VOA Thai

Voice of America ภาคภาษาไทย หรือ VOA Thai Service เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆ ที่เริ่มออกอากาศมาตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำหน้าที่ส่งสัญญานกระจาย เสียงสดตรงจากสหรัฐอเมริกาไปถึงผู้ฟังในประเทศไทย มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2485 VOA สังกัดภายใต้การดูแลของคณะกรรมการการกระจายเสียง หรือ Broadcasting Board of Governors (BBG) หน่วยงานอิสระของสหรัฐฯ มีภารกิจหลักในการเผยแพร่ข่าวสารที่ถูกต้อง สมดุล และรอบด้าน จากกรุงวอชิงตันไปสู่ผู้รับชมและรับฟังกว่า 142 ล้านคนทั่วโลก โดยมีเนื้อหาหลักคือนำเสนอ ข่าวสาร สารคดี การศึกษาและวัฒนธรรม ถ่ายทอดเป็นภาษาต่างๆกว่า 45 ภาษา ผ่านทั้งเสียงและภาพ ทั้งในระบบวิทยุ และโทรทัศน์ รวมทั้งอินเทอร์เนท ร่วมกับองค์กรเครือข่ายทั่วโลกกว่า 1,200 สถานี VOA ภาคภาษาไทย เป็นหนึ่งในภาคภาษาแรกๆของวีโอเอที่สร้างมิติใหม่ของการกระจายเสียงระหว่างประเทศ โดยบุกเบิกการส่งสัญญานผ่านดาวเทียมจากกรุงวอชิงตันไปยังสถานีวิทยุพันธมิตร (Affiliate Stations) ในประเทศไทย แทนการใช้วิทยุคลื่นสั้น มาตั้งแต่ต้นทศวรรษ 1990 ทิศทางข่าวสารของ VOA Thai ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและพัฒนาขยายความร่วมมือกับสถานีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันมีสถานีในประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรการกระจายเสียงกับ VOA ภาคภาษาไทย อย่างน้อย 40 แห่งครอบคลุมทั่วประเทศ VOA Thai Service is one of the language services at Voice of America since 1942. Present,VOA Thai’s radio programs are broadcast live from the studio in Washington for a total of 9 and 1/2 hours weekly. VOA Thai also produces a weekly video report, “Report from America”, for broadcast on TNN 24 Because of the continuous networking and cooperation between VOA Thai and radio and TV stations, there are now at least 40 affiliate stations covering every region in Thailand.

Mission: แม้จะเป็นองค์กรข่าวสารสังกัดรัฐบาลสหรัฐฯแต่กรอบการทำงานของ VOA ไม่ได้ให้ความสำคัญกับทิศทางข่าวสารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพียงด้านเดียว แต่มุ่งเน้นทำหน้าที่ของการเป็นสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือ เป็นกลาง เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนรวม ทิศทางข่าวสารของ VOA Thai ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงและทำความเข้าใจ วัฒนธรรม สังคม และแนวนโยบายระหว่างสหรัฐและไทย และพัฒนาขยายความร่วมมือกับสถานีในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องจนปัจจุบันมีสถานีในประเทศไทยที่ร่วมเป็นพันธมิตรการกระจายเสียงและแพร่ภาพ กับวีโอเอ วีโอเอไทยมีรายการกระจายเสียงสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันเป็นประจำทุกวัน มีเวลาออกอากาศรวมสัปดาห์ละ 9 ชั่วโมงครึ่ง นำเสนอเนื้อหาที่เป็นข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบัน ข่าวต่างประเทศที่สำคัญ รวมทั้งนโยบายและจุดยืนของสหรัฐต่อเหตุการณ์สำคัญต่างๆและที่เกี่ยวข้องกับไทย ประเทศต่างๆในเอเชีย และมุมมองของ ‘เทศมองไทย’ หรือ ‘Thailand in the News’ รวมไปถึงรายงานข่าวธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ รายงานเรื่องของสตรี สิ่งแวดล้อม การศึกษาและสังคม รายการบันเทิงและวัฒนธรรมอเมริกัน รวมทั้งวิถีชีวิตและชุมชนคนไทยในอเมริกา รายงานข่าวธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ รายงานเรื่องของสตรี สิ่งแวดล้อม การศึกษาและสังคม รายการบันเทิงและวัฒนธรรมชาวอเมริกัน รวมทั้งชีวิตคนไทยในอเมริกา All Radio and Video programs combine current affairs, US policy, and important events relating to Thailand, its neighbors and the world In addition, there are reports on business and economy, features on science and technology, medicine, women’s and social issues, education, entertainment, Americana, and Thai communities in the US.

การศึกษาครั้งใหม่พบว่า การใช้โปรแกรมทางอินเตอร์เพื่อตรวจเช็คร่างกายและระบุอาการเจ็บป่วยนั้นไม่ค่อยถูกต้องนัก หนำซ้ำยังอา...
05/31/2020
โปรแกรมตรวจสุขภาพออนไลน์มีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน?

