Lịch cúp điện

Lịch cúp điện Chuyên trang cung cấp Lịch cúp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
(14)

Operating as usual

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/06 đến ngày 03/07/2021https://daklak2...
19/06/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/06 đến ngày 03/07/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/68546/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-2706-den-ngay-03072021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 27/06 đến ngày 03/07/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/68546/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-2706-den-ngay-03072021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/06 đến ngày 26/06/2021https://daklak2...
12/06/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/06 đến ngày 26/06/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/68333/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-2006-den-ngay-26062021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/06 đến ngày 26/06/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/68333/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-2006-den-ngay-26062021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 13/06 đến ngày 19/06/2021https://daklak2...
07/06/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 13/06 đến ngày 19/06/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/68147/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay1306-den-ngay-19062021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 13/06 đến ngày 19/06/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/68147/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay1306-den-ngay-19062021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/06 đến ngày 12/06/2021https://daklak2...
31/05/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/06 đến ngày 12/06/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/67897/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-0606-den-ngay-12062021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/06 đến ngày 12/06/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/67897/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-0606-den-ngay-12062021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2021https://daklak24h...
06/04/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/66247/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-114-den-ngay-1742021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 11/4 đến ngày 17/4/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/66247/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-114-den-ngay-1742021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 04/4 đến ngày 10/04/2021https://daklak24...
01/04/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 04/4 đến ngày 10/04/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/65019/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-044-den-ngay-10042021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 04/4 đến ngày 10/04/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/65019/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-044-den-ngay-10042021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2021https://daklak24h...
20/03/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/64772/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-283-den-ngay-0342021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/3 đến ngày 03/4/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/64772/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-283-den-ngay-0342021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 07/3 đến ngày 13/03/2021https://daklak24...
01/03/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 07/3 đến ngày 13/03/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/64116/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-073-den-ngay-13032021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 07/3 đến ngày 13/03/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/64116/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-073-den-ngay-13032021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/2 đến ngày 06/03/2021https://daklak24...
21/02/2021
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/2 đến ngày 06/03/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 28/2 đến ngày 06/03/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/63907/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-282-den-ngay-06032021.html

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão dưỡng trên lưới điện trong thời gian từ ngày 28/2 đến ngày 06/03/2021. Cụ thể như sau:

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 21/2 đến ngày 27/2/2021https://daklak24h...
16/02/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 21/2 đến ngày 27/2/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/63793/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-212-den-ngay-2722021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 21/2 đến ngày 27/2/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/63793/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-212-den-ngay-2722021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/2 đến ngày 08/2/2021https://daklak24h...
31/01/2021

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/2 đến ngày 08/2/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/63531/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-062-den-ngay-0822021.html

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 06/2 đến ngày 08/2/2021
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/63531/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-062-den-ngay-0822021.html

Công ty Truyền thông Đắk Lắk 24h
26/10/2020
Công ty Truyền thông Đắk Lắk 24h

Công ty Truyền thông Đắk Lắk 24h

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão dưỡng trên lưới điện trong thời gian từ ngày 01/11 đến ngày 07/11/2020. Cụ thể như sau:

Lịch cúp điện lần thứ 33 năm 2020Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/9 đế...
12/09/2020
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2020

Lịch cúp điện lần thứ 33 năm 2020
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2020
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/59236/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-209-den-ngay-2692020.html

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão dưỡng trên lưới điện trong thời gian từ ngày 20/9 đến ngày 26/9/2020. Cụ thể như sau:

Lịch cúp điện lần thứ 30 năm 2020Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 23/8 đế...
22/08/2020
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2020

Lịch cúp điện lần thứ 30 năm 2020
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2020
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/58486/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-238-den-ngay-2982020.html

Công ty Điện lực Đắk Lắk xin trân trọng thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác bão dưỡng trên lưới điện trong thời gian từ ngày 23/8 đến ngày 29/8/2020. Cụ thể như sau:

(Do gặp vấn đề sự cố về việc chia sẻ trên trang Lịch cúp điện nên thông tin về lịch cúp điện lần thứ 28 được đăng tải mu...
10/08/2020

(Do gặp vấn đề sự cố về việc chia sẻ trên trang Lịch cúp điện nên thông tin về lịch cúp điện lần thứ 28 được đăng tải muộn hơn so với thời gian, mong các bạn thông cảm).
Lịch cúp điện lần thứ 28 năm 2020
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 09/8 đến ngày 15/8/2020
https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/58146/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-098-den-ngay-1582020.html

Address

73 Y Bih Aleo
Buon Ma Thuot

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lịch cúp điện posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Lịch cúp điện:


Other Media/News Companies in Buon Ma Thuot

Show All

Comments

Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 18/07 đến ngày 24/07/2021 Link bài viết: https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/69214/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-1807-den-ngay-24072021.html
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 18/4 đến ngày 24/04/2021 Link bài viết: https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/66426/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-184-den-ngay-24042021.html
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 04/4 đến ngày 10/04/2021 Link bài viết: https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/65019/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-044-den-ngay-10042021.html
Cho hỏi dưới đường lưỡi điện trồng cây được không ak
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 21/3 đến ngày 27/03/2021 Link bài viết: https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/64572/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-213-den-ngay-27032021.html
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 13/3 đến ngày 20/03/2021 Link bài viết: https://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/64312/-lich-tam-ngung-cung-cap-dien-tren-dia-ban-tinh-dak-lak-trong-thoi-gian-tu-ngay-133-den-ngay-20032021.html
lich cup dien huyen tan thanh
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian từ ngày 12/11/2017 đến ngày 18/11/2017
Hôm nay có điện ko ạ. 4/11 cư bao ,đắklak .
Lịch tạm ngừng cung cấp điện trong thời gian từ ngày 20/8/2017 đến ngày 26/8/2017 http://daklak24h.com.vn/lich-cup-dien/25962/lich-tam-ngung-cung-cap-dien-trong-thoi-gian-tu-ngay--2082017-den-ngay-2682017.html