nhanh chóng hoàn tất hồ sơ và nộp đúng hạn nhé!

Chương trình kiến tập giao lưu - Tham quan trực tuyến nhà máy sản xuất Yakult Việt Nam💕💕💕 CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN TỪ XA -...
20/09/2021

Chương trình kiến tập giao lưu - Tham quan trực tuyến nhà máy sản xuất Yakult Việt Nam
💕💕💕 CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN TỪ XA - KHÁM PHÁ CỰC ĐÃ
❓❓❓❓Bạn có thắc mắc một chai Yakult được sản xuất như thế nào ko ạ?
🎬 Trong mùa dịch Covid-19 này, bạn có muốn ngồi tại nhà vẫn có cơ hội thăm quan, trải nghiệm dây chuyền sản xuất sữa uống lên men theo công nghệ tiên tiến Nhật Bản từ nhà máyYakult Việt Nam hiện đại nằm ngay trong khu CN Vsip tỉnh Bình Dương không???
🎉🎉🎉 Chương trình Factory Tour Online chính thức được khởi động thông qua phần mềm Zoom Webinar
👉 Số lượng đăng ký mỗi ca: tối đa 90 tài khoản, tối thiểu 10 tài khoản
👉 Thời gian: 9h ngày 24,25/9/2021 (có thể bổ sung thêm thời gian nếu số lượng đăng kí nhiều)
👉 Thời lượng chương trình: 60 phút/ca, thời gian có thể thay đổi theo độ tương tác của các bạn
👉 Cơ hội trải nghiệm thú vị và nhận những phần quà hấp dẫn từ Yakult
👉 Cơ hội giao lưu cùng doanh nghiệp Nhật Bản
🔎 Bạn đã sẵn sàng khám phá quy trình sản xuất hiện đại với công nghệ Nhật Bản cũng như được “bật mí” những thông tin bất ngờ và thú vị về Yakult chưa?
📞 Hãy đăng kí theo LINK bên dưới hoặc liên hệ 0902 463 341 (Ms Trang) để được tham gia trải nghiệm dây chuyền sản xuất Yakult ngay thôi nào💕
LINK ĐĂNG KÝ THAM GIA:
https://docs.google.com/forms/d/1THixQy_INw3yn9-vWhdfNZy3DNG4Xv5UmqZlDOMHlJw/edit

Thông báo gia hạn thời gian ứng tuyển "Học bổng Thắp sáng tương lai mùa 9"https://www.facebook.com/386260768171299/posts...
03/09/2021

Thông báo gia hạn thời gian ứng tuyển "Học bổng Thắp sáng tương lai mùa 9"
https://www.facebook.com/386260768171299/posts/2279318655532158/

❗ GIA HẠN THỜI GIAN ỨNG TUYỂN ❗
---
🌟 HỌC BỔNG THẮP SÁNG TƯƠNG LAI: MÙA 9 🌟
⌨ Cổng đăng ký chính thức: https://deloi.tt/3r8xnCT
---
⏰ Do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, học bổng Thắp sáng tương lai - Mùa 9 sẽ gia hạn thời gian ứng tuyển đến hết ngày 08/09/2021.

🏃 Ban tổ chức Quỹ vẫn đang tiến hành nhận hồ sơ và chọn lọc các ứng viên phù hợp cho vòng phỏng vấn. Các bạn hãy nhanh tay ứng tuyển ngay nhé!
---
ĐỐI TƯỢNG
✅ Sinh viên năm 1, 2, 3 đang theo học khối ngành Kinh tế, Luật và Công nghệ thông tin (CNTT) tại các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội, TP. HCM, Khu vực miền Trung và Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long.
✅ Mở rộng sinh viên năm 1, 2, 3 đang theo học khối ngành Y dược, Sư phạm tại Đại học Thái Nguyên và các trường thuộc khu vực Vùng núi phía Bắc, Đồng bằng sông Cửu Long.
✅ Học sinh, sinh viên thuộc mạng lưới Trung tâm Khuyết tật và Phát triển - DRD Việt Nam (Center for Disability and Development - DRD Vietnam) và/hoặc Trung tâm Nghị lực sống
✔️ Vượt khó trong mọi hoàn cảnh để đạt được thành tích học tập tốt (cụ thể: có khó khăn về hoàn cảnh gia đình, về sức khỏe, về môi trường sống, v.v)
--- Ưu tiên các sinh viên---
✔️Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng
✔️Có ý tưởng về dự án khởi nghiệp/phi lợi nhuận hướng về cộng đồng muốn hiện thực hóa trong tương lai gần.