การศึกษาครั้งใหม่พบว่า การใช้โปรแกรมทางอินเตอร์เพื่อตรวจเช็คร่างกายและระบุอาการเจ็บป่วยนั้นไม่ค่อยถูกต้องนัก หนำซ้ำยังอาจเป็นอันตรายอีกด้วย

https://www.voathai.com/a/online-symptoms-checkers/5439972.html

การศึกษาครั้งใหม่พบว่า การใช้โปรแกรมทางอินเตอร์เพื่อตรวจเช็คร่างกายและระบุอาการเจ็บป่วยนั้นไม่ค่อยถู.....

05/31/2020
ชุมชนไทยในอเมริกา ปันน้ำใจ ช่วยกันพ้นวิกฤตโควิด-19

ชาวชุมชนไทยหลายแห่งในสหรัฐฯพยายามจัดกิจกรรมช่วยเหลือชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยการประสานงานขอการสนับสนุนจากกับภาคเอกชนในชุมชนไทยรวบรวมเครื่องอุปโภคบริโภค และข้าวของเครื่องจำเป็นเพื่อนำมาบริจาคเป็นระยะ คุณพินิจการณ์ ตุลาชม ของวีโ อเอ ภาคภาษาไทย มีรายงานกิจกรรมดีๆของคนไทยในต่างแดนในแถบกรุงวอชิงตัน

โคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อสหรัฐอย่างหนัก และอาจทำให้นักเรียนต่างชาติบางคนยกเลิกความคิดที่จะมาเรียนต่อ นอกจากนี้ความยากลำบา...
05/31/2020
'โควิด-19' ทำให้นักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนอเมริกาน้อยลง

โคโรนาไวรัสส่งผลกระทบต่อสหรัฐอย่างหนัก และอาจทำให้นักเรียนต่างชาติบางคนยกเลิกความคิดที่จะมาเรียนต่อ นอกจากนี้ความยากลำบากและความล่าช้าในการขอวีซ่าเข้าสหรัฐฯ ตลอดจนการหาซื้อตั๋วเครื่องบิน ก็อาจเป็นสาเหตุของเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

https://www.voathai.com/a/covid19-effects-foriegn-students/5423547.html

บรรดานักศึกษานานาชาติล้วนเป็นผู้ที่นำความหลากหลายและรายได้จำนวนมากเข้ามาสู่วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอเม...

ทำไมผู้โดยสารเครื่องบินยังเต็มลำในช่วงโคโรนาไวรัสระบาด!?https://www.voathai.com/a/airplanes-still-packed-during-coronavi...
05/31/2020
ทำไมผู้โดยสารเครื่องบินยังเต็มลำในช่วงโคโรนาไวรัสระบาด!?

ทำไมผู้โดยสารเครื่องบินยังเต็มลำในช่วงโคโรนาไวรัสระบาด!?

https://www.voathai.com/a/airplanes-still-packed-during-coronavirus/5428335.html

ภาพถ่ายหรือวิดีโอของห้องโดยสารบนเครื่องบินที่คราคร่ำไปด้วยผู้โดยสารปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์มากมาย ซึ่.....

คืบหน้าสถานการณ์ประท้วงในสหรัฐฯ ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเรียกใช้กองกำลังพลสำรอง (National Guard) ทั้งหมดที่มีของรัฐเพื่อรับ...
05/31/2020

คืบหน้าสถานการณ์ประท้วงในสหรัฐฯ
ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาเรียกใช้กองกำลังพลสำรอง (National Guard) ทั้งหมดที่มีของรัฐเพื่อรับมือการประท้วงที่ล่วงเข้ามาเป็นคืนที่ 5 หลังจากการเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์ของ นายจอร์จ ฟลอยด์ ชายแอฟริกันอเมริกัน ในระหว่างการจับกุมตัวโดยตำรวจผิวขาว ในขณะที่กรุงวอชิงตัน และรัฐอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 8 รัฐ ระดมกำลังพลสำรองเช่นกัน เพื่อใช้ในการช่วยปราบปราบการประท้วง ที่บางครั้งนำไปสู่ความรุนแรง

https://www.voathai.com/a/minneapolic-george-floyd-protest-police-violence/5442155.html?nocache=1

ติดตามรายละเอียดได้จากวีโอเอไทย

เมืองใหญ่หลายแห่งในสหรัฐฯ รวมทั้ง มินนีแอโปลิส ซีแอตเติล ลอสแอนเจลีส ฟิลาเดลเฟีย และแอตแลนต้า ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในวัน...
05/31/2020
เมืองใหญ่ทั่วสหรัฐฯ ประกาศเคอร์ฟิว! หลังการประท้วงลุกลามรุนแรง

เมืองใหญ่หลายแห่งในสหรัฐฯ รวมทั้ง มินนีแอโปลิส ซีแอตเติล ลอสแอนเจลีส ฟิลาเดลเฟีย และแอตแลนต้า ประกาศมาตรการเคอร์ฟิวในวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐฯ หลังจากเกิดการประท้วงทั่วประเทศ สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่ตำรวจผิวขาว 4 นายใช้กำลังจับกุมชายอเมริกันเชื้อสายอาฟริกัน จอร์จ ฟลอยด์ จนเสียชีวิตเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

https://www.voathai.com/a/us-cities-curfew-during-protests/5442806.html

เมืองใหญ่หลายแห่งในสหรัฐฯ รวมทั้ง มินนีแอโปลิส ซีแอตเติล ลอสแอนเจลีส ฟิลาเดลเฟีย และแอตแลนต้า ประกาศมาตร.....

