VOA Afaan Oromoo

VOA Afaan Oromoo Broadcasting to the Horn of Africa region since July 1996. Raadiyoon Sagalee Ameerikaa Sagantaan Afaan Oromoo Wixataa haga Jimaataatti Sagantaa Raadiyoo daqiiqaa soddomaa tamsaasa.

Qophiileen isaa oduuwwan angafa guyyaa sanaan jalqabee, dhimmoota barbaachisoo irratti gaaffii fi deebii geggeessuu fi qophiilee qindeessu itti fufa.

Operating as usual

Ogeessonnii Diinagdee 3 badhaasaa Noobeelii Moo’an
10/11/2021
Ogeessonnii Diinagdee 3 badhaasaa Noobeelii Moo’an

Ogeessonnii Diinagdee 3 badhaasaa Noobeelii Moo’an

Beektonii Diinagdee lammiilee Yunaayitid isteets 3 badhaasaa Noobelii baranaa moo’aniiru. Beektonii kun dhimmi galii ykn kaffaltii gadi aanaa hojjattootaa , dhimmi godaantotaa fi baruumsaa dinagdee irratti faayiidaa inni qabu tilmaamudhaaf akkaataa ykn mala kanaan duraa hojii irra olaa ture...

Ameerikaa keessati Guyyaan Uummata Ganamaa harraa kabajamee oola
10/11/2021
Ameerikaa keessati Guyyaan Uummata Ganamaa harraa kabajamee oola

Ameerikaa keessati Guyyaan Uummata Ganamaa harraa kabajamee oola

Yunaayitid isteets keessatti Guyyaan Wixaata hara’a sadarkaa feederaalatii guyyaa Kolombos ykn guyyaa uummata ganamaa jedhamee yaadatamaa. Guyyaa kun baraa 1971 jalqabee akka ayyaana feederaalatti akka ayyaanefatamu kan taasifame nammii Kiristoofer Kolombos jedhamu bara 1492 awuroopaa dhaa...

Yunaaytid Isteets waraana ishii erga Afgaanistaanii keessaa baaste as yeroo jalqabaatiif Taalibaan wajjinKaataar keessat...
10/11/2021
Yunaayitid Isteets fi Taalibaan marii taasisan

Yunaaytid Isteets waraana ishii erga Afgaanistaanii keessaa baaste as yeroo jalqabaatiif Taalibaan wajjinKaataar keessatti marii taasisaniiru.

Egaa U.S Afgaanistaanii baatee gareen Taalibaan biyyattii deebisee qabatee as yeroo jalqabaatiif Yunaayitid isteet fi Taalibaan Kaataar keessatti wal arganii marii taasisaniiru. Dubbi himaan garee Taalibaan Suhail Shaheen walga’ichaan dura akka jedhanitti, walti dhufeenya Diplomaasii...

10/11/2021

▶️ Chiilee keessatti hiriira miseensonni sabna biyyattii keessaa guddaa ta’e Mapuchee jedhamuu bahan poolisii gaazii nama imimaanessuu fi xaaxee abidaatiin bittineese, Saantiyaagoo, Dilbata, Onkoloolessa 10.
👉 Walitti bu’iinsa hiriira "Day of the Race" jedhaniin kana irratti poolisii fi namoota edduutti uumameen hirmaattonni 10 hidhamuu, 18 madaahuun gabaafameera. (AFP)

10/08/2021
Xiinxala: Hundeeffama mootummaa haaraa irratti

Xiinxala: Akkaataan ijaarsa mootummaa haara rakkinoota Itoophiyaa keessatti mullatan furuu malaa?
Qophii Labataa harraa keessatti Obboo Bahaar Omaar fi Obboo Eda’oo Daawwanno dubbise. Daawwadhaa. #QophiiLabataa #Labata

Afgaanistaan Kutaa Kunduuz keessa kan jiru masjiida musleemoota Shiyaa kan amantoonni itti hedduumaatan keessatti, Jimaa...
10/08/2021
Afgaanistaan Keessatti Balaan Bombii Dhaqqabe

Afgaanistaan Kutaa Kunduuz keessa kan jiru masjiida musleemoota Shiyaa kan amantoonni itti hedduumaatan keessatti, Jimaata har’a dhohiinsa bombii humna guddhaa qabuu dhaqqabeen kanneen achii turan keessaa ajjeefamuu fi madaa’uun ibsamee jira.