THỜI GIAN
📝 Thời gian nhận hồ sơ: Từ 12/07/2021 đến 10/09/2021
🗣️ Thời gian phỏng vấn: Từ tháng 8 đến tháng 9/2021
️🏆 Thời gian trao HB: Từ tháng 9 đến tháng 10/2021,
⚠️Lưu ý: Các mốc thời gian trên là thời gian dự kiến, có thể thay đổi tùy theo các tình huống khách quan hoặc tình hình diễn biến dịch COVID-19.

QUY MÔ:
Số lượng học bổng: Lên đến 1️⃣️5️⃣0️⃣ suất

QUYỀN LỢI
😯Tổng giá trị học bổng: tương đương VND 25.000.000+/suất, bao gồm:
💚 VND 3.000.000 tiền mặt
💚 VND 7.000.000 học phí (chương trình đào tạo đại học/tiếng Anh chuyên ngành/ACCA/Chứng chỉ học thuật khác do sinh viên lựa chọn)
🏃 Được trực tiếp tham dự các chương trình phát triển kỹ năng và kỳ thực tập 1 tháng tại các công ty/tập đoàn hàng đầu thuộc các thành viên sáng lập/đồng hành của Quỹ.
🤗 Được hưởng đặc quyền từ các dự án: Tư vấn cùng chuyên gia: Mentor Hub, chuỗi sự kiện: Trò chuyện cùng Chủ tịch Quỹ, Các buổi Đào tạo/Huấn luyện kỹ năng trực tiếp/ trực tuyến.
----------------------
Để biết thêm thông tin về học bổng, tiêu chí hợp lệ và các yêu cầu về hồ sơ, vui lòng truy cập:
🌎 Facebook: https://www.facebook.com/LUYF.Alumni/
📧 Email: [email protected]
☎ SĐT: +84 (24) 7105 0000

THÔNG BÁOVề việc triển khai chương trình học bổng Thắp sáng tương lai mùa thứ 9 năm 2021 do Quỹ học bổng Thắp sáng tương...
26/08/2021

THÔNG BÁO
Về việc triển khai chương trình học bổng Thắp sáng tương lai mùa thứ 9 năm 2021
do Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai (LUYF) tài trợ
Link tham khảo và đăng kí học bổng:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2238726559591368&id=386260768171299

THÔNG BÁO
Về việc triển khai chương trình học bổng Thắp sáng tương lai mùa thứ 9 năm 2021
do Quỹ học bổng Thắp sáng tương lai (LUYF) tài trợ
Link tham khảo và đăng kí học bổng:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2238726559591368&id=386260768171299

♻♻ Bộ Phận Hành Chính Một Cửa là một bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính về công tác sinh viên, đào ...
25/07/2021
MẪU ĐĂNG KÍ HỒ SƠ

♻♻ Bộ Phận Hành Chính Một Cửa là một bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính về công tác sinh viên, đào tạo và quản lý chất lượng thi cử cũng như là phúc tra điểm thi. ♻♻
Chính thức hoạt động vào ngày 26/07/2021.