คนปีนต้นตาลไปเก็บน้ำหวานจากตาลโตนด เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิต Arak เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบพื้นบ้าน ชานกรุงไฮเดอราบัด อินเ...
05/31/2020

คนปีนต้นตาลไปเก็บน้ำหวานจากตาลโตนด เพื่อเป็นส่วนผสมในการผลิต Arak เครื่องดื่มแอลกอฮอล์แบบพื้นบ้าน ชานกรุงไฮเดอราบัด อินเดีย
A toddy tapper comes down from a palm tree after collecting sap to make Arak, an alcoholic drink, on the outskirts of Hyderabad, India.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

คนงานเตรียมพร้อมทำความสะอาดสวนน้ำ ที่จะกลับมาเปิดให้บริการ ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่สวนน้ำในเมือง Grand Prairie รั...
05/31/2020

คนงานเตรียมพร้อมทำความสะอาดสวนน้ำ ที่จะกลับมาเปิดให้บริการ ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 ที่สวนน้ำในเมือง Grand Prairie รัฐเท็กซัส
A worker stands ready to clean as waterparks reopened amid concerns of the spread of COVID-19, at the city-owned waterpark in Grand Prairie, Texas.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

ผู้นำทางการเมือง นักร้อง นักแสดง และคนดังอีกมากมายในอเมริกา ออกมาร่วมประณามความอยุติธรรม การใช้กำลังของตำรวจ และแสดงความ...
05/30/2020
ผู้นำการเมือง คนดังสหรัฐฯ ไว้อาลัย 'จอร์จ ฟลอยด์' พร้อมประณามความรุนแรงของตำรวจ

ผู้นำทางการเมือง นักร้อง นักแสดง และคนดังอีกมากมายในอเมริกา ออกมาร่วมประณามความอยุติธรรม การใช้กำลังของตำรวจ และแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ 'จอร์จ ฟลอยด์' ชายผิวสีวัย 46 ปี ผู้เสียชีวิตในระหว่างการถูกตำรวจผิวขาวจับกุม

https://www.voathai.com/a/us-celebrity-reacts-to-george-floyd-death/5442334.html

การเสียชีวิตของนาย จอร์จ ฟลอยด์ (George Floyd) ชายชาวแอฟริกันอเมริกัน ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เขาถูกจับกุมโดยเจ้า.....

ประมวลภาพ: ประท้วงลามทั่วสหรัฐฯ หลัง 'จอร์จ ฟลอยด์' ตายระหว่างถูกจับกุมการประท้วงลุกลามทั่วสหรัฐฯ​ ในวันศุกร์ สืบเนื่องจ...
05/30/2020

ประมวลภาพ: ประท้วงลามทั่วสหรัฐฯ หลัง 'จอร์จ ฟลอยด์' ตายระหว่างถูกจับกุม

การประท้วงลุกลามทั่วสหรัฐฯ​ ในวันศุกร์ สืบเนื่องจากการเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์ ของนายจอร์จ ฟลอยด์ ชายชาวแอฟริกันอเมริกัน ขณะที่เขาถูกจับกุมตัวโดยตำรวจผิวขาวในรัฐมินนิโซตา

ประมวลภาพ: ประท้วงลามทั่วสหรัฐฯ หลัง 'จอร์จ ฟลอยด์' ตายระหว่างถูกจับกุม

การประท้วงลุกลามทั่วสหรัฐฯ​ ในวันศุกร์ สืบเนื่องจากการเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์ ของนายจอร์จ ฟลอยด์ ชายชาวแอฟริกันอเมริกัน ขณะที่เขาถูกจับกุมตัวโดยตำรวจผิวขาวในรัฐมินนิโซตา

ทุ่งดอกป๊อบปี้ บานสะพรั่งสู้แดดยามเช้า ในนครแฟรงเฟิร์ต เยอรมนีA field of poppy flowers are in full blossom as the sun ri...
05/30/2020

ทุ่งดอกป๊อบปี้ บานสะพรั่งสู้แดดยามเช้า ในนครแฟรงเฟิร์ต เยอรมนี
A field of poppy flowers are in full blossom as the sun rises in Frankfurt, Germany.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

ลุกลามหนัก! ประท้วงทั่วสหรัฐฯ เหตุตร.ผิวขาวใช้กำลังจับชายผิวสีจนเสียชีวิตhttps://www.voathai.com/a/minneapolic-george-fl...
05/30/2020
ลุกลามหนัก! ประท้วงทั่วสหรัฐฯ เหตุตร.ผิวขาวใช้กำลังจับชายผิวสีจนเสียชีวิต

ลุกลามหนัก! ประท้วงทั่วสหรัฐฯ เหตุตร.ผิวขาวใช้กำลังจับชายผิวสีจนเสียชีวิต

https://www.voathai.com/a/minneapolic-george-floyd-protest-police-violence/5442155.html

การประท้วงลุกลามทั่วสหรัฐฯ​ในวันศุกร์ สืบเนื่องจากการเสียชีวิตเมื่อต้นสัปดาห์ ของนายจอร์จ ฟลอยด์ ชายแอ.....