Afgaanistaan Kaaba dhiyaa kutaa Kunduuz keessa kan jiru masjiida musleemoota Shiyaa kan amantoonni itti hedduumaatan keessatti, Jimaata har’a dhohiinsa bombii humna guddhaa qabuu dhaqqabeen kanneen achii turan keessaa ajjeefamuu fi madaa’uun ibsamee jira. Balaa kanaaf battalumatti itti...

Magaalaa galma mootummaa Paakistaan Izlaamabaad kan seenan itti aantuu ministriin haajaa alaa Amerikaa Weendii Sharman, ...
10/08/2021
Jilli Amerikaa Paakistaan Seenee Jira

Magaalaa galma mootummaa Paakistaan Izlaamabaad kan seenan itti aantuu ministriin haajaa alaa Amerikaa Weendii Sharman, Jimaata har’a hogganoota Paakistaan waliin Afgaanistaan Taalibaan bulchaa jiruu fi walta’iinsa Amerikaa fi Paakistaan gidduu jajjabeessuu irratti dubbatanii jiru.

Mgaalaa galma amootummaa Paakistaan Izlaamabaad kan seenan itti aantuu ministriin haajaa akaa Amerikaa Weendii Sharman, jimaata har’a hogganoota paakistaan waliin Afgaanistaan Taalibaan bulchaa jiruu fi walta’iinsa Amerikaa fi Paakistaan gidduu jajjabeessuu irratti dubbatanii jiru. Sharman...

Badhaasa Nobeel kan Hog- barruu bara 2021 barreessaa kan ta’e Abdulrazaak Durnaah injifatee jira.
10/08/2021
Abulraazaak Durnaah Badhaasa Noobeel Kan Hog-barruu Injifate

Badhaasa Nobeel kan Hog- barruu bara 2021 barreessaa kan ta’e Abdulrazaak Durnaah injifatee jira.

Badhaasa Nobeel kan Hog- barruu bara 2021 barreessaa kan ta’e Abdulrazaak Durnaah injifatee jira. Dhiibbaa Kolooneeffannaan geesisee fi waa’ee baqattoota galoo galaanaa keessaatti aadaa fi ardiwwanii addunyaa adda addaa walitti dhufan giddu kan ilaaleen ejjennaa hin daddaaqamnee fi hamilee...

Dubbii  Himaan Antoniyoo Gutarrees Gargaarsa Itiyoophiyaa Keessaa Ilaalchisee Ibsa Kennan
10/08/2021
Dubbii Himaan Antoniyoo Gutarrees Gargaarsa Itiyoophiyaa Keessaa Ilaalchisee Ibsa Kennan

Dubbii Himaan Antoniyoo Gutarrees Gargaarsa Itiyoophiyaa Keessaa Ilaalchisee Ibsa Kennan

Dubbii himaan barreessaa duree tokkummaa mootummootaa Steefan Juriik Kamiisa kaleessaa ibsa kennaniin,gargaarsii dhala namaa kan Tigraay dhaqqabuu qabu hanga ta’u malee akka hin taane, yaliin jiru martii lubbuu namaa olchuu fi waan gaddisiisaa guddaa uummata irra ga’u ittisuu dha jedhan....

Abboonni Amantii Tigraay Washington DC Keessatti Hiriira Geggeessan
10/07/2021
Abboonni Amantii Tigraay Washington DC Keessatti Hiriira Geggeessan

Abboonni Amantii Tigraay Washington DC Keessatti Hiriira Geggeessan

Abboonni amantii lammiiwwan Tigraay Itiyoophiyaa keessatti kan uumame beelli harki namaa fidee fi gosa irrattti hundaa’e kan lammiiwwan Tigraay irratti fuuleffate akka dhaabatu gaafachuuf waajjira ministeera dhimma alaa Yunayitid Isteetis fuulleetti roobii kaleessaa Onkoloolessa ja’a hiriira...