💥💥 Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng và cũng để tiện lợi thuận tiện cho các bạn sinh viên thì Bộ Phận đã tạo 2 form đăng ký online: 💥💥
+) Form không cần mẫu đơn: https://forms.gle/6kGJgsmj5mwB35nT8
+) Form cần có mẫu đơn kèm theo: https://forms.gle/WuYWweQFWZwTsKFBA

#TuoitreDaihocTayNguyen
#news

TRONG MẪU NÀY CÓ THỂ ĐĂNG KÍ CÁC LOẠI HỒ SƠ - PHIẾU YÊU CẦU CUNG CẤP BẢNG ĐIỂM + HỌC KÌ + NĂM HỌC - PHIẾU YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN TỐT NGHIỆP TẠM THỜI - PHIẾU YÊU CẦU GIẤY XÁC NHẬN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

THACO AUTO TẢI BUS ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG👉 Các vị trí:1. Chuyên viên/Trợ lý Marketing : 01https://tuyendung.thaco.com.vn/tie...
15/07/2021

THACO AUTO TẢI BUS ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG

👉 Các vị trí:
1. Chuyên viên/Trợ lý Marketing : 01
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/603?code
2. Chuyên viên/Trợ lý Kế hoạch: 01
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/602?code
3. Chuyên viên bán hàng xe tải bus: 05
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/601?code

👉 CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
☑️ Thu nhập cạnh tranh
☑️ Đào tạo
☑️ Chế độ nghỉ phép
☑️ Bảo hiểm theo quy định

👉 LIÊN HỆ:
Hằng - Chuyên viên Nhân sự
Email: [email protected]

THACO AUTO TẢI BUS ĐẮK LẮK TUYỂN DỤNG

👉 Các vị trí:
1. Chuyên viên/Trợ lý Marketing : 01
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/603?code
2. Chuyên viên/Trợ lý Kế hoạch: 01
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/602?code
3. Chuyên viên bán hàng xe tải bus: 05
https://tuyendung.thaco.com.vn/tieng-viet/jobs/601?code

👉 CÁC PHÚC LỢI DÀNH CHO BẠN
☑️ Thu nhập cạnh tranh
☑️ Đào tạo
☑️ Chế độ nghỉ phép
☑️ Bảo hiểm theo quy định

👉 LIÊN HỆ:
Hằng - Chuyên viên Nhân sự
Email: [email protected]

THÔNG BÁOVề việc thi, học và các hoạt động của Nhà trường để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19
09/07/2021

THÔNG BÁO
Về việc thi, học và các hoạt động của Nhà trường để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19

THÔNG BÁOVề việc cung cấp danh sách sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk NôngĐối tượng: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh...
02/07/2021
Thông báo về việc cung cấp danh sách sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Nông

THÔNG BÁO
Về việc cung cấp danh sách sinh viên tiêu biểu tỉnh Đắk Nông
Đối tượng: Sinh viên có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Đắk Nông đang theo học tại Trường Đại học Tây Nguyên, có kết quả học tập năm học 2020 – 2021 đạt loại khá, giỏi trở lên. Cụ thể:
- Đối với sinh viên là người Dân tộc thiểu số: Đạt thành tích học tập loại khá, giỏi, xuất sắc.
- Đối với sinh viên là người dân tộc kinh: Đạt thành tích học tập loại giỏi, xuất sắc.
Kế hoạch thực hiện: Sinh viên nộp bảng điểm học tập năm học 2020 – 2021 (có xác nhận của Phòng Đào tạo Đại học) và bản sao sổ hộ khẩu (không cần công chứng) về tại Phòng Công tác sinh viên trước ngày 15/7/2021 (gặp chuyên viên Phạm Thị Ngọc Anh).
Lưu ý: Hiện nay chưa có điểm kì 2. Các em sẽ cung cấp bảng điểm học kì 2 năm học 2019 - 2020 và bảng điểm học kì 1 năm học 2020 - 2021.
https://www.ttn.edu.vn/index.php/svthongbao/2845-1202072101

Trường Đại học Tây Nguyên là trường công lập đào tạo đa lĩnh vực, có uy tín, chất lượng; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ mang tầm quốc gia trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông - lâm nghiệp, môi trường, kin...