นายเกรเกอรี ดาโก้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มองว่า ความไม่แน่นอนช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนลดการ...
05/30/2020
ชาวอเมริกันออมเงินทำสถิติใหม่-ใช้จ่ายลดลงช่วงโควิด-19

นายเกรเกอรี ดาโก้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มองว่า ความไม่แน่นอนช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้คนลดการใช้จ่ายหรือออกไปข้างนอกอย่างที่เคยเป็น

ชาวอเมริกันแห่ออมเงินมากถึง 33% ในเดือนเมษายน ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่การใช้จ่ายครัวเรือนลดล.....

บริกรหญิงสวมชุดป้องกันเชื้อโรคที่ทำขึ้นเอง ด้วยผ้าลายดอกไม้สวยงาม พร้อมด้วยถุงมือสีชมพูสดใส ให้บริการลูกค้าที่คาเฟ่ด้านน...
05/30/2020

บริกรหญิงสวมชุดป้องกันเชื้อโรคที่ทำขึ้นเอง ด้วยผ้าลายดอกไม้สวยงาม พร้อมด้วยถุงมือสีชมพูสดใส ให้บริการลูกค้าที่คาเฟ่ด้านนอก ในกรุงเอเธนส์ ของกรีซ ระหว่างที่คาเฟ่ บาร์ และร้านอาหาร กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง หลังการระบาดของโควิด-19

A waitress wearing a homemade protective floral mask and pink gloves serves clients at a thematic outdoor cafe in Athens, as cafes, bars and restaurants reopen after the coronavirus lockdown.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

05/30/2020
รวบอดีตตำรวจผิวขาวผู้สังหารชายผิวสีใน 'มินนีอาโปลิส' แต่การประท้วงยังลุกลาม

ทางการสหรัฐฯรวบตัวอดีตตำรวจผิวขาวของมินนีอาโพลิส ผู้ใช้เข่า 'กดคอ' ชายผิวสีเสียชีวิตแล้ว พร้อมตั้งข้อหา 'ฆ่าโดยไม่เจตนา' ขณะที่การประท้วงต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจยังรุนแรงต่อเนื่อง และลุกลามไปในหลายรัฐทั่วอเมริกา

05/30/2020
ฮ่องกงประท้วงค้านกฏหมายความมั่นคง

▶️ชาวฮ่องกงรวมตัวประท้วงที่ห้างหรูในฮ่องกงเมื่อวันศุกร์ หลังรัฐบาลปักกิ่งผ่านร่างกฏหมายความมั่นคงใหม่ที่จะบังคับใช้กับฮ่องกง โดยมีตำรวจปราบจลาจลคอยควบคุมสถานการณ์อยู่ในอาคาร
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

ภารกิจส่ง 2 นักบินนาซาขึ้นสู่อวกาศในดินแดนสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ โดยยาน SpaceX Crew Dragon เสี่ยงเจอโรคเลื่อนอี...
05/30/2020
ลุ้น! อากาศจ่อไม่เป็นใจ เสี่ยงเลื่อนปล่อยยานสเปซเอ็กซ์เสาร์นี้

ภารกิจส่ง 2 นักบินนาซาขึ้นสู่อวกาศในดินแดนสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ โดยยาน SpaceX Crew Dragon เสี่ยงเจอโรคเลื่อนอีกครั้ง เพราะอากาศไม่เป็นใจ หลังจากต้องเลื่อนกระทันหันเพราะสภาพอากาศเลวร้ายเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ตามรายงานของ USAToday

ภารกิจส่ง 2 นักบินนาซาขึ้นสู่อวกาศในดินแดนสหรัฐฯ ครั้งแรกในรอบเกือบทศวรรษ โดยยาน SpaceX Crew Dragon เสี่ยงเจอโรคเลื่.....

ภาพนิ่งของนักเรียนมัธยมปลาย วางเรียงรายตามเก้าอี้ ของ Brophy College Preparatory ระหว่างที่ต้องรอรับใบประกาศจบการศึกษา ช...
05/30/2020

ภาพนิ่งของนักเรียนมัธยมปลาย วางเรียงรายตามเก้าอี้ ของ Brophy College Preparatory ระหว่างที่ต้องรอรับใบประกาศจบการศึกษา ช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัส ที่เมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนา

Graduating seniors of Brophy College Preparatory wait their turn to walk down the aisle to the stage individually during Diploma Days due to the coronavirus in Phoenix, Arizona, May 28, 2020.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

ลิงเอื้อมคว้ามะม่วง ที่ชายคนนี้หยิบยื่นให้ ในหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อ...
05/30/2020

ลิงเอื้อมคว้ามะม่วง ที่ชายคนนี้หยิบยื่นให้ ในหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย ซึ่งตอนนี้นักท่องเที่ยวเดินทางมาน้อยลง ช่วงการระบาดของโควิด-19 ทำให้ไม่ค่อยมีคนมาให้อาหารเจ้าลิงตัวนี้อย่างที่เคยเป็น

A macaque monkey reaches for a mango offered by a man by the side of the road in Hua Hin, Thailand, as low tourist numbers due to the ongoing COVID-19 situation have resulted in a decrease in the number of people feeding them.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

ทางการสหรัฐฯ ร่วมกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากภาคเอกชน เตรียมใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ...
05/30/2020
สหรัฐฯ งัดไม้ตาย ส่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์ สู้โควิด-19

ทางการสหรัฐฯ ร่วมกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากภาคเอกชน เตรียมใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ หรือ นาซา เพื่อร่วมหาทางต่อสู้กับการระบาดของโควิด-19 ในประเทศ

ทางการสหรัฐฯ ร่วมกับยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีจากภาคเอกชน เตรียมใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารการบ...