Burkinaa Faasoo Keessaa Shororkeessummaan Kanneen Himataman Yeroo Dheeraaf Yakka Ilaalchatti Hin Dhiyaatin Jiru
10/07/2021
Burkinaa Faasoo Keessaa Shororkeessummaan Kanneen Himataman Yeroo Dheeraaf Yakka Ilaalchatti Hin Dhiyaatin Jiru

Burkinaa Faasoo Keessaa Shororkeessummaan Kanneen Himataman Yeroo Dheeraaf Yakka Ilaalchatti Hin Dhiyaatin Jiru

Burkinaa Faasoo keessaa ijoollee ol adeemtota dabalatee yoo xiqqaate namoonni 400 himannaan shororkeessummaa irratti dhiyaatee murtii eeggataa jiran. Henry Wilkins Owagaa-duuguu keessaa miseensota maatii kanneen danqaan seeraa isaan mudate haasofsiisee jira. Houretou Sidibé akka jedhanitti...

Hoogganoonni Ripaablikaanootaa fi Dimokraatotaa mootummaa Yunaayitid Isteetis irratti liqaan guddaan akka hin dabalamne ...
10/07/2021
Liqaa Yunaayitid Isteetis Irra Jiru Yeroof Akka Furamu Yaadi Dhiyaatee Jira

Hoogganoonni Ripaablikaanootaa fi Dimokraatotaa mootummaa Yunaayitid Isteetis irratti liqaan guddaan akka hin dabalamne ittisuuf walii galtee yeroo gabaabaa irra ga’uutti wan deeman fakkaataa.

Hoogganoonni Ripaablikaanootaa fi Dimokraatotaa mootummaa Yunaayitid Isteetis irratti liqaa jiru irratti liqaan guddaan akka hin dabalamne ittisuuf walii galtee yeroo gabaabaa irra ga’uutti wan deeman fakkaataa. Hoogganaan garee senetii Mitch McConnel roobii kaleessaa Yunaayitid Isteetis liqaa...

Paartii siyaasaa naannoo Tigraay keessa sosso’aa ture ARENA dhaa dura taa’aa kan turan obbo Abrahaa Dastaa torban darbe ...
10/07/2021
Hoogganaan Paartii ARENA Duraanii To’annaa Jala Oolan

Paartii siyaasaa naannoo Tigraay keessa sosso’aa ture ARENA dhaa dura taa’aa kan turan obbo Abrahaa Dastaa torban darbe to’annaa jala oolanii jiran.

Paartii siyaasaa naannoo Tigraay keessa sosso’aa turan keessaa tokko kan ta’e dura taa’aa ARENA kan turan obbo Abrahaa Dastaa torban darbe to’annaa jala oolanii jiran. Abukaatoon obbo Abrahaa obbo Tesfalem Berihee akka jedhanitti obbo Abrahaan sambata darbe mana murtiitti dhiyaataniiru. Dhim...

Dhibeen Dheengee Jedhamu Naannoo Dirree Dhawaa Keessatti Ka’e
10/07/2021
Dhibeen Dheengee Jedhamu Naannoo Dirree Dhawaa Keessatti Ka’e

Dhibeen Dheengee Jedhamu Naannoo Dirree Dhawaa Keessatti Ka’e

Magaalaan Dirree Dhawaa faca’inni dhibee qaama ho’isu kan Dheengee jedhamu Itiyoophiyaa gama bahaa keessatti ka’uu gabaasee jira. Hooggantuun biiroo eegumsa fayyaa bulchiinsichaa Lemlem Bezaabih VOAf akka ibsanitti magaalaa Dirree Dhawaa keessatti dhibeen kun argamuu mirkaneessaniiru. Bara...

Qophii Kamisa haraa kalatiidhan caqasaa. #VOAAfaanOromoo
10/07/2021
Tamsaasa Guyaadhaa Guyyaa

Qophii Kamisa haraa kalatiidhan caqasaa. #VOAAfaanOromoo

Ka guyyaatti walakkaa sa’aatiif tamsaasamu Sagaleen Ameerikaa – Sagantaan Afaan Oromoo odduu, gaaffii fi deebiilee, akkasumas qophiiwwan dhimmoota aadaa, fay...

