ពូហួន

ពូហួន ពូហួន លក់ដីស្រែ ដីចំការ ដីកសិកម្ម ខ្នាតតូច ធំ ប្រចាំខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
(10)

ដីលក់បន្ទាន់ 3 ហិចតាមានចន្ទី 1,000 ដើម ប្រមូលផលបានស្រាប់ ** ចំណុចពិសេស (ដីជាប់អូរមិនរីង និងជាប់ផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង 163...
18/10/2023

ដីលក់បន្ទាន់ 3 ហិចតាមានចន្ទី 1,000 ដើម ប្រមូលផលបានស្រាប់ ** ចំណុចពិសេស (ដីជាប់អូរមិនរីង និងជាប់ផ្លូវគ្រួសក្រហមប្រវែង 163 ម៉ែត្រ​ (ផ្លូវ ១៥ ម៉ែត្រ ជាប់បង្គោលភ្លើង 3 ខ្សែ) អាចចិញ្ចឹមត្រី ចិញ្ចឹមបង្កង ចិញ្ចឹមជ្រូក គោ មាន់ទាជាដើម ចំពោះសាច់ដីអាចដាំបានដូចជា ធុរ៉េន ដូង មាន ខ្នុរ ចេក ។ល។
** ទំហំ : 3 ហិចតា (ចង់បានលើសពីនេះក៏បានពី 5 ទៅ 8 ហិចតា )
** តំលៃ : $ 28,000 (ចរចា)
** ទីតាំង : ភូមិដំណាក់អំពិល ឃុំក្តុលសែនជ័យ ខេត្តកំពុងឆ្នាំង
លក្ខណដី : ជាប់ផ្ទះប្រជាជនរស់នៅ 2.5គីឡូ ម៉ែត្រ ពីសាលារៀន ដីនេះអាចសង់លំនៅឋានរស់នៅបានព្រោះមិនស្ងាត់ រំលងដីនេះ 3Km មានកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមុងរិទ្ធី កសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោខ្នាធំ
** ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់ (រត់ការបង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា)
** មានចំងាយ: 105 គីឡី ពីភ្នំពេញដល់ទីតាំងដី
ពត៌មានបន្ថែម
012 359 128 (telegram) / 098 688 692/ 098 340 108 / 0972 000 087

ដីលក់👉 ទំហំ    : 1.5 ហិចតា👉 តំលៃ   : $5,300 / ហ.ត (ចរចា)👉 ទីតាំង   : ស្រុកទឹកផុស កំពង់ឆ្នាំង👉 លក្ខណដី : កសិកម...
03/08/2023

ដីលក់
👉 ទំហំ : 1.5 ហិចតា
👉 តំលៃ : $5,300 / ហ.ត (ចរចា)
👉 ទីតាំង : ស្រុកទឹកផុស កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម កសិដ្ឋាន
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង (បង្កាន់ដៃ)
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : ២៥ ម៉ែត្រ
(ផ្លូវទំហំ 5 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: ២២ គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិ
លេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: ១១៧ គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://t.me/+m9sAq-kUcT83YzQ1

29/07/2023

👉 ទំហំ : 12 ហិចតា
👉 តំលៃ : $11,900 / ហ.ត (ចរចា)
👉 ទីតាំង : ស្រុករលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម កសិដ្ឋាន រឺចំការ
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់ (បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា)
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 550 ម៉ែត្រ
(ផ្លូវទំហំ 8 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 3.5 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិ
លេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 78 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://t.me/+m9sAq-kUcT83YzQ1

29/07/2023

ដីលក់
👉 ទំហំ : 3 ហិចតា
👉 តំលៃ : $ 3,700/ហ.ត (ចរចា)
👉 ទីតាំង : ឃុំពេជ្យចង្វារ ស្រុកបរិបូណ៌ កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម កសិដ្ឋាន រឺចំការ
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 150 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 8 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 16 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 127 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://t.me/+m9sAq-kUcT83YzQ1

ដីលក់👉 ទំហំ    : 40m x 50m = 2,000 m2👉 តំលៃ   : $ 6,000 (ចរចា)👉 ទីតាំង  ​​: ស្រុករលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង👉 លក្ខណដី...
08/07/2023

ដីលក់
👉 ទំហំ : 40m x 50m = 2,000 m2
👉 តំលៃ : $ 6,000 (ចរចា)
👉 ទីតាំង ​​: ស្រុករលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម សង់លំនៅឋាន
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់​
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 5០ ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 8 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 6 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 80 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://t.me/+m9sAq-kUcT83YzQ1