Address

567 Lê Duẩn
Buon Me Thuot
630000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Công tác sinh viên - Đại học Tây Nguyên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Công tác sinh viên - Đại học Tây Nguyên:


Other News & Media Websites in Buon Me Thuot

Show All

Comments

😍😍 Hôm nay là cuối tuần 👉👉 Chỉ còn 2 ngày nữa là giảm học phí ‼‼ Các Anh/chị học viên nhanh tay đăng ký khóa học Đăng_ký_nghiệp_vụ_sư_phạm_giảng_viên_đại_học_cao_đẳng 🧑🧑 Hình thức học: online (Tối thứ 2- tối thứ 6) thời gian (19h-21h) 🏡🏡 Địa chỉ: 53 Nguyễn Hữu Dật, phường hòa cường Bắc, Quận hải châu, TP Đà Nẵng 📞📞 Liên hệ ngay cô My (0967 14 0303)
📣📣📣 SAPO DAKLAK TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHẬP LIỆU + TELESALE 👨‍💻 Số lượng: 5 người 📌 QUYỀN LỢI - 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵ậ𝗽: 5 - 15 𝘁𝗿𝗶ệ𝘂/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 - Hoa hồng theo doanh số lên đến 40% - Thưởng ko giới hạn (thưởng tháng, quý, năm,..) - Xét tăng lương 3 tháng/lần, cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc. - Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết,... theo luật định. - Được đào tạo bài bản, hỗ trợ hoàn thành KPIs - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. 📌 YÊU CẦU - Tuổi: 22 - 28 tuổi - Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại. 📌 THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08 giờ/ngày từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 ☎️ Liên hệ: Mrs An : 0818646655 Hoặc : [email protected] Link tham khảo về công ty ❤ https://www.sapo.vn
📣📣📣 SAPO Đaklak - TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ (Thu nhập lên tới 15 triệu/tháng) 👨‍💻 Số lượng: 5 người 📌 QUYỀN LỢI - 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵ậ𝗽: lương cứng 5,5tr + doanh số - Hoa hồng theo doanh số lên đến 40% - Thưởng ko giới hạn (thưởng tháng, quý, năm,..) - Xét tăng lương 3 tháng/lần, cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc. - Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết,... theo luật định. - Được đào tạo bài bản, hỗ trợ hoàn thành KPIs - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. 📌 YÊU CẦU - Tuổi: 22 - 28 tuổi - Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại. 📌 THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08 giờ/ngày từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 ☎️ Liên hệ: Mrs An : 0818646655 Hoặc : [email protected] Link tham khảo về công ty ❤ https://www.sapo.vn
📣📣📣 SAPO Đaklak - TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ (Thu nhập lên tới 15 triệu/tháng) 👨‍💻 Số lượng: 5 người 📌 QUYỀN LỢI - 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵ậ𝗽: lương cứng 5,5tr + doanh số - Hoa hồng theo doanh số lên đến 40% - Thưởng ko giới hạn (thưởng tháng, quý, năm,..) - Xét tăng lương 3 tháng/lần, cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc. - Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết,... theo luật định. - Được đào tạo bài bản, hỗ trợ hoàn thành KPIs - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. 📌 YÊU CẦU - Tuổi: 22 - 28 tuổi - Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại. 📌 THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08 giờ/ngày từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 ☎️ Liên hệ: Mrs An : 0818646655 Hoặc : [email protected] Link tham khảo về công ty ❤ https://www.sapo.vn
