Humapi Gamer

Humapi Gamer Chiến LOL - NARKA - PUBG MOBI !! Live lúc 00h-04h và 11h - 15h hàng ngày !!! Ae xem live vui vẻ

12/07/2023

Bắt đầu lại thôi!!

hello aeee
26/05/2023

hello aeee

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Thuê hire me điii anh em
19/04/2023

Thuê hire me điii anh em

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vao day xem nhe
02/04/2023

Anh em vao day xem nhe

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

helloo ae
27/03/2023

helloo ae

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Hiiii
24/03/2023

Hiiii

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

hello ae
29/01/2023

hello ae

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

hii ae
19/01/2023

hii ae

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Hello ae, theo doi e nhe
14/01/2023

Hello ae, theo doi e nhe

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Hiiii ae
11/01/2023

Hiiii ae

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

31/12/2022

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

H222
30/12/2022

H222

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

hii
24/12/2022

hii

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

noel vv
24/12/2022

noel vv

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

hello
19/12/2022

hello

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Hiiiii
24/11/2022

Hiiiii

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Hêllo
22/11/2022

Hêllo

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Đêm rồii
13/11/2022

Đêm rồii

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Helllo
13/11/2022

Helllo

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Leo cuối mùa giải
09/11/2022

Leo cuối mùa giải

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Ae xem ủng hộ e nhé
04/11/2022

Ae xem ủng hộ e nhé

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Ae tham gia GGlive ủng hộ e nhé
02/11/2022

Ae tham gia GGlive ủng hộ e nhé

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Ae vao ủng hộ e nhé
27/10/2022

Ae vao ủng hộ e nhé

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vào theo dõi và giao lưu vs e nào
20/09/2022

Anh em vào theo dõi và giao lưu vs e nào

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

https://gglive.onelink.me/BfJ0/Humapi Ae ios thì tải app ở đây để tối vào giao lưu với e nhé
15/09/2022

https://gglive.onelink.me/BfJ0/Humapi
Ae ios thì tải app ở đây để tối vào giao lưu với e nhé

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em ung ho e nhe
14/09/2022

Anh em ung ho e nhe

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vao theo dõi em ở đây với nhé !!!!!
07/09/2022

Anh em vao theo dõi em ở đây với nhé !!!!!

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Theo dõi e tại đây nhé ae
28/08/2022

Theo dõi e tại đây nhé ae

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vao day theo doi toi nhe
25/08/2022

Anh em vao day theo doi toi nhe

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em tải lại nhéVẫn live đều vào 10h-14h or 00h - 4h
25/08/2022

Anh em tải lại nhé
Vẫn live đều vào 10h-14h or 00h - 4h

Các users thân mến, chúng tôi đang tiến hành triển khai một phiên bản GG Live hoàn toàn mới. Vì vậy, chúng tôi xin gửi tới các bạn một số thông báo vô cùng quan trọng như sau:

1. Đối với ứng dụng CH Play:
- Bản GG LIVE CŨ trên ứng dụng sẽ bị gỡ, thời gian cập nhật bản mới sẽ diễn ra từ 5h00 - 09h00 sáng ngày mai (26/08)
- Toàn bộ dữ liệu sẽ được chuyển sang bản GG LIVE mới.
- Mọi hoạt động trên bản GG LIVE CŨ sẽ KHÔNG THỰC HIỆN ĐƯỢC NỮA, BAO GỒM CẢ VIỆC NẠP TIỀN, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu việc thực hiện giao dịch mua GCoin của các bạn không thành công tại thời điểm này.
- Bản GG Live mới sẽ "lên sàn" từ 09h00 sáng mai (26/08).

2. Đối với ứng dụng APP STORE:
- Bản GG LIVE CŨ cũng sẽ KHÔNG SỬ DỤNG ĐƯỢC NỮA, BAO GỒM CẢ VIỆC NẠP TIỀN.
- Bản GG LIVE MỚI sẽ được chúng tôi cập nhật sau một vài ngày nữa.

3. Đối với trang web GG Live: các bạn vẫn có thể sử dụng bình thường sau 9h sáng mai (26/08).

Bản cập nhật lần này, đội ngũ GG Live mong muốn sẽ đem lại cho các bạn một phiên bản GG Live hoàn toàn mới để chúng ta có những phút giây giải trí mang đúng tiêu chí của chúng tôi: CHỌN GIẢI TRÍ - CHỌN GG LIVE. Một lần nữa, chúng tôi chân thành xin lỗi và cảm ơn các bạn vì sự cố lần này và hi vọng rằng, phiên bản GG Live mới của chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn những trải nghiệm thú vị nhất.

Best regards,
--------------------------------
CHỌN GIẢI TRÍ - CHỌN GG LIVE
Website: https://gglive.vn/

Anh em vao day follow ủng hộ e nhé
20/08/2022

Anh em vao day follow ủng hộ e nhé

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vao day theo doi toi them nhe
15/08/2022

Anh em vao day theo doi toi them nhe

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Ae
13/08/2022

Ae

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vào đây theo dõi tôi nhé
11/08/2022

Anh em vào đây theo dõi tôi nhé

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Anh em vào bên này theo dõi tôi nữa với nhé..
09/08/2022

Anh em vào bên này theo dõi tôi nữa với nhé..

GG Live là mạng xã hội live stream về game, eSports và giải trí. Với những chương trình live stream mang chất riêng độc đáo, GG Live sẽ mang đến cho bạn những phút giây thư giãn trọn vẹn. Truy cập ngay GG Live để nhập tiệc live stream cực chất...

Address

Cầu Giấy
Hanoi
100000

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Humapi Gamer posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Humapi Gamer:

Videos

Share


Other Gaming Video Creators in Hanoi

Show All