ทีมบินผาดแผลงของกองทัพอากาศอิตาลี Frecce Tricolori บินเหนือน่านฟ้าบริเวณ Basilica of Saint Mary of Health ในเวนิส อิตาลี...
05/30/2020

ทีมบินผาดแผลงของกองทัพอากาศอิตาลี Frecce Tricolori บินเหนือน่านฟ้าบริเวณ Basilica of Saint Mary of Health ในเวนิส อิตาลี ระหว่างการทัวร์ทั่วอิตาลี ช่วงการระบาดของโควิด-19

The aerobatic demonstration team of the Italian Air Force, the Frecce Tricolori, fly over the Basilica of Saint Mary of Health as part of a nationwide tour to show solidarity following the outbreak of the coronavirus disease, in Venice, Italy.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

05/30/2020
ทรัมป์ กร้าว! ตัดสัมพันธ์อนามัยโลก-ถอดสิทธิพิเศษการค้าฮ่องกง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก และเตรียมถอดสิทธิพิเศษทางการค้ากับฮ่องกง ตามรายงานของ CNBC และรอยเตอร์

ประธานาธิบดีทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ กล่าวแถลงการณ์ที่ทำเนียบขาวในวันศุกร์ ตำหนิจีนว่าเอาเปรียบสหรัฐฯ มานานในหลายๆเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงการที่จีนปกปิดข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัส ทั้งกับสหรัฐฯและองค์การอนามัยโลก ทั้งที่ทั่วโลกยังต้องการคำตอบและความโปร่งใสจากจีนในประเด็นโคโรนาไวรัสนี้

ผู้นำสหรัฐฯ ยังบอกด้วยว่า องค์การอนามัยโลกเข้าข้างจีนในหลายเรื่อง ทั้งที่จีนจะให้เงินสนับสนุนกับอนามัยโลกน้อยกว่าสหรัฐฯอยู่มาก ด้วยเหตุนี้สหรัฐฯ จึงตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อีกด้านหนึ่ง ประธานาธิบดีทรัมป์ ยังกล่าวตำหนิการผ่านกฏหมายความมั่นคงฮ่องกงของสภาแห่งชาติจีน การเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัฐบาลปักกิ่งถือเป็นสิ่งที่น่าเศร้าสำหรับชาวฮ่องกงและทั่วโลก เพราะทำให้ฮ่องกงไม่มีอิสระอย่างที่ควรจะเป็น ทางรัฐบาลสหรัฐฯจึงเตรียมพิจารณากระบวนการยกเลิกการให้สิทธิพิเศษทางการค้าที่เคยให้กับฮ่องกง เพื่อตอบโต้การผลักดันกฏหมายความมั่นคงของรัฐบาลปักกิ่งที่จะมีผลบังคับใช้กับฮ่องกงในอนาคตอันใกล้
#VOANEWS #VOATHAI #WORLDNEWS

ชายคนนี้ทรุดลงพร้อมสวดมนต์ทั้งน้ำตา ในช่วงที่ตำรวจปิดทางเข้าออกพื้นที่สถานีตำรวจมินนีอาโพลิส หลังการประท้วงเดือดทั่วเมือ...
05/30/2020

ชายคนนี้ทรุดลงพร้อมสวดมนต์ทั้งน้ำตา ในช่วงที่ตำรวจปิดทางเข้าออกพื้นที่สถานีตำรวจมินนีอาโพลิส หลังการประท้วงเดือดทั่วเมืองจากการเสียชีวิตของนายจอร์จ ฟลอยด์ ชายแอฟริกันอเมริกัน ที่ถูกอดีตตำรวจเดเรค ชอวิน ใช้เข่าล็อคคอนายฟลอยด์ระหว่างควบคุมตัวจนสิ้นลม เมื่อวันจันทร์ ที่มินนีอาโพลิส รัฐมินนิโซตา

A man preaches through tears as State Police block access to the area near the Minneapolis Police third precinct following days of demonstrations in response to the death of African-American man George Floyd in Minneapolis, Minnesota.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

05/29/2020
รายการสุดสัปดาห์กับวีโอเอ ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563

รายการสุดสัปดาห์กับวีโอเอ คุยสบายๆ รูปแบบใหม่ในยุค “work from home” ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตามเวลาในประเทศไทย

เรื่องเด่นวันนี้

- ประเด็นร้อนสหรัฐฯ การประท้วง-จลาจลบานปลายในรัฐมินนิโซตา หลังจากตำรวจผิวขาวใช้กำลังจับกุม ‘จอร์จ ฟลอยด์’ ชายผิวสีจนทำให้เสียชีวิต

