Zeitgeist 1984

Zeitgeist 1984 Zeitgeist is the official journal published by NFK for philosophy students and others since 1984.

(English below)ZELFKASTIJDING IN HET OPENBAARElk tijdperk kent zijn eigen vorm van zelfpijniging. In de middeleeuwen slo...
06/11/2023

(English below)

ZELFKASTIJDING IN HET OPENBAAR

Elk tijdperk kent zijn eigen vorm van zelfpijniging. In de middeleeuwen sloeg men zichzelf met zwepen om een rein levenspad te verzekeren. Zelfkastijding mag dan wel oneigentijds lijken, ook vandaag de dag vertoont de tijdgeest schijnbaar zelfondermijnende handelingen. Zijn deze louter het product van versplinterdheid? Of streven deze ook naar reiniging, die middels een eigentijdse vorm wordt geopenbaard?

Dit is het thema van de komende editie van ZEITGEIST, het tijdschrift dat tracht de tijdgeest van de Leuvense wijsbegeerte te vangen. Alle inzendingen zijn welkom, dus aarzel niet om ons je filosofisch inzicht, dialoog, gedicht, interview of illustratie door te sturen.

📝 Maximaal 600 woorden

⏰ Deadline: Zondag 19 november

📧 Stuur naar: [email protected]

--------------------------------------------

SELF-FLAGELLATION IN PUBLIC

Every era has it's own form of self-torture. In the middle ages, people beat themselves with whips to ensure themselves a clean path in life. Self-flagellation may seem uncontemporary, but even today the zeitgeist shows apparent self-defeating actions. Are these merely the product of fragmentation? Or do they also strive for purification, which is
revealed through a contemporary form.

This is the theme of the upcoming edition of ZEITGEIST, the magazine that aims to capture the spirit of the times of the Leuven Institute of Philosophy. All submissions are welcome, so don’t hesitate to send us your philosophical insight, dialogue, poem, interview or illustration.

📝 Maximum of 600 words

⏰ Deadline: Sunday 19 November

📧 Send to: [email protected]

19/10/2022

New semester, new Zeitgeist. This semester the theme is Shame and Decadence. Every student is free to send in poems, art reviews, essays, pictures (we only print in black and white), drawings, short stories,... If you don’t like the theme you can write about something else. We are open for submissions until the 9th of November. You can send in submissions written in Dutch or English (or if you really want to, in another language). If you have questions, if you want to send in submissions, if you want to write something anonymously or if you have remarks about the work you send a mail to [email protected].

We are looking forward to your submissions!
Team Zeitgeist

Nieuw semester, nieuwe Zeitgeist. De Zeitgeist is weer terug van nooit echt weggeweest. Het thema van dit semester is Schaamte en Decadentie. Elke student is vrij om met dit thema aan de slag te gaan zoals die wilt, zo kan je een gedicht schrijven, een kunst review, tekeningen, foto’s (we drukken enkel zwart-wit), essays, kort verhalen,... insturen. Je bent ook niet verplicht je aan het thema te houden. De deadline is 9 november, je mag zowel in het Nederlands of het Engels schrijven (en als je echt wilt mag een andere taal ook). Als je vragen hebt, als je iets wilt insturen, als je wilt dat we je naam niet vermelden in de Zeitgeist of als je opmerkingen hebt bij hoe wij jou stuk moeten verwerken mail dan naar [email protected].

We kijken al uit naar jullie inzendingen!
Team Zeitgeist

Deadline: 9th of November
Submissions: [email protected]

15/10/2022

// Welcome to the new page of Zeitgeist, the official journal written by and for students, located in the HIW of Leuven. This journal gets published semesterly and is free for all to read. The NFK edits and publishes this journal, but it is for all students to enjoy, not confined to any faculty or study.

// Welkom bij de nieuwe pagina van Zeitgeist, het officiële studentenblad geschreven door en voor studenten, gehuisd in het HIW van Leuven. Dit blad wordt ieder semester gepubliceerd en is gratis voor iedereen om te lezen. Het NFK bundelt en publiceert inzendingen van studenten.

Adres

Kardinaal Mercierplein 2
Leuven
3000

Meldingen

Wees de eerste die het weet en laat ons u een e-mail sturen wanneer Zeitgeist 1984 nieuws en promoties plaatst. Uw e-mailadres wordt niet voor andere doeleinden gebruikt en u kunt zich op elk gewenst moment afmelden.

Contact

Stuur een bericht naar Zeitgeist 1984:

Delen

Type


Andere Kranten in Leuven

Alles Zien