📣📣📣 SAPO Đaklak - Huế TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN PHẦN MỀM CÔNG NGHỆ (Thu nhập lên tới 15 triệu/tháng) 👨‍💻 Số lượng: 5 người 📌 QUYỀN LỢI - 𝗧𝗵𝘂 𝗻𝗵ậ𝗽: 5 - 15 𝘁𝗿𝗶ệ𝘂/𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴 - Hoa hồng theo doanh số lên đến 40% - Thưởng ko giới hạn (thưởng tháng, quý, năm,..) - Xét tăng lương 3 tháng/lần, cơ hội thăng tiến sau 6 tháng làm việc. - Đảm bảo đầy đủ các chế độ: BHYT, BHXH, nghỉ lễ, tết,... theo luật định. - Được đào tạo bài bản, hỗ trợ hoàn thành KPIs - Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện. 📌 YÊU CẦU - Tuổi: 22 - 28 tuổi - Tốt nghiệp trung cấp/đại học (ưu tiên các ngành kinh tế) - Yêu thích, đam mê, nhiệt huyết với công việc kiếm tiền, kinh doanh - CÓ KINH NGHIỆM sale thị trường, tư vấn, telesale bán hàng (ưu tiên có kinh nghiệm về CNTT, TMĐT, bán hàng online,...) - Có laptop cá nhân và phương tiện đi lại. 📌 THỜI GIAN LÀM VIỆC: 08 giờ/ngày từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 ☎️ Liên hệ: Mrs An : 0818646655 Hoặc : [email protected] Link tham khảo về công ty ❤ https://www.sapo.vn
Đầu năm bên công ty LANDCAFE cần tuyển thêm Các bạn đam mê bất động sản về với gia đình LANDCAFE ak! Môi trường làm việc năng động thoải mái, ace quan tâm alo hotline 0914793579 cafe giao lưu đầu năm ak! Chúc cả nhà năm mới vạn sự như ý!
Chỉ cần đam mê không cần kinh nghiệm. Nhận sinh viên mới ra trường. Được đào tạo từ A - Z CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THÚ Y VÀNG TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH – THUỐC THÚ Y. 𝟏.𝐊𝐡𝐮 𝐯ực miền Bắc: Bắc Giang, Bắc Ninh+Đông Anh, Hải Dương, Hưng Yên, Phú Thọ, Hà Nam, Thái Bình+Hải Phòng. 2.Quyền lợi và chế độ:Được đào tạo về chuyên môn kinh doanh và kỹ năng bán hàng. Lương thưởng hấp dẫn: 15-20 triệu đồng( có thể hơn tùy năng lực). Kèm các chế độ và phúc lợi khác theo quy định của Pháp Luật. Môi trường thoải mái, năng động, sếp dễ tính. 3. Mô tả công việc: Phát triển thị trường, marketing sản phẩm và chăm sóc khách hàng. 4. Yêu cầu: Tốt nghiệp hệ trung cấp các ngành trở lên. Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành Chăn Nuôi - Thú Y, Thủy Sản, Kinh Tế…là một lợi thế. Có tinh thần học hỏi, cầu tiền - đam mê kinh doanh - chủ động, nhiệt tình trong công việc. 5. Liên hệ: Gửi CV qua mail: [email protected] hoặc liên hệ : 0968872767 Ms Thủy
Cần tuyển nhân viên phục vụ quán nhậu Làm từ 17h chiều đến 1h Lương 25k/ tiếng Ai có nhu cầu ib chị Nhung Sđt 088 8908908
Hiện tại, có 1 bác lớn tuổi đi thể dục nhặt được 1 cái bóp có là của sinh viên Trường Đại Học Tây Nguyên. Bạn nhận liên hệ nhận lại tại số nhà 96/6 đường YWang