- จับตาบราซิล ประเทศ hot spot ใหม่ของการระบาดโควิด-19

- ปธน. 'ทรัมป์' ทะเลาะกับโซเชียลมีเดีย 'ทวิตเตอร์' เพราะอะไร

- สัมพันธ์ จีน-สหรัฐฯ ตึงเครียด หลังการผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงโดยการผลักดันของกรุงปักกิ่ง

- บริษัทใดบ้างมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากบ้านแบบถาวร

- ใครอยากฟิต รีดลดหุ่นหลังล็อคดาวน์โควิด-19 ติดตามคำแนะนำเรื่องการกลับไปเข้ายิม

05/29/2020

รายการสุดสัปดาห์กับวีโอเอ คุยสบายๆ รูปแบบใหม่ในยุค “work from home” ประจำวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2563 ตามเวลาในประเทศไทย

เรื่องเด่นวันนี้

- ประเด็นร้อนสหรัฐฯ การประท้วง-จลาจล บานปลายในรัฐมินนิโซตา หลังจากตำรวจผิวขาวใช้กำลังจับกุม ‘จอร์จ ฟลอยด์’ ชายผิวสีจนทำให้เสียชีวิต

- จับตาบราซิล ประเทศ hot spot ใหม่ของการระบาดโควิด-19

- ปธน. 'ทรัมป์' ทะเลาะกับโซเชียลมีเดีย 'ทวิตเตอร์' เพราะอะไร

- สัมพันธ์ จีน-สหรัฐฯ ตึงเครียด หลังการผ่านกฎหมายความมั่นคงฮ่องกงโดยการผลักดันของกรุงปักกิ่ง

- บริษัทใดบ้างมีนโยบายให้พนักงานทำงานจากบ้านแบบถาวร

- ใครอยากฟิต รีดลดหุ่นหลังล็อคดาวน์โควิด-19 ติดตามคำแนะนำเรื่องการกลับไปเข้ายิม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก และเตรียมถอดสิทธิพิเศษทางการค้ากับฮ่องกง...
05/29/2020
ทรัมป์ กร้าว! ตัดสัมพันธ์อนามัยโลก-ถอดสิทธิพิเศษการค้าฮ่องกง

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก และเตรียมถอดสิทธิพิเศษทางการค้ากับฮ่องกง ตามรายงานของ CNBC และรอยเตอร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ ประกาศกร้าวตัดสัมพันธ์กับองค์การอนามัยโลก และเตรียมถอดสิทธิพิเศษ.....

ผู้แสวงบุญสวมหน้ากากอนามัยและประกอบพิธีทางศาสนา ระหว่างที่คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ช่วงการระบาดของโควิด-19 ในวันศุ...
05/29/2020

ผู้แสวงบุญสวมหน้ากากอนามัยและประกอบพิธีทางศาสนา ระหว่างที่คงมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม ช่วงการระบาดของโควิด-19 ในวันศุกร์ ที่มัสยิด Fatih ในนครอิสตันบูล ตุรกี

Worshippers wearing protective face masks maintain the required social distance to protect against coronavirus disease during the Friday prayer outside The Fatih Mosque in Istanbul.
#VOATHAI #VOANEWS #WORLDNEWS

ทางการสหรัฐฯ บุกรวบตัวอดีตตำรวจผิวขาวของมินนีอาโพลิส ผู้ใช้เข่ากดคอชายผิวสี จอร์จ ฟลอยด์ จนเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ ด้านผ...
05/29/2020
รวบอดีตตำรวจผิวขาวผู้สังหารชายผิวสีในมินนีอาโพลิส

ทางการสหรัฐฯ บุกรวบตัวอดีตตำรวจผิวขาวของมินนีอาโพลิส ผู้ใช้เข่ากดคอชายผิวสี จอร์จ ฟลอยด์ จนเสียชีวิตเมื่อวันจันทร์ ด้านผู้นำสหรัฐฯ ทวีตเติมเชื้อไฟระหว่างที่การประท้วงต่อต้านการใช้ความรุนแรงของตำรวจรุนแรงต่อเนื่องเป็นวันที่ 3

ทางการสหรัฐฯ บุกรวบตัวอดีตตำรวจผิวขาวของมินนีอาโพลิส ผู้ใช้เข่ากดคอชายผิวสี จอร์จ ฟลอยด์ จนเสียชีวิตเมื....

ยอดติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ใกล้แตะ 6 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตมากกว่า 3.6 แสนคน ส่วนบราซิลเตร...
05/29/2020
ยอดติดเชื้อโควิด-19 เฉียด 6 ล้านคนทั่วโลก

ยอดติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ใกล้แตะ 6 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตมากกว่า 3.6 แสนคน ส่วนบราซิลเตรียมเปิดเศรษฐกิจวันจันทร์หน้า (1 มิ.ย.) แม้ยอดเสียชีวิตพุ่งทะลุ 1 พันรายทุกวัน

ยอดติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ใกล้แตะ 6 ล้านคนทั่วโลกแล้ว ส่วนผู้เสียชีวิตมากกว่า 3.6 แสนคน ส่ว...