ដីលក់👉 ទំហំ    : 12 ហិចតា👉 តំលៃ   : $ 11,900 / ហ.ត (ចរចា)👉 ទីតាំង  ​​: ស្រុករលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង👉 លក្ខណដី : កស...
06/07/2023

ដីលក់
👉 ទំហំ : 12 ហិចតា
👉 តំលៃ : $ 11,900 / ហ.ត (ចរចា)
👉 ទីតាំង ​​: ស្រុករលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម កសិដ្ឋាន រឺចំការ
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់​ (បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា)
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 550 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 8 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 3.5 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 78 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/
https://web.facebook.com/profile.php?id=100079144433577
https://t.me/+m9sAq-kUcT83YzQ1

ដីលក់👉 ទំហំ    : 11 ហិចតា👉 តំលៃ   : $ 3,700/ហ.ត (ចរចា)👉 ទីតាំង  : ឃុំពេជ្យចង្វារ ស្រុកបរិបូណ៌ កំពង់ឆ្នាំង👉 លក...
23/06/2023

ដីលក់
👉 ទំហំ : 11 ហិចតា
👉 តំលៃ : $ 3,700/ហ.ត (ចរចា)
👉 ទីតាំង : ឃុំពេជ្យចង្វារ ស្រុកបរិបូណ៌ កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម កសិដ្ឋាន រឺចំការ
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់+រឹង
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 500 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 8 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 16 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 127 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/
https://web.facebook.com/profile.php?id=100079144433577
https://t.me/+m9sAq-kUcT83YzQ1

09/06/2023

ថ្ងៃនេះពូហួនបានទទួលសមាជិកចំនួន 17K followers! ពូហួនសូមអរគុណ followers ទាំងអស់ដែលបានបន្តការគាំទ្រ និងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផេកផ្លូវការរបស់ពូហួន
អរគុណ 🙏🤗🎉

ដីលក់👉 ទំហំ    : 11 ហិចតា👉​ តំលៃ   : $ 4,500/ហិចតា (ចរចា)👉 ទីតាំង  : ឃុំពេជ្យចង្វារ ​ស្រុកបរិបូណ៌ កំពង់ឆ្នាំង👉 ...
22/04/2023

ដីលក់
👉 ទំហំ : 11 ហិចតា
👉​ តំលៃ : $ 4,500/ហិចតា (ចរចា)
👉 ទីតាំង : ឃុំពេជ្យចង្វារ ​ស្រុកបរិបូណ៌ កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម កសិដ្ឋាន រឺចំការ
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់+រឹង
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 500 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 8 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 16 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
​​​🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 127 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ

☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

អរគុណអតិថិជន និងម្ចាស់ដីដែលជឿទុកចិត្តលើពូហួន
31/03/2023

អរគុណអតិថិជន និងម្ចាស់ដីដែលជឿទុកចិត្តលើពូហួន

17/03/2023

👉 ទំហំ : 7.5 ហិចតា
👉​ តំលៃ : $ 27,000 / ហិចតា
👉 ទីតាំង : ឃុំខ្លុងពពក ​ស្រុកទឹកផុស កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : ចំការល្មើ
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់ទន់ (បង់ពន្ធប្រថាប់ត្រា)
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 135 ម៉ែត្រ
👉 មានចំងាយ: 3 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវ 53B ​​​និង 98 គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដល់ទីតាំងដី

☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

ដីលក់បន្ទាន់👉 ទំហំ    : 2 ហិចតា👉 តំលៃ   : $ 6,500 /ហិចតា (ចចារ)👉 ទីតាំង  : ឃុំក្រាំងស្គារ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំព...
07/03/2023

ដីលក់បន្ទាន់
👉 ទំហំ : 2 ហិចតា
👉 តំលៃ : $ 6,500 /ហិចតា (ចចារ)
👉 ទីតាំង : ឃុំក្រាំងស្គារ ស្រុកទឹកផុស ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម រឺចំការ (ក្បែភូមិប្រជាជនរស់នៅ)
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង (បង្កាន់ដៃវាស់វែង)
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 85 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 20 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 4 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវកៅស៊ូត្រពាំងម្លូរ-ក្រាំងស្គារ
និង 105 គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដល់ទីតាំងដី

☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

24/02/2023

ដីលក់បន្ទាន់
👉 ទំហំ : 15 ហិចតា
👉​ តំលៃ : $ 1.6/m2 ដាច់ (កាត់ប្លង់រឹងជូន)
👉 ទីតាំង : ឃុំឈូកសរ ​ស្រុកកំពង់ត្រឡាច កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : កសិកម្ម រឺចំការ (ក្បែភូមិប្រជាជនរស់នៅ)
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 20 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 20 ម៉ែត្រ)
👉 មានចំងាយ: 3 គីឡូម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
​​​🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 63 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ

☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

ដីភូមិលក់បន្ទាន់👉 ទំហំ    : 2,557 ម៉ែត្រការេ👉​ តំលៃ   : 15,000 $ (ចចារ)👉 ទីតាំង  : ឃុំជើងគ្រាវ ស្រុកទឹកផុស កំពង...
12/02/2023

ដីភូមិលក់បន្ទាន់
👉 ទំហំ : 2,557 ម៉ែត្រការេ
👉​ តំលៃ : 15,000 $ (ចចារ)
👉 ទីតាំង : ឃុំជើងគ្រាវ ស្រុកទឹកផុស កំពង់ឆ្នាំង
👉 លក្ខណដី : លំនៅឋាន (ក្បែរោងចក្រស្លកៅស៊ូ និងដីឡូតិ៍)
👉 ប្លង់កម្មសិទ្ធិ: ប្លង់រឹង
👉 ក្បាលដីជាប់ផ្លូវ : 50 ម៉ែត្រ
👉 មានចំងាយ: 671ម៉ែត្រពីផ្លូវជាតិលេខ 5 ដល់ទីតាំងដី
​​​🏡 ភ្នំពេញ-កំពង់ឆ្នាំង: 75 គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងភ្នំពេញ
🔌 មានបង្គោលភ្លើងរត់ដល់ទីតាំងដីស្រេច

☎️ ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

ដីជាប់អូរលក់បន្ទាន់ 1 ហិចតា 4,500$ (ចចារ)+ ទំហំ    : ដីជាក់ស្ដែង 12 ហិចតាជាង (កាត់ចំណីអូរហើយសល់          8...
04/02/2023

ដីជាប់អូរលក់បន្ទាន់ 1 ហិចតា 4,500$ (ចចារ)
+ ទំហំ : ដីជាក់ស្ដែង 12 ហិចតាជាង (កាត់ចំណីអូរហើយសល់
84700 ម៉ែត្រការេ)
+​ តំលៃ : 4,500$/ហិចតា (ចចារ)
+ ទីតាំង : ឃុំក្ដុលសែនជ័យ ស្រុកទឹកផុស កំពង់ឆ្នាំង
+ លក្ខណដី : កសិកម្ម អាចដាំដំណាំបានដូចជា (ខ្នុរ មាន ធុរេន ចន្ទី
ក្រូច ដូងក្រអូប)
+ ក្បាលដីជាប់ដងអូរ : 800 ម៉ែត្រ
+ មានចំងាយ 109 គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដល់ទីតាំងដី
ពត៌មានបន្ថែម
098 340 108 / 012 359 128 / 0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

អរគុណអតិថិជន និងម្ចាស់ដីដែលជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មពូហួន
04/02/2023

អរគុណអតិថិជន និងម្ចាស់ដីដែលជឿទុកចិត្តលើសេវាកម្មពូហួន

03/02/2023
ដីលក់បន្ទាន់ ម្ចាស់ត្រូវការលុយ+ ទំហំ    : 103 ម៉ែត្រ x 200 ម៉ែត្រ +​ តំលៃ   : 65,000 $ (ចចារ)+ ទីតាំង  : ឃុំអភិវ...
03/02/2023

ដីលក់បន្ទាន់ ម្ចាស់ត្រូវការលុយ
+ ទំហំ : 103 ម៉ែត្រ x 200 ម៉ែត្រ
+​ តំលៃ : 65,000 $ (ចចារ)
+ ទីតាំង : ឃុំអភិវឌ្ឍន៍ ស្រុករលាប្អៀរ កំពង់ឆ្នាំង
+ ប្លង់កម្មសិទ្ធ : ប្លង់រឺង (កាត់ប្លង់អោយ)
+ លក្ខណដី : កសិកម្ម រោងចក្រ សហគ្រាស (ដីមានទំហំល្អ)
+ ក្បាលដីជាប់ផ្លូវគ្រួសក្រហម : 103 ម៉ែត្រ (ផ្លូវទំហំ 40 ម៉ែត្រ កំពុងរៀបចំចាក់កៅស៊ូ)​
ម្ចាស់កុនលុយត្រូវការលក់បន្ទាន់ ក្នុងតំលៃទាបជាងទីផ្សារ 50% លំលៃតាមហាងឆេងដីនៅតំបន់នេះ ចាប់ពី 7$ ទៅ 9$ ក្នុង 1​ ម់ែត្រការ៉េ ហើយមានចំងាយ 80 គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញដល់ទីតាំងដី
ពត៌មានបន្ថែម
012 359 128 / 098 340 108 /0972 000 087
ពត៌មានអចលនទ្រព្យផ្សេងទៀត
https://web.facebook.com/domneng.re/