CÔNG TY TNHH TM ĐẮC HƯNG - NPP ĐỘC QUYỀN CÁC SẢN PHẨM P&G TUYỂN DỤNG NV (ƯU TIÊN SINH VIÊN MỚI RA TRƯỜNG) - Công ty thành lập hơn 20 năm, phân phối độc quyền các nhãn hàng đã có thương hiệu: Bột giặt Tide, Ariel, nước xả Downy, dầu giội Pantene, Head & Shoulder, Rejoice, tã giấy em bé Pampers... 1. 1,Cần tuyển gấp nhân viên xuất nhập hàng -Số lượng : 3 người -Không yêu cầu kinh nghiệm. -Excel tốt -Lương 4,4-5tr/tháng - Chế độ thăng tiến cho nhân viên có năng lực. -Làm 7h-xong việc ( khoang 10h), và chiều 16h-xong việc( tầm 7h tôi), nghỉ chủ nhật,có 3 ngày làm giờ hành chính/ tuần Ưu tiên sinh viên mới ra trường -Nhanh nhẹn, chịu khó. 2. Nhân viên admin thời vụ 6 tháng Lương 4tr/tháng Giờ hành chính Không yêu cầu kinh nghiệm Excel tốt. Xem xét làm chinh thức cho nhân viên muốn gắn bó lâu dài Ưu tiên sinh viên mới ra trường 3/ Phó Phòng kế toán Lương: 8-10tr 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương. 2. Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN + Lương tháng 13 + thưởng tháng, quý, năm - Chương trình đào tạo huấn luyện theo quy trình chuẩn của P&G xuyên suốt thời gian thử việc và chính thức, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp Thông tin liên hệ: gọi điện trực tiếp. Liên hệ: 0982.291.544 c Hà.. KHÔNG INBOX NHÉ.
chào mọi người, bài viết dành cho ai có nhu cầu việc làm, ai không có nhu cầu vui lòng bỏ qua nhé! tks all! !!!!THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG!!!!! CÔNG TY BĐS VÀ XÂY DỰNG GIA AN * Chúng tôi cần tuyển các vị trí sau : - 20 Nhân viên Kinh doanh. (10 Nam / 10 Nữ) - 3 Trưởng nhóm kinh doanh - 1 kế toán * Mô tả công việc : - Chủ động tìm kiếm và khai thác khách hàng nguồn data có sẵn và chăm sóc khách hàng. - Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, tư vấn các sản phẩm hiện có. - Tham gia các hoạt động bán hàng, khảo sát thị trường, quảng bá sản phẩm của Công ty. - Hổ trợ và hợp tác với các thành viên cùng Team để hoàn thành mục tiêu. * Yêu cầu công việc - Tốt nghiệp THPT trở lên. - Tự tin, kỹ năng giao tiếp. - Đối với các ứng viên Không bằng cấp, kinh nghiệm, sẽ được hướng dẫn, đào tạo hoàn toàn miễn phí. - Đam mê kinh doanh, nhiệt huyết trong công việc. - Cần cù, ham học hỏi. - Có kinh nghiệm trong Môi Giới Bất Động Sản là 1 lợi thế. - Địa bàn làm việc: TP BMT hoặc địa bàn mở rộng theo sự kế hoạch của tổng cty * Quyền lợi được hưởng - Thu nhập từ 20 -50 triệu/ tháng hoặc cao hơn tùy theo năng lực của bản thân. - Lương: thỏa thuận khi phỏng vấn. - Hoa hồng cao, thưởng doanh thu theo Tháng/Quý/Năm. - Được đào tạo chuyên nghiệp! - Du lịch hàng năm, chế độ thưởng các ngày lễ, tết. - Môi trường làm việc thân thiện, năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến cao. -Tham gia các buổi đào tạo, huấn luyện bởi các lãnh đạo công ty, chuyên gia Marketing nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. - Được đào tạo kiến thức về các sản phẩm của dự án. * Hồ sơ yêu cầu - Đơn xin việc - Sơ yếu lý lịch - Các bằng cấp liên quan - Chứng minh thư nhân dân, hộ khẩu (photo công chứng) - Ảnh 4 x 6 * Địa điểm nhận hồ sơ - Phòng nhân sự CÔNG TY BĐS VÀ XÂY DỰNG GIA AN - 25 Lê Lợi – P. Tân An - Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk - Điện thoại liên hệ : 0973.030.357 gặp Mai - Hotline: 02626.268.368 - Gmail: [email protected]
Chào các bạn sinh viên mới ra trường và các bạn đang thực tập Bên mình đang cần tuyển: - 6 giáo viên tiếng Anh - 4 giáo viên mầm non Làm việc tại Thị Trấn Phước An - Krông Pắc - Đắc Lắc Lương: 4–8tr đồng -BHYT, BHXH và chế độ đãi ngộ LH: 0932527227 - Mrs Phương Thanks all