ทางฝ่ายบริหารกิจการภายในของนครโฮจิมินห์ มีแผนจะจัดพื้นที่ให้เป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแห่งใหม่ขึ้น โดยจะรวม 3 เขตพื้นที่ในน...
05/29/2020
เผยโฉม “ซิลิคอน แวลลีย์” เวียดนามสไตล์

ทางฝ่ายบริหารกิจการภายในของนครโฮจิมินห์ มีแผนจะจัดพื้นที่ให้เป็นศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแห่งใหม่ขึ้น โดยจะรวม 3 เขตพื้นที่ในนครโฮจิมินห์ ที่มีประชากรกว่า 1 ล้านคนอาศัยอยู่ตามแนวแม่น้ำไซง่อนเป็นหนึ่งโซนเดียว เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

Business News นครโฮจิมินห์ซิตี้ หรือกรุงไซ่ง่อนเดิมของเวียดนามซึ่งมีฐานะเป็นศูนย์กลางทางการเงินของประเทศมีแผนจ...

ดิสนีย์ เตรียมกลับมาเปิดสวนสนุกในรัฐฟลอริดา ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ตามการเปิดเผยของดิสนีย์
05/29/2020
เตรียมกลับมาเปิด “ดิสนีย์เวิลด์ ฟลอริดา” กรกฎาคมนี้

ดิสนีย์ เตรียมกลับมาเปิดสวนสนุกในรัฐฟลอริดา ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ตามการเปิดเผยของดิสนีย์

Business News ดิสนีย์ เตรียมกลับมาเปิดสวนสนุกในรัฐฟลอริดา ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ ตามการเปิดเผยของดิสนีย์ในวันพ....

เรื่องราวของนักสู้วัวกับกระทิงดุ - สองคู่ปรับเก่า และศัตรูหน้าใหม่: โควิด-19 !!https://www.voathai.com/a/bull-fighting-c...
05/29/2020
นักสู้วัวกับกระทิงดุ - สองคู่ปรับเก่าและศัตรูหน้าใหม่: โควิด-19

เรื่องราวของนักสู้วัวกับกระทิงดุ - สองคู่ปรับเก่า และศัตรูหน้าใหม่: โควิด-19 !!

https://www.voathai.com/a/bull-fighting-ct/5438864.html

Bull Fighting การสู้วัว กิจกรรมการต่อสู้ระหว่าง Matador หรือนักสู้วัวผู้โบกสะบัดธงสีแดงเพื่อล่อวัวกระทิงตัวผู้หนักรา...

หนังสือเล่มใหม่ที่ใช้ชื่อว่า "The Ballad of Songbirds and Snakes" ของนักเขียน ซูซานน์ คอลลินส์ ซึ่งเป็นเรื่องราวในช่วงเว...
05/29/2020
หนังสือ 'ฮังเกอร์เกมส์' เล่มใหม่ ทำยอดขายแล้วกว่า 500,000 ฉบับ

หนังสือเล่มใหม่ที่ใช้ชื่อว่า "The Ballad of Songbirds and Snakes" ของนักเขียน ซูซานน์ คอลลินส์ ซึ่งเป็นเรื่องราวในช่วงเวลาก่อนที่จะมาเป็น "Hunger Games" สามเล่มแรก โดยเปิดตัวออกมาหลังเล่มที่สามคือ "Mockingjay" 10 ปีพอดี

https://www.voathai.com/a/new-hunger-games-book/5439754.html

หนังสือชุด ฮังเกอร์ เกมส์ (Hunger Games) เล่มใหม่ล่าสุดซึ่งเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทำยอดขายไปแล้วมากกว่า 500,000 ฉบ.....

ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีเงินสด อย่างเช่น การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จลุล่ว...
05/29/2020
ผู้คนจะหยุดใช้เงินสดเป็นการถาวรหลังโควิด-19 หรือไม่?

ยังมีบางสิ่งบางอย่างที่คนเราไม่สามารถทำได้ถ้าไม่มีเงินสด อย่างเช่น การติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ธุรกิจสำเร็จลุล่วง เพราะคงไม่มีใครที่อยากจ่ายหรือรับด้วยบัตรเครดิต !!

https://www.voathai.com/a/do-we-still-use-cash/5440503.html

Do We Still Use Cash ผู้คนมักจะเก็บเงินสดไว้ที่บ้านในยามคับขันมานานหลายศตวรรษแล้ว แต่อาจไม่ใช่ในช่วงภาวะวิกฤตของโค.....

Address

330 Independence Ave SW
Washington D.C., DC
20024

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when VOA Thai posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to VOA Thai:

Videos

Nearby media companies


Other Broadcasting & media production in Washington D.C.