Itiyoophiyaan Ragaa Badii Dalagamee Naaf Haa Dhiyeessitu: Muummicha Barreessaa Tokkummaa Mootummootaa
10/07/2021
Itiyoophiyaan Ragaa Badii Dalagamee Naaf Haa Dhiyeessitu: Muummicha Barreessaa Tokkummaa Mootummootaa

Itiyoophiyaan Ragaa Badii Dalagamee Naaf Haa Dhiyeessitu: Muummicha Barreessaa Tokkummaa Mootummootaa

Muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa mootummaan Itiyoophiyaa angawoonni gargaarsa namoomaa torba biyyattii keessaa baafamuuf kan itti himataman galmee mul’isu ykn ragaa qabatamaa akka dhiyeessu roobii kaleessaa gaafatanii jiran. Erga ambaasaadderri Itiyoophiyaa Tayyee Atsqesillaasee,...

10/07/2021
Xiinxala Waa'ee Mootummaa Itiyoophiyaa Haaraa Hundeeffamee

Xiinxala Waa'ee Mootummaa Itiyoophiyaa Haaraa Hundeeffamee.

Dhimma hundeeffama mootummaa irratti gabaasaan keenya Mitikkuu Fiqaaduu Fininnee irraa, Obbo Yaasoo Kabbabaa miseensa Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa, akkasumas Dr. Zelleqee Temesgeen Mana Maree Federeeshinii Itiyoophiyaatti gorsaa dhimma seeraa haasofsiisee jira. Caqasaa.

10/07/2021
Sirna Raggaasisa Kaabinee

Qophii kalleesa tamsaafame keessaa:
👉Muummichi Ministeeraa Abiy Ahimed Wal Ga’ii Paarlaamaa 6ffaa Irratti Kaadhimamtoota Kaabinee 22 Akka Raggaasisamuuf Dhiyeessuun Sagalee Irra Jireessaan Raggaasisameera

Kabajamtoota Daawwattootaa fi Dhaggeeffattoota keenyaa,Itiyoophiyaan  aangawootaa fi hojjattoota Tokkummaa Mootummootaa ...
10/06/2021

Kabajamtoota Daawwattootaa fi Dhaggeeffattoota keenyaa,

Itiyoophiyaan aangawootaa fi hojjattoota Tokkummaa Mootummootaa torba biyya ishee keessaa baasuu kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan Tokkummaa Mootummootaa galagala kana marii gaggeessuu kallattiin dabarsuu waan eegalluuf jecha akka nu hordooftan isin afeerra.
Tamsaasa Teleeviziyoona Raadiyoo Sagalee Amerikaa chaanaalii Itiyoo Saat irratti akkasumas, gama Raadiyoon Kiloo Herzii 9310, 11,720 fi 15,600 irratti nu argattu.
Sagalee Amerikaa.

Kabajamtoota Daawwattootaa fi Dhaggeeffattoota keenyaa,

Itiyoophiyaan aangawootaa fi hojjattoota Tokkummaa Mootummootaa torba biyya ishee keessaa baasuu kan ilaaleen golli naga eegumsaa kan Tokkummaa Mootummootaa galagala kana marii gaggeessuu kallattiin dabarsuu waan eegalluuf jecha akka nu hordooftan isin afeerra.
Tamsaasa Teleeviziyoona Raadiyoo Sagalee Amerikaa chaanaalii Itiyoo Saat irratti akkasumas, gama Raadiyoon Kiloo Herzii 9310, 11,720 fi 15,600 irratti nu argattu.
Sagalee Amerikaa.

Kaanadaan Baqattootaa Afgaanistaan simachaa jirtti
10/06/2021
Kaanadaan Baqattootaa Afgaanistaan simachaa jirtti

Kaanadaan Baqattootaa Afgaanistaan simachaa jirtti

Mootummaan biyya Kaanaada baqattootaa Afgaanistaanii buqa’anii biyyatii keessa qobachaa jiran hooteelotaa keessaa boqochiisaa akka jirttu hangaa’onii biyyatii ibsaniiruu. Akka haanga’onni jedhanitti, Yeroo amma dhibeen Kooviid 19 dambalii Afuraffaan waan kanadaa keessatii baballachaa deemaa...