02/02/2023
23/12/2022

មួយដើមនេះ គ្រប់មែកគ្រប់ធាងហើយ 🤫😃

22/12/2022

ឆាកជីវិតមួយនេះរកក្តីសុខអោយខ្លួនឯងមិនទាន់បាននៅឡើយទេ សង្ឃឹមថាថ្ងៃអនាគត យើងនឹងមានអ្វីគ្រប់យ៉ាង អោយជីវិតមួយនេះមានក្តីសុខ

21/12/2022

ពេលបងធំ ចេញដំណើម្តងៗ

20/12/2022

អ្នកដែលធ្វើដំណើរឆ្លងផុតដល់គោលដៅទទួលបានជោគជ័យ ហើយទទួលបានរង្វាន់

19/12/2022

និស្ស័យជាតន្រ្តីករ តែជីវិតវិលវល់កាច់កុងនៅសំណង់ដដែល

18/12/2022

ខ្ញុំចូល​ចិត្ត​មើល​ជនជាតិ​អាហ្រ្វិក​រាំ ការសម្តែង និងគំនិតឆ្នៃប្រឌិតពួកគេមើលទៅពិតជាអស្ចារ្យមែន

16/12/2022

ពេលខ្លះអ្វីដែលយើងគិត មិនដូចជាអ្វីដែលយើងបានឃើញផ្ទាល់និងភ្នែកឡើយ

15/12/2022

មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរ ពេលបើកទ្វាហាងមក ឃើញសុទ្ធតែសន្តិសុខភូមិដូចនេះ

15/12/2022

រស់ជាតិស្រាអុកឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពិសារ ដាច់មួយថែមមួយ

15/12/2022

ចុងភៅចូលចង្ក្រានមួយពេលនេះគ្រប់រស់ជាតិហើយ

13/12/2022

នៅតែ ១៥ នាទីទៀតដាច់ចង្ហាន់ថ្ងៃត្រង់អាត្មាហើយញោម

13/12/2022

ឡានកំពុងបើកពេញល្បឿន របើកទ្វាធ្លាក់មនុស្សប៉ើងដូចស្ពៃ

12/12/2022

ឯនាយឆ្វេងដៃបង នួនល្អងកែវភ្នែកឡើងស្រទន់ 🤫😄

11/12/2022

មើលវីដេអូនេះហើយ មុននិងសម្រេចចិត្តយកប្រពន្ធត្រូវគិតគូអោយបានច្បាស់

10/12/2022

មន្តអាគម រឺវិជ្ជាតឆ្អឹង ខ្មែរយើងបច្ចុប្បន្នក៏នៅមានអ្នកចេះដែរ

08/12/2022

កំពូលកូន! ពេលម៉ាក់យាយទួតប្រាប់ថា "ធ្វើជាមនុស្សត្រូវរៀនរស់ពឹងលើសមត្ថភាពខ្លួនឯង ដួលហើយត្រូវចេះក្រោកឈរឡើង" តែចៅទួតឆ្លាតហួសហើយ😄🤣

07/12/2022

កំសាន្តខុសរឿង! មើលទៅមាឌអ្នកជិះ និងសត្វអ្នកដឹកខុសគ្នាដាច់ នៅតែចង់ទៀតយាយអើយ..

07/12/2022

ខ្លាឃ្មុំទឹក (Beaver) ជាប្រភេទសត្វដែលមានរោមរលោង ធ្មេញមុតស្រួច និងកន្ទុយសំប៉ែតធំ

Address

Oursandan Village, Toek Hout Commune, Rolea B'ier District, Kampong Chhnang Province
Kampong Chnang
0404

Telephone

+85598340108

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when ពូហួន posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to ពូហួន:

Videos

Share