Show All

Comments

>> Covid-19 Fundraising Action >> The Covid-19 pandemic has had an impact on the economy of the community, especially underprivileged families. Let's be in line to help others fight covid-19. Donations can be channeled through PEMUDA PEDULI LOVE KASIH (P2CK) accounts a.n. SUTOMO BCA Bank 8170909101 Bank BNI 0198016605 (for Outside Indonesia) Note: Please put UNIQUE CODE 019 behind the transfer nominal Funds collected will be channeled to: Grocery packages include: - rice - Cooking oil - Sugar - Milk - egg - Instant noodles - Hand soap -Face mask -Etc. Donations can be in the form of money and goods. Information and confirmation of donations can contact: Budi Gunawan (WA + 62812-5730-7361) Aling (WA: +6282251369815) For Malaysians, you can contact them directly Prasetya (+601123558007) Together spread Love SOLIDARITY OF OPPONENT COVID-19
ส่งภาพ ตอนรับปริญญาตรี ถ่ายภาพกับพี่จำเริญ จำไม่ได้แล้วว่ารู้จักกับพี่ได้ยังไง แต่พอรื้อรูปเก่าเจอ เลย ค้น ว่าคนเดียวกันไหม ใช่จริงๆ ด้วย ฟัง voaมานาน ไม่ทราบว่าเป็นพี่จำเริญ ค่ะกาลเวลา ทำอะไรพี่ไม่ได้เลย ยังหล่อเหมือนในรูป แม้จะผ่านมา 40 ปีแล้ว. ขอให้พี่กับ ทุกท่าน ปลอดภัย ไม่ติดเชื้อโควิด19นะคะ เอาใจช่วยชาวอเมริกัน ค่ะ
I want to suggest world to use "VITAMIN C" to control COVID-19 as following : 1.100-200mg /day for children . 2.500-1,000 mg/ day for adult 3. 1,000 or up 1,000 mg/ day for out working adult 4. 2,000 mg /.....?hrs. for adult of COVID-19 cases
ชอบครับVOA,ใด้ดูข่าวต่างประเทศบ้างครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผม
รายงานข่าวใด้ดีมากๆเลยครับผม
กระทรวงการคลังสหรัฐฯเสนอเร่งจ่ายเงินอุดหนุนประชาชน ต้น เมย. กระทรวงการคลังสหรัฐฯเสนอการจ่ายเงินกระตุ้นการจับจ่าย ให้สามารถโอนไปสู่ประชาชนอเมริกันได้ ต้นเดือนเมษายน ซึ่งถือเป็นมาตรการสำคัญของแผนเศรษฐกิจในยามที่เกิดผลรุนแรงต่อหลายอุตสาหกรรมจากการระบาดของโคโรนาไวรัส สำนักข่าวเอพีรายงานว่า กระทรวงการคลังสหรัฐฯออกบันทึกในวันพุธ ที่แสดงความต้องการให้เงินอัดฉีด รายได้ของประชาชน สองระรอก มูลค่ารวม 500,000 ล้านดอลลาร์ หรือรอบละ 250,000 ล้านดอลลาร์ โดยเร็ว กล่าวคือ กระทรวงฯต้องการให้เกิดการจ่ายเงินรอบแรก วันที่ 6 เมษายน และรอบที่สองในกลางเดือนพฤษภาคม ประชาชนอเมริกัน จะได้รับเงินในอัตราที่ต่างกัน ตามระดับรายได้และขนาดของครอบครัว250 ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐสภา ก่อนมีผลบังคับใช้ นอกจากนี้กระทรวงการคลังแนะนำให้มีการพยุงอุตสาหกรรมสายการบิน ด้วยเงิน 50,000 ล้านดอลลาร์ ธุรกิจขนาดเล็ก 300000 ล้านดอลลาร์ และธุรกิจอื่นๆที่ได้รับผลกระทบอีก 150,000 ล้านดอลลาร์
" Toute musique n'est qu'une suite d'élans qui convergent vers un point de repos." เพลงทั้งหมดเป็นเพียงหนื่งเดียวภาคต่อแรง ของการรวมแรงกระตุ้นชื่งแปลงเป็นจุดพักผ่อน.
ข่าวสารนิเทศ : ถ้อยแถลงกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ ถ้อยแถลงกรณีการยุบพรรคอนาคตใหม่ ๑. ประเทศไทยรับทราบความสนใจของบางประเทศต่อกรณีคดีความ ซึ่งนำไปสู่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ๒. คำวินิจฉัยดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยปราศจากอคติต่อการกระทำหรือผู้กระทำที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ควรคำนึงด้วยว่า รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากประชาชนผ่านการทำประชามติ โดยได้นำหลักกฎหมายในรัฐธรรมนูญมาประกอบเป็นแนวทางให้พรรคการเมืองทุกพรรคที่เข้าร่วมการเลือกตั้งทั่วไปครั้งที่ผ่านมาใช้ ๓. ประเทศไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างค่านิยมของประชาธิปไตยและการเมืองพหุนิยม พร้อมเชื่อว่า โดยเคารพอธิปไตยของประเทศไทย มิตรประเทศจะสนับสนุนประเทศไทยในการปฏิบัติตามกฎหมายสูงสุดของประเทศเหมือนที่ผ่านมา เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยให้การประติบัติต่อสมาชิกประชาคมระหว่างประเทศ 23 ก.พ. 2563 8:08:26 VOA Thai ควรอ่านข่าวทั้งสองฝ่าย เขาถึงเรียกว่า เป็นนักข่าวมืออาชีพที่เป็นกลาง
การทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ก็ต้องโดนศาลตัดสิน นี่ประเทศไทย เกรงใจกฏหมายไทยด้วย ทางVOAThai อย่ามาใช้คำว่า นิติสงคราม รับไม่ได้
ได้รับปฎิทินแล้วค่ะ :)
🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅🎅 Merry Christmas !!! ขอส่งความสุขในวันคริสต์มาสมายังชาววีโอเอไทยทุกท่านค่ะ
สวัสดีค่ะ...Love