Golli Naga-eegumsaa Har’a Waa’ee Itiyoophiyaa Irratti Dubbachuuf Jira
10/06/2021
Golli Naga-eegumsaa Har’a Waa’ee Itiyoophiyaa Irratti Dubbachuuf Jira

Golli Naga-eegumsaa Har’a Waa’ee Itiyoophiyaa Irratti Dubbachuuf Jira

Golli Naga-eegumsaa Har’a Waa’ee Itiyoophiyaa Irratti Dubbachuuf Jira. Itiyoophiyaan aangawoota gargaarsaa gameeyyii kan Tokkummaa Mootummootaa 7 biyya ofii keessaa baasuu ishee kan ilaaleen barreessaa dureen Tokkummaa Mootummootaa Antoniyoo Gutarrees har’a gola naga eegumsaaf ibsa kennu....

Qondaallii Mootummaa Sudaan Kibbaa miidiyaa irratii dhaadatan
10/06/2021
Qondaallii Mootummaa Sudaan Kibbaa miidiyaa irratii dhaadatan

Qondaallii Mootummaa Sudaan Kibbaa miidiyaa irratii dhaadatan

Yaadin haanga’aan mana maree mootummaa Sudaan Kibba tibbana kennan Mirga gaazexxeesota biyyatii kan ukaamsuudhaa jechuudhaan gareen mirga midiyaa Sudaan Kibbaa balaaleffateera. Mana maree mootummaa sudaan kibbaati koree dhimma odeeffannoo nammi hoggananu, kan Paul Youane Boonjuu jedhaman,...

Caffeen mootummaa Itiyoophiyaa Muudamaa Ministeerota 22 raggaasiseera
10/06/2021
Caffeen mootummaa Itiyoophiyaa Muudamaa Ministeerota 22 raggaasiseera

Caffeen mootummaa Itiyoophiyaa Muudamaa Ministeerota 22 raggaasiseera

Muumeen ministeeraa Mootummaa Itiyoopiyaa Abiyyi Ahimad namootta 22 kaabinee mootummaa isaaniitiif flatan mana maree ykn caffee biyyattitti dhiheesanii muudama isaanii raggaasifataniiru. Miseensota kaabinee kana keessaa miseensonnii paartilee mormitootaa itti makamaniireu. Akkuma kanaan...

Prezidaantii Keniyaa Uhuuruu Keenyaattaa, Prezidaantii Ekuwaadoor Guillermo Laasso fi mummichi ministeera paakistaan Imr...
10/06/2021
Kanneen Maallaqa Biyyaa Dhoksaan Baasan Saaxilaman

Prezidaantii Keniyaa Uhuuruu Keenyaattaa, Prezidaantii Ekuwaadoor Guillermo Laasso fi mummichi ministeera paakistaan Imraan Khaan fi prezidaantii Raashiyaa Vlaadmiir Putiniif waliin kanneen duraan hidhata qaban warra maqaan isaanii tarreefamee keessa jiran.

Gabaasnii Dilbata dabree ifa ta’e kun Gaazexxeesoota 600 caalaa kanneen Midiyaalee 150 biyyoota 117 keessaa jiraniin qorannaan gaggeeffame irraa argame. Ragaaleen dhimmoota iccitiin qabaman irraa argaman kun walii galtee ammaan dura gareelee giddutti akkasumas maalaamatummaan argaman irratti...

Ministeerri Hajaa Alaa Amerikaa Antonii Bliinkan, gara Faransaayti eega imalanii booda, Kibxata har’a Prezidaantii Frans...
10/05/2021
Marii Angaawota Amerikaa Fi Farnsaayii

Ministeerri Hajaa Alaa Amerikaa Antonii Bliinkan, gara Faransaayti eega imalanii booda, Kibxata har’a Prezidaantii Fransaayii Immanuel Makron waliin hariiroo jiru foyyeessuu irratti dubbatan.

Ministeerri hajaa alaa Amerikaa Antonii Bliinkan, gara Faransaayti eega imalanii booda, Kibxata har’a Prezidaantii Fransaayii Immanuel Makron waliin hariiroo jiru foyyeessuu irratti dubbatan. Kunis Amerikaa Briteen fi Awustraaliyaan miichooma nageenyaa tolfachuun isaanii falmii eega kaasisee...

Address


Products

VOA Afaan Oromo shows

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VOA Afaan Oromoo posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to VOA Afaan Oromoo:

Videos

Our Story

Odeeffannoo Dhugaa, Madaalaawaa, fi Hunda Hirmaachise

Nearby media companies