NGỌC TIÊN MEDIA

  • Home
  • NGỌC TIÊN MEDIA

NGỌC TIÊN MEDIA Livestream, Quay Phim, Chụp Ảnh sự kiện

Giáo xứ Khoái Đồng đón Cha tân chánh xứ Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP.
09/03/2024

Giáo xứ Khoái Đồng đón Cha tân chánh xứ Giuse Đinh Khắc Vịnh, OP.

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - Livestream Điện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Lễ thành hôn: Đình Trọng - Thu Phương (18/02/2024)
06/03/2024

Lễ thành hôn: Đình Trọng - Thu Phương (18/02/2024)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - Livestream Điện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh Lễ Hôn Phối: Giuse ĐÌNH TRỌNG & Maria THU PHƯƠNG
06/03/2024

Thánh Lễ Hôn Phối: Giuse ĐÌNH TRỌNG & Maria THU PHƯƠNG

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - Livestream Điện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh lễ tạ ơn: Mừng Kim Khánh Hôn Phối & Tuổi 70 của ông bà Vũ Quang Nông - Phạm Thị Tho.
29/02/2024

Thánh lễ tạ ơn: Mừng Kim Khánh Hôn Phối & Tuổi 70 của ông bà Vũ Quang Nông - Phạm Thị Tho.

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - Livestream Điện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Lễ thành hôn: Công Minh & Mỹ Hạnh (18/02/2024)
28/02/2024

Lễ thành hôn: Công Minh & Mỹ Hạnh (18/02/2024)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - Livestream Điện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

2 Cụ Trần Văn Rung & Ninh Thị Hoa - (Mừng Song Thọ 80 và Ngọc Khánh Hôn Nhân.)
24/02/2024

2 Cụ Trần Văn Rung & Ninh Thị Hoa - (Mừng Song Thọ 80 và Ngọc Khánh Hôn Nhân.)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - Livestream Điện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Lễ  tang cụ Maria Vũ Thị Định (Tỵ) - Đại thọ 104 tuổi (HD1)
13/02/2024

Lễ tang cụ Maria Vũ Thị Định (Tỵ) - Đại thọ 104 tuổi (HD1)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Lễ  tang cụ Maria Vũ Thị Định (Tỵ) - Đại thọ 104 tuổi (HD2)
13/02/2024

Lễ tang cụ Maria Vũ Thị Định (Tỵ) - Đại thọ 104 tuổi (HD2)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thăm các Cụ chiều 30 Tết
09/02/2024

Thăm các Cụ chiều 30 Tết

Giáo xứ Đền thánh Trung Lao làm phép bộ Chuông mới (21/02/2024)
27/01/2024

Giáo xứ Đền thánh Trung Lao làm phép bộ Chuông mới (21/02/2024)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Chuẩn bi lên sóng
24/01/2024

Chuẩn bi lên sóng

Giáo xứ Như Thức trước ngày Khánh thành
17/01/2024

Giáo xứ Như Thức trước ngày Khánh thành

Lễ Thành Hôn: Minh Điệp & Ngọc Ánh (24/12/2023)
30/12/2023

Lễ Thành Hôn: Minh Điệp & Ngọc Ánh (24/12/2023)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh Lễ Hôn Phối: Augustino Minh Điệp & Maria Ngọc Ánh (02/12/2023)
30/12/2023

Thánh Lễ Hôn Phối: Augustino Minh Điệp & Maria Ngọc Ánh (02/12/2023)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Photo Album lễ tang cụ Maria HOÀNG THỊ NHUẬN (HÀO)
16/12/2023

Photo Album lễ tang cụ Maria HOÀNG THỊ NHUẬN (HÀO)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Lễ quan thầy giáo khu Mẹ Maria Vô Nhiễm - GX Phú An (Năm 2023)
16/12/2023

Lễ quan thầy giáo khu Mẹ Maria Vô Nhiễm - GX Phú An (Năm 2023)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh lễ tạ ơn khánh thành thánh đường giáo họ Liên Tỉnh - GX Tương Nam.
15/12/2023

Thánh lễ tạ ơn khánh thành thánh đường giáo họ Liên Tỉnh - GX Tương Nam.

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Martino - Quan Thầy BPV HĐGD Giáo Phận Bùi Chu 2023
14/12/2023

Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Martino - Quan Thầy BPV HĐGD Giáo Phận Bùi Chu 2023

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thuyết trình và dâng hương tôn vinh Thánh Martino - Quan Thầy BPV HĐGD Giáo Phận Bùi Chu 2023
14/12/2023

Thuyết trình và dâng hương tôn vinh Thánh Martino - Quan Thầy BPV HĐGD Giáo Phận Bùi Chu 2023

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Giáo khu Chúa Kytô giáo xứ Phú An mừng lễ quan thầy - Năm 2023
01/12/2023

Giáo khu Chúa Kytô giáo xứ Phú An mừng lễ quan thầy - Năm 2023

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

25/11/2023

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh lễ tạ ơn khánh thành thánh đường giáo họ Thánh Vinhsơn - GX đền thánh Trung Lao
22/11/2023

Thánh lễ tạ ơn khánh thành thánh đường giáo họ Thánh Vinhsơn - GX đền thánh Trung Lao

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

11/11/2023

🏆LỄ KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Đaminh PHẠM ĐÌNH KIÊN, CJD - (12/9/2023)
17/09/2023

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Tân Linh Mục Đaminh PHẠM ĐÌNH KIÊN, CJD - (12/9/2023)

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG - BỔN MẠNG GIÁO XÓM AN NGHĨA - GIÁO XỨ TRUNG LAO
14/09/2023

THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KÍNH ĐỨC MẸ LA VANG - BỔN MẠNG GIÁO XÓM AN NGHĨA - GIÁO XỨ TRUNG LAO

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

02/09/2023

🔴GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG THÔN TRUNG THẮNG 02/09
Trực tiếp: U25 🆚 U30
🕕 17:30 | 02.09.2023
🏟 SVĐ Thôn Trung Thắng
📽

Thánh Lễ mừng kính Thánh Phêrô & Phaolô Tông ĐồGiáo họ Thánh Phêrô - Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao
09/07/2023

Thánh Lễ mừng kính Thánh Phêrô & Phaolô Tông Đồ
Giáo họ Thánh Phêrô - Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh Lễ Vọng Kính Thánh Tông Đồ PHÊRÔ & PHAOLÔ Giáo họ Thánh Phêrô - Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao
06/07/2023

Thánh Lễ Vọng Kính Thánh Tông Đồ PHÊRÔ & PHAOLÔ
Giáo họ Thánh Phêrô - Giáo xứ Đền Thánh Trung Lao

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Thánh Lễ Hôn Phối: Đaminh Nguyễn Văn Hoan & Teresa Đoàn Minh Trang
31/05/2023

Thánh Lễ Hôn Phối: Đaminh Nguyễn Văn Hoan & Teresa Đoàn Minh Trang

NGỌC TIÊN MEDIA: Quay phim - Chụp ảnh - LivestreamĐiện thoại: 0915358175 - 0838068745ĐC: Số 20 Khu A1 - Đường Hữu Nghị - TT Cổ Lễ - Trực Ninh - Nam Định

Address


Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when NGỌC TIÊN MEDIA posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Videos

Shortcuts

  • Address
  • Alerts
  • Videos
  • Claim ownership or report listing
  • Want your business to be the top-listed Media Company?

Share